Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy květen 2002 vydáno 28. 06. 2002 (7648 přečtení)Vzpomínka na kronikáře pana Luďka Hauptmanna
Uctění památky obětí druhé světové války
Schůzka starostů mikroregionu Radbuza na Křížovém vrchu
Představitelé města a ČEZ se nedohodli
Začala velká demolice
Propojení vrtu u nemocnice
Dotace na vodu bude letos jen poloviční
Poděkování starosty Stoda
Nové toalety v kulturním domě
Plynofikace Stříbrské ulice
Problémy se sklizní travnatých ploch
Svoz objemného komunálního odpadu a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Upozornění
SEKÁČ 2002
Jak zdravě žít podle žáků ve Stodě
Pohádka o nezdravém zajíčkovi
O muchomůrce
Atletické závody pro děti z MŠ
Florbalový turnaj pořádaný ISŠ a U ve Stodě
Konkurz do týmu roztleskávaček
Roztleskávaly jsme Viktorku Plzeň!
Keramická exkurze
Recycling Stod ožívá s jarem
Myslivecké sdružení Stod
Kynologický klub Stod informuje
Rybářské závody v Lelově
Byli jste se podívat
Květinový den
MATURITNÍ ZKOUŠKY
Oblastní přebor volejbalu mužů

Vzpomínka na kronikáře pana Luďka Hauptmanna
S upřímným smutkem jsem přijal zprávu o odchodu nestora stodských fotografů, filmařů, zapáleného kronikáře a propagátora historie našeho města pana Luďka Hauptmanna.
Byl to on, který mě v roce 1960 poprvé vzal do temné komory a učil mne poznávat tajemství fotografie, která mne uchvátila a její kouzlo mne dodnes neopustilo. Vzpomínám, jak mne po několika letech postavil za 16-ti milimetrovou kameru a řekl“ „Ukaž, co umíš“.
Spolu s několika filmařskými nadšenci pamatujeme doby, kdy nám pomáhal natáčet, střihat a ozvučovat amatérské filmy, které nám přinášely radost, uspokojení a někdy i ocenění.
Ne vždy se všechno povedlo, ale pan učitel to dovedl přejít s humorem, jemu vlastním. Osobitý humor dovedl rozdávat jak ve školních lavicích, tak i na občany tolik oblíbených přednáškách o historii našeho města.
Jsem velice rád, že jsem mohl být nápomocen na knižním vydání souboru jeho přednášek pod názvem Stručné dějiny města Stoda. Velkou škodou je, že mu nemoc zabránila napsání druhého dílu této knihy. To je ale již o smutku a on smutek neměl nikdy rád.
A proto mi dovolte ukončit moji vzpomínku na pana učitele Luďka Hauptmanna jedním historickým citátem, který on rád používal: „Historie tím, že lidi spravuje o minulosti, umožňuje jim soudit přítomnost“.
Lubomír Jungbauer
starosta města Stod
obsah

Uctění památky obětí druhé světové války
V předvečer 57. výročí osvobození naší vlasti od německého fašismu položili zástupci města, politických stran a občané květiny k památníku tragických událostí v našem městě. Na krátké slavnosti, ukončené státní hymnou, promluvil člen městské rady pan Václav Polívka.
obsah

Schůzka starostů mikroregionu Radbuza na Křížovém vrchu
Jak jsme Vás již informovali v našich listech, jedním z projektů mikroregionu Radbuza je akce na záchranu kostelní věže na Křížovém vrchu.
Přestavbou na vyhlídkovou věž chtějí starostové obcí sdružených v mikroregionu vybudovat turisticky lákavé místo, které vévodí, spolu s Radyní, celému kraji. Proběhlo již několik jednání s majitelem objektu, jímž je římskokatolická církev. Problémem se staly neustále měnící se podmínky ze strany církevních představitelů. Proto došlo k setkání starostů na „Křižáku“, kde bylo rozhodnuto o dalším postupu. Zvítězil názor v projektu pokračovat a vybudovat tak v budoucnu, v návaznosti na připravovanou cyklostezku, atraktivní turistickou rozhlednu. -st-
obsah

Představitelé města a ČEZ se nedohodli
Na jednání zástupců ČEZ a našeho města nedošlo k dohodě o provedení rekonstrukce elektrických sítí v Bezručově a Plzeňské ulici a v ulicích v okolí bývalého hospodářského družstva. Zástupci ČEZ předložili ke schválení návrh vedení elektrických sítí na nově postavených betonových sloupech. Toto řešení město zásadně odmítlo a přestože si je vědomo, že v budoucích letech dojde k otvírání některých komunikací, trvá na rekonstrukci formou zemních kabelů. Chce tak zabránit tomu, aby tyto ulice vypadaly tak, jako například ulice Kostelní. Termín, kdy proběhne rekonstrukce elektrických sítí v našem městě, nebyli zástupci ČEZ po odmítnutí jejich návrhu schopni říci. Předpokládá se však, že se jedná o horizont nejméně roku 2005. Důvodem je vyšší finanční náročnost městem prosazovaného řešení. -st-
obsah

Začala velká demolice
Jistě jste si všimli, že začala postupně mizet stará zástavba ve středu města. Demolované objekty bývalého státního statku musí ustoupit nově připravované výstavbě. Podobná situace je i v ulici Úzká (Mexiko), kde již město obdrželo povolení stavebního úřadu k provedení demolice. Bylo přeloženo provizorně elektrické vedení, a nic tak nebrání likvidaci objektů, se kterými se město jistě nemůže chlubit. Na jejich místě v budoucnu vyrostou rodinné domky. -st-
obsah

Propojení vrtu u nemocnice
Pracovníci Vodáren a.s. Plzeň provedli napojení vrtu u nemocnice, který zásoboval neupravenou vodou družstevní byty. Voda je nyní čerpána přímo do úpravny pod stadionem a družstevníci odebírají upravenou vodu z městského vodovodu. Tímto zásahem došlo i k posílení vodních zdrojů a v letošním roce by mělo být zásobování stávajících odběratelů bezproblémové. Tyto zdroje však nestačí pro získání patřičné rezervy pro další rozvoj města a proto se urychleně buduje vodohospodářské zařízení v bývalých kasárnách na Krutí hoře. -st-
obsah

Dotace na vodu bude letos jen poloviční
Jak jsme Vás již informovali v minulých stodských listech, město podalo znovu žádost na Ministerstvo zemědělství na získání dotace pro výstavbu vodovodních řadů a úpravny. Proběhlo další jednání na Ministerstvu zemědělství, kde ministerští úředníci představitelům města oznámili, že z důvodu malých finančních zdrojů musí být dotace rozdělena do dvou let. Nebude to rovněž proklamovaných 65% investičních nákladů, ale jen 50%. Podmínkou je však opětovné přepracování (již poněkolikáté) žádosti na předepsané formuláře. Musíme konstatovat, že kde dříve stačilo vyplnit několik stran logických formulářů žádosti, dnes je to práce pro celý tým pracovníků našeho úřadu. V nárůstu administrativy Evropu již doháníme. -st-
obsah

Poděkování starosty Stoda
Vážení spoluobčané, Dovolte mi, abych jménem svým a věřím, že i jménem Vaším, poděkoval všem organizátorům a sponzorům za velmi zdařilý dětský den, který proběhl v parku u kulturního domu v neděli 2. června.
Lubomír Jungbauer
starosta města
obsah

Nové toalety v kulturním domě
Pracovníci údržby města dokončili generální opravu toalet a šatny v kulturním domě. Jde o první část úprav, po které bude v příštím roce následovat oprava malého sálu a balkonu tak, aby došlo k větší univerzálnosti kulturního zařízení a rozšíření možností využití Domem dětí. -st-
obsah

Plynofikace Stříbrské ulice
Kdo v těchto dnech projíždí Stříbrskou ulicí si jistě všiml výstavby plynovodního řadu, který bude v krátké době uveden do provozu. Plynofikací této ulice bude propojen plynovodní systém průmyslové zóny s ulicí Kotovickou, K cihelně a Stříbrské. Plyn bude dodáván z nové regulační stanice za tratí, ze které mohou být napojena kasárna a v případě zájmu i obec Kotovice. Záleží však na získání potřebných finančních prostředků, a těch je na plynofikaci stále méně. -st-
obsah

Problémy se sklizní travnatých ploch
Přestože město nadále nabízí zájemců posekané plochy na usušení, je zájem opravdu mizivý. Značný úbytek chovatelů drobného hospodářského zvířectva a neustálé narůstání znečištění zelených ploch od venčených psů zapřičiňuje naprostý nezájem o jejich sklizeň. Deštivé jaro podporuje rychlý růst trávy a proto pracovníci údržby města nejsou schopni udržovat všechny travnaté plochy, které se neustále rozrůstají a některé se sekají, zvláště ve středu města, i 4x během sezóny. Proto by město přivítalo jakoukoli aktivitu na pomoc při zkrášlení vzhledu našeho města. Pokud někdo z občanů poseká vlastními prostředky travnaté plochy města před svými domy a nebude sušit seno, stačí zavolat vedoucímu údržby panu Winnovi na tel. 019/7901326? , který zajistí odvoz.! -st-
obsah

Svoz objemného komunálního odpadu a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Městský úřad ve Stodě ve spolupráci se společností ZKS a.s svoz objemného odpadu. Cílem svozu bylo zachycení objemného odpadu z produkce komunální sféry ve městě Stod. Sběr probíhal formou takzvaného „ambulantního svozu“ tzn., že bylo určeno deset sběrných míst, kde byly rozmístěny kontejnery na objemný odpad. Občané měli možnost ve dnech 10. a 11. května odkládat objemný odpad z domácností, který nelze klasicky odložit do sběrných nádob. Celkem bylo naplněno a odvezeno 22 kontejnerů. Celková váha objemného odpadu činila 35 tun. V sobotu 25.5.2002 proběhl svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Cílem svozu bylo zachycení nebezpečných odpadů z produkce komunální sféry. Sběr také probíhal formou „ambulantního svozu“.
Výsledky svozového dne :
41 ks olověných akumulátorů
25 ks lednic
222 ks osobních pneumatik
48 ks televizorů
70 kg olejů
10 kg léků
680 kg starých barev
-jv-
obsah

Upozornění
V druhém pololetí roku 2002 bude nadále stejný systém hrazení poplatků za svoz a sběr komunálního odpadu. To znamená, že občané monou uzavřít půlroční smlouvu na svoz odpadu nebo si zakoupit jednorázový kupon v pokladně MěÚ. -jv-
obsah

SEKÁČ 2002
Finále soutěže SPRÁVNÁ HOLKA, SEKÁČ proběhlo veřejně v kulturním domě 2. května. Horké, téměř letní počasí zapříčinilo sice o něco menší účast povzbuzovatelů, než v loňském roce, ale výkony soutěžících to nijak nepoznamenalo. Oblékání miminek, balení spacáku, vyšívání či skládání čtverce prověřilo zručnost a šikovnost. Ve volné disciplíně měl každý možnost předvést své kvality a promenáda s názvem „Dobytí Severního Pólu“ se setkala s velkým úspěchem u diváků. Diváci také rozhodovali o tom, komu připadne titul Sekáč – sympaťák - tím se stal Rudolf Greif, a Správná holka – sympaťačka je pro rok 2002 Markéta Bobovská.
Sekáči roku 2002:
Jakub Konrady
Rudolf Greif
Tomáš Volicer
Pavel Cích

Správné holky roku 2002:
Markéta Praizlerová
Markéta Bobovská
Lucie Krobotová
Tereza Mensová
-dm-
obsah

Jak zdravě žít podle žáků ve Stodě
Dne 22. března naši školu navštívila PhDr. Dagmar Nechutná, která pracuje na projektu zdravého životního stylu a protidrogové prevence v Krizovém centru v Plzni. Téma Zdravý životní styl, které žáci 3. ročníku probírali v prvouce, zakončila dopolední besedou s dětmi. Za největší nešvar, který v současné době všechny děti ohrožuje, označili žáci NUDU. Jak sami žáci řekli, když se člověk nudí, vymýšlí darebné věci... ale naši třeťáci si s nudou umí poradit, a tak jim ani písemná práce na téma „Co je to nuda a co může způsobit?“ nečinila potíže. Jste-li zvědavi, jaké pohádky vytvořili, přijměte naše pozvání a přečtěte si s námi první dvě. Další dvě otiskneme v příštím čísle.
obsah

Pohádka o nezdravém zajíčkovi
- Markéta Neubauerová, 3.A
Jednou večer, když měl jít zajíček Ušáček spát, pořád si vymýšlel, že ho něco bolí. Jednou ho bolela nožička, potom ručička, nakonec bříško. Ale pak přece usnul. Ráno, když šel na procházku, uviděl něco kulatého a na tom cosi napsáno. Nevěděl, co to je, a tak běžel domů za maminkou. Po obědě se vydali na to místo, kde se Ušáček ráno procházel. Maminka řekla Ušáčkovi: „To je cigareta! Neber ji do rukou“. Ale Ušáček neposlechl. Druhý den šel zase na to stejné místo a vzal cigaretu do ruky. Kdyby jenom do ruky: On ji i ochutnal: Nebylo to vůbec dobré. Když přišel domů, začalo ho bolet bříško. Ráno ho maminka odvedla za doktorem Sovou. Pan doktor Ušáčka prohlédl a řekl mamince: „Musíme si Ušáčka nechat v lékařském dubu“ Když si pro něj maminka přišla, Ušáček se rozhlédl a řekl: „Sláva! Jsem zdravý! A maminka mu povídá: „Vidíš, jak je ten svět krásný, Ušáčku“.
obsah

O muchomůrce
- Denisa Šabatová, 3.B
Byla jednou dvě krásné bílé muchomůrky s červeným kloboučkem. Jmenovaly se Janka a Danka. Žily si vesele ve zdraví pod starým smrkem a hodně motýlů i zvířátek k nim chodilo na návštěvu. Jednou se u jejich smrku objevil houbař a z kapsy mu vypadly cigarety. Janka byla zvědavá a hned musela jednu ochutnat. Danka jí to rozmlouvala, že to není zdravé, ale milá Janka si nedala říct a kouřila víc a víc. Všem okolo otravovala vzduch, až i starý smrk dostal ošklivý kašel. Nikdo už k nim na návštěvu nechodil. Pod smrkem bylo smutno a od cigaret stále plno kouře. Danka už to také nemohla vydržet a odstěhovala se ke své sestřenici Hance do modrého borůvčí. A tak milá Janka zůstala sama, jen s cigaretou. Starý smrk už toho měl dost a ostře Janku požádal, ať se odstěhuje. A tak Janka bloudí lesem a hledá si domov. Nikdo o ni nestojí, protože pořád kouří. A najednou i Janka vidí, že to takhle nejde dál. Na hladině lesní studánky spatřila svůj obraz a nemohla uvěřit svým vlastním očím. Místo čistě bílá byla úplně šedivá! Až teď i Janka pochopila, proč jí všichni říkali, aby nekouřila. Snaží se přestat a doufá, že zase se svou kamarádkou Dankou bude bydlet v pohodě pod starým smrkem a vesele si žít. Snad bude za čas znovu krásnou bílou muchomůrkou s červeným kloboukem. Ale už nikdy nesmí kouřit!

Jsme rádi, že děti ze třetího ročníku ZŠ odhalily, jaká nebezpečí s sebou přináší nuda. Nejen ony, ale i všichni ostatní žáci naší školy proto mohou svůj volný čas naplnit třeba prací v zájmových kroužcích, kterých zdejší ZŠ nabízí celkem 11 (dramatický, zdravotnický, anglický jazyk hrou, dovedné ruce, aerobik, košíková, kondiční cvičení, filmový klub, sportovní kroužek, fotbalový oddíl, sborový zpěv). Základní škola význam protidrogové prevence nepodceňuje, a tak kromě výše jmenované besedy s PhDr. D.Nechutnou měli žáci v průběhu celého školního roku možnost seznámit se s nástrahami, které na ně za slovem „droga“ mohou čekat. Za všechny pořádané akce jmenujme např. besedu s p. Průchou (9.ročník), besedu s lektory z P-Centra (7.,8. ročník), návštěvu žáků v plzeňském P-Centru (9.ročník).
obsah

Atletické závody pro děti z MŠ
V úterý 21. května jsme uspořádali pro děti z MŠ, které nám dochází do ZÚ Šimůnek, ZÚ Keramicko-výtvarný, ZÚ Veselé hopsání a ZÚ Anglický jazyk překvapení na stadionu. Po složení slibu sportovců začaly atletické závody. Děti si zkusily skok z místa. Házely míčkem. Okolo kužele válely velký gymbal. Poslední disciplínou byl vytrvalostní běh. Pro chlapce i dívky byla připravena trať dlouhá 200m. Děti sportovaly s nasazením. Počasí nám přálo. Po dvou hodinách hraní a sportování jsme se společně rozloučili. Při slavnostním nástupu byli vyhodnoceni úspěšní sportovci v jednotlivých disciplínách. Největší radost mělo všech třicet šest dětí z krásných medailí, kterou dostal každý účastník závodů. Předškolákům přejeme úspěšný vstup do školy a na mladší děti se těšíme v září. -ps-
obsah

Florbalový turnaj pořádaný ISŠ a U ve Stodě
Ve středu 12. května uspořádala ISŠ a U společně s DDM Stod florbalový turnaj. Turnaj se konal v hale v Hradecké ulici. Od časného rána se sjížděla florbalová družstva. Kromě domácího týmu hráčů z ISŠ a U ve Stodě a družstva DDM Stod / startovali hoši z místní ZŠ/ dorazila družstva ISŠU z Horšovského Týna, hráči z Mikulášského gymnázia v Plzni a SPŠE v Plzni. Turnaj probíhal v příjemné sportovní atmosféře. Všechna družstva se snažila a podávala pěkné výkony, které byly velice vyrovnané. Rozdíl v utkáních tvořila většinou jedna vstřelená branka. Překvapením turnaje bylo nečekané třetí místo, které získalo družstvo DDM Stod. Hráči tohoto družstva obstáli, přestože byli o čtyři roky mladší. Na stříbrném postu se umístila pořádající ISŠ a U ve Stodě. První místo získali hráči z Mikulášského gymnázia v Plzni. Za vítězství si domů odváželi veliký dort. Děkujeme všem pořadatelům a rozhodčím za organizaci., ředitelství ISŠ a U ve Stodě za zajištění cen na turnaj. Těšíme se na další ročník. -ps-
obsah

Konkurz do týmu roztleskávaček
DDM Stod pořádal v pondělí 10. 6. a v úterý 11. 6. konkurz do týmu roztleskávaček. Konkurz se konal v sále KD ve Stodě. V pondělí 10. 6. od 16:30 hodin byl určen předškolním dětem, které mohou od září navštěvovat ZÚ Miniroztleskávačky. Další den se konal konkurz od 16:00 hodin pro dívky z I. a II. stupně ZŠ. Dívky budou podle věku rozděleny od září do ZÚ Včeličky a Čmelandy. A co dívky při konkurzu plnily? Zkusily se vymyslet pokřik. Naučily se několik kroků z aerobiku. Chodily a tleskaly do rytmu. Viděly, jak roztleskávačky vypadají. Zacvičily si jednoduchou sestavu a prozradily nám, proč chtějí být roztleskávačkou. Jsme rádi, že se konkurz setkal s ohlasem. Děkujeme dívkám, které nám pomáhaly při organizaci. Na všechny holčičky a holky se v září těší Lenka a Pavlína.
obsah

Roztleskávaly jsme Viktorku Plzeň!
Tak takhle se mohou chlubit dívky, které navštěvují ZÚ DDM Stod Roztleskávačky. Na stadion FC Viktoria Plzeň ve Štruncových Sadech jsme jely v neděli 12. května. Po generální zkoušce a převlečení do roztleskávačských dresů jsme netrpělivě čekaly na zahájení utkání. Soupeřem byl Viktorce tým z Českých Budějovic. Konečně nastala naše chvíle. Tunelem, kterým vybíhají hráči na hřiště jsme se dostaly na travnatou plochu i my. Svítilo sluníčko a tribuny, které po rekonstrukci vypadají moc hezky byly zaplněné fanoušky. Teď bylo důležité se postavit na své místo, držet v každé ruce pevně jeden pompon, dávat pozor a usmívat se. Vy řeknete, že je to jednoduché. Ale hřiště bylo velké, sluníčko nám svítilo do očí, trému cítila každá z nás a těch lidí okolo… Ale všechno z nás spadlo, když zazněly první tóny písničky Parta správná, na kterou jsme vystupovaly. Po vystoupení jsme utvořily dvě řady a po přečtení soupisky hráčů obou týmů mezi námi naběhli fotbalisté na hřiště. Ještě jsme všem zamávaly, a pak jsme odběhly tunelem na tribuny. Rozděleny na čtyři skupinky jsme povzbuzovaly během hry hráče Viktorky na obou tribunách. Stadionem zněly naše pokřiky. Po vstřelení branky hráči FC Viktoria Plzeň , která padla jediná za celý zápas, jsme vypukly v radostný křik a povzbuzování. Až do konce druhého poločasu jsme hráčům i divákům zpříjemňovaly fotbalové utkání. Po příchodu do šatny jsme byly unavené a žíznivé. Roztleskávání se nám povedlo, hráči Viktorky vyhráli a fanouškům jsme se líbily. Měly jsme z nedělního odpoledne dobrý pocit.
obsah

Keramická exkurze
Ukončení činnosti zájmových kroužků keramiky proběhlo v letošním roce velice zajímavě. Připravili jsme pro děti exkurzi do keramických závodů v Horní Bříze, tamního muzea a SOU. Exkurze se zúčastnilo 29 dětí ze všech keramických kroužků a ateliéru. Po příjezdu do „keramičky“ se nás ujala příjemná paní mistrová, která dětem vylíčila průběh výuky na SOU. Zajímavější však byla prohlídka dílen, při které jsme se dozvěděli spoustu nových věcí a hlavně keramických fíglů. Následovala prohlídka místního muzea. Historie vzniku kaolinu a následný vývoj keramických závodů děti sice zaujal, ale největší úspěch měla vlastní exkurze ve výrobě. Děti shlédly celý průběh výroby dlaždic od sušení, vypálení, dekorování, až po balení do krabic. Poslední úkon děti sledovaly s velkým zaujetím. Některé se vyslovily, že by se takový stroj vyjímal v jejich pokojíku. Domů se děti vrátily plny dojmů a nových poznatků.
Blanka Multrusová
obsah

Recycling Stod ožívá s jarem
Parta nadšenců holdující rekreační cykloturistice neprospala zimu, jak by se mohlo zdát z názvu článku, jako většina medvídků v přírodě. Ale i v zimě rozvíjela své aktivity.
Na konci minulého roku se nám podařilo vybudovat na křižovatce turistických cest Pod Černými vrchy v oblasti Křížového vrchu pomníček „Na rozcestí“. Tato akce nebyla podporována jen členy Recyclingu, ale velký podíl při realizaci tohoto dílka měla také firma pana Jiřího Rešla – Kamenictví Mantov a to bez jakéhokoliv finančního nároku za odvedenou práci. A tak jsme mohli při Novoročním pochodu, směrovaném právě do těchto míst, slavnostně odhalit tento pomníček a opéct prvního vuřta v novém roce 2002.
Na začátku tohoto roku jsme se též s naším dobrovolným uskupením, za pomoci pana Václava Raunera ze Stoda, začlenili do Klubu českých turistů, jako odbor cykloturistiky Stod. Na přelomu měsíců února a března se převážná část členů Recyclingu pod vedením pana Václava Greifa zúčastnila lyžovačky v Alpách v oblasti rakouského Raurisu. Tato akce ukončila zimní aktivity našeho spolku a zahájila přípravu na jarní cykloturistickou sezonu 2002, která bude opět bohatá na poznávání krásných koutů naší vlasti, ale nejen to, hodláme totiž zorganizovat několik výjezdů za hranice naší republiky. Jako byl již květnový jednodenní pěší výlet na pohoří Hohen-Bogen (SRN), kde jsme prošli celou hřebenovou túru a pokochali se krásnými výhledy na Šumavu a nejvyšší vrchol Českého lesa – Čerchov. Toto celodenní putování jsme ukončili na české rozhledně Koráb, která se tyčí nad malebným městečkem Kdyně.
V měsíci květnu jsme též uskutečnili několikadenní putování v okolí hradu Karlštejn spojené s prohlídkou kláštera „Svatý Jan pod Skalou“, Koněpruských jeskyň a zatopených vápencových lomů „Amerika“. Již tradičně jsme se též zúčastnili květnového pochodu „Chotěšovské třicítky“, pořádaného k 800. výročí založení chotěšovského kláštera na trase 35 km –cyklo a to s rekordní účastí.
V měsíci červnu připravujeme akci nazvanou „S námi na Buben“. Tato akce není zaměřena, jak by se moho zdát z názvu, na pokračování privatizace některého z našich peněžních ústavů, nýbrž se jedná o další cyklo-výlet k zřícenině hradu Buben, ležící na pravém břehu řeky Mže.
Avšak vyvrcholením celé této sezony by mělo být červencové týdenní putování v oblasti rakouského města Bad-Ischlu nedaleko Salzburgu, kde máme v plánu projet oblast alpských jezer Mondsee, Wolfgangsee, Traunsee, navštívit zdejší solné komory, popřípadě pokořit vrchol Schafbergu měřícího 1782 m n.m.
Pavel Sklenář
předseda KČT-Recycling Stod
obsah

Myslivecké sdružení Stod
nemá námitky proti venčení psů a to ani volným pobíháním v prostoru mezi řekou a nemocnicí, v prostoru u „stavidel“ a loukou na Šibeničním vrchu proti teletníkům až k cestě od vodárny k teletníkům. Bylo by správné, aby se psi (alespoň velkých plemen) pohybovali s košíky. Podle platného zákona o myslivosti par.21 odstavec 3 se cituje: Vlastníkům psů a koček je zakázáno nechat je volně pobíhat v honitbě. V případě jejich usmrcení může vlastník požadovat náhradu škody jen tehdy, dokáže-li, že k jejich usmrcení nedošlo za okolností uvedených v odstavci 1 písmeno b) až d) to je, že pes nebo kočka byla více jak 200 metrů od poslední stále obydlené budovy, hledají nebo pronásledují zvěř nebo se k ní plíží mimo vliv svého pána. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčácké, pokud se nevzdálí od stáda více jak 200 metrů, na psy lovecké, slepecké, zdravotnické, vojenské a služební, pokud jako takoví jsou k rozeznání a pokud se při výkonu služby nebo při výcviku vzdálí z vlivu svého vedoucího jen přechodně.
obsah

Kynologický klub Stod informuje
Dne 15. dubna proběhly závody pro služební plemena v Nýřanech. Po delší době to bylo první vystoupení našich psovodů na závodech. Tyto závody se nám mnoho nepovedly, zaplatili jsme krutou daň za nervozitu a neznalost atmosféry na závodech. V kategorii ZVV1 z 12-ti startujících jsme obsadili 8,9,10. místo. Dne 27. dubna jsme zorganizovali klubové závody za účasti kynologů z Kolovče. Vše bylo bráno jako přípraava na zkoušky. Bylo dosaženo těchto výsledků: Kategorie ZM: l. místo Litvíková Zuzana Stod 2. místo Kocek Koloveč 3. místo Slunčíková Nikol Stod Kategorie ZVVl: l. místo Kubal Vlastimil Stod 2. místo Herget Jan Stod 3. místo Bartošová Martina Stod Kategorie ZVV2: l. místo Pecl Koloveč Klubové závody byly prověrkou před zkouškami a ukázaly nám nedostatky ve stopařských pracech, částečně u poslušnosti. Pouze v obraně jsou výsledky na dobré úrovni. Dne 18. května proběhly zkoušky dle NZŘ. Nastoupilo 5 domácích psovodů a 2 z Horní Břízy. Po první disciplíně – stopě – byli 4 psi vyřazeni a dále již nepokračovali. Pro stopařskou práci byly velice náročné podmínky. Na druhou disciplínu – poslušnost a speciální cviky – nastoupili 3 psi. I tato disciplína byla pro 2 psy nepřekonatelná. Na poslední část nastoupil l psovod se psem Elsou a ti obstáli. Zkoušky ZVVl složil psovod Kubal Vlastimil ZKO Stod s fenkou Elsou (plemeno rotvajler). Zkoušky posuzoval velmi přísně a korektně pan Kasík. Obranářského závodu v Křimicích dne 25. května se zúčastnily 4 psovodi. Dosáhli jsme velmi pěkných výsledků: V kategorii ZVVl: 2. místo Kubal Vlastimil Stod 3. místo Bartošová Martina Stod 5. místo Havlíková Iveta Stod V kategorii ZVV2: 1. místo Kroy Jaroslav Stod Na těchto závodech se projevila postupně získávaná zkušenost, ale především dobrá připravenost psů, která se postupně zvyšuje se stoupající náročností a odborností vlastního výcviku. Pravidelně cvičíme v sobotu od 13.00 hod. a v neděli od 9.00 hod. Pro psy, kteří se zúčastňují závodů, jsou určovány mimořádné výcvikové dny. Kynologický klub Stod pořádá dne 8. června stodské závody o „Putovní pohár starosty města Stoda“. Výsledky zveřejníme v příštím čísle stodských novin. V polovině prázdnin připravujeme „Sportovní den pro děti“. Vlastimil Kubal předseda ZKO Stod
obsah

Rybářské závody v Lelově
V sobotu 4. května se uskutečnily rybářské závody v Lelově. Do závodu se přihlásilo 124 rybářů i nerybářů. Vítězem se stal pan Pamula, který ulovil ryby v celkové délce 494 cm. Tradiční super servisní jídelní vlak zajišťoval dobrou náladu všech, kteří se přišli podívat. Po vyhlášení vítězů a předání cen každému soutěžícímu následovala zábava za hudebního doprovodu. Pěkné odpoledne narušily jen dvě malé dešťové přeháňky a jeden „boxer“. Pořadatelé děkují všem za účast a těší se na příští ročník.
obsah

Byli jste se podívat
ve středu 15. května v kulturním domě na prezentaci oborů Integrované střední školy a Učiliště Stod? Ne? Tak to jste zaváhali: Mohli jste totiž ochutnat z bohaté nabídky ovocných, zeleninových, luštěninových, těstovinových a rýžových salátů z rukou žáků oboru kuchař-číšník. Také byste byli viděli výsledky praktické zkoušky těchto žáků ze stolničení. A to opraavdu stálo za to. Žáci si vybrali téma slavnostní tabule a pak již bylo na jejich dovednosti, jak připraví kompletní úpravu stolu pro 6 osob, vč. dekorací k zadanému tématu a sestavení vhodného menu. Kadeřnice česaly soutěžní účesy, krejčové předváděly zhotovené modely. Žáci z elektro oborů demonstrovali počítačovou prezentaci o škole. A návštěvníci mohli vyplnit anketní lístky a zvolit nejlepší výsledky. Za to pak vylosovaní získali jednu z cen. Tak příště nezapomeňte a přijďte.
obsah

Květinový den
Ve středu 15. května ve 221 městech republiky nabízelo 4428 dvojic občanům žlutý kvítek a letáček s upozorněním na nebezpečí rakoviny tlustého střeva a konečníku, ve které máme nezáviděníhodný světový primát. Za kvítek přispívali občané do fondu Ligy proti rakovině. Ve Stodě vzali za svou tuto akci studenti místní ISŠU. Celkem prodali 500 kvítků a obdrželi celkem částku 12.956,70 Kč. Peníze škola předala ČSOB a odtud poputují na fond Ligy. Vítěžek letošní akce bude použit na nádorovou prevenci, pomoc nádorově nemocným, výzkum devitalizace a také na výchovu mladých lékařů, kteří se zabývají diagnostikou nemoci. Děkujeme všem občanům za jejich příspěvek a studentům za jejich úsilí.
Mgr. Alena Sedláčková
obsah

MATURITNÍ ZKOUŠKY
ve stodské Integrované střední škole byly završeny ústními zkouškami ve dnech od 20. do 29. května. Maturanti dvou čtvrtých ročníků oborů mechanik elektronik a management v elektrotechnice absolvovali nejprve písemnou zkoušku z českého jazyka a zkoušky praktické. V ústní části pak prokazovali znalosti z českého jazyka a literatury, německého a anglického jazyka, matematiky, fyziky, výpočetní techniky a odborných předmětů. Několik studentů prospělo u maturitní zkoušky s vyznamenáním, někteří si však budou muset zkoušku zopakovat v září. Na místa předsedů maturitních komisí byli jmenováni učitelé z odborných škol z Plzně.
Mgr. A. Sedláčková
obsah

Oblastní přebor volejbalu mužů
TABULKA PO 30. KOLE:
1. Slavoj Stod
2. USK Slavia C
3. VK Bílá Hora B
4. Sokol Mirošov
5. Vejprnice
6. Šťáhlavy
7. Agro Cheb
8. Kladruby
9. TJ ZČE Plzeň
10. Kralovice B
obsah[Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter