Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 12. 01. 2004 (7515 přečtení)

číslo 1      ročník IX     leden 2004

Nový rok 2004
Vstoupili jsme do nového roku 2004, který bude pro naši republiku velmi důležitý. Jak jsme si v loňském referendu odsouhlasili, vstupujeme do Evropské unie a doufáme, že změny, které k nám přijdou budou pozitivní. Snad se zlepší i vztahy mezi lidmi navzájem a dosáhneme vyšší míry tolerance. Přejeme Vám všem šťasný rok 2004, hodně zdraví a osobní pohody.

Zastupitelé schválili výstavbu kanalizace
Na posledním zasedání v roce 2003 zastupitelé odsouhlasili dostavbu kanalizace v našem městě v celkové délce 8000 metrů. Byl tak přijat pozmněňovací návrh odborné komise, kdy byl snížen rozsah výstavby o kanalizaci v Lelově. Zde bude odkanalizování řešeno vývozem jímek. Dále bylo schváleno doporučení komise nerealizovat výstavbu nové čistírny odpadních vod přesahující částku 50 miliónů Kč. Bylo rozhodnuto provést repasy a dovybavení současné ČOV značky Hydrovid v hodnotě investice 20 miliónů korun. Tímto rozhodnutím zastupitelstva se sníží investice ze 152 miliónů na 93 miliónů korun. Výstavba kanalizace v našem městě je součástí investiční akce Mikroregionu Radbuza "Čistá Radbuza". Sdružení měst a obcí by na tuto akci mohlo získat dotaci z EU a státu až 85 procent. Zbývající část budou města a obce hradit ze svých rozpočtů v letech 2005 - 2008.
-st-

Silvestr se povedl
Několik posledních let se ve Stodě nenašla organizace, která by na svá bedra vzala pořádání Silvestra v kulturním domě. Tohoto nelehkého úkolu se zhostila místní organizace kynologů a dnes můžeme říci, že na výbornou.Perfektní organizace, výborný výkon hudební skupiny Fontana a jejich zpěváků, připravené lahůdky, z nichž zvláště chutnal řízný silvestrovský gulášek, to vše přispělo k dobré náladě na sále.Vrásky na čele pořadatelům trochu způsobila menší návštěvnost, ale to je snad ve Stodě již pravidlem. Stodští pejskaři pořádali takovou akci poprvé a zaslouží si jistě poděkování. Věřme, že se Silvestr v kulturním domě opět "chytí"a ten v roce 2004 bude ještě lepší.

Zahájení výstavby bytů
Trápení kolem zahájení výstavby 64 bytů, o kterém jsme vás již informovali, ukončilo až rozhodnutí výboru pro hospodářskou soutěž v Brně. Mohlo tak být předáno staveniště a Stavební podnik Klatovy a.s. využil pěkného podzimního počasí k zahájení výstavby. Jeho pracovníci však opomněli, že také "někdy" na podzim začne pršet a nepřipravili si příjezdové komunikace. Nákladní auta dovážející materiál a beton vytvořila ze staveniště a okolních ulic doslova bahniště. Na zásah představitelů radnice byla stavba zastavena a firma musela vynaložit značné úsilí na úklid a mytí ulic. Doufáme, že to byl jediný a poslední úlet tohoto podniku s jinak výbornými referencemi. Se stavbou se bude pokračovat v lednu výstavbou příjezdové komunikace u nádraží a realizací technické infrastruktury.
-st-

Pokles počtu obyvatel se zastavil
Vyřešit stálý pokles počtu obyvatel našeho města byl jedním z hlavních úkolů minulých i současných zastupitelů. Pokud by tento negativní trend pokračoval v dalších letech, dostalo by se město v počtu obyvatel na předválečnou úroveň. Výstavbou nových bytů s možností získání nového zaměstnání se podařilo úbytek zastavit. Porovnáním počtu obyvatel proti sčítání v březnu 2001, kdy ve městě bylo evidováno 3443 obyvatel se jejich počet ke konci roku 2003 zvýšil na 3592. Pokud tento trend udržíme, mělo by se městu podařit překonat hranici 4000 obyvatel během několika let.
-st-

Odpoledne s harmonikou
Pro naše starší občany, kteří jsou obyvateli domu s pečovatelskou službou připravilo město v týdnu před vánoci příjemné překvapení v podobě odpoledne s heligonkářem. Posluchači obsadili všechna místa připravená ve společenské místnosti nové DPS dlouho před začátkem. Pan Karel Pflügner dokázal svou hrou a výborně zvoleným repertoárem rozezpívat posluchače už během první písničky. Všechny pak překvapil, když k písním přidal i básně z vlastní tvorby a zajímavá vyprávění ze života. V příjemné atmosféře se všem dobře sedělo, takže není divu, že se toto setkání trošinku protáhlo nad plánovaný rámec.

Kantoři hráli v kapli
Ve spolupráci s městem se před Vánocemi ve Špitální kapli konal koncert jaký ještě ve Stodě nebyl. Hráli a zpívali zde učitelé umělecké školy, bývalí žáci a hosté pod vedením paní ředitelky Dagmar Mastné. Zcela zaplněná kaple doslova přestala dýchat hned při úvodní skladbě - Ave Maria. Příjemnou atmosféru vytvořili diváci i účinkující a nějakou tu "chybičku" brali všichni s humorem. Kaplí zněly tóny hudebních nástrojů, na které kantoři vyučují žáky. Svými výkony přesvědčili posluchače, že nástroje ovládají opravdu bravurně. Jako jedni z hostů vystoupily posluchačky plzeňské konzervatoře Jana Müllerová a Lucie Antošová. Vánočním repertoárem a pěveckým přednesem nadchly tak, že bylo v očích některých posluchačů vidět slzy dojetí. Pevně věříme, že se kantorské koncerty stanou tradicí nejen o vánocích a kaple s krásnou akustikou se stane novým stánkem milovníků vážné hudby.

Z policejního zápisníku
· V rukou policejní hlídky uvízli dva muži ve věku 21 a 22 let. Společně se vloupali do jedné kanceláře ve Stodě. Do objektu vnikli po rozbití skleněné výplně okna a uvnitř odcizili radiostanici, rádio s budíkem, přenosné topné těleso a varnou konvici. Oba pachatelé jsou obviněni ze spáchání trestného činu krádeže. Způsobená škoda byla majitelem odhadnuta na čtyři tisíce korun.
· Během jednoho prosincového víkendu se vloupal zatím neznámý zloděj do novostavby domu v Merklíně. Pachatel vnikl do objektu po rozbití skleněné výplně vchodových dveří a uvnitř odcizil šestatřicet kusů radiátorů. Škoda byla vyčíslena na 114 tisíc korun. Policisté po pachateli stále pátrají.
· Zatím neznámý zloděj se vloupal do garáže u domu v obci Chotěšov. Pachatel rozlomil vložku zámku u vchodových dveří, vnikl dovnitř a zde odcizil osm kusů letních pneumatik na hliníkových discích a tašku s rybářskou výbavou. Škoda byla majitelem předběžně vyčíslena na čtyřiapadesát tisíc korun.
· Ze šatny v kulturním domě Stod odcizil vpátek 12.12. 2003 během probíhajícího maturitního plesu zatím neznámý zloděj mobilní telefon. Poškozená si přístroj v hodnotě sedm tisíc ponechala v odložené kabelce, čehož zloděj okamžitě využil.

Opravy mostů a lávek pokračují
Mrazivé počasí zastavilo většinu prací na opravách lávek a mostu.Podařilo se sice zprovoznit lávku přes Radbuzu, ale zůstává dokončit lávka u "Mexika" a most v Lelově. Zde se připravuje již ocelová nosná konstrukce. S kolaudací se počítá v jarních měsících letošního roku. Současně s opravami probíhají intenzivní přípravné projektové práce na opravu mostu k Novému mlýnu a lávky v Ostrovní ulici. Pokud se vše podaří v letošním roce realizovat, bude mít město opravené tyto komunikační spoje na mnoho let dopředu. Celkově by opravy měly stát 6 miliónů korun.
foto

Jak se vám líbil advent?
Naše redakce se obrátila na několik stodských občanů se třemi otázkami:
· Jak hodnotíte předvánoční čas po kulturní stránce?
· Jak se vám líbila výzdoba města a obchodů?
· Jaké máte přání do nového roku?
manželé důchodci:
* Myslíme si, že si každý mohl vybrat. Škoda je, že na moc pěkné akce chodí málo lidí.
* Výzdoba města se nám líbila, až na to hrozné lešení u autobusové zastávky. Když tam jdete odpoledne a čekají lidi na autobus, tak se tam kvůli tomu lešení nedá ani projít.
* Přejeme hodně zdraví a štěstí všem.
podnikatel:
* Byl jsem jen na koncertu v kapli a moc se mi to líbilo. Pokud jsem četl nabídku ve vašich listech, bylo toho opravdu hodně Škoda, že jsem víc nestačil.
* Celkem ucházející, až na ten malý smrk u kostela. Také mi vadilo, že se povolilo stavět lešení těsně před vánoci a dále neustále prázdné výlohy v horní části náměstí.
* Aby rok 2004 byl alespoň tak úspěšný jako loňský.
studentka VŠ:
* Byla jsem v kostele jen na půlnoční, takže nemůžu posoudit ostatní akce.
* Výzdoba byla pěkná, ale chyběl mi sníh.
* Aby se lidé měli více rádi.

Budou se sčítat psi
Rada města rozhodla o provedení sčítání psů ve Stodě a Lelově. Reaguje tak na novou vyhlášku o místních poplatcích a hlavně na množící se případy pokousání občanů cizím psem.Radou pravomocně jmenovaní sčítací komisaři budou v jarních měsících navštěvovat domácnosti a provádět soupis psů. Majitel psa jim bude povinen doložit potvrzení o zaplacení poplatku a doklad o posledním preventivním očkování proti vzteklině. Tímto opatřením chce město získat statistický přehled o množství psů v našich domácnostech a také evidenci o prevenci v očkování zvířat.
Sazba poplatku
1) Základní sazba poplatku ze psů činí ročně:
a) za každého psa chovaného u rodinného domu a na zahrádce …………………………200,- Kč
b) za každého psa chovaného v bytovém domě s více než třemi byty (nájemní, družstevní, podnikové obytné domy, případně rodinné domy nespadající do odstavce 1 písm. a) …………………………500,- Kč
c) za každého psa chovaného u jiného objektu (hlídací pes organizace nebo soukr. podnikatele) …………………………500,- Kč
d) za každého psa chovaného v obci Lelov …………………………100,- Kč
2) Snížená sazba poplatku za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního a vdovského (vdoveckého) důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu (vyžaduje se čestné prohlášení) činí …………………………100,- Kč
Pro účely této vyhlášky se rozumí bytovým domem, rodinným domem a jiným objektem definice uvedené v obecných technických požadavcích na výstavbu ( § 3 vyhl. č. 137/1998 Sb.,ve znění pozdějších předpisů).
Poplatek je splatný do 31.3. 2004

Dům na Plzeňské ulici zmizel
Během dvou dnů byl rozbourán dům na Plzeňské ulici, kde dříve sídlilo řeznictví. Město se k tomuto kroku rozhodlo po předložení odborného posudku. Dřevěné nosné prvky byly totiž napadeny dřevokaznou houbou do té míry, že hrozilo zřícení střechy a stropů. Uvolněný pozemek o velikosti 1000m2 chce město nabídnout k výstavbě rodinného domu. Demolice stavby zároveň umožní rozšíření chodníku, který je v těchto místech nebezpečně zúžen. K demolici je rovněž připravován dům v Bezručově ulici - bývalá Obnova. Na jeho místě v budoucnu vyroste nový dům ve velmi podobném stylu s šesti pěknými nájemními byty.

Ohlédnutí za uplynulou sezónou
Začátek roku 2004 je čas plánů do budoucnosti, ale také čas na krátké ohlédnutí za rokem uplynulým. Ten byl pro celou naši taneční školu velice úspěšný. Dětské taneční kluby pracovaly celoročně a ve všech městech, kde působíme (Stod, Dobřany, Holýšov, Horšovský Týn a Domažlice) se podařilo vytvořit pěkné programy s názvem TANEC S MUZIKÁLEM v rámci Dnů otevřených dveří. Tato vystoupení jsme předvedli nejen veřejnosti, ale objednávají si je u nás i základní školy pro své žáky.
Taneční kurzy také neubyly. V jarních a podzimních měsících se setkáváme s mladými pány a slečnami na parketech v Horšovském Týně, Holýšově, Poběžovicích, Stodě a ve Stříbře. Potěšitelné však je, že zájem o společenský tanec stále více vzrůstá i mezi střední generací, která více a více žádá kurzy pro dospělé.
V tréninkové práci mezi soutěžními tanečními páry bylo uděláno také hodně. Mnoho tanečních párů přibylo v našem klubu, mnoho si zvýšilo výkonnostní třídu. Nechceme zde psát konkrétní jména, protože by byl výčet jistě veliký, ale všechny naše páry si zaslouží poděkování a pochvalu.
Každé léto v srpnu se stěhuje celá škola do Rudolfovy Pily u Pece pod Čerchovem na náš letní tábor. Ten uplynulý navštívilo 190 dětí, které prožily při tanci příjemný závěr letních prázdnin. Teď už se ale "rozběhly" přípravy na ten příští tábor, který uspořádáme na stejném místě od 8. 8. 2004.
Závěrem dovolte, abychom všem, kteří nám v roce 2003 pomáhali, drželi palce a fandili, poděkovali a popřáli každému jen to dobré. Hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2004 přejí všichni z taneční školy DANCE.

Hedvábné dny v DDM
Již tradičně v předvánočním čase se děvčata v ZÚ Ateliér 4.12.2003 a maminky v sobotu 29.11. 2003 věnovaly malování na hedvábné šály a šátky. Píle, kterou dívky a ženy malování věnovaly se ve výsledku zúročila. Během několika hodin vznikla neopakovatelná dílka, nádherných barevných kombinací a vzorů. Děvčata si vyrobila dárky pod stromeček, maminky se příjemně odreagovaly.Na hedvábné setkání se můžete těšit i v novém roce. Z dalších sobotních akcí, které Vám DDM v novém roce nabídne bude volná keramika, pletení košíků, ubrousková technika a spousta jiných lákavých činností, jejichž termíny si zjistíte v naší pravidelné měsíční nabídce. V novém roce Vám přeji stálé zdraví, štěstí, splněná přání a společná příjemná setkání při výtvarných činnostech.
Blanka Multrusová

Česká mše vánoční
Zněla o poslední adventní neděli v zasedací síni městského úřadu. Osm desítek posluchačů se nechalo unášet Rybovou hudbou v podání pěveckého sdružení Hlas. K varhanám zasedl a většinu mše doprovázel Tomáš Ibehej, druhou část hrála paní Iva Zahořová. Kdo byl na tomto koncertu i o rok dříve, chválil celý soubor za to, že jsou ještě lepší. Chvála jistě potěšila nejen vedoucího souboru pana J.Glace, ale i všechny ostatní. Vždyť nácviku mše věnují celý podzim mnoho hodin ze svého volného času.
-my-

Vánoční nadělování
Již tradičně před vánoci - 18. prosince v kulturním domě nadělovaly děti dárky v podobě písniček, pohádek, tance či básní zejména svým rodičům a prarodičům. Před zcela zaplněným sálem vystoupily jak děti z mateřské školky, tak děti, které již navštěvují poslední ročník základní školy. Za pořadatele musím říct, že děti jsou rok od roku lepší a jsou na nich vidět zkušennosti s vystupováním. Vzpomínám, jak na první nadělování, tedy spíš na generální zkoušku, kterou pokaždé děláme, přišly děti nepřipravené. Každý výstup jsme museli mnohokrát opakovat, než dostal podobu se kterou se dalo vystoupit před publikum.Dnes nám na zkoušku přicházejí téměř profesionálové. Musím je jenom chválit a zase jenom chválit.Dík patří také těm, kteří se dětem věnují a vystoupení s nimi nacvičují, aby bylo tak krásné, jaké bylo. Na akci se vybíralo dobrovolné vstupné, a protože se nás někteří ptali na co se použije, tak tady je odpověď. Část peněz se použila na úhradu drobného občerstvení pro účinkující děti, část na úhradu zvučení akce a za čistý zisk jsme nakoupili věci na výtvarnou výchovu, které jsme předali základní škole.
-my-

Okresní přebor ve stolním tenisu družstev 2003
Dne 8.12. 2003 uspořádal DDM Stod z pověření OR AŠSK Plzeň -jih ve Stodě pokračování OP ve stolním tenisu ZŠ. Ve své kategorii tentokráte bojovali chlapci z 8.-9. tříd ZŠ.
Rekordní účast devíti družstev o titul přeborníka pro rok 2003 protáhla soutěž až do odpoledních hodin.
Družstva byla nalosována do tří skupin. Systémem každý s každým pak bylo určeno pořadí ve skupinách. Vítězové skupin postoupili do finálové skupiny o 1.-3. místo. Družstva na 2. místě hrála ve skupině o 4.-6. místo a družstva na 3. místě se utkala ve skupině o 7.-9. místo.
Gratulujeme vítězi okresního přeboru, kterým se stala ZŠ Nezvěstice. Držíme hráčům palce na krajském finále.
1. ZŠ Nezvěstice
2. ZŠ Nepomuk
3. ZŠ Spálené Poříčí
4. DDM Blovice
5. ZŠ Starý Plzenec
6. ZŠ Přeštice
7. ZŠ Dobřany
8. ZŠ Stod
9. ZŠ Chotěšov

Vánoční turnaj ve stolním tenise
V pondělí 15. 12. uspořádal vedoucí ZÚ DDM Stod pan Houfek tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise. Soutěž probíhala od 17:00 hodin v sokolovně. Byla určena všem dívkám a hochům, kteří drží rádi pálku v ruce a chtějí si změřit své síly s ostatními. Účastníci byli rozděleni do tří kategorií-mladší a starší hoši, dívky. Turnaj probíhal v příjemné sportovní atmosféře. Po 19.00 hodině nastala očekávaná chvíle - vyhlášení výsledků. A jak turnaj v letošním roce dopadl? V kategorii starších žáků se na 1. místě umístil J. Mlnařík, na 2. místě J. Šlehofer a bronzovou medaili si odnášel M. Hořan. Mezi mladšími žáky zvítězil D. Kříž, 2. místo obsadil F. Bořík. 3. míso vybojoval P. Šlehofer. Z dívek si zlatou medaili odnášela H. Šleisová, J. Šleisová obsadila 2. místo. Lenka Houserová získala bronz. Všichni účastníci turnaje získali drobné ceny. Hráči na stupni vítězů se radovali z medailí a diplomů.

Okresní přebor Plzeň-jih ve stolním tenisu družstev ZŠ
Dne 1.12. 2003 se uskutečnil ve Stodě okresní přebor družstev ZŠ ve stolním tenisu pro kategorie mladších chlapců / 6. - 7. třída / a kategorii dívek / 6.-9. třída /.
Turnaj uspořádal Dům dětí a mládeže ve Stodě z pověření OR AŠSK Plzeň-jih v bývalé sokolovně, která slouží k ligovým utkáním místního oddílu stolního tenisu.
Zázemí soutěže bylo odpovídající. Už bylo jen na dětech samých, jak se jim bude dařit proti soupeřům z ostatních škol. V kategorii dívek se o titul přeborník okresu utkalo pět základních škol. U chlapců se o titul utkala čtyři družstva. Šlo o velice vyrovnaný přebor.
Při rovnosti bodů v kategorii mladší hoši rozhodovala takzvaně mini tabulka družstev se shodným počtem bodů. Údaje v tabulce rozhodly o 3. místě pro ZŠ Spálené Poříčí. O vítězi rozhodl výpočet koeficientů úspěšnosti rozdílu setů. Ten měli úspěšnější o dvě setinky chlapci ze ZŠ Stod / rozhodnuto dle Soutěžního řádu stolního tenisu z 1.7. 2002 podle článku 119/02 b/.
1. ZŠ Stod
2. ZŠ St.Plzenec
3. ZŠ Sp.Poříčí
Výsledky kategorie dívek - 6. - 9. třída ZŠ
1. ZŠ Spálené Poříčí
2. ZŠ Dobřany
3. ZŠ Nezvěstice
4. ZŠ Stod
5. ZŠ Chotěšov
Do krajského finále postupují chlapci ze ZŠ Stod a dívky ze ZŠ Spálené Poříčí.

Ferda Mravenec
I když se příroda už obvykle koncem listopadu ukládá ke spánku, přece se našlo místo, kde se to hmyzem jen hemžilo. Bylo to ve stodském kulturním domě, kam přišly za příběhy Ferdy Mravence děti z předškolních tříd a 1. stupně Základní školy ve Stodě. V několika příbězích se děti seznámily se čmelákem, střevlíkem, šídlem, mravkolvem, s chrostíky i housenkou, která si pletla kabátek. Nesmíme zapomenout ani na Ferdova kamaráda, známého brouka Pytlíka. Dětem se příběhy moc líbily, což doklábal hojný potlesk, a na závěr zamávaly Ferdovi, který odletěl vzducholodí za dalším dobrodružstvím.

Předvánoční turnaj minižáků
Po několika letech se podařilo uspořádat pro naše nejmenší fotbalisty halový turnaj. Dne 13.12. bylo v 9.00 hodin zahájeno klání pěti mužstev minižáků mladších 10-ti let. Pozvání k účasti přijala mužstva z Merklína, Hradce, Chlumčan, Chotěšova a domácí Stod. Při dvoukolovém systému zápasů si všichni hráči zahráli dost a dost. U některých malých nadějí je již možno rozpoznat velkou dávku talentu, a pokud se budou i nadále věnovat pečlivému tréninku, lze si je představit i ve vyšších soutěžích. K vidění byly krásné rychlé akce na jeden dotyk, prudká střelba i bleskové zásahy brankářů. Po urputných bojích zvítězilo družstvo Chlumčan před Chotěšovem a Stodem. Díky sponzorům se podařilo zajistit pro všechny drobné ceny a pro první tři mužstva i kvalitní tréninkové míče. Věříme, že se turnaj podaří uspořádat i příští rok.
Trenéři: Krčál, Vlk

Vánoční šestiboj ZŠ
Dne 19. prosince (poslední školní den r.2003) byl uskutečněj již 3. ročník "Vánočního šestiboje" tříčlenných smíšených družstev. Soutěžilo se v disciplínách: leh - sed, dřepy, trojskok, hod na koš, štafety - trakař a medicimbal. Zúčastnilo se celkem 38 družstev t.j. 114 závodníků. Všichni závodníci obdrželi velice hodnotné ceny od našich štědrých sponzorů, kterým tímto ještě jednou děkujeme. A jak to všechno dopadlo? Svým nadšením zvítězili vlasně všichni.

Mistrovství Stoda ve skládání puzzle
Nemáte co dělat o jarních prázdninách? Nudíte se? Pak pro vás máme tip - přijďte si vyzkoušet svoji trpělivost, pohotovost a zručnost ve středu 4. února od 15.00 hodin do zasedací síně městského úřadu na náměstí ČSA. Bude zde mistrovství Stoda ve skládání puzzle.Kdo může soutěžit? Kdokoliv, protože tady opravdu záleží na každém jedinci. Můžete s sebou klidně vzít tatínka, maminku, dědečka, babičku a změřit s nimi svou pohotovost. Na vítěze na prvních třech místech čeká odměna.
-my-

Korbely opět v prodeji
Všichni zájemci, kteří si chtějí zakoupit některý z propagačních předmětů Stoda si je mohou prohlédnout v městské knihovně. Tentokrát jsou korbely i ostatní věci s barevným potiskem. Jako námět byla použita stará pohlednice Stoda s pohledem na kostel a kapli přes most.
Ceník předmětů
talíř     120,- Kč
pohár (keramický)     140,- Kč
korbel 0,3 l s víčkem     320,- Kč
minikorbel     150,- Kč
kalendář Jižní Plzeňsko (dobové fotografie, v hnědé barvě)     122,-Kč[Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter