Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 18. 07. 2004 (5239 přečtení)

Číslo 7   Ročník IX.   červenec 2004

Ať žijí prázdniny!!
To si pomyslel jistě nejeden žák i student, když přebíral vysvědčení. Také rodiče si o prázdninách oddechnou a načerpají nových sil, aby se svým školákem ten další rok ve zdraví přežili. Za redakci malým i velkým přejeme příjemně strávené chvíle odpočinku, hezké počasí a dny volna bez nehod, přírodních katastrof a podobných "radostí". Nad stránkami Stodských listů se setkáme opět po prázdninách - v září.

130 let dobrovolných hasičů ve Stodě
Dopoledním slavnostním zasedáním byly zahájeny oslavy 130 let trvání sboru dobrovolných hasičů ve Stodě. V slavnostně vyzdobené hasičské zbrojnici převzali ocenění jak dlouholetí zakládající členové hasičského sboru, tak současní aktivní dobrovolní hasiči. Starosta města Stoda pan Lubomír Jungbauer předal do rukou velitele jednotky pana Karla Sejpky dar města - krásný nový prapor. Odpoledne pokračovaly oslavy ukázkami dobové hasičské techniky, z nichž největší pozornost budila funkční klatovská parní stříkačka z roku 1892. Hasiči v dobových uniformách předvedli, že i po tolika letech stále perfektně funguje. Zájem diváků a velký potlesk vzbudilo vystoupení malých hasičů ze Stoda a "Soptíků" z mateřské školky z Domažlic. Završením všech ukázek bylo přistání záchranářského vrtulníku na ploše místního stadionu. Záchranáři předvedli některé druhy zásahu při kterých se divákům tajil dech. Svým kolegům přišli popřát zástupci hasičů a obcí z okolí a také z partnerské obce České Vsi. Blahopřání přijali i od nejvyšších představitelů hasičského záchranného sboru a také od poslance parlamentu ČR Ing.Papeže. Celá stodská sláva byla završena správnou hasičskou veselicí do večerních hodin.

Oznámení
Vážení občané, dovolte mi, abych Vás informoval o tom, že z provozních důvodů budou budovy Městského úřadu Stod, tj. budova radnice na Náměstí ČSA 294 a Sokolská 566, v pátek pro veřejnost zcela uzavřeny. Občané mohou pro vyřízení svých záležitostí využít nejen pondělí a středu, což jsou úřední dny, ale v nutných případech i úterý a čtvrtek. Toto opatření nabývá platnosti 1.července 2004.
Lubomír Jungbauer, starosta města

Ve Stodě zněl swing
Promenádní koncert swingového orchestru Jana Baxy byl dalším kulturním programem posledního červnového víkendu ve Stodě. Hojná účast posluchačů na pěší zóně byla odměněna swingovými evergreeny. S nápadem uspořádat koncert na pěší zóně přišel pan Baxa. Tradičně sice pořádá na podzim setkání swingových orchestrů v kulturním domě, ale chtěl vyzkoušet něco nového. Podle ohlasů posluchačů to byl dobrý nápad. Příjemné melodie se posluchačům líbily. Škoda, že druhou polovinu koncertu pokazil déšť, který v letošním létě nejspíš bude nepříjemnou součástí mnoha akcí. Alespoň podle předpovědí meteorologů.

Žádost mikroregionu putuje do Bruselu
Vedení Mikroregionu Radbuza, v čele se starostou Dobřan panem Jaroslavem Sýkorou zažívá v posledním období perné chvíle. V krátkém časovém rozmezí musel mikroregion projít několika koly posuzování připravenosti projektu "Čistá Radbuza". Projekt byl hodnocen jak komisí Ministerstva životního prostředí, tak již delegaturou Evropské unie. Svojí připraveností se "Čistá Radbuza" stala jedním z pilotních projektů Plzeňského kraje. Bude nyní záležet na komisařích v Bruselu, kam putuje obsáhlá dokumentace odkanalizování povodí Radbuzy, zda projekt doporučí k realizaci. Pokud by vše dobře dopadlo, měly by být první práce zahájeny koncem roku 2005.
-st-

Křížový vrch
Na programu každého jednání výkonné rady Mikroregionu Radbuza je zpráva o postupu prací na opravě kostelní věže na Křížovém vrchu. Obce sdružené prostředky, včetně dotací krajského úřadu a plzeňských pivovarů, využijí na rekonstrukci kostelní věže na rozhlednu. Na posledním zasedání určila výkonná rada termín jejího otevření na 18. září. Na tento den se rovněž připravuje cyklistický závod do vrchu po křížové cestě. Mikroregion chce pozvat na slavnostní otevření i autory televizního dokumentárního seriálu "Rozhlédni se, člověče" o rozhlednách v České republice. V jedné části tohoto zajímavého seriálu si povzdechli nad neutěšeným stavem Křížového vrchu. To byl také jeden z podnětů pro starosty z okolí "Křižáku" nenechat stavbu zaniknout.

Křížový vrch - výstava
Na srpen připravuje městská knihovna ve svých prostorách výstavu dokumentů a fotografií, které mají vztah ke Křížovému vrchu. Výstava je plánována na srpen proto, aby lidé měli možnost se s historií a dokumenty seznámit ještě před slavnostním otevřením rozhledny - 18. září. Prosíme proto občany, kteří by nám k této výstavě mohli zapůjčit fotografie nebo jiné zajímavosti, aby nám je přinesli do městské knihovny v průběhu měsíce července. Všechny zapůjčené věci samozřejmě vrátíme.
Děkujeme předem za ochotu Dagmar Myslíková, MěK Stod

SMO ve Zbirohu
Další pracovní zasedání výkonné rady Svazu měst a obcí plzeňského kraje, jejímž jsme členy, se konalo tentokrát ve Zbirohu. Na programu jednání byly například otázky kolem převodu majetku armády obcím, nepříznivého dopadu nových sazeb DPH na hospodaření obcí, nejasný zákon o zadávání veřejných zakázek a další problémy, se kterými se jednotlivé obce musejí vypořádat. Sdružení se postupně stává respektovaným orgánem obcí při jednáních s představiteli parlamentu, ministerstev i kraje. Je možné tak prosadit některé námitky a opatření, které by samotná obec neměla šanci vyřešit.
-st-

Dotace na opravu poškozených mostů
V minulém čísle našich listů jsme vás informovali o doporučení Plzeňského kraje Ministerstvu pro místní rozvoj, přiznat Stodu 75-ti procentní dotaci na opravu mostu k Novému mlýnu a lávky v Ostrovní ulici. V Praze jsme však tak úspěšní nebyli. Ministerstvo poskytne městu dotaci "jen" ve výši 70-ti procent. Záměrně píšeme slůvko "jen", protože u okolních obcí je dotace podstatně nižší. Velkou starost však vedení města dělá stoprocentní navýšení ceny ocelových profilů, ze kterých se opravy budou provádět. S tím rozpočet nepočítal, a tak město hledá v současné době řešení této situace.
-st-

Výběrové řízení na získání úvěru
Jak jsme vás již informovali, město vypsalo výběrové řízení na dodavatele úvěru ve výši 24 miliónů korun. Takto získané prostředky budou určeny na dostavbu 64 bytů a jejich technické infrastruktury. Tento úvěr sice zatíží dluhovou službu města, ale podle propočtů ekonomů bude samofinancovatelný pomocí úhrad nájmů ze zmíněných bytů. Město pospíchá s realizací bytové výstavby, aby stihlo dokončení v přechodném období, stanoveném Evropskou unií. Po jeho ukončení bude výstavba bytů o dalších 14% dražší.

Oprava
V minulém čísle jsme v článku "Schůzka se zájemci o bydlení" uvedli chybnou informaci, že vyjímka EU pro výstavbu bytů končí v roce 2006. Na upozornění čtenářky Stodských listů jsme tuto informaci prověřili na finančním úřadu. Správná informace je, že výjimka trvá do konce roku 2007. Čtenářům se omlouváme a pozorné čtenářce děkujeme za zájem.
-my-

Vyřazení absolventů z ISŠaU Stod
Dne 4. června byla ve velké zasedací síni MěÚ slavnostně předána maturitní vysvědčení absolventům studijních oborů naší školy. Z 38 abiturientů se o úspěšné ukončení studia zasloužilo 27 studentů.
Další vyřazení se konalo 18. června pro žáky učebních oborů. Výuční listy byly předány celkem 53 absolventům.
Již tradičně vystoupil pěvecký soubor místní ZŠ Rosničky, s absolventy se rozloučili třídní učitelé a vedení školy, ředitel školy Mgr. Petr Dušek předal dárky těm, kteří v průběhu studií školu reprezentovali na různých akcích a soutěžích. Mnoho úspěchů absolventům za město popřála také tajemnice městského úřadu Ing. Pavlína Anderlová , kterou při přání zachytil náš fotoobjektiv.
Mgr. A. Sedláčková

Krádeže železa se množí
Kanalizační poklopy, rošty uličních vpustí, nosníky elektrického vedení … to je současný oblíbený sortiment zlodějů železa. Ti si tak beztrestně na úkor bezpečnosti nás všech vylepšují stav svých peněženek. Musíme se tedy ptát, co dělají odpovědná místa, že urychleně nepřipraví razantní opatření, aby nedocházelo k této trestné činnosti. Je nepochopitelné, že je možné, že se kradené věci objevují ve sběrnách aniž by jejich majitel měl za povinnost zjištění totožnosti prodávajícího. Snaha policie je pak naprosto bezzubá a marná. Nám občanům zbývá jen vše pozorovat s údivem a vztekem. Názorným příkladem byl případ ukradení poklopu v Hradecké ulici, kdy následně došlo k poškození pneumatik několika automobilů. Odcizená mřížka kanálu se pak pro cyklistu může stát příčinou úrazu nebo dokonce smrti, pokud do takovéto pasti najedete při vyšší rychlosti. Opravdu těch pár korun stojí za to?

Sportovní areál
Město požádalo znovu ministerstvo o bezúplatný převod sportovního areálu bývalého koupaliště. Důvodem podání nové žádosti je možnost uplatnění nového zákona číslo 174/2003 Sb., ve kterém zaniká povinnost obce mít deset let majetek ve svém vlastnictví. Půjde-li vše lépe než u areálu kasáren na Krůtí hoře, mělo by být koupaliště v městském majetku ještě letos.

Opravy na TZ Buben
V letošním roce nejedou zaměstnanci DDM na tábor, ale pracovat na Buben. Turistickou základnu Buben převzalo naše zařízení začátkem června. Základna se nachází v lesích nedaleko přehradní nádrže Hracholusky, pod zříceninou hradu Buben, okolo protéká řeka Mže.
Objekt jsme převzali v zanedbaném stavu. Předchozí nájemce do nemovitosti v posledních letech investoval minimální prostředky. Veškeré práce a úpravy které plánujeme jsou financovány z prostředků rozpočtu DDM. Budou prováděny svépomocí tak, aby TZ Buben mohla v příštím ruce sloužit svému účelu. DDM zde bude pořádat letní tábory, sportovní soustředění, vodácké víkendy, školení.
Základnu budou samozřejmě moci využívat i ostatní zařízení, která pracují s dětmi a mládeží k rekreaci a odpočinku.
Než na Buben bude moci přijet první parta dětí, čeká nás ještě mnoho práce a starostí. Všichni se ale na tuto chvíli těšíme. Věříme, že se jim na Bubnu bude líbit tak jako nám.
Zaměstnanci DDM Stod

Návštěva ruské delegace
V pondělí 21. 6. navštívila Dům dětí a mládeže ve Stodě ruská delegace doprovázená paní poslankyní Levou - KSČM, která již podruhé v krátké době navštívila naše zařízení.
Mezi hosty delegace byl ministr kultury a sportu ze Sverdlovské oblasti Sevastanov Genadij Walentinovič. Návštěvu přivítal starosta města pan L. Jungbauer a ředitel DDM Stod pan R. Kuběna.
Diskutovalo se o školství, mimoškolních aktivitách pro děti, školních sportovních soutěžích. Tématem rozhovorů byla také zaměstnanost, bytová výstavba, finance, zahraniční investice.
K velice dobré atmosféře pomohlo skvělé tlumočení pana Ing. Pavla Marcinka z místí ISŠ a U. Hosté si prohlédli DDM, stadion, dům s pečovatelskou službou a průmyslovou zónu.
Při loučení padla slova o možné spolupráci a výměně na sportovním poli.
-ps-

Na "Křižáku" řádili zloději
S postupem oprav na Křížovém vrchu čtenáře stodských listů pravidelně seznamujeme. Tyto informace si někteří vysvětlili po svém a ukradli firmě, která opravu provádí, co se dalo. Vrcholem troufalosti zlodějů bylo vybourání šestimetrových ocelových překladů, které nesly balkon v kostelní lodi. Podle vyjádření stavebního dozoru, je opravdu zázrak, že se celá klenba nezřítila a poberty nezasypala. Mikroregion, který je investorem celé akce proto připravil opatření, která zamezí přístupu vozidel na Křížový vrch.Vždyť takový náklad rozhodně zloději neodnesli v ruce. Krádež je v šetření místní policie.

Myslivci dětem
V pátek 4. června jsme měli dětský den. Soutěžily proti sobě třídy 4.A. a 4.B. Naše stopovaná začala na polní cestě, která byla označená fáborky. Šli jsme lesem a plnili různé úkoly, až jsme došli do Lelova. Tam pro nás byly připraveny různé soutěže. Například skákání v pytlích, pití limonády, ručkování po laně, házení polenem, přetahování provazem. Také jsme si opékali buřty. Chtěli bychom poděkovat paní Šestákové a Lihmové a také myslivcům za hezký den. Doufáme, že pro nás příští rok připraví zase tak pěkný den.
Za 4.B. M.Turoňová

Stodské katolické misie
V týdnu od 25.7. do 1.8..2004 proběhnou ve Stodě ve spolupráci s místním administrátorem farnosti již 2. katolické misie. Skupina misijních pracovníků z dominikánského řádu bude k dispozici všem, kdo by si chtěli povídat o víře, křesťanství nebo otázkách dotýkajících se smyslu života. V průběhu misií bude možnost shlédnout kvalitní film s duchovní tématikou, vyslechnout přednášku o důkazech Boží existence nebo se i kulturně občerstvit na Podvečeru poezie s hudbou. Přesný program bude oznámen formou plakátů i pozvánek.
Stodskou katolickou misii zahájí plzeňský biskup František Radkovský bohoslužbou v místním kostele sv.Maří Magdaleny v neděli v 10.00 hodin. Zveme Vás - všechny lidi dobré vůle - a těšíme se na setkání s Vámi.
Za misijní skupinu Pavel Mayer, katolický kněz a dominikán

Z nabídky nových knih MěK
Osudová láska
Jaroslav Marvan - jeden z nejoblíbenějších českých herců. Proslul jako představitel charakterních rolí, ctihodných otců rodin, policejních radů, neúplatných úředníků. I jeho život byl na první pohled takový. Léta žil v bezdětném manželství a jen jeho nejbližší věděli, že existuje také milenka a nemanželská dcera.
Rekordy České republiky
Spousta zajímavostí , asi tak by se dala charakterizovat tato kniha z cyklu REKORDY. V knihovně najdete nejen tento díl o lidech a společnosti, ale i všechny další - rostliny, zvířata, vesmír, lexikon zemí ….
Byla jsem otrokyní - Mende Nazer
Skutečný příběh dívky z černošského domorodého kmene v Súdánu. Idylické dětství v horské vesnici bylo přetrženo nájezdníky, kteří vesnici přepadli a děti odvlekli na trh s otroky. Mende stráví v otroctví několik let, než se jí podaří osvobodit.V současné době žije v Anglii a bojuje za lidská práva a vystupuje proti otrokářství.
Když kraloval charakter - Peggy Noonanová
Životní příběh Ronalda Regana, který se již od prvních dnů v prezidentském úřadě těšil značné přízni veřejnosti a postupně si získal srdce mnoha lidí. Knihu napsala jeho zvláštní asistentka , která poukazuje na to, že hlavním tajemstvím jeho úspěchu byl charakter: odvaha, vytrvalost, poctivost a neuvěřitelná trpělivost tváří v tvář překžkám.
Vitaminy na vašem stole
Vitaminy máme kolem sebe po celý rok. Často nám ale chybí nápad na zajímavé a chutné pokrmy z nich. Recepty právě na taková jídla naleznete v této kuchařce.
Co mě maminky (ne)naučily - Petra Černocká
V knížce sledujeme osudy autorky od jejího dětství, přes konzervatoř, působení ve skupině Kardinálové, v divadle Semafor až po oblíbenou zpěvačku populárních písní. Souběžně s profesními příběhy můžeme také nahlédnout do jejího soukromí. S nadhledem a jistou dávkou humoru vypráví o životních poznáních a zkušenostech.

Slavnostní vyřazení ZŠ
V úterý 29. června proběhlo v zasedací síni radnice slavnostní vyřazení žáků devátých tříd.S nápadem pořádat tuto akci prý přišli sami žáci a vedení školy tento nápad podpořilo. Se svojí třídou se zde rozloučili třídní učitelé - pan Jindřich a paní učitelka Chynoradská, ředitelka základní školy paní Fichtlová a starosta města pan Jungbauer. Na začátku přivítal pan Jindřich rodiče i ostatní přihlížející a poté vyzval k nástupy ty, kterých se celá akce bezprostředně týkala - deváťáky. Z rukou ředitelky školy a pana starosty převzali žáci grafický pamětní list, který na přání vytvořil Jiří Poslední. Žáci poděkovali svým pedagogům za jejich trpělivost ústy Pavlíny Berákové. Na oplátku jim ředitelka školy popřála v jejich startu do dalšího života nejen hodně zdraví, ale i hodně štěstí. Štěstí na dobré lidi, dobrou střední školu, dobrou práci. Svým, dnes již bývalým, spolužákům přišel zazpívat pěvecký sbor základní školy Rosničky pod vedením paní Štepánkové. Závěrečnou skladbu s názvem "Poslední zvonění" si zazpívali všichni dohromady. Sem tam se objevila nějaká slzička dojetí, ale ta přece k velkým okamžikům v životě člověka patří.
-my-

Není ve Stodě schován malý Nedvěd?
V červnu skončila velmi úspěšná sezóna 2003/2004 fotbalové přípravky Slavoj Stod v okresním přeboru.
Podařilo se dát dohromady skvělou partu malých nadšenců chtivých naučit se fotbalovému umění.Po rozpačitém začátku v podzimní části se tým sehrál ke skvělým výkonům a v jarní části pouze 2x těsně prohrál, jinak stále získával body do tabulky,kde skončil v horní třetině /celkové pořadí ještě není přesně stanoveno, protože se dohrávají odložené zápasy ze začátku jara/.Družstvo bylo postaveno na nejzkušenějších hráčích, kteří spolu hrají již několik let a stále se doplňovalo novými hráči.
Bylo radost pohledět na rychlé kombinační akce na 1-2 dotyky, prudké střely i skvělé obranné zákroky.Vždy všichni bojovali ze všech sil, a kde nestačilo fotbalové umění , tam bylo nahrazeno srdcem. Za to všechno jim patří naše veliké děkujeme.
Obrovské poděkování patří i skvělé partě rodičů a prarodičů, bez jejichž pomoci, by nebylo možné realizovat všechny fotbalové víkendy na podzim i na jaře.
Velmi sympatická je i snaha nového výboru fotbalového oddílu podpořit mládežnické týmy.
Abychom mohli stejně radostně bilancovat i příští sezónu, potřebujeme družstvo doplnit o nové mladé nadšence ve věku od 6-ti do 10-ti let.Celá polovina úspěšného družstva odchází do kategorie žáků a již od podzimu nebudou moci za přípravku hrát.
Pokud se v našem městě najde kluk nebo holka se zájmem o fotbal, tak ať se přijde podívat na trénink ihned po prázdninách na začátku září. Přesný rozpis tréninků bude uveden na informační desce na stadionu.Rádi přivítáme všechny nové zájemce.
P.Krčál, M.Vlk

Vzpomínka na srpen 2002
Čas běží mílovými kroky a snad jen ti, kterých se to bezprostředně dotklo si vzpomenou na katastrofální povodeň v roce 2002. Srpnové dny před dvěma roky zahýbaly s osudy mnoha lidí nejen v našem městě. Dokázaly na jedné straně, že i nadále existuje lidská soudržnost a solidarita, ale i ukázaly na nezájem a bezohlednost části lidí, kterých se to prostě netýkalo. Přejme si všichni, abychom takových osudových zkoušek byli co nejvíce ušetřeni.

Rekonstrukce DDM Stod
V předešlých číslech Stodských listů jsme vás již informovali o plánované rekonstrukci DDM Stod. Rekonstrukce je hrazena z účelově vázaných prostředků státního rozpočtu. Město Stod poskytlo prostředky na vypracování projektové dokumentace.
Ti z vás, kteří zavítali koncem měsíce června do DDM, ví, že přípravy byly v plném proudu. Stěhování, úklid věcí, konzultace se zástupci firmy, která bude rekonstrukci provádět…
V měsíci červenci proběhne první etapa rekonstrukce: výměna oken a dveří v přízemí, vybourání příček sprchových koutů v kuchyňce a klubu Sluníčko, rekonstrukce sociálního zařízení. V srpnu se přesunou dělníci do patra budovy. Celé patro projde rozsáhlými úpravami, které změní tvář dosavadních prostor. Pokládání dlažby a podlah, výměna oken a dveří, rekonstrukce sociálního zařízení, zbudování sprch, rozdělení prostor příčkami, nové elektroinstalace. Postupně tak bude vznikat cvičební sál, šatna, počítačová učebna, kancelář, klub pro "náctileté".
Práce v DDM budou vrcholit koncem měsíce srpna. Po odchodu stavební firmy čeká zaměstnance DDM hodně práce. Stěhování, úklid , výzdoba a příprava místností k zahájení školního roku. Věříme, že vše půjde podle plánu tak, abychom vám v průběhu září při dnu otevřených dveří mohli ukázat nové prostory.

Zlatý sen se rozplynul
A hádejte kdo za to může … přece všechny ty afrikány, které chtěly zdobit celé léto truhlíky před naším učilištěm a muškáty a jiná kvítka na oknech okolních domů. Alespoň to tak vypadalo ráno po fotbalové prohře s Řeckem. Nedá se nic dělat, v naší ulici již nemá co zdobit. Tak se "fotbaloví fanoušci" těšte z upravených měst na vašich dovolených a nadávejte při tom pěkně, že u nás ve městě nic takového není ….
Mgr. A. Sedláčková[Akt. známka: 2,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter