Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 16. 10. 2004 (5626 přečtení)

číslo 9    říjen 2004

Křížový vrch znovuotevřen
Za přítomnosti starostů obcí sdružených v mikroregionu Radbuza, zástupce Plzeňského kraje - náměstek hejtmana p. Rampas, Biskupství Plzeňského, ministryně zdravotnictví MUDr. Milady Emmerové, poslance Ing. Čady a dalších pozvaných hostů, se v sobotu 18. září 2004 slavnostně znovuotevřela vyhlídková věž na Křížovém vrchu. Krásné počasí přímo vybízelo k procházce, a tak není divu, že první návštěvníci na Křížový vrch dorazili dlouho před plánovaným otevřením věže. Naštěstí jim byly k dispozici stánky s občerstvením, aby jim čekání lépe ubíhalo. Krátce před desátou hodinou pak začal hrát stodský Dudáček. Po slavnostních projevech - některé byly slyšet lépe, některé hůře - přišel na řadu přípitek a pak již MUDr. Emmerová přestřihla pásku a dveře na vyhlídkovou věž se otevřely. Kdo se chtěl rozhlédnout do krajiny, musel nejen vystát frontu, ale vyšlapat také všech 75 schodů, které na věž vedou. Lidí, čekajících na podívanou neubývalo, a tak ještě v pět hodin, kdy se věž měla zavírat, stálo ve frontě téměř sto lidí. Věž proto zůstala otevřena o hodinu déle, aby se na všechny dostalo. Podle odhadu organizátorů se na Křížovém vrchu během dne vystřídaly bezmála dvě tisícovky lidí. Na věž jich pak vystoupalo sedm set. Mnozí raději nečekali s tím, že se vrátí jiný den, až bude na prohlídku více času. K dostání byly některé propagační předměty - turistické známky, informační brožury o mikroreginu, historie Křížového vrchu a další. V tento den také nebylo vybíráno vstupné, ale občané mohli dobrovolnými příspěvky přispět do připravené kasičky. Celková částka dobrovolných příspěvků dosáhla výše 7.044,- korun. Co s těmito penězi mikroregion udělá, jsme se zeptali manažera mikroregionu Ing. Martina Kasla: "Část peněz použijeme nejspíš na vydání pohlednice Křížového vrchu, o kterou byl velký zájem, ale kterou jsme v době otevření ještě neměli k dispozici. Ostatní použijeme na další opravy nebo údržbu. Co konkrétně to bude zatím těžko říct. Až opadá listí ze stromů, plánujeme jejich prořezání, aby bylo ještě lépe vidět. Věříme, že se podaří získat další finance a opravy budou pokračovat."

Vyhlídková věž Křížový vrch je otevřena od dubna do října vždy v sobotu a neděli od 10.00 do 17.00 hodin
Otevřeno bude také 28.10. (svátek)

Dejte svůj hlas Křížovému vrchu
V letošním roce probíhá již třetí ročník Občanské volby Plzeňského prazdroje. O co se jedná? Jde o program, ve kterém letos firma rozdělí částku tři miliony korun na projekty v oblasti kultury, sportu, zdravotní a sociální péče, ekologie a vzdělávání. Firma si z došlých projektů ( letos jich bylo 58) vybere ty, které předloží veřejnosti k hlasování (letos 23) a podle hlasů, které jednotlivé projekty od občanů dostanou, jim pak věnuje nebo nevěnuje určitý finanční obnos. V loňském roce se mezi úspěšné projekty zařadila také oprava vyhlídkové věže na Křížovém vrchu. Na opravu firma poskytla 200 tisíc korun. Také v letošním roce se obnova Křížového vrchu dostala mezi třiadvacet vybraných projektů a my bychom chtěli požádat všechny naše občany, kteří chtějí podpořit obnovu Křížového vrchu, aby mu poslali svůj hlas. Hlasovat můžete buď vyplněním hlasovacího kuponu, který vyjde v Plzeňském deníku 4. listopadu nebo prostřednictvím SMS, kterou pošlete na telefonní číslo 900 1103 ve tvaru:
HLA OVP K 3 Cena SMS je 3,-Kč.
Své hlasy můžete posílat do 12. listopadu. Výsledky budou zveřejněny v prosinci prostřednictvím médií.

Poděkování starosty
Vážení občané, dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem těm, kteří se podíleli na opravě vyhlídkové věže na Křížovém vrchu. Musím vyzdvihnout práci Ing.Arch. p. Kydlíčka, stavebního technika MěÚ p. Kocura a manažera mikroregionu Ing. Kasla. Dále bych rád poděkoval za přípravu a organizaci slavnostního otevření věže pracovníkům údržby města, pracovnicím městské knihovny, bratrům Šmidingrovým, dobrovolným hasičům a panu Ing. Kohoutovi a všem těm, kteří pomáhali zvládnout tuto úspěšnou regionální akci. Organizačně jsme dokázali, že i na tak odlehlém místě, jakým Křížový vrch je, se dá ve spolupráci s ostatními obcemi uskutečnit pěkná společenská akce.
Lubomír Jungbauer
starosta města

Stromy z náměstí budou přesazeny
Po konzultaci s odbornou firmou vedení města rozhodlo o přesazení okrasných hrušní z náměstí. Tyto stromy, vysazené naproti radnici totiž špatně snášejí zdejší mikroklima a i přes ujišťování dodavatelské firmy nevytvářejí koruny potřebný stín pro rozmístěné lavičky. Namísto nich, zde budou vysazeny Prunus Fruticosa ( Třešeň pilovitá). Je to stejný druh, který je vysazen u nového domu s pečovatelskou službou a máme s ním dobré zkušenosti. Okrasné hrušně z náměstí budou přesazeny místo pokácených ovocných stromů v lokalitě pod nádražím v rolnické škole a z části kolem zahradnictví v Jiráskově ulici.

Zloději řádili
Nemilé překvapení čekalo ráno na obyvatele Palackého a Bezručovy ulice, když zjistili, že přes noc zmizelo osm litinových krytů uličních vpustí. Zvláště nebezpečné místo pak bylo na křižovatce Bezručovy a Kostelní ulice, kde jen šťastnou náhodou nedošlo ke zranění motoristů nebo chodců. Policie ČR i technici města pátrali po okolních výkupnách surovin. Bohužel, je nutno konstatovat, že zloději se zdokonalují, neboť mříže již neodevzdávají celé, ale rozbité na kusy. Naše město není jediné, které si pro své řádění zloději vybrali. Podobně postiženy byly i některé okolní obce.

Důležité upozornění
Upozorňujeme občany, že bude z důvodu plánované rekonstrukce uzavřen most k novému mlýnu po dobu celkové opravy mostního tělesa.
A to od 25.10.2004 do odvolání.

Recyklační centrum
Jak jsme vás již v našich listech informovali, v měsíci září bylo v prostorách kasáren na Krůtí hoře otevřeno recyklační centrum, kam je za poplatek možno odvážet stavební suť a podobný materiál. Je zde také, velmi výhodně, možno nakoupit recyklovaný materiál pro novou výstavbu. Informace na telefonu 737 225 639 nebo 737 225 649.
CENÍK:
Příjem materiálu:
Asfalt do 500mm    167,- Kč
Asfalt nad 500 mm     212,- Kč
Beton do 500 mm     97,- Kč
Beton nad 500 mm     147,- Kč
Zemina     96,- Kč
Železobeton     237,- Kč
Stavební suť čistá     87,- Kč
Stavební suť znečistěná     1500,- Kč

Prodej:     Recyklát sutě     Betonové a struskové kamenivo     Drcený asfalt
0 - 16 mm     40,-     92,-     87,-
9 - 16 mm     77,-     92,-
16 - 32 mm     37,-     102,-     87,-
16 - 63 mm     32,-     92,-
63 - 120 mm     32,- 92,-     77,-

"Nikdo není dokonalý"
Dne 14.9.2004 se uskutečnilo ve Stodě natáčení velmi oblíbeného pořadu televize Prima "Nikdo není dokonalý". S populárním moderátorem a hercem Jiřím Krampolem za účasti celebrit z kulturního prostředí zpěváka Petra Muka, herečky a zpěvačky Sabiny Laurinové a herců Pavla Štolfy a Martina Zounara. Tato akce, která se konala pod záštitou poslance Parlamentu ČR za plzeňský kraj Ing. Vladimíra Čady přilákala velké množství diváků. Natáčení se zúčastnila také ministryně zdravotnictví doc.MUDr.Milada Emmerová, Csc.
Děkujeme panu Jana Karvayovi za velmi dobrou organizaci a těšíme se na další hodnotné akce, které MO ČSSD pro občany našeho města připravuje. Pořad se bude v televizi vysílat pravděpodobně koncem října nebo začátkem listopadu. Termín vysílání bude zveřejněn ve vývěsní skříňce.
Asistent poslance p. Vlastimil Bartoš

Z policejního zápisníku:
Do budovy velkoskladu v Ostrovní ulici se vloupal zatím neznámý zloděj. V přízemí skladu nejprve vyboural okno, následně vyhnul ochranou mříž a vnikl dovnitř. Zde sebral větší množství cigaret a alkoholických nápojů. Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na sto šedesát tisíc korun. Vyšetřování případu nadále pokračuje.
Z nákladového prostoru vozidla VW Transporter odcizil v Chotěšově dosud neznámý zloděj elektrické bourací kladivo. Způsobená škoda byla vyčíslena na pětašedesát tisíc korun.
Policisté na silnici u obce Ptenín kontrolovali vozidlo Škoda, které řídil čtyřiašedesátiletý muž. Muži zákona zjistili, že řidiči byl v loňském roce vysloven rozhodnutím okresního soudu Plzeň-jih zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu tří let. Řidič uvedené rozhodnutí nerespektoval, a tak nyní bude čelit obvinění z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí.

V počtu vloupání Stod vede
Z policejních statistik vyplývá, že v loňském roce řešili policisté okresního ředitelství Plzeň-jih celkem 211 případů vloupání do rekreačních objektů. Mezi nejpostiženější lokality patřily vloni chatové oblasti na Blovicku a v okolí Starého Plzence. V letošním roce, ke dni 31.8. policisté zaznamenali celkem 143 takovýchto případů. Objasnit se podařilo padesát procent. Okolí Stoda se ujalo smutného prvenství, neboť do zdejších chatových osad zloději zavítali v třiceti osmi případech. Naopak nejméně krádeží vloupáním oznámili majitelé rekreačních objektů z okolí Přeštic (16) a Starého Plzence (16).

Chatové oblasti pod dohledem
Období slunných dnů pomalu končí a obyvatelé rekreačních chat, chalup a zahradních domků se s nastávajícím podzimem začnou vracet do svých bytů ve městech. Policie ČR v tomto období vždy zaznamenává nárůst případů do uvedených objektů. Vzhledem k této skutečnosti strážci zákona každoročně zpřísní v chatových oblastech hlídkovou službu. Kontroly budou provádět nejen hlídky uniformované, ale také skryté. Oblasti s největší četností této trestné činnosti budou procházet psovodi se svými služebními psy. Majitelé objektů mohou obdržet od pracovníků policie speciální letáky, týkající se ochrany jejich majetku. Policisté apelují na všechny spoluobčany, aby před odjezdem ze svých letních příbytků tyto zabezpečili. Nenasytným chmatákům tak jejich cestu za lupem buď ztížíte nebo úplně znemožníte. Zajištění rekreačních objektů se nevyplácí podceňovat. Mechanické zábrany (bezpečnostní zámky, složitější uzamykací systémy, ochranné fólie do oken) jsou základem ochrany. Vhodným doplňkem mohou být kovové mříže a uzamykatelné okenice. Policisté doporučují, aby lidé při podezření z vykradení objektu nevstupovali dovnitř a po zlodějích neuklízeli. Vloupání okamžitě oznamte policii buď telefonicky na bezplatnou linku 158 nebo osobně na příslušné policejní služebně.

Co nového v DDM Vstiš
Jak jste se již dozvěděli z tisku, zastupitelstvo obce Vstiš odhlasovalo po předchozím jednání s DDM Stod na svém zasedání v polovině srpna vznik pobočky DDM Stod, která se nachází v budově zrušené ZŠ.
První zářijovou neděli - dne 5. 9. - se konal v DDM Vstiš den otevřených dveří, během kterého si pobočku DDM Stod přišlo prohlédnout okolo stovky zájemců. V tento den se DDM otevřel veřejnosti po třech týdnech příprav, úprav prostor, nákupu pomůcek.
Od 6. září je pro všechny zájemce z řad dětí a mládeže otevřen každý všední den od 12:30 do 17:30 hodin klub. V klubu mohou děti pracovat na PC, relaxovat v bazénku s míči, hrát hry. Zahrát si stolní tenis, fotbal, šipky, biliár. Od pondělí 20. září je přístupná posilovna, kterou mohou navštěvovat dospělí, děti starší 15-ti let v doprovodu rodičů. Mládež se může těšit od začátku října na podvečerní provoz klubu.
V nabídce ZÚ pro tento školní rok nabízí DDM Vstiš jazykové, výtvarné, sportovní i technické ZÚ. Na víkendy a školní prázdniny pro děti a širokou veřejnost připravujeme řadu akcí, o kterých informujeme v měsíční nabídce. Bližší informace se dozvíte na telefonním čísle 377 972 396 - pí. Hadačová.
Děkujeme za vstřícný krok firmě Lasselsberger a. s. z Chlumčan, která dodala počítače do DDM Vstiš.

Začal nový školní rok
I ve stodské integrované střední škole a učilišti. Místním občanům jistě neuniklo, že do Stoda opět přibylo téměř 400 mladých lidí, většina v denním studiu a část na odpoledních konzultacích dálkového studia.
Opět vás tedy zveme do našeho školního kadeřnictví na Plzeňské ulici a připravíme pro vás několik prezentačních akcí v průběhu školního roku.
Zájemci o studium na naší škole si už mohou poznamenat v kalendáři 13.1.2005, kdy se bude konat den otevřených dveří a budeme podávat veškeré podrobné informace.
18. října se žáci naší školy jako každoročně zapojí do veřejné sbírky Bílá pastelka, která shromažďuje příspěvky na výukové programy pro nevidomé. Dvojice našich žáků budete v tento den potkávat ve Stodě.
Mgr. A. Sedláčková

Výprava odvážných na horu Crux
V sobotu 18. 9. pořádal DDM Stod výpravu odvážných na horu Crux - pochod na Křížový vrch. V poledne od DDM vyrážela první skupina odvážných, měla namířeno ke kostelu. Zde se k první skupině připojila druhá a hra mohla začít.
Šedesát účastníků vplulo do hry příběhem o zemi Virgo ve které vládne bůh Alkor, který stvořil zemi. Na zemi lidstvo, kterému dal život i rozum. Svého syna Draca poslal Alkor na zem, aby lidstvo naučil uctívat stvořitele. Lidé obdaření rozumem se však při obětování býka snažili Alkora oklamat. Ten se rozzlobil a vzal lidstvu jednu z věcí, kterou potřebují k životu. Věc uschoval na hoře Crux.
Draco se tak vydává s výpravou odvážných bojovníků na cestu, kterou jim ukazuje jeho sestra Orin. Cestou plní odvážní - děti i dospělí různé úkoly a zdolávají nesnáze. Za uhodnuté hádanky a splněné úkoly získávají indicie. Během cesty čekají na odvážné bojovníky skřeti, před kterými se děti maskují. Společně parta vymýšlí bojový pokřik, čerpá sílu z kruhu, přeskakuje čarovné modré kameny, putuje mlhou. Po celou cestu pomáhá Draco skupině překonávat nástrahy. Čím blíž je výprava hoře Crux, tím jsou úkoly těžší a ubývají síly. Při stoupání na Crux najdou odvážní zázračnou tekutinu a mají před sebou těžký úkol. Uhodnout z nasbíraných indicií, jakou že věc chtějí od Alkora zpět. Indicie zněly: voda, žhář, bolest, signál, kámen, kyslík, pec, čarodějnice... Výprava se na hoře Crux setkala s Orin, která ji zavedla k Alkorovi. Bůh měl pro bojovníky poslední hádanku. Odpovědí na ni bylo slovo oheň /věc kterou Alkor lidstvu vzal/, které děti vyluštily za pomoci rozumu s pomocí indicií. Bůh Alkor předal výpravě oheň nazpět, Orin rozdala účastníkům hry sladkosti.
Po skončení hry čekalo na účastníky hry opékání buřtů, odpočinek s občerstvením, prohlídka vyhlídkové věže, na kterou jsme bohužel díky velkému zájmu nevystoupili. I ze země se ale nově opravená věž dětem líbila. Děti si koupily dřevěné turistické známky a jiné suvenýry. Po 16:00 hodině jsme se vydali domů. Cesta zpět ubíhala pomalu. K DDM jsme dorazili po 18:00 hodině unavení a žízniví. Děkujeme Orin, Alkorovi a Dracovi za pěkné zážitky během hry. Poděkování za spolupráci patří hasičům a městu Stod.

Z kynologického klubu
Náš klub zorganizoval dne 11. září již třetí ročník závodů "O putovní pohár starosty města." Stodské závody mají mezi kynology v kraji dobré jméno, a tak mezi nás přijeli soutěžící z Tachova, Přeštic, Plzně, Klatov, Sušice. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem dvacet závodníků se svými psími miláčky. Je tedy možno předpokládat, že se stodské závody stanou dobrou tradicí pro naše členy i motivací pro další výcvik psů a účast na závodech.
Soutěžilo se ve třech kategoriích (ZM, ZVV1 a ZVV2). Soutěžící z našeho klubu tentokrát v žádné kategorii nezvítězili, ale i tak bylo jejich umístění, vzhledem ke konkurenci, která se sešla, poměrně dobré.
V kategorii ZM se náš nejlepší ( pan Volena - pes Elsa) umístil s počtem bodů 124 na čtvrtém místě. Zvítězil pan Růžička - pes Aron, klub Otvice - 139 bodů. Druhý byl pan Březina - pes Era, klub Přeštice a třetí místo získal pan Brunovský - pes Brit z klubu Tlučná. Nejlepší obranu v této kategorii měla členka našeho klubu Zuzana Litvíková - pes Brita, která za tuto disciplínu získala jako jediná plný počet bodů.
Výsledky ZVV1:
1. místo paní Veselá - pes Chaza - klub Plzeň - 268 bodů
2. místo paní Reschová - pes Daisy, klub Sušice - 260 bodů
3. místo pan Kubal - pes Elsa, klub Stod - 249 bodů
Kategorie ZVV2 se zúčastnili pouze dva závodníci, shodou okolností oba z Klatov. Zvítězil pan Bauer - pes Arka - 245 bodů. Druhý skončil pan Rohrbacher - pes Alma - 164 bodů. Celý závod proběhl v klidu a ke spokojenosti jak soutěžících, tak rozhodčích. Na tom má určitý podíl jak výkon rozhodčích (pan Zábranský a pan Krajčí) a figurantů (pan Jindřich a pan Zsemberi) , tak snaha všech ostatních pořadatelů. Poděkování patří také sponzorům. Ceny vítězům předával starosta města pan Jungbauer. Bohužel nemohl předat putovní pohár, protože vítěz minulého ročníku nám putovní pohár nevrátil ani po několika telefonických a písemných výzvách. I mezi kynology se tedy najdou takoví lidé, kteří všechno slíbí a nic nedodrží. My jsme rozhodnuti celou záležitost řešit prostřednictvím kynologického svazu a policie ČR. I přes tuto nepříjemnou okolnost je možno hodnotit stodské závody jako úspěšné. Můžeme říci, že práce našeho klubu je dobrou propagací města v rámci kraje.
Za ZKO Stod Václav Němeček

Nové knihy v městské knihovně
Silnější než slova - S. Brown
Ovdovělá Anne je od narození hluchá. Jejím jediným prostředkem komunikace s okolím je znaková řeč. Na ranč, kde bydlí spolu se svým synem a jeho dědečkem přichází Jack Sawyer a nikdo neví s jakými úmysly. Proto mu zpočátku příliš nedůvěřují. Postupem doby si však začíná získávat jejich sympatie.
Tři sta panen pro říši - Z. Jecelín
Po letech se ke cronwallským břehům opět blíží saské lodě, které si podle dávné smlouvy mají do otroctví odvézt tři sta panen. Zasáhnou včas rytíři krále Artuše a podaří se jim znovu získat pro Cronwall svobodu? To je základní motiv románu z keltské minulosti z pera českého autora.
Vodka - B. Starling
V Moskvě se po pádu komunismu změnilo všechno - a zároveň nic. Ve městě vládne všeobecný chaos a válka gangů, které usilují o kontrolu nad městem. V této situaci má dojít k privatizaci velkého lihovaru. Do Moskvy proto přijíždí poradce - americká bankéřka. Netuší, co všechno ji v Moskvě čeká.
Matareseův kruh -R. Ludlum
Když agenti dvou znepřátelených zpravodajských služeb odhalí spiknutí, jehož cílem je svržení světového řádu, jsou nuceni začít pracovat spolu. Nejen, aby zachránili svět - ve hře jsou i jejich životy, protože se pro své chlebodárce stanou nepohodlnými.
Toulky minulostí světa 6.
Další ze svazků zajímavě napsané světové historie nás zavádí do období renesance a reformace. Do období velkých objevitelských cest, které měly vliv i na Evropu.

Hrnečku vař!
ISŠaU Stod, obor kuchař, číšník, pořádá dne 11. listopadu 2004 nultý ročník regionální soutěže "Hrnečku vař". Soutěže se zúčastní mladí odborníci v oblasti gastronomie. Všem přihlášeným účastníkům přejeme mnoho úspěchů.

Podzimní volby do zastupitelstev krajů a do senátu Parlamentu ČR
Vážení občané,
s nadcházejícím podzimem se nám také přiblížil termín konání voleb do zastupitelstev krajů, a současně se v našem volebním obvodu konají volby do Senátu parlamentu ČR, který připadl na 5. a 6. listopadu 2004 s tím, že případné druhé kolo voleb do Senátu proběhne 12. a 13. listopadu 2004.
V pátek 5.11.2004 se volební místnosti otevřou ve 14,00 hodin a uzavřou ve 22,00 hodin, v sobotu se otevřou v 8,00 hodin a uzavřou ve 14,00hodin. Totéž proběhne v případě konání druhého kola voleb do Senátu PČR o týden později 12. a 13. 11.2004.
Volební místnost pro okrsek č. 2, který má sídlo v kulturním domě ve Stodě, tentokrát nebude ve velkém sále KD, ale v nově zrekonstruovaném středoškolském klubu, který byl vybudován na balkoně velkého sálu KD.
Pro voliče to znamená, že nejpozději 3 dny před konáním voleb obdrží dvoje hlasovací lístky v jedné doručovací obálce modré barvy.
(V případě druhého kola voleb do Senátu PČR obdrží voliči hlasovací lístky přímo ve volební místnosti)
Oboje hlasovací lístky budou vybaveny informačními letáky s pokyny pro hlasování.
Ve volebních místnostech pak obdrží dvě úřední obálky.
Šedou pro volby do zastupitelstev krajů. Žlutou pro volby do Senátu Parlamentu ČR.
Volit do Senátu PČR lze také s voličským průkazem. Volič může požádat (osobně nebo písemně - s ověřeným podpisem voliče)o vydání voličského průkazu kdykoli od dne vyhlášení voleb do Senátu PČR do okamžiku uzavření stálého nebo zvláštního seznamu voličů(v případě písemné žádosti nejpozději 7 dnů přede dnem voleb). Obecní nebo zastupitelský úřad vydá voličský průkaz voliči nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, a to:osobně voliči, osobě , která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího vydání voličského průkazu, nebo jej zašle poštou.

O z n á m e n í
o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu
Starosta města Stod podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů a souladu s § 15 odst. 1 zákona 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje

1. Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:
dne 5.11.2004 od 14,00 hod. do 22,00 hodin a dne 6.11.2004 od 8,00 hod. do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č.1 - budova MěÚ Stod - nám. ČSA 294, tel.: 377 901 430, 431 je volební místnost v 1. patře - zasedací místnost pro voliče bydlící: Baarova, Čapkova, Jiráskova, Komenského nám., Krandova, Krátká, Mládežnická, Nábřežní, Nádražní, Nám. ČSA, Plzeňská, Příční, Strojnická, Šafaříkova, U Elektrárny, V Lukách, K Háječku
ve volebním okrsku č. 2 - kulturní dům Stod - Nádražní 722, je volební místnost ve středoškolském klubu Domu dětí a mládeže, balkon velkého sálu KD pro voliče bydlící: B. Němcové, Dělnická, Hradecká, Kotovická, Luční, Sokolská, Stříbrská, Tyršova, U Cihelny
ve volebním okrsku č.3 - speciální třídy ZŠ Stod - Domažlická 237 je volební místnost v učebně v I. patře pro voliče bydlící: 28. října, Alšova, Bezručova, Domažlická, Družstevní, Jungmannova, Kostelní, Kpt. Kudliče, Musejní, Na Jízdárně, Na Vršíčku, Nová, Ostrovní, Palackého, Polní, Revoluční, Riegrova, Střelická, Šeříková, U Radbuzy, Úzká, Vrabinská, Zahradní, Žižkova
ve volebním okrsku č.4 - Lelov je volební místnost v sále Mysliveckého sdružení Stod, Lelov, čp. 2 pro voliče bydlící: v Lelově

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční dne 12.11.2004 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 13.11.2004 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

Ve Stodě dne 23.9. 2004
Lubomír Jungbauer
starosta města

Jednání mikroregionu
Dne 30. 9. 2004 se uskutečnilo v obci Líšina Veřejné shromáždění zástupců měst a obcí mikroregionu RADBUZA. Tohoto jednání se zúčastnili starostové členských i přidružených měst a obcí mikroregionu.
Jedním z hlavních bodů jednání byly otázky týkající se pokračování prací na Programu odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy. Tento projekt je v současné době na projednávání v Bruselu a v nejbližší době by se mělo rozhodovat o jeho schválení.
Dalším důležitým bodem na jednání byly informace ohledně znovuotevření vyhlídkové věže na Křížovém vrchu, které se uskutečnilo dne 18. 9. 2004. Zároveň bylo požádáno, aby starostové podpořili pokračování projektu na opravu Křížového vrchu, který se uchází o dotaci v rámci Občanské volby Plzeňského Prazdroje zasíláním SMS zpráv.
Na tomto jednání byla odsouhlasena úprava rozpočtu mikroregionu na rok 2004 a všichni přítomní informováni předsedou Dozorční rady mikroregionu o výsledku pololetní kontroly hospodaření mikroregionu. V rámci této kontroly nebyly shledány v hospodaření mikroregionu žádné nedostatky.
Do konce roku 2004 by se mělo konat minimálně ještě jedno Veřejné zasedání mikroregionu RADBUZA
Ing. Martin Kasl
Manažer mikroregionu RADBUZA

Pořadatelé srdečně zvou
na koncert ZUŠ 27. října 2004 od 18.00 hodin v zasedací síni radnice. Zpívat bude jako host sl. Müllerová

Česko má svoji nejoblíbenější knihu
Téměř půl roku se mohlo hlasovat v knihovnách nebo prostřednictvím internetu v anketě o nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky. V průběhu ankety byly vydány dvoje dílčí seznamy. Nejprve dvě stovky, pak už jenom jedno sto těch nejúspěšnějších knih. Také ve stodské knihovně jste se vyplněním anketního lístku mohli do této celostátní akce zapojit. Výsledky pak byly vyhlášeny 4. října. Celkem se do ankety zapojilo 93 252 lidí. Pro naše čtenáře uvádíme pořadí na prvních deseti místech.

NázevJméno autoraNárodnostHlasy
1.Harry PotterRowlingová J.K.anglická4301
2.Pán prstenůTolkien J.R.R.anglická2697
3.Bible 1996
4.SaturninJirotka Z.česká1888
5.BabičkaNěmcová B.česká1082
6.Egypťan SinuhetWaltari M.finská895
7.Malý princExupéry A.de Saintfrancouzská832
8.Co život dal a vzalMacDonaldová B.americká686
9.Vejce a já MacDonaldová B.americká673
10.Děti z BullerbynuLindgrenová A.švédská662[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter