Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy leden 2000 vydáno 28. 06. 2002 (2471 přečtení)STODSKÉ LISTY

leden 2000

Policisté seniorům
Koncem roku připravila Policie ČR jako příspěvek k Mezinárodnímu roku seniorů celorepublikovou preventivní akci. Naše okresní ředitelství se jí také zúčastnilo a pro seniory okresu Plzeň-jih zajistilo mimořádný úřední den na dopravním inspektorátu a na všech úsecích služby správních činností – zbraně, občanské průkazy, pasová služba.
O týden později se uskutečnil mimořádný poradenský den. Pro seniory byly připraveny informace z oblasti zabezpečení majetku, ochrany motorových vozidel, veřejného pořádku, nehodovosti a bezpečnostní situace v našem okrese.
Poslední akce se konala v obci Blovice. Na dvoře objektu zdejšího Obvodního oddělení policie byla pro seniory zajištěna ukázka policejní techniky.
Je velká škoda, že senioři neprojevili o připravené akce větší zájem a více nevyužili tuto mimořádnou příležitost, určenou právě jim.

Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU

 • Ve večerních hodinách 1. října t.r. došlo k požáru seníku a přilehlého stohu slámy v obci Lisov. Na likvidaci požáru se podílely hasičské sbory z Chotěšova, Stoda a Přeštic. Škoda byla předběžně odhadnuta na 50.000,- Kč.
 • Trestného činu nedovolené výroby a držení omamných látek se dopustil V.K. z Hradišťan tím, že vypěstoval a usušil několik rostlin indického konopí. To bylo příslušníky kriminální policie OŘ PJ zajištěno.
 • V polovině měsíce října odhalili policisté pachatele vloupání do restauračních zařízení v obcích Hradec a Soběkury. Je jím 26 letý L.S. z Plzně, který svou nekalou činností způsobil škodu za více jak 40 tisíc korun.
 • Jen několik minut po poledni dne 22.9.1999 onanoval v prostoru nádraží ČD ve Stodě neznámý muž. Příslušníkům OOP Stod se v průběhu měsíce října podařilo zjistit jeho totožnost. Tomuto výtečníkovi z Klatovska bylo sděleno obvinění z trestného činu výtržnictví.
 • Dosud nezjištěný pachatel odstranil visací zámek z vrat stodoly v obci Ves Touškov. Vnikl dovnitř a odcizil odtud sekačku, motorovou pilu a tzv. "dvoukolák". Majiteli tím způsobil škodu 17.600,- Kč.
 • Motorová pila, vrtačka AEG s příklepem a dvě planetové pily zmizely ze zajištěného sklepa domu ve Stodě.Zloděj, který si věci odnesl, připravil majitele o 13.600,- Kč.
 • Z trestného činu zanedbání povinné výživy je obviněn 25letý muž z Hradce u Stoda, který si řádně neplnil svoji soudem stanovenou povinnost a v současné době na výživném dluží přes 6.600,- Kč.
 • Pro trestný čin krádeže je stíhán 41letý M.J. z Ostrova u Karlových Varů, kterému bylo příslušníky OOP Stod a kriminální služby OŘ Plzeň-jih prokázáno vloupání do 14 rekreačních chat v katastru obce Hradec. Jmenovaný si z chat odnesl převážně trvanlivé potraviny, konzervy apod. v celkové hodnotě 2.000,- Kč. Škoda, kterou při svém řádění na objektech způsobil, byla předběžně odhadnuta na 12.000,- Kč.

Hasičská zbrojnice v novém
Dne 20. listopadu měli hasiči ve Stodě velký den. Po 54 letech práce v nevyhovujících prostorách byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná a přistavěná hasičská zbrojnice.
Slavnostního otevření se zúčastnili starosta města p. Lubomír Jungbauer, vedoucí kanceláře přednosty OÚ PJ Mgr. Mertl , dále ing. Žanda – vedoucí referátu civilní ochrany, ředitel HZS ing. Filípek a jeho náměstek p. Zavřel a starosta OSH PJ pan Černý.
Ve 14.00 hod. zahrál místní dětský soubor Dudáček a poté bývalá starostka města MUDr. Eva Preislerová slavnostně přestřihla pásku. Kdo jiný by měl přestřihnout pásku, než právě MUDr. Preislerová, která byla v čele MěÚ ve Stodě (v roce 1997), kdy byla stavba zahájena. Po přestřižení pásky si všichni přítomní prohlédli zbrojnici a dále pak ve společenské místnosti pokračoval program. Hasiči pozvali i své bývalé členy, kteří v letech minulých pracovali na úseku požární ochrany v našem městě. Někteří obdrželi pamětní listy, pěti členům jednotky byla udělena medaile "Za příkladnou práci" a jedna medaile "Za mimořádné zásluhy". Odpoledne pokračovalo vzpomínáním na začátky hasičů ve Stodě.
V neděli 21. listopadu uspořádali hasiči Den otevřených dveří, kdy se občané města mohli podívat do prostor zbrojnice a seznámit se s prací hasičů. Překvapil nás zájem občanů, neboť zbrojnici navštívilo zhruba 470 občanů. Všichni se shodli na dobře odvedené práci stavební firmy pana Andrleho z Chotěšova.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, abychom ve Stodě měli tolik vytouženou hasičskou zbrojnici. Díky patří Městskému úřadu Stod v čele se starostou p. Lubomírem Jungbauerem, tajemníkem ing. Vladimírem Čadou a všem sponzorům, kteří se podíleli na uspořádání oslavy, jmenovitě – pí Kaslová, pí Kastenová, p. Mikeš, p. Bořík, p. Ruml, p. Koudelka Josef, p. Kohout, ing. Andrle a p. Šiman Václav.
Karel Sejpka, velitel JSDHO Stod

Vrabinská alej prohlédla
Neutěšený stav vrabinské aleje vedl městský úřad k opatřením, která by zlepšila její estetický vzhled a bezpečnost.
Konečné realizace celého projektu se ujali členové Mysliveckého sdružení Stod, kteří během dvou víkendů měsíce listopadu z aleje odstranili suché akáty, větve lip a buků nebezpečně zasahujících do cesty a všechny náletové dřeviny. Po skončení prací a odvezení mnoha valníků dřevěného odpadu se alej představila svým návštěvníkům "jako zralá žena, která právě opustila dobrý kosmetický salon".
Do budoucnosti si nelze přát nic jiného, než aby tato hojně navštěvovaná část příměstské přírody byla trvale udržována a těšila se ohleduplného přístupu ze strany svých návštěvníků.
Antonín Lukášek, MS Stod

Možná přijde i …
Lelovská náves ožila v sobotním odpoledni 4. prosince nezvyklým ruchem. Do myslivecké klubovny se v doprovodu rodičů a prarodičů sjížděly a scházely místní i přespolní děti. Myslivecké sdružení Stod ve spolupráci s lelovskými ženami pro ně totiž na odpoledne připravily Mikulášskou nadílku.
Ve 14 hod. přivítal zástupce MS Stod všech 44 dětí s jejich doprovodem, popřál jim pěknou zábavu a slíbil, že možná přijde i Mikuláš. Poté se děti s vervou účastnily soutěží, které pro ně pořadatelé připravili, včetně sladkých odměn. Náhle, když už téměř zapomněly, co je dnes hlavně čeká, zhasla světla a sál osvětlovaly jen plameny z velkého krbu, rozlétly se dveře a mezi děti "vlétli" dva čerti jako hory. Jejich pekelný zjev a vystupování vehnalo do náruče svých maminek a babiček i ty největší hrdiny. Když čerti všechny výtečníky po zásluze odměnili a nezapomněli ani na maminky a tatínky, přišel mezi ně i slíbený Mikuláš. Ten každé děcko vyzkoušel z jeho dovednosti a odměnil malým dárkem. Spontánní reakce těch nejmenších dokazovaly, že na dnešní den budou dlouho vzpomínat a pro nás dospěláky byly silnou pobídkou pro pořádání dalších akcí pro naše nejmenší.
Takže děti: "ZA ROK URČITĚ PŘIJDU".
Váš Mikuláš

MSČČK nezahálí
Ne pro všechny lidi byl konec roku 1999 šťastným obdobím. Jednou ze zemí, která neměla příliš důvodu k oslavám bylo Turecko postižené zemětřesením. Je pěkné, že v době předvánočního shonu a nákupu dárků jsme nezapoměli , že někde žijí lidé, kteří potřebují naši pomoc. Členky Červeného kříže, paní Balková, Vrbová, Košová, Poslední, Schneidrová a další věnovaly svůj volný čas humanitární akci – sběru šatstva pro postižené oblasti Turecka. Celkem se sebralo 85 velkých pytlů. Turecké rodiny zahřálo v nadcházejícím chladném období oblečení z Čech a nás zase pomyšlení, že soucit s bližním a nezištná pomoc nejsou jen prázdná slova.

Adventní koncerty
V době předvánoční zazněly ve Stodě čtyři adventní koncerty. Dva se konaly v zasedací síni městského úřadu, jeden v kostele a jeden v kulturním domě. Původně naplánovaný koncert do Špitální kaple souboru Carmina musel být nakonec z technických důvodů přeložen do zasedací síně. Všem, kteří se do kaple těšili se omlouváme a věříme, že jim to vynahradíme koncerty v novém roce v opravených vnitřních prostorách kaple.
Všechny koncerty měly velkou návštěvnost – největší mělo již tradičně vystoupení dětí v kulturním domě. Děti tentokrát dárky nedostávaly, ale rozdávaly. Do akce se zapojili všichni – od těch nejmenších z mateřské školy, přes žáky základní a umělecké školy až po ty největší z integrované školy, kteří se úspěšně zhostili úlohy konferenciéra. Děkujeme všem dětem za jejich dárky, učitelkám za jejich trpělivost při nácviku, všem těm, kteří na pódiu vidět nejsou, ale bez kterých by se tak velká akce vůbec nemohla uskutečnit a také dobrovolnicím, které napekly sladká překvapení pro hosty i účinkující.

Zimní údržba místních komunikací
Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které vznikají povětrnostními vlivy v zimním období.
Zimní období je doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým a finančním možnostem vlastníka místní komunikace.
Město Stod má údržbu místních komunikací objednánu u Bytového hospodářství Stod a fi. Agricos s.r.o. a částečně si ji také zajišťuje samo.
Na průjezdných úsecích státních silnic ve městě zmírňuje závady ve sjízdnosti Správa a údržba silnic Starý Plzenec. Dále připomínáme povinnost vlastníků nemovitostí udržovat přilehlé chodníky, komunikace a veřejné prostranství, tak jak to vyplývá ze zákona č. 13/1997 Sb.
Jelikož nelze závady zmírnit najednou a na všech komunikacích, žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti zvláště při náhlých změnách, odkládali pokud možno užití komunikací v nepříznivých situacích a v rámci svých možností přispěli k údržbě komunikací v okolí svého bydliště.

Rekonstrukce chodníků.
V měsíci prosinci byla dokončena rekonstrukce chodníků v ulicích Hradecká, Tyršova, Krandova, Plzeňská a Stříbrská. Rekonstrukci prováděla pro město Stod firma BEST alfa, spol. s r.o.
Celkové náklady na obnovu těchto chodníků činily 2.594.385,- Kč.

Nové archeologické objevy ve Stodě
V r. 1999 se ve Stodě začala budovat infrastruktura pro připravovanou průmyslovou zónu. Investoři (Městský úřad Stod, Západočeská energetika, RZ Domažlice a SPT Telecom) si byli vědomi svých povinností, vyplývajících ze zákona a požádali o archeologický dozor v průběhu zemních prací Západočeské muzeum v Plzni.
Pracovníci oddělení záchranných archeologických výzkumů ZČM pak převážně mezi květnem a srpnem prováděli záchranné výzkumy v rýhách pro telefonní a vysokonapěťové kabely a při výstavbě odlehčovací kanalizační štoky. Zemní práce, které byly prováděny v okolí benzinové pumpy na Plzeňské ulici (mezi bytovkami) a v louce mezi silnicí a čističkou odpadních vod u slepého ramene Radbuzy porušily řadu archeologických situací. V úzkých rýhách pro kabely jsme dokumentovali a vzorkovali a v 4 m širokém výkopu kanalizace podrobně prozkoumali více než 100 sídlištních objektů. Byly to jak jámy kůlové (místa, kde byly původně zapuštěny konstrukce staveb), tak i jámy – hliníky a zásobnice – sklípy, později vyplněné odpadky. Naprostá většina těchto objektů pochází z mladší doby kamenné – neolitu (5. tisíciletí před n.l.), z období, kdy se v našich zemích prosadilo zemědělství a chov zdomácnělých zvířat proti předchozímu lovecko-sběračskému způsobu života. Radikální změna životního stylu (nutnost pobýt na jednom místě většinu roku – obdělávání a ochrana polí) si vynutila stavbu prvních trvalejších sídlišť s velkými domy. K dříve užívaným nástrojům ze štípaného pazourku a rohovce přibyly specializované dřevařské nástroje – sekery a klíny – z broušeného a hlazeného kamene. Objevuje se první keramika a máme i doklady textilní výroby. Výzkum stodského sídliště přinesl zlomky nádob s typickou výzdobou rytých linií a vpichů (podle této výzdoby jsou nazvány neolitické kultury s lineární a s vypíchanou keramikou), štípané a broušené nástroje spolu se zlomy hrubozrnných kamenných drtidel na obilí. V malém množství se dochovaly i zvířecí kosti. Některé kůlové jámy byly zřejmě součástí obydlí – tzv. dlouhého domu (název nepřehání, tyto domy prvních zemědělců byly široké 7-11 m a podle místních podmínek dlouhé 15 až několik desítek metrů).
Rozsah sídliště, zatím doložený nálezy z liniových staveb na rozloze 200x350 m se nepochybně záchrannými výzkumy v budoucnu při dalších stavbách určitě zvětší. Protože jsme prozkoumali i 3 jámy z mladší až pozdní doby bronzové (l. polovina 1. tisíciletí před n.l.), můžeme zde očekávat doklady osídlení i z dalších období pravěku i pokračování tohoto sídliště.

Vánoční turnaje ve stolním tenise
Dne 20.12.1999 uspořádal DDM ve Stodě turnaj ve stolním tenise pro žáky základní školy. Celkovým vítězem se bez porážky stal nadějný Tomáš Roch, žák 9.B třídy, který zvítězil i ve čtyřhře.

Výsledky turnaje: třída
Jednotlivci 1. Tomáš Roch 9.B
2. Tomáš Podlipský 7.B
3. Daniel Čada 3.A
4. Petr Baksa 4.A
5. Michal Dolejš 6.A
6. Michal Štumpf 6.B
Čtyřhra 1. Roch T. – Podlipský T.
2. Baksa P. – Čada D.
3. Raunerová V. – Sychra V.
Oddíl stolního tenisu TTC Slavoj Stod pořádal tradiční vánoční turnaje pro mládež dne 24.12.1999 a pro dospělé dne 26.12.1999.
Výsledky turnaje mládeže:
 1. Tomáš Roch
 2. Marek Hořan
 3. Tomáš Podlipský
 4. Daniel Čada
 5. Petr Baksa
 6. Veronika Raunerová
Výsledky turnaje dospělých:
Jednotlivci (22 startujících):
 1. Tomáš März
 2. Vladimír Čada
 3. Milan Hořan
 4. Václav Rauner
 5. Hynek Zábranský
 6. Karel Baksa
Čtyřhra
 1. Hořan M. st. – Hořan M. ml.
 2. Rauner V. – Roch T.
 3. Čada V. – Konrády V.
Turnaje ve stolním tenise sponzorovali hodnotnými cenami: J. Musil – Rekonstrukce a výstavba, K. Šobr - autodoprava, H. Zábranský – truhlářství.

BLAHOPŘÁNÍ
Oddíl stolního tenisu TTC Slavoj Stod blahopřeje touto cestou k 60. narozeninám panu Karlu Baksovi, dlouholetému úspěšnému hráči, obětavému funkcionáři, rozhodčímu a nadšenému trenérovi mládeže a děkuje za dosavadní vykonanou práci.

Právní subjektivita DDM
Město Stod v souladu s ustanovením §14 odst.6 zák. ČNR č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství zřídilo rozhodnutím Městského zastupitelstva Stod ze dne 14.12.1999 s účinností od 1.1.2000 příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Stod.
Na toto řešení město přistoupilo po dlouhých jednáních se Školským úřadem PJ. Náš dům dětí pracoval bez právní subjektivity jako poslední na okrese a hrozilo, že bude vyškrtnut ze sítě školských zařízení. Město by tak přišlo o dotaci 0,7 mil. Kč. Věřme, že tato koncepce ministerstva bude životaschopná, protože do právní subjektivity přejdou v krátké době také základní umělecká škola i ZŠ ve Stodě.

FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA
I v letošním roce 2000 bude naše město na základě výběrového řízení a v souladu se stanovenými podmínkami poskytovat výhodné půjčky na opravu a rekonstrukci obytných budov. Půjčku mohou získat fyzické i právnické osoby, které jsou vlastníky bytových domů ve městě.
Formuláře k žádosti o poskytnutí půjčky jsou k dispozici v sekretariátu MěÚ Stod. Termín podání žádosti je 7.3.2000.
Z FRB se poskytují tyto půjčky:

Poř. č. Název (účel) Lhůta splatnosti Úrok Horní hranice půjčky
01 Obnova střechy starší 10 let (krytina i konstrukce) 3 roky 4% do 50 tis.Kč na 1 dům
02 Zřízení plyn. nebo el.topení ve stávajícím domě 4 roky 4% do 25 tis.Kč na 1 byt
03 Zřízení malé čističky odpad. vod ve stávajícím domě 4 roky 4% do 20 tis. Kč na 1 byt
04 Dodatečná izolace proti spodní vodě starší 10 let 3 roky 4% do 50 tis.Kč na 1 dům
05 Obnova fasády domu včetně oplech. u domu starší 10 let 4 roky 4% do 10 tis.Kč na 1 byt
06 Zateplení obvodového pláště starší 5 let 4 roky 4% do 20 tis.Kč na l byt
07 Vybudování WC, koupelny nebo sprchov. koutu v bytě, kde dosud není 3 roky 4% do 20 tis.Kč na 1 byt

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou půjčky č. 05 – obnova fasády a půjčky č. 6 – zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty na jeden objekt. Půjčky nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu.
Z FRB lze dále poskytnout tyto půjčky
Poř. č. Název (účel) Lhůta splatnosti Úrok Horní hranice půjčky
51 Při půdní nástavbě bytů rušící ploché střechy 8 let 6% do 70 tis.Kč na 1 byt
52 Při vestavbě bytu do půdního prostoru 8 let 6% do 50 tis.Kč na 1 byt

OZNÁMENÍ
Oznamujeme klientům Českomoravské stavební spořitelny a.s., že od 1.1.2000 bylo pro nedostatečný zájem klientů zrušeno obchodní zastoupení na MěÚ ve Stodě.
Všichni zájemci o informace a bezplatný poradenský servis mohou i nadále využívat našich služeb. Domluvte si schůzku u nás v kanceláři v Plzni nebo přijedeme k vám domů. Rády vás obsloužíme:
Květa Dražanová, tel.: kancelář Plzeň 019/7478201, mobil 0602/157502
Anna Lišková, tel. + zázn. 019/222913, mobil 0606/803130

Srdečně zveme všechny občany na zcela nový pořad TADY KONČÍ SRANDA ve kterém vystoupí komici: Josef Alois Náhlovský a Josef Mladý 29. dubna 2000 od 19.00 hodin v kulturním domě ve Stodě vstupné 100,- Kč předprodej vstupenek od 1.3. v městské knihovně

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ
Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Stod se koná v pátek 11. února 2000 od 14.00 do 17.00 hodin v přízemí budovy ZŠ v Hradecké ulici a to
ve třídě 1.B pro žáky, jejichž příjmení začíná písmeny A – L
ve třídě 2.B pro žáky, jejichž příjmení začíná písmeny M – Ž
Zapsány mohou být děti narozené od 31. srpna 1994. Děti mladší, t.j. narozené od 1. září do 31. prosince 1994 mohou být zatím předběžně zapsány pouze na doporučení lékaře. O jejich přijetí do 1. ročníku bude rozhodnuto dodatečně úřední cestou a rodiče obdrží vyrozumění.
Rodiče, kteří jdou s dětmi k zápisu přinesou občanský průkaz, vyplněný dotazník, u dětí narozených po 1. září 1994 lékařské vyjádření. V případě, že budete žádat o umístění dítěte ve školní družině, odevzdáte u zápisu také vyplněnou přihlášku.
Pokud se rozhodnete pro odložení školní docházky svého dítěte, přijdete rovněž k zápisu (nejlépe bez dítěte, aby se zbytečně do školy netěšilo) a vyzvednete si příslušný formulář.
O odkladu bude rozhodnuto na základě odborného posouzení dětského lékaře ( v případě fyzické nezralosti a zdravotního stavu) nebo pedagogicko – psychologické poradny.
Eva Kalserová, ředitelka školy

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřál jménem Městského zastupitelstva, rady města Stoda a jménem svým mnoho zdraví, štěstí, osobní a rodinné pohody v roce 2000.
Lubomír Jungbauer
starosta města Stod

Město odprodalo budovu zimního kina.
V prosinci loňského roku byly po schválení Městským zastupitelstvem ve Stodě prodána budova zimního kina firmě Czechmont s.r.o. Vejprnice a objekt bývalé osvětové besedy čp. 91 ve Stodě firmě Autoškola pí. Macháčkové.
Získané prostředky (1,85 mil. Kč) budou využity na další investiční akce v našem městě.

Zvýšení poplatků v městské knihovně
Rada města rozhodla o zvýšení ročních členských poplatků za vypůjčování knih a to:

dospělí: 100,- Kč
děti, důchodci: 50,- Kč

Městská rada k tomuto kroku přistoupilo po několikaletém nenavyšování cen, kdy však ceny nakupovaných knih stouply v průměru na 160,- Kč a ceny nadále porostou.

Zrušené výběrové řízení
Na návrh technické rady městská rada rozhodla o zrušení výběrového řízení na vybudování přeložky vodovodu z Baarovy ulice pod řekou Radbuzou do ulice Musejní.
Soutěže se zúčastnily 3 firmy, které ve své nabídce realizační ceny značně překročily kontrolní rozpočet, vycházející z projektu. Technická rada předložila městské radě návrh nového řešení rozvodu vody na pravobřežní části města v návaznosti na dořešení akumulace pitné vody na "Krutí hoře".

V roce 1999 město prodalo 68 bytů
V loňském roce proběhly další prodeje bytů v majetku města.
Město si je vědomo toho, že prodává byty ne zrovna v nejlepším technickém stavu a proto udržuje cenu stále na 17% odhadní ceny.
Byt l. kategorie 2+1 se tak v současnosti prodává v průměru za cenu 42.000 ,- Kč.
Získané prostředky město využívá na rozvoj bydlení v našem městě a to v současné době na výstavbu dvou bytových domů (o 2x24) bytech na Plzeňské ulici. Celkové náklady na výstavbu těchto domů vč. inženýrských sítí přesáhnou 37 mil. Kč.

Informace zájemcům o bydlení
Zástupci města intenzivně jednají s představiteli SBD Plzeň-jih o sdružení investic na dostavbu bytových domů na Plzeňské ulici.
Na poslední schůzce konané dne 7.1.2000 zástupci SBD předložili návrhy na dofinancování stavby využitím hypotečního úvěru se státním příspěvkem. Předpokládáme, že informativní schůzka se zájemci o bydlení, proběhne začátkem února t.r. Budou písemně pozváni všichni registrovaní zájemci a o schůzce bude veřejnost včas informována.

Diskotéka v Alfě
Na základě stížností občanů na nadměrnou hlučnost provozu diskotéky, pořádanou ve vinárně firmy Alfa, svolalo město schůzku, které se zúčastnili zástupci Krajské okresní hygienické stanice, zástupci firmy Alfa a provozovatelé diskotéky, stavebního úřadu, Městského úřadu a dotčení občané.
Při jednání bylo rozhodnuto o provedení kontrolního měření odbornou firmou. Po získání výsledků proběhne další schůzka, kde bude rozhodnuto o dalším konání diskotéky.

Město dodnes nedostalo dotaci.
Naše město dodnes neobdrželo dotaci z Ministerstva životního prostředí , přestože podmínkou získání této dotace bylo ukončení plynofikace základní školy na Komenského náměstí v měsíci září 1999.
Město tak muselo celou investici (2,34 mil. Kč) hradit ze svého rozpočtu a trpělivě čekat, až ministerští úředníci schválenou dotaci (1,8 mil. Kč) převedou na účet města.

Poděkování
Město Stod, jako pořadatel plesu kultury a podnikatelů, děkuje touto cestou všem podnikatelům a organizacím, kteří přispěli ke zdárnému průběhu plesu svými dary.

Speciální třídy slavily vánoce
Díky sponzorům jsme my, žáci speciálních tříd, prožili pěkné vánoční dopoledne.
Nejstarší žáci napekli vánoční cukroví, připravili bramborový salát a řízky. Mladší žáci ozdobili stromeček a slavnostně prostřeli stoly.
Všechny třídy nacvičily program, vyzkoušely si správné stolování i s obsluhou. Nejvíce zářily oči našich nejmladších spolužáků.
Děkujeme firmě Štefl Chotěšov, paní Boříkové a firmě MINAR.
Těšíme se na příští vánoce.
žáci speciálních tříd ve Stodě[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter