Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy březen 2001 vydáno 28. 06. 2002 (3802 přečtení)STODSKÉ LISTY

březen 2001
TOM 1202 chválí
Chtěl bych vás formou tohoto dopisu informovat o činnosti skupiny historického šermu Fleš, která působí ve vašem městě. Těmito slovy začíná dopis od vedoucího oddílu TOM 1202 pana Jana Valeše, který jsme obdrželi a o který jsme se s vámi, čtenáři našich listů, rozhodli podělit.
Náš oddíl TOM 1202 pořádá každý rok akci pro nejmenší občany našeho města – pohádkový les. Již podruhé se podílela na přípravě a průběhu akce i skupina Fleš. Nebude asi náhoda, že letos, ale stejně i v minulém roce, vzbudila "tlupa loupeživých rytířů a lapků" obrovský zájem u všech účastníků akce, kterých na pohádkový les přišlo na čtyři sta. O dobře odvedeném představení svědčily rozzářené i vyděšené oči těch nejmenších účastníků pochodu a pochvalné komentáře rodičů a dětí starších. Obrovský zájem o vystoupení Fleše, kdy kvůli oloupení šli někteří účastníci tříkilometrovou trasu i třikrát, byl pro práci skupiny tou nejlepší vizitkou.
Myslím si, že i když divácky nejzajímavější a nejpoutavější je samozřejmě bitevní rachot a vřava, odvádí Fleš kvalitní práci i při vzdělávání diváků v oblasti historie. Každé vystoupení směřují šermíři ke konkrétním událostem, k dané lokalitě, ke konkrétním osobám. Věřím, že i vy, oceníte v době kdy se všechno přepočítává na tvrdou či měkkou měnu, ryze zájmovou činnost a nadšení kolektivu šermířů, který dělá Stodu i mimo rajón okresu tu nejlepší reklamu.
Nám nezbývá než dodat, že skupinu Fleš jste mohli vidět ve Stodě již několikrát při vystoupeních na různých akcích. Děti školou povinné se pak mohou těšit na nový program o rytířských cnostech, který skupina nacvičuje a dle dohody dětem předvede v posledním týdnu školního roku.

Nové jméno oddílu kopané
Oznamujeme tímto všem členům a fanouškům oddílu kopané ve Stodě, že Vzorná tělovýchovná jednota ve Stodě, kterou již představoval pouze oddíl kopané, ukončila svou činnost sloučením s TJ Slavoj Stod.K ukončení činnosti VTJ Stod došlo na základě usnesení její valné hromady, jelikož vojenský útvar zde již nepůsobí a oddíl kopané měl záměr vrátit se k názvu, který má ve Stodě tradici.Změnu názvu vzalo na vědomí Ministerstvo vnitra ČR a také byla provedena změna názvu u Českomoravského fotbalového svazu. Všechny družstva oddílu kopané budou dále hrát své soutěže pod názvem TJ Slavoj Stod. Členové VTJ Stod se stali členy TJ Slavoj a v průběhu vybírání členských příspěvků obdrží nové legitimace.
výbor oddílu kopané TJ Slavoj Stod

Rozpis mistrovských utkání – jaro 2001
"A" MUŽSTVO
17.3. TJ SLAVOJ STOD - LOKO K.VARY 15,00 hod.
24.3. SK. D. RYCHNOV - TJ SLAVOJ STOD 15,00 hod
31.3. TJ SLAVOJ STOD - SOKOL MALESICE 16,00 hod
07.4. TJ SLAVOJ STOD - BANÍK SOKOLOV 16,30 hod
14.4. FK KAZNĚJOV - TJ SLAVOJ STOD 16,30 hod
21.4. TJ SLAVOJ STOD - FK BKV PLANÁ 17,00 hod
28.4. FK OSTROV - TJ SLAVOJ STOD 17,00 hod
05.5. TJ SLAVOJ STOD - SOKOL MLADOTICE 17,00 hod
12.5. SPARTA PLZEŇ - TJ SLAVOJ STOD 17,00 hod
19.5. TJ SLAVOJ STOD - TJ JISKRA AŠ 17,00 hod
26.5. FC FRAN. LÁZNĚ - TJ SLAVOJ STOD 17,00 hod
02.6. TJ SLAVOJ STOD - SPARTAK CHODOV 17,00 hod
09.6. FC CHEB - TJ SLAVOJ STOD 17,00 hod
16.6. TJ SLAVOJ STOD - TJ NOVÁ ROLE 17,00 hod
23.6. TJ STARÁ ROLE - TJ SLAVOJ STOD 17,00 hod

DOROST
15.4. FK ŽÁKAVA - TJ SLAVOJ STOD 10,00 hod
21.4. TJ SLAVOJ STOD - SPÁL. POŘÍČÍ 14,30 hod
28.4. SOKOL BLOVICE - TJ SLAVOJ STOD 10,30 hod
05.5. TJ SLAVOJ STOD - ZÁHOŘÍ 14,30 hod
13.5. DVOREC - TJ SLAVOJ STOD 10,45 hod
19.5. TJ SLAVOJ STOD - FK NEPOMUK 14,30 hod
27.5. TJ SLAVOJ STOD - TJ SOKOL LOSINÁ

STARŠÍ ŽÁCI
15.4. NEZBAVĚTICE - TJ SLAVOJ STOD 10,00 hod
22.4. TJ SLAVOJ STOD - STŘÍŽOVICE 10,00 hod
28.4. SOKOL LUŽANY - TJ SLAVOJ STOD 14,45 hod
06.5. DNEŠICE - TJ SLAVOJ STOD 10,00 hod
13.5. TJ SLAVOJ STOD - MERKLÍN 10,00 hod
19.5. TJ ŠTĚNOVICE - TJ SLAVOJ STOD 14,45 hod
27.5. TJ SLAVOJ STOD - VSTIŠ 10,00 hod
03.6. DOBŘANY - TJ SLAVOJ STOD 10,00 hod
10.6. TJ SLAVOJ STOD - TJ LOSINÁ 10,00 hod
17.6. 1. zápas o postup
24.6. 2. zápas o postup

Mikroregion RADBUZA
Mikroregion RADBUZA si dovoluje oznámit vytvoření vlastních internetových stránek na adrese www.volny.cz/inf.radbuza. Na těchto stránkách naleznete informace o mikroregionu, statistiky, místopis jednotlivých měst a obcí, adresy institucí působících v mikroregionu a okolí, adresář firem, důležité památky, ubytování, cyklotrasy, programy kin, dokumenty z jednání mikroregionu a mnoho jiných zajímavých informací.
Bližší informace jsou k dispozici v Regionální kanceláři mikroregionu RADBUZA v Dobřanech na telefonu 019/7970420 a v Informačním středisku Stod na telefonu 019/7901429.

Program obnovy venkova
V roce 2001 podal mikroregion RADBUZA projekt na vybavení všech měst a obcí výpočetní technikou a propojení přes internet. Celkové náklady činí 501.500,- Kč. Z čehož dotace z POV činí 351.050,- Kč. V případě úspěšnosti projektu budou počítače sloužit i obyvatelům jednotlivých obcí – veřejné internetové stanice.
Dalším projektem je likvidace černé skládky v katastru obce Vstiš. Celkové náklady projektu činí 498.014,- Kč. Z čehož dotace z POV činí 348.609,- Kč. V případě úspěšnosti projektu dojde k likvidaci skládky v období květen – říjen 2001.

Program ISPA
Dne 30. 1. 2001 byla podána Registrační tabulky projektu Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy do programu ISPA na Státní fond životního prostředí České republiky.
Celý uvažovaný projekt komplexním způsobem řeší formou vybudování systému ČOV a kanalizačních médií čistotu řeky Radbuzy. Původně byl zamýšlen jen na obce mikroregionu RADBUZA, ale po kontaktování obcí z okresů Domažlice a Plzeň – sever se do něj zapojily i ostatní obce při povodí Radbuzy, celkem tedy ze tří okresů. Program odkanalizování a čištění řeky Radbuzy zahrnuje výstavbu kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod v celém povodí řeky Radbuzy, která je dle vyhlášky číslo 28/75 Sb vedena jako vodohospodářsky významný tok (Radbuza, hydrologické číslo pořadí 1-10-02-001).
Ing. Martin Kasl, Mikroregion RADBUZA

3. STODSKÝ DUDÁCKÝ FESTIVÁLEK se uskuteční v neděli 1. DUBNA od 14.00 hodin ve velkém sále kulturního domu Pořadatelé srdečně zvou všechny milovníky dobré hudby. Občerstvení zajištěno

PODĚKOVÁNÍ
Žáci tříd 7.A 7.B ZŠ ve Stodě děkují panu Zdeňku Kuglerovi za velice zajímavou přednášku o životě na Kubě, kde byl pracovně zařazen jako zaměstnanec podniku Škoda Plzeň.
Mgr. Vítězslav Anton

Průmyslová zóna se opět rozroste
Kdo navštívil v těchto dnech oblast průmyslové zóny, všiml si jistě čilého stavebního ruchu. Na plné obrátky zde běží výstavba další provozní haly firmy MURR Elektronic s.r.o. viz obr. V letošním roce zahájí výstavbu rovněž firma Glaverbel (výroba dvojskel do oken), která proinvestuje na průmyslové zóně částku 40 mil. Kč. Vzniknou zde dvě nové provozní haly se zahájením výroby koncem tohoto roku. Dvě provozní haly rovněž tak bude stavět firma MURR, která odkoupila od města další pozemek. Na rozšíření výroby se rovněž připravuje firma SWA s.r.o., která si zažádala o odkoupení dalšího pozemku.

Nový dům s pečovatelskou službou
V měsíci květnu bude zahájena výstavba první etapy nového domu s pečovatelskou službou na Komenského náměstí. Vznikne zde 22 bytů. Protože město obdrželo pro letošní rok dotaci jen ve výši 40% požadavku, protáhne se stavba do příštího roku. Město předpokládá ukončení výstavby 1. etapy v září r. 2002.Výstavba 2. etapy DPS s 24 byty bude zahájena v roce 2003.

Město zažádalo o dotaci na novou školu
V těchto dnech naše město podalo žádost na Ministerstvo financí o dotaci na výstavbu nové školy ve školní zahradě na Hradecké ulici.V zimních měsících probíhala intenzivní práce na projektech pro územní řízení a v letošním roce se počítá i s projektem pro stavební povolení. Projektová příprava celkově bude stát 3 mil. Kč a vlastní realizace výstavby 120 mil. Kč.

Rozpočet na rok 2001 schválen
Zastupitelé našeho města schválili na 19. veřejném zasedání rozpočet pro letošní rok ve výši 80 540 000,- Kč. Je to nejvyšší rozpočet v  novodobé historii města. Největší díl ve skladbě rozpočtu je zaměřen na investiční rozvoj města.

Rekonstrukce vojenské ubytovny pokračuje
Přes zimní počasí pokračuje úspěšně rekonstrukce vojenské ubytovny. viz obr. Na posledním kontrolním dnu bylo konstatováno, že se výstavba opět vrátila do stanoveného harmonogramu. Firma STAKUS předá 22 bytů k užívání v měsíci září t.r.

Zima nezastavila výstavbu nové kanalizace
Výstavba kanalizace na pravobřežní části města pokračuje i přes blátivou zimu. Firma vodní stavby v současné době připravuje v prostoru u KOVEXU v Nábřežní ulici výstavbu přečerpávací stanice a dokončuje výstavbu kanalizačního sběrače v ulici Musejní.

Přechody pro chodce
Podle nových pravidel provozu sice víme, že chodci mají na přechodech pro chodce přednost, ale stále ještě přechodů málo využíváme. Nejlépe je to vidět na náměstí, kde se mnoho lidí snaží přecházet od bývalého květinářství k motorestu. Přitom s dokončením pěší zóny vznikl nový přechod pro chodce jen o kousek dál. Vede zhruba od optiky k pěší zóně. Bohužel však je málo viditelný, protože není značen klasickou zebrou, ale pouze svislými dopravními značkami. Takže i zde raději přecházejte se značnou opatrností, protože označení přechodu v autě jedoucím od Domažlic si málokdo všimne, jelikož je skryto za značením jízdních pruhů.

Pošta pod lešením
V současné době je budova pošty ukryta pod lešením. Probíhají zde práce na opravě budovy nejen zvnějšku, ale i uvnitř. Věříme, že po dokončení bude mít konečně pošta důstojné prostory, jaké si zaslouží. Nyní se přechodně musíme smířit s trochou nepohodlí a šlapáním schodů do patra.

Rybářské závody
V sobotu 28. dubna proběhnou v Lelově rybářské závody. Zúčastnit se jich mohou nejen registrovaní, ale i neregistrovaní vyznavači rybářství.

První občánek
Prvním občánkem Stoda je v roce 2001 Simona Dlouhá. Shodou okolností se také stala prvním dítětem, které se letos narodilo ve zdejší nemocnici. Společně s rodiči a se sestrou Simonku přivítal a hodně zdraví a štěstí jí popřál starosta města pan Lubomír Jungbauer. My se k přání připojujeme za Stodské listy.

Nové knihy v knihovně:
Učebnice nových pravidel silničního provozu
Učebnice pravidel s testy podle zákonné úpravy platné od 1.1.2001 obsahuje zákon o provozu na pozemních komunikacích, průvodce řešením dopravních situací, zdravotní přípravu, zkušební testy.
Dinosauři – David Norman
Kniha předkládá pohled na svět dinosaurů. Fotografie kostí, lebek a zubů dinosaurů dokládají existenci těchto zvířat spolu s poznáním jak byli velcí, jak žili, jak se chovali.
Méďové – Václav Chaloupek, Jaroslav Vogeltanz
Kniha vznikla v průběhu roku 2000, kdy autor připravoval v koprodukci s Českou televizí seriál krátkých příběhů pro děti. Zachycuje zlomek společného života se třemi medvíďaty ve skutečných, ale i naaranžovaných příhodách pro natáčení. "Jak čas běžel, stále méně jsem si musel vymýšlet, protože zápletky připravené životem byly nakonec zajímavější a pestřejší než mnou připravené náměty," přiznává autor.
Naše ryby a rybaření – Lubomír Hanel
Těm, kteří se chtějí seznámit s nejnovějšími poznatky o našich rybách je určen tento atlas, který přináší soupis všech druhů ryb zjištěných na našem území. Upozorňuje i na druhy nově u nás nalezené či chované v rybářských zařízeních.
Dějiny umění 11 – José Pijoan
Pijoanovy Dějiny umění se postupně rozrostly ze tří svazků na deset. Ani to však nestačí, proto se nám nyní dostává do rukou další, jedenáctý svazek a připravuje se dvanáctý. Pokud má někdo dějiny z prvního vydání, nemusí zoufat, protože kniha je k dostání s původním i novým obalem.
Vědecké objevy v praxi
Encyklopedie zahrnuje obrovskou šíři témat od nejnovějších objevů po tradiční technologie a odstraňuje tajemno z technických postupů, z nichž některé nás provázejí každodenním životem.

Akce v DDM
V sobotu 21.4. jsme pro vás připravili další kurs MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ. Barvy, příjemné hedvábí, trocha fantazie a šikovnosti….Tato zajímavá technika nadchne a okouzlí jistě i vás. Namalujete si šátek, zkusíte různé obměny této techniky. Zkuste si udělat čas a něco nového si vyzkoušet. Těšíme se na dospělé i děti. Včas se přihlaste v DDM Stod.
O této sobotě – 21.4.- si přijďte protáhnout tělo. Zacvičíme si spolu AEROBIC.
Na přelomu měsíce dubna a května připravujeme BESEDU SE ZAMĚSTNANCI LINKY BEZPEČÍ.
O první květnové sobotě – tedy 5.5. zveme do DDM Stod ty, kteří se chtějí naučit plést košík s uchy, chtějí si vyrobit ošatku, košíček. Na KOŠÍKÁŘSKOU SOBOTU zveme maminky, tatínky, babičky i dědečky, mládež. Přihlásit se můžete osobně nebo telefonicky na čísle 019-79 01 263 do 25.4. Cena kursu je 180.- Kč. S sebou utěrku, šroubovák, nůžky /nejlépe zahradnické/, přezůvky.
V měsíci červnu od 15. do 17. 6. pořádáme SPORTOVNĚ VODÁCKÝ VÝLET DO SUŠICE. Těšit se můžete na pěší výlety, jízdu na koloběžkách, sjezd řeky, různé sportovní hry, opékání buřtů, diskotéku… Přihlásit se mohou v DDM Stod děti od 3. třídy. Sledujte plakátky.

Předávání rybářských povolenek dětem
Po několika měsících pilného učení Rybářského řádu a procvičování testů se konečně patnáct dětí ze Stoda a okolí dočkalo tolik vytoužených povolenek k rybolovu. Předány jim byly 7.3. při ZÚ v DDM Stod . viz obr. Napsat správně testy a splnit tento úkol nebylo pro děti ničím jednoduchým. Mnoho z nich navštěvuje ještě další ZÚ v DDM Stod, ZUŠ či jinde. Musí se připravovat do školy…Snaha se jim ale vyplatila. Po obdržení povolenek je čekají oblíbené závody, soutěže a besídky s několika rybářskými odborníky. A samozřejmě samotné rybaření.
Nezbývá než jim popřát mnoho úlovků a známé "Petrův zdar".

Stodské děti vyhrály
V prosinci roku 2000 se děti, které navštěvují zájmové útvary Domu dětí a mládeže ve Stodě, zúčastnily počítačové soutěže Nakresli počítačový virus a vyhraj. Tuto soutěž vyhlásila redakce časopisu Počítač pro každého a zúčastnily se jí děti z celé České republiky.
Pomocí vodových barev, tuše, voskovek a pastelek děti malovaly počítačové viry tak, jak si je představují. Po výstavě v DDM Stod byly výkresy zaslány do redakce časopisu.
Vyhodnocení celé soutěže proběhlo začátkem února tohoto roku. Děti z našeho DDM tuto soutěž vyhrály. Redakce připravila dárek pro školská zařízení, jejichž členové se stali vítězi soutěže. Je jím plná verze antivirového programu, která bude využita při výuce všech dětí na PC v DDM Stod.
Jeden z vítězných návrhů nakreslil JAN PUTIŠ. Gratulujeme jemu i všem zúčastněným. J. Putišovi bude předáno CD s výukovými programy.

REGIONÁLNÍ PŘEBOR VE FLORBALU 2001 - starší žáci

skup. A Jméno
základní
školy

1

2

3

BODY

SCORE

POŘADÍ

1

ZŠ Chlumčany

-------

3:0

1:3

2

4:3

2

2

ZŠ Masarykova Plzeň

0:3

-------

1:4

0

1:7

3

3

3.ZŠ Cheb

3:1

4:1

-------

4

7:2

1


skup. B Jméno

1

2

3

BODY

SCORE

POŘADÍ

1

ZŠ Domažlice

------

2:1

4:3

4

6:4

1

2

ZŠ Stod

1:2

--------

1:0

2

2:2

2

3

Gymnázium Sokolov

3:4

0:1

-------

0

3:5

3


Dále následovala utkání dle výsledků ve skupinách o celkové umístění:
o 5.místo G.Sokolov : Plzeň 1:0
semifinále Stod : Cheb 0:2
semifinále Chlumčany : Domažlice 0:1
o 3.místo Stod : Chlumčany 1:0 po prodloužení
finále Domažlice : Cheb 2:1 po prodloužení
Gratulujeme družstvu ZŠ Domažlice k postupu do republikového finále,které se uskuteční v dubnu 2001 v Brně.
viz obr.

Kontejnery na odpad
Dne 31.3. 2001 na pravobřežní a 7.4. na levobřežní části obce budou rozmístěny svozové kontejnery na odpady ze zahrad a smetky z ulic a dvorů. Prosíme občany, aby do kontejnerů ukládali pouze tento odpad. Na další druhy odpadu budou přistaveny kontejnery v jiných termínech.

Kaplička cílem vandalů
Fotografie zachycuje nedávné vysvěcení nové kapličky na hřbitově. viz obr. Ani to však kapličce nepomohlo, aby se nestala cílem zlodějů a vandalů. Stejně postižena byla také márnice, odkud se zloději pokoušeli také odnést cenné věci. Naštěstí byli při svém počínání vyrušeni, takže lup zanechali na místě a utekli. Ani místa odpočinku prostě nejsou nenechavcům svatá.

Velikonoční koncert
Na pondělí 16. dubna od 18.00 hodin je do zasedací síně MěÚ připraven Velikonoční koncert, na kterém uslyšíte nejen skladby vztahující se k velikonocům, ale také hudbu renesančních mistrů a černošské spirituály v podání souboru DE PROFUNDIS s uměleckým vedoucím Miroslavem Esterlem.

Nové kazety ve videopůjčovně
Americké psycho
Po úspěchu v kinech přichází portrét mladého, ambiciózního psychopata také na videokazety. Život i práce jsou sterilně dokonalé. Tak co trochu zněny – třeba zabíjet?
Samotáři
Film režiséra Davida Ondříčka podle scénáře Petra Zelenky je tragikomedií o mladých lidech, kteří se na konci 20. století uprostřed velkoměsta snaží nalézt lásku.
Bojiště Země
John Travolta ve filmu ve stylu slavné Planety opic. Píše se rok 3000 a lidé již nejsou pány planety Země. Podaří se jim opět získat vládu nad Zemí nebo ne?
K – 9 (II)
Detektiv a jeho čtyřnohý parťák stále odvážně bojují proti zločinu. Nyní se však jejich tým rozrostl o krásnou detektivku a jejího vysoce disciplinovaného dobrmana Zeuse, takže o komické situace opět není nouze.
Tenkrát na východě
Akční komedie vypráví o tom, co se stane, když Východ se svým kung-fu narazí na Západ se rychlými kolty proklatě nízko u pasu. Je to film plný nápadů, neuvěřitelných dovedností i komických figurek.

Služby zdravotně postiženým
Centrum služeb pro zdravotně postižené Plzeň-jih oznamuje, že bude vždy každou první středu v měsíci zajišťovat služby pro zdravotně postižené občany, jejich rodinné příslušníky a všechny, kteří pomoc potřebují. Najdete nás v budově Domu s pečovatelskou službou, Dělnická 737, Stod v prostoru jídelny – druhý vchod od pěší zóny. Dopoledne bude věnováno sociálně právnímu poradenství. Odpoledne pak kontaktní práci, socioterapeutické práci , návštěvám klientů v místě jejich bydliště a podobně.
Zveme vás k návštěvě: 7.3., 4.4., 2.5., 6.6., 4.7., 1.8., 5.9., 3.10., 7.11., 5.12.

Každý má rád, když mu začnou hrát aneb Přijde i kouzelník - úterý 15. května 2001
K příjemně strávenému odpoledni zveme do kulturního domu ve Stodě nejen seniory, ale všechny, kteří mají zájem o písničky, humor a kouzla v podání brněnských umělců. Začátek představení je v 16.00 hodin. Předprodej vstupenek od 15.4. v městské knihovně. Pro důchodce v předprodeji výrazná sleva.

Fotografie Stoda
Děkujeme všem občanům, kteří zareagovali na naši výzvu v minulých Stodských listech a přinesli nám své fotografie Stoda. Fotografie soustřeďujeme pro výstavu "Stod v proměnách času," kterou bychom rádi uspořádali na podzim. O svoje fotografie se nemusíte obávat, všechny označíme a po skončení výstavy vrátíme. Prosíme další občany, kteří mají doma zajímavé fotografie, pohledice, skici atp. Stoda, zda by nám je mohli pro potřeby výstavy poskytnout. Shromažďujeme je v městské knihovně. První ukázku toho, jak to ve Stodě v různých obdobích vypadalo, můžete již nyní vidět na nástěnce v přízemí městského úřadu, kde jsou vystaveny pohlednice Stoda. Vybrané ukázky také budeme uveřejňovat v našich listech.

Den dětí
DDM, kynologové, hasiči, sdružení rodičů při ZŠ, odbor kultury MěÚ jakožto pořadatelé vás srdečně zvou na společný den dětí, který proběhne v sobotu 2. června od 14.00 hodin v parku u nádraží. Na programu budou soutěže, ukázka výcviku psů, historický šerm, ukázka hasičské techniky, hudba, diskotéka a další akce. Bližší informace se včas dozvíte z plakátů, včetně časového harmonogramu akcí.[Akt. známka: 2,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter