Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 11. 05. 2004 (6303 přečtení)

Číslo 5   Ročník IX.   květen 2004

Schůzka se zájemci o vlastní bydlení
Městský úřad a firma Interstav s.r.o. zve všechny zájemce o vlastní bydlení nebo o vlastní obchod v lokalitě za radnicí dne 19. května do kulturního domu. Schůzka je organizována takto:
16.00 - 17.00 hodin zájemci o výstavbu nebytových prostor - obchodů, služeb
17.00 - 18.00 zájemci o byty 2+1 a 3+1 do soukromého vlastnictví
Schůzky se rovněž zúčastní zástupci peněžního ústavu, kteří seznámí zájemce s možnostmi financování jak bytů , tak nebytových prostor.
Důležité upozornění:
Schůzka je určena jen pro zájemce o vlastní bydlení. Nejedná se o nájemní byty.

Lelovský most otevřen
Pěkný dárek dostali k 1. máji občané Lelova. V pátek 30. dubna byl slavnostně předán a uveden do zkušebního provozu nový most přes řeku Merklínku. Je to již v pořadí třetí kovový most. Je však jediný, který splňuje podmínky pro dopravu v Lelově. Svým technickým řešením i stavebním provedením odpovídá současným trendům. Prvním květnovým dnem tak občané Lelova mohou vstoupit i do EU po novém mostě. Výstavba mostu nebyla levnou záležitostí. Závěrečný účet se vyšplhal na částku 2 600 000 Kč, ale výsledek, jak dokládá náš snímek, stojí jistě za to.

K odtržení holýšovska
Na 10. veřejném zasedání zastupitelstva města bylo jedním z bodů jednání vyjádření zastupitelů k nové vyhlášce ministerstva vnitra o správních územích. V tomto návrhu je zakotven "přesun" devíti obcí holýšovska pod pověřený úřad třetího stupně v Horšovském Týně. Zastupitelé jednoznačně nový návrh nepodpořili. Naše město bere na vědomí usnesení obcí včetně města Holýšova o změně správního území. V odůvodnění zamítavého stanoviska města Stoda je hlavně brán zřetel na dostupnost našeho úřadu pro občany holýšovska. Celá tato oblast, která spadá do našeho správního území má 5800 obyvatel. Z tohoto počtu však 4800 občanů bydlí v šest kilometrů vzdáleném Holýšově. Pokud ministerstvo vnitra žádosti obcí holýšovska vyhoví, bude jezdit většina obyvatel za úřady do 29 kilometrů vzdálených Domažlic a po dokončení výstavby úřadu do 16 kilometrů vzdáleného Horšovského Týna. Na úřednících ministerstva vnitra tak zůstane rozhodnutí, zda přiblížení úřadů k občanům mysleli vážně.
-st-

1. etapa opravy "Křižáku" dokončena
Kdo zavítal v těchto krásných jarních dnech na Křížovou horu, zjistil, že nejen zmizela torza polorozbořených budov, ale byla i sundána nebezpečná střecha kostela. Tím byla dokončena první etapa, za níž bude následovat vlastní rekonstrukce kostelní věže na rozhlednu. Mikroregion Radbuza v rámci nabídkového řízení obeslal pět firem, které by opravu mohly provést. Vítězná firma, která vzejde z rozhodnutí výběrové komise, provede opravu věže do konce září letošního roku. Krajský úřad pomůže mikroregionu dotací 140 tisíc korun z fondů rozvoje venkova. Příjemným překvapením je i peněžní dar pana Andrleho z Chotěšova.
-st-

Návštěva Pohořelic
Město Pohořelice u Brna má přibližně stejný počet obyvatel jako naše město. Další podobností je, že vlastní čističku odpadních vod Hydrovit 1500, na které již proběhla rekonstrukce podle nových norem. Představitelé našeho města využili nabídky pohořelického starosty Ing.Svobody na uskutečnění jednání technické rady, která připravuje rekonstrukci naší ČOV. Schůzky na pohořelické radnici se zúčastnili také zástupci projekční kanceláře, která zpracovává projekt ke stavebnímu povolení a firma z Vítkovic, která čističky Hydrovit vyrábí. V praktické ukázce nám byl předveden nový typ nádrží, včetně kalového lisu. Ve Stodě počítáme s rekonstrukcí a rozšířením čističky na 5700 ekvivalentních obyvatel, což zajišťuje dostatečnou rezervu pro rozvoj města na další léta. Celá rekonstrukce by neměla přesáhnout částku 20 miliónů bez DPH.
-st-

Výstavba 64 bytů a DPH
V prostoru pod nádražím rychle vyrůstají čtyři nové bytové domy. Město obdrželo druhou část státní dotace na výstavbu ve výši 34 miliónů korun. Zbývá dodat podíl města ve výši 20 miliónů korun. V současné době je připraveno výběrové řízení na peněžní ústav, který městu nabídne nejlepší úvěrové podmínky. Podle propočtů ekonomického úseku městského úřadu by měl být úvěr poskytnut nejlépe na dobu dvaceti let. Úvěrové splátky budou plně hrazeny z nájemného z 64 nových bytů a nebudou tak zatěžovat rozpočet města. Horší situace však nastává od května, kdy vstupují v platnost nové sazby DPH. Samotná bytová výstavba zůstává v pětiprocentním pásmu, ale technická infrastruktura bytových domů se od května zdraží o 14 procent. Co se mohlo realizovat do květnového termínu, bylo již provedeno, ale ostatní dokončovací práce jako např. komunikace, chodníky a podobně budou pro město zhruba o 400 tisíc dražší. S tímto však městský rozpočet nepočítal, a tak se budou muset hledat další rezervy.
-st-

Parlamentní výbor nepřijel
Velké naděje vkládali představitelé města a ředitelka základní školy do připravované návštěvy parlamentního výboru pro vědu a vzdělání. Jedním z bodů jednání měla být i prohlídka stavu budovy základní školy. Výbor poslanecké sněmovny je sestaven z poslanců napříč politickým spektrem. Byli jsme přesvědčeni, že po shlédnutí stavu budov základní školy nám poslanci pomohou získat potřebné prostředky ze státního rozpočtu k nutné opravě školy. Vše změnil termín hlasování o DPH, kterého se všichni poslanci museli zúčastnit, a proto zrušili návštěvu našeho města. Věřme slibu pana poslance Ing. Čady, že členové parlamentního výboru navštíví Stod na podzim letošního roku. Tím, že se návštěva neuskutečnila, bylo rozhodnuto o přesunu termínu oprav do roku 2005, kdy se snad podaří zajistit od státu a kraje potřebné finanční prostředky.
-st-

Nikdo nic opět neviděl
Na pěší zónu si většina z nás rychle zvykla. Je potěšující, že se stala místem odpočinku a posezení nejen pro stodské občany, ale i pro návštěvníky našeho města. Těžko je však k uvěření, že si nikdo nevšiml nezbedy, který vylezl do koruny malého kaštanu a celou ji rozlámal. Zahradník, pan Sofroň, který má na starosti výsadbu zeleně ve městě, se s takovým vandalizmem již dlouho nesetkal. Podle jeho odborného vyjádření náprava poškozeného stromu bude trvat řadu let. Vnucuje se opět otázka, zda opravdu nikdo nic neviděl? Vždyť takové chování zasluhuje "řádnou odměnu".

Velikonoční jarmark
Pokud jste procházeli 2. dubna Hradeckou ulicí jen náhodou, asi Vás překvapil čilý ruch v areálu 1. stupně ZŠ. Možná jste spěchali, a neměli jste tedy čas přijít se k nám podívat. Zajímá Vás, co se vlastně dělo? Žáci základní školy pořádali pro rodiče, babičky, dědečky, kamarády a všechny spoluobčany Velikonoční jarmark.
Návštěvníky nejprve přivítali krátkým vystoupením žáci dramatického kroužku 4.A. Děvčata z mateřské školy zase svým veselým tanečkem probudila sluníčko, které se na nás pak celé odpoledne dívalo a přilákalo spoustu hostů. Někteří si zazpívali s pěveckým sborem Rosničky, jiní si vybírali mezi mnoha výrobky, které jsme pro ně připravili. Doufáme, že jim udělaly radost a že malovaná vajíčka, kraslice, pomlázky, veselá kuřátka, chundelatí beránci a další velikonoční dekorace zpříjemnily velikonoční atmosféru v mnoha domácnostech.
Nemalý výdělek použijeme na nákup pomůcek, zaplatíme si vstupné na divadelní představení nebo ho přidáme k částce vybrané na školní výlet. Všem účastníkům velmi děkujeme za návštěvu a budeme se těšit na shledanou při dalším jarmarku.
Žáci 3.A ZŠ Stod

Co nového na průmyslové zóně
V těchto dnech byla dokončena nová expediční hala firmy Murr elektronik s.r.o.Zástupci firmy pozvali představitele města na jednání o možnostech získání dalších pozemků pro potřebu rozšíření firmy. Součástí jednání byla i prohlídka nově vybudovaných provozů a seznámení s předpokládanou výstavbou nové haly v příštím roce. Zde by mělo vzniknout až sto pracovních míst.
Druhá výrobní směna běží na plné obrátky ve firmě Glaverbel s.r.o. Podle vyjádření jednatele společnosti se počítalo s nasazením druhé směny až za rok, ale velký zájem o izolační skla, které firma vyrábí, vše urychlil.

Takoví jdeme do EU?
Malá výstava fotografií v úřední vývěsce na náměstí ČSA nám ukazuje některé nevábné pohledy na naše město, jak je vnímá náhodný návštěvník. Z přiložených snímků je patrno, že se máme ještě za co stydět a heslo "Občane Stoda, probuď se!" nadále platí.

Co bychom měli vědět o volbách do Evropského parlamentu?
Volby do Evropského parlamentu proběhnou 11. a 12. června 2004. V pátek 11. června se volební místnosti otevřou ve 14,00 hodin a uzavřou ve 22,00 hodin a v sobotu 12. června se otevřou v 8,00 hodin a uzavřou ve 14,00 hodin. Sčítání hlasů však proběhne až po uzavření všech volebních místností v celé Evropské unii, což nastane v neděli 13. června 2004, ve 22 hodin.
Politické strany, politická hnutí a jejich koalice mohly na svých kandidátních listinách uvádět o třetinu více kandidátů než je počet poslanců Evropského parlamentu volených na území České republiky. Jestliže je tento počet 24, na kandidátní listině může být uvedeno až 30 kandidátů. Podmínky pro účast občanů ve volbách jsou srovnatelné s podmínkami pro volby do Poslanecké sněmovny, jsou zde však i některé rozdíly.
Jedná se především o sestavování seznamů voličů a podávání žádostí o vydání voličských průkazů.
1)V seznamech voličů nelze po 2. květnu 2004 provádět změny týkající se trvalého bydliště voliče
2) Do 20 dnů před dnem voleb mají být v seznamu voličů zaneseni voliči, kteří nemají ve správním obvodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt nebo pobyt podle zvláštního právního předpisu, ale kteří v jeho obvodu
a) vykonávají základní nebo náhradní vojenskou službu,
b) jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, nebo
c) jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu
trestu odnětí svobody,a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem nebo správcem příslušného zařízení.

Důsledky tohoto ustanovení mohou být pro mnohé voliče takové, že jim nebude umožněno volit, neboť skutečnost, že 20 dnů před volbami jsou v nemocnici či v porodnici, v žádném případě nemusí znamenat, že tam budou i v době voleb. Do tohoto seznamu by proto měli být zapisováni pouze ti voliči, u nichž se předpokládá, že v rozhodný den voleb budou stále ještě hospitalizováni. Totéž platí i opačně. Kdokoli, kdo bude v období 19 dnů před volbami až do voleb hospitalizován či v porodnici nebude moci volit, neboť nebude zanesen v seznamu voličů správního obvodu obecního úřadu v místě zdravotnického zařízení.
Doporučujeme proto občanům, kteří by se mohli do výše popsané situace dostat a chtějí volit, aby si v termínu nejpozději 15 dnů před volbami , t.j do 27. května 2004, písemně požádali (žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem nebo podepsaná osobně před příslušným úředníkem), o vydání voličského průkazu, na který potom mohou volit kdekoli na území České republiky. Vydávání voličských průkazů zahájí obecní úřad nejdříve 15 dnů před volbami, tj. 27. května 2004.
Co se týče samotných voleb do Evropského parlamentu konají se tajným hlasováním na základě všeobecného rovného a přímého hlasování. Každý volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u dvou kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Další důležité informace najdete na přiložených letácích, které obdržíte spolu s hlasovacími lístky, čtěte je prosím pozorně.
-an-

O z n á m e n í
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta města Stod podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, oznamuje
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
dne 11.6.2004 od 14,00 hod. do 22,00 hodin a dne 12.6.2004 od 8,00 hod. do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č.1 - budova MěÚ Stod - nám. ČSA 294, je volební místnost v 1. patře - zasedací místnost pro voliče bydlící : Baarova, Čapkova, Jiráskova, Komenského nám., Krandova, Krátká, Mládežnická, Nábřežní, Nádražní, Nám. ČSA, Plzeňská, Příční, Strojnická, Šafaříkova, U Elektrárny, V Lukách, K Háječku
volebním okrsku č. 2 - kulturní dům Stod - Nádražní 722, velký sál KD pro voliče bydlící:
B. Němcové, Dělnická, Hradecká, Kotovická, Luční, Sokolská, Stříbrská, Tyršova, U Cihelny
ve volebním okrsku č.3 - speciální třídy ZŠ Stod - Domažlická 237 je volební místnost v učebně v I. patře pro voliče bydlící:
28. října, Alšova, Bezručova, Domažlická, Družstevní, Jungmannova, Kostelní, Kpt. Kudliče, Musejní, Na Jízdárně, Na Vršíčku, Nová, Ostrovní, Palackého, Polní, Revoluční, Riegrova, Střelická, Šeříková, U Radbuzy, Úzká, Vrabinská, Zahradní, Žižkova
ve volebním okrsku č.4 - sál Mysliveckého sdružení Stod - Lelov, čp. 2 pro voliče bydlící:
v Lelově

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

Ve Stodě dne 3.5. 2004
Lubomír Jungbauer
starosta města

Vydávání rybářských lístků
Dne 1.4. 2004 nabyl účinnosti zákon č 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochranně rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), který v § 13 odst. 8 stanoví, že rybářský lístek vydává občanům ČR obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, případně cizincům, kteří se zdržují v obvodu s jeho působností.
Vydávání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku.
Vyhláška č. 197/2004 Sb. , k provedení zákona o rybářství (dále jen vyhláška), která nabyla účinnosti dne 23.4.2004, stanoví kromě jiného, předpoklady pro vydání rybářského lístku, vzor formuláře a dobu platnosti lístku.
Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou popsány v § 10 odst. 3) vyhlášky a jedná se o základní znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb, prokázané osvědčením o získání kvalifikace, vydaným právnickou osobou pověřenou ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku.
Podle informací Ministerstva zemědělství ČR, budou pověřeny k ověřování znalostí žadatelů organizační složky Českého rybářského svazu.
Vzor osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a rozsah znalostí potřebných pro jeho vydání jsou uvedeny v příloze č. 6 vyhlášky, která je umístěna k nahlédnutí na městských a obecních úřadech.
V § 10 odst. 6 se také hovoří o tom, že druhý a další rybářský lístek může být vydán žadateli, prokáže-li se dřívějším rybářských lístkem, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku.
Z uvedeného vyplývá, že kdo rybářský lístek má, nebo ho alespoň někdy v minulosti měl, nemusí již prokazovat kvalifikační předpoklady podle odst. 3), ale při podání žádosti o rybářský lístek nový, musí původní rybářský lístek předložit správnímu orgánu.
Na Městském úřadu Stod jsou rybářské lístky od 28.4.2004 vydávány v budově Sokolská 566 na odboru životního prostředí, u paní Miluše Pechové.
Městský úřad Stod zřídil pro správní obvod pověřeného městského úřadu Dobřany detašované pracoviště, kde budou rybářské lístky vydávány občanům, aniž by museli cestovat do Stoda.
Pavlína Anderlová
tajemnice MěÚ

Výzva
Vyzýváme všechny občany, kteří do současné doby nevrátili podepsané smlouvy na nájem hrobového místa ve Stodě, aby tak učinili nejpozději do 31.5. 2004. V případě že se tak nestane, bude Městský úřad Stod postupovat dle zákona o pohřebnictví a hrobové místo bude zrušeno. 1 výtisk podepsané smlouvy vraťte v sekretariátu Městského úřadu ve Stodě, náměstí ČSA 294 u . Mgr. Šilhánové. Případné dotazy budou zodpovězeny tamtéž.

Oznámení
Oznamujeme občanům, že dne 20. května 2004 budou obě budovy Městského úřadu Stod pro veřejnost z provozních důvodů UZAVŘENY

My jsme to nevzdali!!
Loňské katastrofální sucho se neblaze podepsalo na úsilí dětí i občanů Stoda při pokusu o zkrášlení Šibeničního vrchu a jeho přeměně na relaxační zónu. Z 3500 stromků jich sucho přežilo jen několik desítek.
Přesto již děti ze ZÚ myslivecký začaly s novým kolem prací. Vytrhaly starou a vysokou trávu, shrabaly místo, kde je třeba znovu zasadit stromky. Zatloukly tyčky ke stromkům, aby nebyly ušlapány lidmi, kteří nechodí po cestách.
Letos se plánuje druhá akce "Zasaď si svůj strom". Snad nám počasí bude přát a za pár let se budeme moci procházet po Šibeničním vrchu pod stínem stromů, které jsme sami zasadili.
Při letošní akci "Zasaď si svůj strom" bude opět potřeba pomoci občanů ze Stoda. Jak je vidět na fotografii, děti ze ZÚ myslivecký, které si vzaly relaxační zónu pod svoji patronaci, berou svůj úmysl vážně. Nevzdaly to! A co vy?
Za děti ze ZÚ myslivecký Jaroslav Gabriel

Pletení z pediku
Předvelikonoční sobota 3. 4. 2004 byla v DDM ve znamení proutí. Pro obtížnost jsme vynechali klasickou vrbu, ale pletli jsme z liány zvané "pedik". Tento materiál je poddanější než vrba, takže pletení nečinilo potíže ani dětem. Děti i dospělí usilovně zaplétali a protahovali, až dopletli nádherné misky, nebo košíčky s vetkanou mašlí.
Všichni účastníci odcházeli domů pyšní na své, povětšinou první, proutěné výrobky.
Blanka Multrusová

Oslavy
Sbor dobrovolných hasičů společně s městem Stod pořádá u příležitosti 130 let svého založení oslavy v sobotu 19. června 2004 od 13.00 hodin v prostoru pod stadionem ukázky:
· Zásahu ruční stříkačkou - koňkou z Touškova Vsi a hasičů z Chotěšova
· Zásah pomocí historické parní stříkačky z Klatov
· Vyprošťování z havarovaného vozidla provede SDH Blovice
· Hašení vysokotlakem provedou hasiči z Dobřan
· Letecká záchranná služba z Líní s vrtulníkem Sokol a lezci - záchranáři HZS Přeštice
· Práce Mladých hasičů Stod - dvojboj a požární útok
· Nejmladší hasiči z mateřské školky v Domažlicích
Pro děti jsou připraveny soutěže
Výstava historické hasičské techniky ve dvoře hasičské zbrojnice a přilehlých prostorách
Občerstvení: před hasičárnou stan pivovaru Strakonice, jídlo, alko i nealko nápoje, posezení
K tanci i poslechu bude hrát Fontána s panem Baxou

Koncert se povedl
Kdo si udělal čas a přišel do zasedací síně na radnici ve středu 21. dubna, určitě neprohloupil. Představil se zde stodský pěvecký sbor základní školy - Rosničky, pod vedením paní učitelky Štěpánkové. Na pomoc si přizvali dramatický kroužek 4.A paní učitelky Kotorové. Žáci předvedli pásmo básniček Rok, kdy každé dítě představilo jeden měsíc v roce. V dalších vstupech pak zahráli Kozí pohádku a Zaječí flám. Dalším hostem vystoupení byl pěvecký sbor ZŠ Přeštice Skalka. Pod vedením paní učitelky Strakové a Šteinerové předvedl široký repertoár od písniček typu Škoda lásky až po Čo bolí, to prebolí. Na klavír je doprovázel pan Rada. Rosničky na klavír doprovázel Tomáš Ibehej, kterého už jsme ve Stodě mohli slyšet několikrát, naposledy v prosinci při "Rybovce". Škoda jen, že na koncerty nechodí víc lidí, povzdechli jsme si v závěru všichni pořadatelé i účinkující, kterých bylo, jak dokazuje fotografie, opravdu hodně.

Z kynologického klubu
Členové kynologického klubu pokračují ve výcviku svých miláčků, a pokud počasí dovoluje, věnují se i dalším úpravám v areálu cvičiště. Někteří se zúčastňují výstav a závodů pořádaných i jinými kynologickými kluby. Například pan Kubal se zúčastnil závodů v Otěšicích, kde obsadil se svým psem Elsou, v silné konkurenci pěkné druhé místo ziskem 275 bodů.
Abychom zjistili v rámci klubu, jakého pokroku kdo dosáhl ve výcviku, uspořádali jsme 17. dubna klubové závody, kterých se kromě našich členů zúčastnili i členové kynologického klubu z Přeštic a Plzně - Doubravky. Soutěžilo se v kategorii ZM a ZVV1. Na startu se sešlo celkem 12 psů, z toho v kategorii ZM 7 a v kategorii ZVV1 jich bylo 5. V konečném pořadí závodu, který velmi ochotně hodnotil jako hlavní rozhodčí pan Čipera z Holýšova, se naši členové neztratili. Někteří přesvědčili přítomné, že se svým psem udělali pěkný výkonnostní pokrok. Například pan Volena se svým psem Elsou v kategorii ZM zvítězil s počtem 126 bodů. Ve stejné kategorii se na 4. místě umístila paní Bartošová se psem Body ziskem 102 bodů. V kategorii ZVV1 obsadili první a druhé místo závodníci z Plzně ( příslušníci policie) se ziskem 270 a 257 bodů. Na dalších místech pak skončily členky našeho klubu: Litvíková se psem Britou - 232 bodů , Havlíková se psem Benem - 230 bodů a Slunčíková se psem Jessicou - 197 bodů. Věříme, že do dalších závodů, kterých se chceme zúčastnit a které budeme také pořádat, se podaří zjištěné nedostatky odstranit a umístění našich členů na závodech se bude stále zlepšovat.
Za kynologický klub Václav Němeček

Těšíme se na další ročník velikonočních turnajů
Na velikonoční prázdniny si pro děti připravil DDM Stod bohatý program. Po oba dny byly pro děti otevřené kluby Oceán a Sluníčko.
První den velikonočních prázdnin uspořádal DDM Stod pro žáky ZŠ turnaj ve vybíjené a přehazované. Turnaj ve vybíjené proběhl v tělocvičně I. stupně ZŠ ve Stodě. Soutěž byla určena dětem z 1.-4. třídy ZŠ. Soutěže se zúčastnilo 17 hráčů-3 družstva. Vítězem se stalo družstvo Tigrů, na 2. místě se umístili Medvědi, bronz si odnášelo družstvo Draků.
Turnaj v přehazované byl určen žákům od 5. třídy ZŠ. Zúčastnilo se ho 37 účastníků, soutěžilo 6 družstev. Soutěž se hrála ve dvou skupinách, souběžně na dvou hřištích /hala, venkovní víceúčelové hřiště/. Hrálo se na jeden vítězný set do 15-ti bodů. Medailové boje byli napínavé. Rozdíl bodů minimální. Hráči přehazované si stejně jako menší děti vymysleli názvy svých družstev. Vítězem turnaje se stalo družstvo Teleblbýs, 2. místo získalo družstvo Beckhamovců, 3. místo obsadilo družstvo Bagrů. Na dalších místech se umístila družstva Mazánků, Stoďáčků a Čarodějnic. Všichni účastníci turnajů obdrželi sladkosti, diplomy a drobné ceny. Turnaj proběhl v příjemné atmosféře. Příští rok se těšíme na 2. ročník velikonočních turnajů.
Schejbalová Pavlína

Včelařů je málo
V březnu proběhla v objektu myslivny v Lelově výroční členská schůze ZO včelařů Stod. Hodnotila se činnost za uplynulý rok a plánovala se letošní. Naše ZO se potýká zejména s malým počtem členů, kterých je v současné době celkem16 s vysokým věkovým průměrem. Největším úkolem je pro nás účinný boj s roztočem Varoa Destructor, který v západní a střední Evropě značně decimuje včelstva a ztěžuje práci všem včelařům.Boj s tímto roztočem koordinuje, správné postupy navrhuje a výskyt monitoruje Výzkumný ústav včelařský v Dole. Díky dotaci od města jsme mohli zakoupit kompresor s vyvíječem, který nám v poslední době velice pomáhá. Poděkování patří také Mysliveckému sdružení Stod za to, že nám umožnilo uskutečnit výroční členskou schůzi ve velice pěkném prostředí svého areálu v Lelově a že pro nás zajistilo občerstvení. Doufáme, že jim to budeme moci oplatit dodáním několika kilogramů medu do cen na střeleckou soutěž, jako v minulých letech, a bude pokračovat naše dobrá spolupráce. Vždyť příroda, kterou ke svému koníčku využívají oni a včely patří nerozlučně k sobě.
Na závěr bychom chtěli oslovit všechny, kteří se zajímají o život včel : " Nebojte se začít včelařit, přijďte se podívat k některému včelaři, rádi vám o včelaření vše vysvětlíme, poradíme, v rámci možností pomůžeme." Včelstev a včelařů nejen v naší organizaci, ale i v celé republice ubývá, a to škoda nejen pro milovníky medu, ale může to mít i neblahé následky pro přírodu. Vždyť opylovací činnost včel je v celém světě hodnocena daleko více, než přínos z medu. Pokud nejste alergici, tak radost z toho, když se včelkám daří, převýší i tu trochu bolesti při nějakém tom žihadle.
Výbor ZO ČSV

Sokrates na ISŠaU Stod
Dne 18. 3. odletělo z pražské Ruzyně pod vedením učitelů Václava Meruny a Mgr. Lenky Nádraské 13 studentů z ISŠaU Stod do španělského Madridu. Tímto dnem se začala uskutečňovat 1. část projektu Sokrates - čtrnáctidenní pobyt našich studentů ve Španělsku. Naší partnerskou školou je IES La Providencia z města Medina de Pomar. Tato škola je podobného typu jako ISŠaU Stod, má také několik učebních oborů, ale je asi třikrát menší. Také Medina de Pomar není o mnoho větší než Stod, ale díky své poloze blízko hor i oceánu se v létě počet obyvatel několikanásobně zvětšuje přílivem turistů. Španělskou vedoucí projektu je učitelka Mercedes Fernándes Peňa, která nám připravila opravdu bohatý program. Během čtrnácti dnů jsme navštívili celou řadu zajímavých míst. Za všechny jmenujme především návštěvu Madridu, který nás ohromil, i když byl ještě ochromený nedávným atentátem. Bilbao se nám vrylo do paměti především díky návštěvě Guggenheimova muzea moderního umění a baskické centrum San Sebastian je díky poloze přímo na břehu oceánu krásným turistickým letoviskem.
Mimo poznávání krás španělského severu bylo naším hlavním cílem "studování" běžného života Španělů. Jelikož studenti byli ubytováni přímo v rodinách našich španělských partnerů, měli k tomuto studiu řadu příležitostí. Za tímto účelem si všichni účastníci vedli tzv. osobní deník projektu, kam si každý den zapisovali nové postřehy, poznatky, ale i pocity a dojmy. Tento deník sloužil také k zapisování nově naučených španělských slovíček a frází. Studenti tak mohli vypozorovat některé zásadní odlišnosti španělského stylu života - pozdější začátek i konec dne ( večeře kolem půl desáté večer), bydlení několika generací pohromadě, přičemž většinu domácích prací zastává nejstarší žena v rodině, nepřezouvání se v domácnostech, nedochvilnost a s tím související častá improvizace při řešení různých úkolů. Naši studenti měli také možnost ochutnat tradiční španělskou kuchyni, což jim především v případě různých mořských živočichů činilo větší či menší obtíže.
Když se 1. 4. nachýlil čas odjezdu, nemohli se někteří již dočkat domova, jiní by si zase pobyt rádi prodloužili. Každý z nich měl však mimořádnou příležitost poznat i sám sebe v úplně nových podmínkách - život bez pomoci rodičů, komunikování ztížené větší či menší jazykovou bariérou. Pro všechny to tedy byla především velmi cenná zkušenost.
V současné době probíhá 2. část projektu - pobyt španělských studentů v naší republice. Po dobu jejich čtrnáctidenního pobytu u nás ( 13. 4. - 27. 4. ) mají i oni možnost poznat náš životní styl, českou kuchyni i řadu zajímavých míst naší vlasti. Mimo jiné pro ně chystáme prohlídku Prahy, západočeských lázní či Chodska. Doufáme, že i oni budou od nás odjíždět plni především kladných pocitů. V pondělí 19. dubna studenty na radnici přijal starosta města pan Lubomír Jungbauer, přivítal je v našem městě a předal upomínkové předměty.
Mgr. Lenka Nádraská

Sběr železného šrotu
Váš Městský úřad ve spolupráci se společností Západočeské komunální služby a.s. pořádají sběr železného šrotu.
Tato akce se uskuteční v sobotu 5. června 2004 na níže uvedených sběrných místech, která budou v průběhu dopoledne svezena. Odpad je nutné shromáždit do 8.00 hod.
Plzeňská - nad benzinou, Zahradní - na palouku, Kotovická - naproti Jitoně, Bezručova - křižovatka, Sokolská - u kotelny, Kostelní - u kostela, Hradecká - u internátu, Na jízdárně, Komenského nám. - u ZŠ, Lelov
Přijímány budou následující druhy odpadů:
- Veškerý železný šrot
- Pračky, trouby, bojlery, vařiče
- Vyřazené části automobilových karoserií
Tato služba je pro občany zdarma!!!
V případě zájmu specifického místa (velmi objemný železný šrot, pro který je nutno dojet na místo) je možná individuální dohoda. Další informace poskytne váš Městský úřad nebo pracovníci ZKS a.s. na telefonním čísle 377 983 588-9.

Změny v oddílu kopané
Na valné hromadě konané v lednu došlo k odstoupení stávajícího výboru a zvolení nového. Nově zvolený výbor pak provedl zvolení do funkcí ve výboru. Předsedou oddílu se stal pan Václav Polívka, místopředsedou pan Rudolf Gröschel, sekretářem pan František Zápal. Dalšími členy výboru jsou pánové Václav Šetrle, Milan Koudelka, Petr Heidenreich a Jan Gröschel. Bohužel funkce hospodáře a pokladníka oddílu nebyla obsazena, takže ji prozatímně vykonává sám předseda. Věříme, že se nám v dohledné době toto velmi zodpovědnou funkci podaří obsadit.
V oddílu fungují družstva mužů, dorostu, žáků a přípravky. Dorost trénuje p. Josef Hruška, žáky MUDr. Jiří Šmejkal a přípravku MUDr. Petr Krčál. U družstva mužů došlo ke změnám na postu trenérů, když trénováním byli pověřeni pánové Josef Pleizner a Jan Kraus. Technickým vedoucím byl zvolen pan Rudolf Gröschel. Došlo také i k hráčským přesunům, když odešli Hrdlička, Strejc a Tlustý byl uvolněn na hostování do Holýšova. Naopak přišli Havlíček, Šimka, Rehák, Ibehej, Honal Milan. Družstvo mužů v zimní přestávce trénovalo třikrát v týdnu, absolvovalo minisoustředění na domácím stadionu a sehrálo několik přípravných utkání, vesměs vítězných. Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat městu Stod za to, že jeho zaměstnanci pánové Teršl a Steibach nám vždy, i za nepříznivých podmínek připravili škvárové hřiště tak, aby příprava nebyla narušena. Věříme, že se naše snaha zúročí v jarních měsících a naše družstva budou o sobě dávat vědět, a tak propagovat naše město. Jenom bychom chtěli vzkázat těm, co jenom kritizují: "Přijďte nám ukázat, jak to umíte, rádi vás mezi sebe přijmeme!

Správná parta
Soutěž pro dětské kolektivy 25. května od 17.00 hodin v kulturním domě ve Stodě
- soutěžit bude 11 družstev
- disciplíny: stručné představení, volná disciplína, vědomostní, dovednostní a zručnostní soutěž
- závěrečná diskotéka
Přijďte fandit!!!

Toulky středověkem
To je název výstavy, kterou nyní, až do konce května můžete vidět v prostorách městské knihovny. Na slavnostním zahájení výstavy, které proběhlo v pondělí 26. dubna bylo co obdivovat. Nejen vystavené práce žáků sedmých tříd, ale také třeba dobové oblečení, ve kterém chlapci a dívka před radnicí zvali na výstavu návštěvníky a rozdávali letáčky.Pozváni byli rodiče a známí, aby se podívali, jak jsou děti šikovné. Každá z příchozích žen dostala kytičku. Snímek je ze zahájení výstavy a může být pozvánkou pro ty z vás, kteří ještě váhají.

Chotěšovská 30
Již 30. ročník dálkového pochodu pořádá KČT Chotěšov dne 22. května 2004
Start a cíl: Národní dům
25,35 a 50 km - pěší 6,30 - 8,00 hod
10 a 15 km - pěší 7,00 - 10,00 hod
cyklotrasy 7,00 - 10,00 hod[Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 1)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter