Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 18. 07. 2005 (6024 přečtení)

číslo 5   2005   Ročník X.

Oslavy 770 let města 18.června 2005
Zdravice:
770 let v životě lidské společnosti je dlouhá doba, a proto mi dovolte popřát našemu dnešnímu oslavenci - Městu Stodu.
Naše milé městečko, my tví občané, ti přejeme do dalších let,
aby ses stále rozrůstalo a krásnělo,
aby tvoje ulice svítily čistotou a neničily je kamiony,
aby jsi při pohledu z oblak zůstalo stále tak zelené
a v té zeleni, aby se co nejdříve objevilo modré oko nového koupaliště,
aby řeky, které přes tebe protékají, přinášely ve svých vodách jen mír a pohodu,
abys nám dávalo dostatek práce a po práci hodně zábavy a odpočinku.
Přejeme ti krásnou novou školu a aby se v tvých ulicích objevovalo stále
více dětských kočárků a dětská hřiště aby nikdy nezela prázdnotou,
aby naše domovy byly vždy čisté a upravené,
a v těch domovech žily celé generace šťastných a spokojených obyvatel.
To ti přejeme všichni z celého srdce.
Lubomír Jungbauer starosta města

Stod - jak se mi zde žije
Vyhodnocení prací je hotové. Z téměř sedmdesáti prací, které se sešly bylo obtížné vybrat ty nejlepší. Nakonec se porota shodla na tom, že ocení tři práce v kategorii dospělých. Ty nám zaslali: Lucie Krobotová, Pavlína Beráková a JUDr. Roman Kočí.
V dětské kategorii získalo stejný počet hned osm prací, proto jsme ocenili všechny tyto autory: Barboru Hablovou, Jana Pavlíka, Lenku Ortinskou, Lucii Pehaničovou, Janu Šleisovou, Martina Berku, Kateřinu Hruškovou a Lenku Bartůňkovou. Všichni vyhodnocení autoři převzali ocenění na oslavách města 18. června 2005. Sborník prací, nejenom těch vítězných, ale i výběr z ostatních, je možno zakoupit v městské knihovně za 50 korun.
Dnes vám přinášíme další z oceněných prací:

Jsem obyvatelem Stoda více než čtrnáct let, ale ještě mě nenapadlo zeptat se sama sebe: "Jak se mi tu vlastně žije?" Vždy jsem brala jako samozřejmost prostředí, kde jsem vyrůstala, prostředí, kde žiji.Samozřejmě, nechtěla bych se teď přestěhovat do velkoměsta, ale ani na samotu. Když se procházím po Stodě, nepřijde mi zvláštní to, co vidím, to, co se děje kolem mě.
I když se Stod různě změnil, pořád je to město, kde jsem vyrůstala. Ve Stodě máme hodně možností využití volného času, stadionem počínaje a domem dětí a mládeže konče. Mě nejvíce zaměstnává základní umělecká škola. Trávím v tzv. hudebce čtyři dny v týdnu. Dům dětí a mládeže otvírá každoročně několik desítek zájmových útvarů, pořádá různé akce, ať už jsou to výlety, diskotéky nebo výtvarné činnosti. Na stadionu je vybudováno víceúčelové hřiště, kde si každý může zahrát fotbal, basketbal nebo i něco jiného. Každý si může vybrat to co ho baví. Přesto, že zde není úplně všechno, buďme rádi za to, co máme. Vždy toho může být více, ale také méně.
Jana Šleisová, 14 let

Žiji ve Stodě od narození a tak v podstatě nemám srovnání. Je mi skoro čtrnáct let, tak můj pohled bude teenagerský, ale musím s lítostí říct, že ve Stodě je vcelku nuda. Když srovnám, jaké měla podmínky moje maminka, když byla v mých letech, jsem na tom ve Stodě daleko hůř.
Maminka mi vyprávěla, že tu bývala veliká tělovýchovná jednota, ve které se sdružovalo mnoho sportovních klubů, takže mohla od první třídy třeba košíkovou. Dnes však koše na basketbal nenajdete ve Stodě na žádném dětském hřišti. Bývalo tu kino, letní kino, tak se parta ze školy mohla sejít po škole třeba na pěkném filmu. Chodívali se koupat na rybníky na Vrabině, dnes je však ve všech rybnících kolem Stoda zákaz koupání a koupaliště tu také není. Když si chtěli v zimě zabruslit, stačilo dojít na stadion, kde celou zimu bylo připravené kluziště. Mně ve Stodě chybí také místo, kde bychom si mohli zajezdit na kolečkových bruslích a skateboardech, aniž by nám někdo nadával, že jsme hluční. Ve Stodě zkrátka chybí prostor pouze pro nás.
Podle mého názoru je asi jediným kulturním střediskem ve Stodě pro lidi mého věku DDM, jak mi říkáme "Déčko". Tam chodíme rádi, ale v létě, když je venku nádherně, se nám nechce být stále někde zavřeni.
Ptali jste se mně, jak se mi ve Stodě žije? Já odpovídám, "v celku dobře, ale mohlo by to být lepší". Dejte nám pár metrů Stoda, jen kousíček, který bude skutečně jen náš a kam se nás nebudou bát mámy pouštět, protože tam jezdí auta.
Kateřina Hrušková, 7. B

Stod. Město neznámé, avšak krásné. Město, v němž tak rád žiji. Město, které bych nechtěl opustit. Tak bych charakterizoval moje bydliště. Ve Stodě se mi žije naprosto dokonale i když tu samozřejmě nemůže být všechno. Někdo tu postrádá kino a někdo zase skatepark. Ovšem tyto malé nedostatky vyřeší zase rozsáhlá knihovna nebo třeba Dům dětí a mládeže, ve kterém se nabízí spousty aktivit pro volný čas. Velice se mi líbí například krásně provedená pěší zóna a náměstí, na kterém se dá nádherně relaxovat. Přehlédnout se nedají ani překrásné lesy, do kterých není daleko a tudíž můžeme trávit čas v přírodě, což by se nám ve velkém městě nepodařilo. Můžeme se vydat například na Křížový vrch s nově rekonstruovanou rozhlednou nebo do Háje umučených, který je významným historickým místem. Jsou zde také ideální podmínky pro vyjížďky na kole. V zimě můžeme využívat zamrzlé řeky k bruslení. V létě nám tu bohužel chybí koupaliště nebo bazén, takže se koupeme alespoň v řece. Dobře udělaný je také místní stadion, na kterém je nově postavené víceúčelové hřiště. Město se stále více a více rozrůstá a staví se nové byty. Máme zde zajištěnou i lékařskou péči, jelikož je zde krajská nemocnice. A jelikož už uvažuji o přihlášce na střední školu, přestože tu je jen jedna střední škola, máme tu dobré autobusové i vlakové spojení do krajských měst, kde je výběr škol už velký. Jednoduše a stručně řečeno, Stod je skvělé město, líbí se mi zde a toto místo bych si zřejmě s nikým nevyměnil.
Martin Berka, 14 let

Dětský den
Město Stod, dům dětí a mládeže, základní škola a sbor dobrovolných hasičů opět spojily svoje síly, aby pro děti připravily v parku u nádraží dětský den. Již při dopolední přípravě bylo jasné, že opékané buřtů tento den nebude největším hitem, protože rtuť teploměru se šplhala výš a výš. Na řadu proto přišlo nafouknutí bazénu, do kterého hasiči pohotově dodali vodu, ačkoliv se původně s bazénem nepočítalo. Soutěže pro děti byly vybírány spíše sportovní - vždyť i odměna - zlatá medaile, svědčila o tom, že děti musely podat dobré sportovní výkony. Aby se také bylo na co dívat během soutěží, probíhal doprovodný program. V něm se představili mladí hasiči s ukázkou požárního útoku, kytarový kroužek domu dětí zahrál několik skladeb a trochu se zpožděním se představili šermíři skupiny Kargen ze Staňkova. No a protože bylo opravdu horko, došlo i na kropení dětí z hasičského auta pomocí stříkačky, které se stalo hitem dne. Děkujeme všem, kteří se na organizaci a zajištění dětského dne podíleli.

Vážení občané,
ředitel Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje se obrátil na Město Stod s žádostí o spolupráci ve věci označování budov číslem popisným.
cituji: "..Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje zajišťuje přednemocniční lékařskou péči. Posádkám vozů rychlé lékařské pomoci velmi ztěžuje práci po dojezdu na místo ohlášené události hledání nemovitostí, které nejsou označené číslem popisným.
Věřím, že naleznete ve spolupráci s vašimi občany řešení, jak nemovitosti označit, čímž nám umožníte urychlit provedení lékařského zákroku."
Z výše uvedeného důvodu žádáme občany, kteří dosud nesplnili povinnost*) vyplývající ze zákona o obcích, aby tak neprodleně učinili a nevystavovali se nebezpečí, že k nim pomoc nedorazí včas nebo sankcím za nesplnění povinnosti.
-ta-
*)Povinnost vlastníka označit nemovitost je stanovena v § 31 zákona 128/2000 Sb., obcích, ve znění pozdějších předpisů. Fyzická osoba, která budovu neoznačí, se vystavuje možnosti postihu v přestupkovém řízení podle § 47b zákona č. 200/1990 o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Fyzická osoba oprávněná k podnikání a právnická osoba, která budovu neoznačí se dopouští jiného správního deliktu podle § 58 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. V obou případech může být udělena pokuta do výše 10.000,--Kč.

Stod v proměnách času
Pozvánka na výstavu
Žáci osmých ročníků a sedmé B srdečně zvou všechny zájemce na výstavu zaměřenou k 770ti letému výročí našeho města. Expozice bude probíhat od 15. června do konce července 2005 v prostorách městské knihovny. Výstava obsahuje jak trojrozměrné exponáty, tak fotografie z minulosti i současnosti Stoda. K nejzajímavějším výrobkům bude jistě patřit poštovní dostavník, vytvořený panem Miloslavem Šestákem a jeho vnukem Jakubem. Pan Šesták, který je v penzi, se kromě práce se dřevem věnuje čtyřicet let myslivosti a výcviku psů. V minulosti pracoval jako řidič ČSAD. Pozoruhodná je také kopie "Staré pošty", kterou speciálně pro tuto výstavu zhotovil pan Jiří Tichý za pomoci své dcery Kateřiny, žákyně osmé B. Zručnost a dovednost dokáží svými výrobky také žáci Tomáš Liška, Tomáš Dufek, Věra Husníková a další. Nápadité jsou také retrospektivy našeho města Anny Šípové z osmé B a práce žáků sedmé B. Těšíme se s vámi na shledanou na výstavě, která připomene nejen historii našeho města, ale i dovednost a zručnost dětí, jejich rodičů a prarodičů.
Mgr. Alena Mlezivová

O zlatou srnčí trofej
V sobotu 14. 5. se konalo v Horšicích u Blovic oblastní kolo soutěže O Zlatou srnčí trofej. Soutěže se zúčastnilo 58 dětí z okresů Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany. Za DDM Stod-ZÚ myslivecký se soutěže zúčastnilo 8 dětí, které po předchozí pečlivé přípravě a zkušebních testech vybral vedoucí ZÚ p. Gabriel. Soutěžilo se ve třech kategoriích podle věku. Soutěžící čekaly písemné testy, poznávací stezka a střelba ze vzduchovky. Doprovodným programem soutěže byla ukázka válečných vozidel a beseda o chovu a výcviku dravců. Po sečtení bodů slavily stodské děti úspěch. V kategorii mladších se na 2. místě umístila Šárka Gagrielová, na 3. místě Veronika Gabrielová, na 9. místě Jan Rychlík, na 12. místě Kristýna Netrvalová. 20. byla Barbora Chroustová, na 21. místě z 34 se umístil Lukáš Lobko. V kategorii starších se na 1. místě umístil Jiří Dlouhý, na 2. místě Lukáš Kvídera. Děti si odvážely z Horšic nejen úspěch ale i plno zážitků a nových zkušeností.

Turnaj ve stolním tenise DDM Stod
V pondělí 30. 5. se děti ZÚ stolní tenis rozloučily se školním rokem tradičním turnajem, kterého se zúčastnilo pod vedením p. Houfka 16 členů ZÚ.
Děti soutěžily ve 3 kategoriích. V trojlístku dívek se na 1. místě umístila Tereza Dolejšová, na 2. místě Lenka Jelínková. Třetí byla Tereza Römanová.
V kategorii mladších hochů soutěžilo šest tenistů. Na 1. místě se umístil Pavel Šlehofer, na druhém Pavel Mlnařík, třetí byl Ladislav Karman. Další příčky obsadili Jaromír Jelínek, Jan Habla, Dan Múčka.
Třetí kategorie-starší hoši-byla nejpočetnější. Ze sedmi hochů se na 1. místě umístil Josef Mlynářík, 2. byl Roman Cihlář, 3. Martin Langmajer. Dále pak Jakub Šlehofer, Jiří Mimra, Filip Bořík a Ondřej Byrtus.
Při předávání cen nemusel být smutný nikdo, protože všichni účastníci si domů odnesli sladké odměny a drobné ceny. Ti na stupních vítězů medaile a diplomy.

Bronz pro Stod
V květnu se v Praze konala česká ABILYMPIÁDA. Je to soutěž pro děti a mládež s různým postižením. V letošním roce se do Prahy sjelo více než sto dětí z celé České republiky. V dovednostní disciplíně "LEGO" si ve velké konkurenci výborně vedl Petr Blaha ze Stoda a vybojoval bronzovou medaili. Za odměnu dostal od pořadatelů týdenní pobyt v aquaparku v Liberci. Připojujeme se ke gratulaci a přejeme hezký zážitek z vodního světa.

Večer pro klášter Chotěšov III
Akce s tímto názvem se uskuteční 6. srpna 2005 v areálu kláštera Chotěšov. Cílem je seznámit veřejnost s neprávem opomíjenou historickou památkou, jež byla zařazena americkou nadací World Monument Fund mezi sto nejohroženějších památek světa. Večer také umožní veřejnosti dozvědět se o činnosti dobrovolníků ze Salesiánského střediska mládeže v Plzni, kteří již čtvrtým rokem pomáhají s údržbou a menšími opravami kláštera. Tito mladí lidé ve věku od 16 do 25 let jsou také organizátory celého večera.
Program začíná ve 13 hodin vernisáží výstavy obrazů švýcarské malířky Doris Windlin. Ve 14:30 budou moci návštěvníci absolvovat originální prohlídku konventu v doprovodu dvou historických postav, stavitele a probošta kláštera. Součástí prohlídky bude i vystoupení skupiny historického šermu Equites Coronae Carolinae.
V 17 hodin odpoledne vystoupí pěvecký sbor Touch of Gospel, v 19 hodin křesťanská hudební skupina Quo vadis. Na závěr vystoupí plzeňská hudební skupina Žerzej, která se návštěvníkům představila už během loňského Večera pro klášter Chotěšov.
Během dne budou v areálu probíhat soutěže pro děti. Návštěvníkům budou zpřístupněny i další části kláštera - prelatura, gotické sklepy, klášterní zahrady, sklepení konventu. K vidění budou i výtvarné práce dětí a mládeže s názvem Amatérský Chotěšov a expozice Muzea historie obce a kláštera. V prostorách klášterního kostela bude pro zájemce promítán krátký film o historii této barokní památky.
Záštitu nad celou akcí převzal senátor pan Jiří Šneberger, který přislíbil osobní účast. Výtěžek ze vstupného bude použit ve prospěch kláštera. Všichni účinkující vystoupí bez nároku na honorář.
(Tento projekt bude uskutečněn s podporou z programu Evropské unie "MLÁDEŽ". Obsah tohoto projektu nemusí vyjadřovat stanovisko Evropské unie či Národní agentury ani nezakládá odpovědnost z jejich strany.)
Jana Říhová, vedoucí projektu "Mladí oživují klášter Chotěšov"

Střelecké závody "O pohár města Stoda"
Myslivecké sdružení Stod pořádá v rámci oslav 770 let města dne 20. srpna 2005 střelecké závody z brokových zbraní na asfaltové terče.
Přijďte si vyzkoušet sestřelit pár "holubů" nebo se jen projít a ochutnat naše zvěřinové speciality. Začátek je v 9.00 hodin na naší střelnici na Vrabině ( u hájovny doprava).
Srdečně zvou stodští myslivci.[Akt. známka: 2,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter