Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy září 2000 vydáno 28. 06. 2002 (3379 přečtení)STODSKÉ LISTY

září 2000

Bytový dům na Plzeňské ulici dokončen

Firma Stakus s.r.o. dokončila výstavbu 2x24 bytů na Plzeňské ulici a koncem srpna předala stavbu městu a stavebnímu bytovému družstvu PJ.
Přes všechny problémy, které tuto stavbu provázely a provázejí, trvala vlastní výstavba 10 měsíců. Ke kolaudaci stavby však ještě chybí dokončení sítí a komunikace, které měla předat do konce měsíce června firma Vodní stavby. Přes veškeré urgence a penalizaci nastoupila firma na dokončení sítí a komunikace až v těchto dnech. Z těchto důvodů muselo město zažádat stavební úřad O přesunutí termínu kolaudace na konec měsíce září. Předání bytů nájemníkům se tím posouvá na začátek měsíce října t.r.

Vojenská ubytovna v majetku města

Po několikaletém úsilí se podařilo konečně získat vojenskou ubytovnu (Ambo) do majetku města. Do současné doby ji mělo naše město v zápůjčce a nemohlo realizovat předpokládaný záměr rekonstrukce. Zapsáním ubytovny na list vlastnictví města Stoda jsme splnili jednu ze základních podmínek státu pro přiznání dotace na rekonstrukci a výstavbu 22 bytů.

Kasárna na Krutí hoře

Začátkem t.r. vláda ČR rozhodla O bezúplatném převodu kasáren a sportovního zařízení (koupaliště) do majetku našeho města.
Při posledním jednání starosty města na Ministerstvu obrany ČR bylo oznámeno, že lze počítat s převzetím objektu až v roce 2001 a to z administrativních důvodů. Naše město má již vydáno stavební povolení na výstavbu vodovodu a plynovodního řadu, ale tyto akce může zahájit až po převzetí kasáren. V současné době je velmi těžké najít a udržet firmy, které by tak dlouho čekaly a mohly realizovat své podnikatelské záměry. Zbývá jen dodat: "Administrativní šiml zase naplno zařehtal".

Výstavba kanalizace v letošním roce ohrožena

Několik let v našem městě realizuje výstavbu kanalizace a vodovodních řadů firma Vodní stavby a.s. , divize Plzeň. Při výběrovém řízení na výstavbu kanalizace, vodovodu a plynu na pravobřežní části města a sítí pro 2x24 bytů se naše město po velmi dobrých zkušenostech s touto firmou, rozhodlo jí zadat realizaci tohoto díla.
Ve vedení Vodních staveb a.s. došlo k výrazným změnám, které mají vážné důsledky, jak v plnění smluv pro výstavbu sítí bytových domů, tak i pro realizaci kanalizačních sběračů, vody a plynu na pravobřežní části města v celkové hodnotě 20 mil. Kč. Zástupci města se několikrát sešli s odpovědnými pracovníky Vodních staveb a snažili se najít řešení tohoto kritického stavu. Rada města rozhodla, že pokud do konce září nedojde k nápravě, odstoupí od smlouvy s Vodními stavbami z důvodu neplnění harmonogramu výstavby tak, jak je uveden v podepsané smlouvě. Město by následně muselo vypsat nové výběrové řízení, které musí doložit k žádosti O získání dotace na Fond ŽP do měsíce října t.r. V letošním roce pravděpodobně dojde jen k realizaci výstavby přečerpávací stanice a největší část realizace kanalizace bude přesunuta na rok 2001.

Horolezci opravují panelové domy

V těchto dnech dochází k dokončení utěsnění spár panelových domů, kterými některým nájemníkům zatékalo při dešti do bytů. Na tuto akci byla podepsána smlouva s firmou M. Benda – výškové práce, Domažlice, která opravu provádí. Akce je financována z fondu rozvoje bydlení města.

V Lelově nezahálí

V souladu s rozpočtem města proběhla oprava prodejny potravin v Lelově a dokončuje se oprava kaple na návsi obce. Tyto opravy provádí pracovníci údržby města Stod.
Město počítá do konce roku s úpravou parku na návsi a výsadbou nových stromů.
Lelovští občané přispěli ke sportovními vyžití lelovské mládeže výstavbou nového volejbalového hřiště, kam město dodalo jen potřebný materiál. Za toto patří lelovským občanům poděkování.

O osudu rekreačního zařízení Březí je rozhodnuto

Na svém 14. zasedání odsouhlasili zastupitelé města prodej rekreačního zařízení za symbolickou cenu 1,- Kč Ústavu soc. péče ve Stodě. Prodej však podmínili tím, že bude realizován až v měsíci listopadu t.r. v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce. Další podmínkou je uhrazení daně z prodeje nemovitosti Ústavem soc. péče.

Výstavba komunikací na obytné zóně

V těchto dnech bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby v Nádražní ulici.
V soutěžili zvítězila firma Všestav s.r.o. , která se v loňském roce podílela na výstavbě chodníků na Plzeňské a Hradecké ulici. Celá akce má být dokončena ještě v letošním roce, bude proinvestováno cca 8,5 mil. Kč.

Venčiště pro psy

V srpnu byla vybavena speciálními odpadkovými koši venčiště na nábřeží u Komenského náměstí a v prostoru pod stadionem. Žádáme občany, aby venčili své čtyřnohé přátele v těchto prostorách a ponechali igelitové odpadní sáčky také pro druhé. Pokud se venčiště osvědčí, budou rozšířena i do dalších lokalit města.

Proběhla kolaudace průmyslové zóny

V srpnu proběhla úspěšně kolaudace největší akce loňského roku a to výstavba průmyslové zóny. Je potěšitelné, že v současné době vyrostly v těchto prostorách haly dvou firem, které chtějí zahájit výrobu již v letošním roce. Na průmyslové zóně rovněž proběhla kontrola vynaložených prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj a Záruční rozvojové banky.
Tato kontrola nezjistila žádné závažné nedostatky při využití státních prostředků.

Město Stod nabízí k odprodeji

15 stavebních pozemků ve velikosti 850-900 m2 za cenu 200 a 350,- Kč/m2. Pozemky se nacházejí v lokalitě "U stavidel".

Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU

Na malé občerstvení do bistra u Kováčů ve Stodě si zašel 25-letý cyklista. Horské kolo v hodnotě 8.000,- Kč nechal stát bez dozoru před budovou. Toho okamžitě využil nějaký nenechavec a kolo mu ukradl.
Obětí dvou vykutálených podvodníků se stala 76-letá žena z Chotěšova. Počátkem června ji navštívil v místě jejího bydliště asi 40-letý muž a 30-letá žena, kteří jí sdělili, že ve slosování Všeobecné zdravotní pojišťovny vyhrála 120.000,- Kč a jako bonus ještě sadu nerez nádobí a dvě zdravotní deky. Nádobí jí předali okamžitě, na deky vystavili poukázku. Potom staré paní řekli, že výhru 120 tisíc korun může dostat až po zaplacení 15% DPH. Protože u sebe stařenka neměla tolik peněz, zaplatila podvodníkům alespoň část požadované sumy ve výši 8.000,- Kč. To dvojici stačilo. Staré paní řekli, že se dá DPH snížit a že tedy nic nebrání tomu, aby jí vystavili šek na výhru. Šek, který je samozřejmě neplatný, jí skutečně vypsali a s podvodně vylákanými penězi odešli.
Těsně před půlnocí dne 12.7. stavěla policejní hlídka ve Stodě osobní automobil Š 105L. Při silniční kontrole bylo zjištěno, že 25-letý řidič má od září loňského roku vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Za nerespektování tohoto zákazu se nyní bude mladý muž zodpovídat z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí.
Škodou ve výši 30 tisíc korun skončilo vloupání do restaurace "U nádraží" ve Stodě. Pachatel odcizil cigarety, radiomagnetofon s CD přehrávačem, 25 kusů CD a ze dvou vypáčených výherních automatů odnesl drobné mince.

Za PČR OŘ Plzeň-jih tisková mluvčí npor.Bc.Martina Štemberová

Dům dětí a mládeže ve Stodě má své LOGO

DDM Stod vyhlásil na jaře výtvarnou soutěž, která byla určena žákům I. a II. stupně ZŠ, žákům speciálních tříd ZŠ, dětem docházejícím do ZUŠ – "Návrh na LOGO DDM Stod". Hlavní cenou pro vítěze je nákup školních pomůcek v hodnotě 1.000,- Kč podle vlastního výběru.
Do konce května t.r. DDM Stod přišlo 100 výtvarných návrhů. V polovině června se sešla porota, která shlédla všechny výtvarné práce dětí a po těžkém rozhodování vyhodnotila ty nejúspěšnější. Autorkou vítězného návrhu je Františka Lachmanová, která je žákyní tercie A na Církevním gymnáziu v Plzni.
Blahopřejeme.
Čestné uznání za své návrhy získali:
Aleš Veselý - 7.A ZŠ Nepomuk
Markéta Klášterková - 7.A ZŠ Nepomuk
Růžena Kodýtková - 7.A ZŠ Nepomuk
Kateřina Havlová - 7.C ZŠ Nepomuk
Petr Košan - 7.C ZŠ Nepomuk
Petra Třeštíková - 9.C ZŠ Stod
Aneta Rebicrová - 9.C ZŠ Stod
Vylosovány byly návrhy Veroniky Řežábkové a Petry Pechmanové ze ZŠ Stod. Tyto žákyně se zúčastnily v měsíci srpnu vodáckého výletu DDM Stod.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili této výtvarné soutěže.

DDM Stod na letním táboře v Ondřejovicích 2000

Rok se sešel s rokem a my jsme letní tábor opět trávili v termínu 2.-14.7.2000 v Ondřejovicích u Janovic nad Úhlavou.
Proč? Líbí se nám tam. Tábořiště a jeho okolí jsme už poznali minulý rok. Ale i letos nám pobyt přinesl mnoho nových podnětů. Poznali jsme více okolí, zašli hlouběji do lesů, vystoupili na vyšší kopce a máčeli svá těla nejen ve vodách Úhlavy. Ve dne i v noci, za slunečných i deštivých dnů (těch bylo O mnoho více) jsme se radovali, poznávali nové věci, kamarády, učili se neobvyklé hry, shlédli vystoupení šermířů, zkusili si umazat ruce keramickou hlínou, upletli si košík z pediku, učili se střílet ze vzduchovky. S nastraženými ušima jsme poslouchali zajímavosti O horolezectví, sebeobraně... Stali jsme se na chvilku mistry čínské malby, zkusili slaňovat, šlapali do pedálů až do konce svých sil. Někteří z nás se stali na chvíli i hvězdami televizní obrazovky.
Ale to nebylo všechno! Ještě tu byla celotáborová hra. Starší děti se staly členy Expedice 2000. Žluté ponorky, Expedice Euro, Australští ďáblíci a Červení panteři bojovali každý den O drahocenné body. Překonávali sami sebe, učili se si pomáhat, držet při sobě, podpořit se. Umět se chovat v duchu fair-play. Získávali zkušenosti při různých netradičních hrách a soutěžích. Nezalekli se ani noční hry. Na konci tábora mohli říci "Dokázal jsem to!".
Mladší děti hrály celotáborovou hru pojmenovanou Světem zvířat. Každý den tábora byl zasvěcen jednomu zvířeti. Děti zažili den Lenochoda, kdy si zkusily lézt po lanové dráze, ve dni Opic měřily své síly v rukodělných soutěžích.. Chytaly motýly, sbíraly perly, hrály šoulanou.... Za svoji snahu získávaly každý den korálky podle své úspěšnosti. Kdo na konci tábora převážil svých měšcem s korálky krále zvířat Slona, ten zvítězil. Tak si hráli na LT v Ondřejovicích Medvíďata, Sokolata, Vlčata a Myšata.

Novinky DDM Stod

pro maminky a jejich malé děti
Již jednou zmiňovaný Keramicko-výtvarný kroužek pro děti z MŠ
Dále jsme připravili pro předškolní děti Veselé hopsání. Protáhneme si tělíčka, naučíme se chodit rovně, zkusíme si zacvičit aerobic, naučit se základní taneční kroky ...
Cvičí i máma - Maminky předškolkových dětí! Chcete si zacvičit v dopoledních hodinách aerobic? Je to jednoduché. Vy budete cvičit a s Vašimi dětmi si budeme hrát v klubu, hopsat a cvičit my. Bližší informace v DDM Stod. pro děti předškolního věku, pro děti z I. a II. st. ZŠ, pro mládež
Posilovna je otevřená všem, kteří se nebojí dělat něco pro své tělo. Přijít můžete všichni – děti, mládež, dospělí.
Klub Oceán pro starší děti - V klubu se dočkáte mnohých změn, čeká Vás nejedno překvapení. Tady můžeš s kamarády trávit svůj volný čas po škole. Můžeš si zahrát šipky, play-station, pracovat na PC, číst si, hrát hry...
Klub Sluníčko pro předškoláky a menší děti – nově otevřen!! - Pro předškoláky a menší děti jsme připravili Klub Sluníčko. Čeká Tě zajímavé prostředí, plno her a možností, jak si odpočinout a příjemně strávit čas mezi kroužky. Nebo si jen tak přijít zahrát a zaskotačit s kamarády.
Keramická díla v letošním roce rozšíří svoji činnost. Kromě ZÚ keramiky bude dílna přístupná i zájemcům z široké veřejnosti, organizovaným skupinám dětí (skauti, pionýři). Dílnu mohou navštěvovat v rámci vyučování žáci ZŠ, ISŠU, děti z MŠ. Zájemci se mohou účastnit i sobotních či víkendových keramických dílen. Bližší informace v DDM Stod u pí. Multrusové, sl. Schejbalové. Předběžná domluva je nutná.

DDM Stod, Nádražní 722, 333 01 Stod, tel. 019/7901263, www.volny.cz/mddmstod, e-mail: mddmstod @volny.cz

Střípky z Taneční školy DANCE

Letos byla Taneční škola DANCE již potřetí pořadatelem letního tábora, který se od 11. srpna do 1. září 2000 konal ve dvou bězích na Rudolfově Pile u Pece pod Čerchovem.
Na 1. běhu si děti mohly vybrat buď tancování, nebo cizí jazyk - angličtinu nebo němčinu. Na 2. běhu se v tomto roce opět setkali tanečníci a cyklisté. Kromě těch aktivit, které si děti zvolily, čekaly na ně další táborové úkoly - turnaje v přehazované, vybíjené, ringu, tréninky na chůdách, noční hry, táborák, diskotéky, výlety do krásného okolí, také na Výhledy, branný závod, chůze poslepu lesním porostem, hry na rozvoj vědomostí - 6 ran do klobouku, táborové Riskuj a spousta jiných her.
A co bylo letos nové? Podařilo se nám zařídit autobusový přesun do Domažlic, kde jsme trénovali, absolvovali hodinový aerobic a potom jsme obsadili plavecký bazen. A ještě: cyklisté, kteří celkem najezdili 177 km po cestách a necestách Českého lesa, při jedné ze svých tras zamířili na hrad Rýzmberk, kde v hradní věži přespali a až následující den se vrátili do tábora.
Díky skvělé partě vedoucích a hlavně díky skvělým dětem - účastníkům tábora - byl i ten letošní tábor bezvadný a my už se těšíme, že PŘÍŠTÍ ROK ZASE.

V úterý 19. září se v tělocvičně ZŠ v Hradecké ulici koná od14:30 první trénink pohybové a taneční rytmiky a dětských tanečních klubů. Pokud máte zájem věnovat se tanci i v tomto školním roce, přijďte, dozvíte se termíny tréninků a ostatní důležité podrobnosti.
V novém školním roce přejí všem dětem, rodičům i učitelům mnoho úspěchů, pevné zdraví a nervy Naďa a Pavel Cíchovi a ostatní spolupracovníci Taneční školy DANCE Stod

Kurz tance
Od 15. září do 8 prosince 2000 se bude v Kulturním domě Stod konat Kurz tance a společenské výchovy. Lekce probíhají každý pátek od 18:00 do 21:30. Chcete-li navštívit prodloužené a závěrečný ples, můžete si udělat čas 6. října na první prodlouženou (letos ve stylu 20. až 40. let), 3. listopadu na druhou prodlouženou a 8. prosince na závěrečný ples.

KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ
A ještě zpráva pro ty dospělé, kteří si chtějí v uzavřené společnosti zopakovat nebo se naučit krokové variace pro následující plesovou sezonu: V pátek 13. října 2000 začíná od 21:45 v malém sále KD Stod kurz tance pro dospělé. Přihlášky je možno ještě získat na adrese taneční školy DANCE.

Upozornění občanům

Jak už jsme uvedli v minulém vydání zpravodaje, MěÚ Stod vede úplnou evidenci, jakým způsobem občané města Stod a obce Lelov likvidují komunální odpad. To znamená MěÚ Stod má evidenci občanů kteří mají dlouhodobou smlouvu O zneškodňování odpadů a přesnou evidenci občanů kteří si kupují známky na jednorázový svoz. Z těchto seznamů je patrné kdo a s jakou četností si nechává vyvážet nádoby na komunální odpad. Tito občané likvidují odpad v souladu se zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Stod. Ostatní občané, kteří porušují tyto obecně závazné normy, budou v nejbližší době vyzváni, aby doložili jak odpad likvidují.
U občanů, kteří neprokáží, že odpad likvidují v souladu s OZV, bude jejich věc předána přestupkové komisi k projednání. Pokuta za porušení OZV je 10.000,- Kč. Proto naposled vyzýváme ty nepořádné, aby urychleně začali likvidovat odpad, tak jako většina našich spoluobčanů.

Až se trefila aneb jak se válčí na pavlači

to je název minikabaretu Němcových soudniček a písniček šantánu, na který vás zvou pořadatelé 28. září 2000 od 19.00 hodin do kulturního domu ve Stodě.
Účinkují: Pavel Kikinčuk – dlouholetý člen plzeňského divadla známý především svými komickými rolemi, Jindřiška Crhová, Přemek Kubišta, Eva Pavelková, Milan B. Karpíšek, Jitka Kubištová a Ivo Pavelka. Předprodej vstupenek v městské knihovně. Vstupné: důchodci v předprodeji 10,- Kč, ostatní v předprodeji 50,- Kč, na místě jednotné vstupné 50,- Kč

Výstava dětských prací

Kulturní komise srdečně zve všechny rodiče, babičky, dědečky i ostatní příbuzné a vůbec všechny, aby se přišli podívat na výstavu dětských prací do zasedací síně městského úřadu ve dnech 2. – 6. října 2000 na výstavu prací žáků škol. Součástí výstavy budou také práce, které děti zaslaly do soutěže O logo domu dětí.

Internet v knihovně

Jak jsme již psali v minulém čísle, knihovna získala grant z Ministerstva kultury na zavedení internetu do knihovny. Mile nás překvapil zájem občanů i podnikatelů O tuto službu. Za první měsíc provozu se u nás vystřídala celá řada lidí. Přišli nejenom ti, kteří iternet již znají a třeba ho i využívají pro svoji práci, ale také ti, kteří s ním ještě nikdy nepracovali a chtěli se podívat, co to vlastně ten internet, O kterém se všude mluví, je a k čemu je to dobré. A jaké jsou podmínky pro to, abyste to také mohli vyzkoušet? Při příchodu složíte zálohu 100,- Kč. Pracovnice knihovny vás připojí na internet, kde můžete zůstat, jak dlouho potřebujete. Cena je 60,- Kč za hodinu – což jsou poplatky telecomu. Budete-li například připojeni 45 minut, odečteme vám 45,- korun od zálohy, kterou jste složili a zbytek peněz vám vrátíme.

Korbely, mince i knihy stále v prodeji

Upozorňujeme všechny, že v městské knihovně jsou stále k dostání pamětní mince Stod 2000, kniha Stod – stručné dějiny města od L.Hauptmanna a korbely s vyobrazením Stoda podle historické fotografie. Jsou to vhodné dárky pro každou příležitost.

Cyklus přednášek pro veřejnost

V sále Velkého klubu Magistrátu města Plzně, nám. Republiky 1 (radnice) se vždy od 16.30 hod. konají přednášky, zaměřené především na historii, které jsou volně přístupné.
26. září ZDENĚK VOJTĚCH POPEL Z LOBKOVIC. Přednáší PhDr. Marie Ryantová, Csc., Archiv Národního muzea Praha
10. října ŽENA VE STŘEDOVĚKU. Přednáší PhDr. Božena Kopičková, Historický ústav Akademie věd ČR
24. října CESTA SV. VOJTĚCHA ČESKÝMI DĚJINAMI. Přednáší Prof.PhDr. Jiří Sláma, Filosofická fakulta UK v Praze
7. listopadu 16 LET KLUBU A.SEDLÁČKA V PLZNI. Přednáší Ing. Jan Anderle, Ateliér historické architektury v Plzni
21. listopadu MALÁ MĚSTA V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH. VE SVĚTLE ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ. Přednáší Mgr. Karel Nováček, Západočeské muzeum
5. prosince ZÁPAS O NACIONÁLNÍ ROZDĚLENÍ ČECH 1948 – 1918. Přednáší PhDr. Jan Novotný, Csc., Historický ústav Akademie věd ČR

Fleš na Švihově i jinde

Ctihodní čtenáři Listu stodského, dovolujeme si vás obeznámiti s aktivitami zdejší to šermířské skupiny Fleš. Již druhým létem obsadila naše společnost staleté zdi hradu švihovského k pobavení potníků zdejších i z daleké ciziny. Zde přizváni jsme byli agenturou Kryšpín i ctihodným panem kastelánem Jiřím Holubem k účasti na nočním oživení hradu, které došlo u diváctva nemalého ohlasu. Též úspěch měly večerní prohlídky za našeho přispění na zámku v Chudenicích, kde pevnou rukou vládne ctihodný pan kastelán David Klíma. K pouťovému veselí jsme též přispěli v Benešovicích, Dolní Kamenici a pro stodský Dům dětí a mládeže na táboře v Ondřejovicích. Naše společnost rovněž obdržela nabídku k natáčení koprodukčního filmu, škoda jen, že vázáni jinou smlouvou jsme museli odříci. To vše by nebylo možné bez pochopení a vydatné pomoci úřadu pana starosty a celého zastupitelstva. Za to patří náš vděk.

Leoš Filek Terber, SHŠ Fleš

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter