Město Stod - neoficiální stránky


MSp R - Detail vybranho subjektu
V p i s
z obchodnho rejstku, vedenho
Krajskm soudem v Plzni

oddl B. , vloka 1072
! ! ! U P O Z O R N N ! ! !
Tento vpis m pouze informativn charakter.
Data pro jeho vytvoen byla zskna z potaov st INTERNET. V ppad, e se domnvte, e obsahuje chyby, obrate se prosm na rejstkov soud.

Den zpisu: 15.09.2003
Obchodn firma: Stodsk nemocnice, a.s.
Sdlo: Stod, Hradeck 600, PS: 33340
Identifikan slo: 26361086
Prvn forma: Akciov spolenost
Pedmt podnikn:
- provozovn nesttnho zdravotnickho zazen
Statutrn orgn - pedstavenstvo:
len pedstavenstva: JUDr. Karel Hla , r.. 480801/070
  Plze, Gersk 26, PS: 32323
  den vzniku lenstv v pedstavenstvu: 15.09.2003

Zpsob jednn:
a) Zastupovn - spolenost zastupuje pedstavenstvo, a to jeden len pedstavenstva samostatn.
b) Podepisovn - podepisovn se provd tak, e k vytitn nebo napsan obchodn firm spolenosti pipoj svj podpis osoby oprvnn spolenost zastupovat.
Dozor rada:
len: Jan Toman , r.. 500107/110
  Dobany, Osvobozen 970, PS: 33441
  den vzniku lenstv v dozor rad: 15.09.2003

len: MUDr. Tom Kikln, r.. 550818/1382
  Doln Bl 162, PS: 33152
  den vzniku lenstv v dozor rad: 15.09.2003

len: MUDr. Josef Jedlika, r.. 620910/0755
  Plze, Stanka Vodiky 25, PS: 32600
  den vzniku lenstv v dozor rad: 15.09.2003

Jedin akcion:
  Plzesk kraj
Identifikan slo: 70890366
  Plze, kroupova 18, PS: 30613

Akcie:
1667 ks kmenov akcie na jmno ve jmenovit hodnot 10000,- K
v listinn podob, zaknihovan
Akcie jsou omezen pevoditeln, a to po pedchozm souhlasu valn hromady.
Zkladn kapitl: 16670000,- K
  Splaceno: 100 %


Tento vpis je neprodejn a byl pozen na Internetu (http://www.justice.cz/).
Dne: 30.12.2003 10:37:02
daje platn ke dni 29.12.2003