Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 02. 02. 2006 (5113 přečtení)

číslo 1 / 2006     Ročník XI.
Textová verze Stodských listů, které v papírové podobě dostávají zdarma do schránek všechny domácnosti ve Stodě.

Hasiči hodnotili rok 2005
V sobotu 14. ledna se sešli členové Sboru dobrovolných hasičů ve Stodě na výroční valné hromadě, aby zhodnotili svoji činnost v roce 2005. Přítomni byli hosté: starosta města Lubomír Jungbauer, zástupci okrsku, okresu a HZS Plzeňského kraje. Náš sbor v roce 2005 vyjížděl k 43 případům, z toho 18x k požárům, 19x k dopravním nehodám, 1x uvolnění padlých stromů na vozovce, 4x k technickým haváriím a 1x byl planý poplach. V rámci odborné přípravy jsme se zúčastnili 2x taktického cvičení s HZS Staňkov. Odpracovali jsme 567 hodin na údržbě techniky, výzbroje a výstroje. Pomáhali jsme městu při zajišťování dvou akcí na Křížovém vrchu a oslav 770 let města. Na jaře a na podzim jsme sbírali železný šrot. Zajišťovali jsme asistenci motokrosových závodů v Merklíně. V našem sboru pracuje také kolektiv Mladých hasičů, který se pravidelně zúčastňuje celoroční hry Plamen i dalších soutěží v rámci okresní ligy. Na konci prázdnin jsme s nimi byli na dvoudenním výletě a už po čtvrté jsme se zúčastnili pochodu "Krajem J.Žižky a K.H. Borovského. Druhý den jsem navštívili muzeum hasičů ve Stachách.
Na letošní rok chystáme dvě velké akce, a to 3. a 4. června okresní kolo hry Plamen a 17. a 18. června kolo krajské. V září bychom chtěli uspořádat na počest našeho člena a vedoucího MH "Memoriál Josefa Baxy." Měla by to být sportovně branná soutěž pro mladé hasiče. Členové si také odhlasovali, že si do konce roku 2006 zvýší odbornost a splní podmínky pro získání odznaku Vzorný hasič III. stupně a strojníci odznak Vzorný strojník.
Karel Sejpka, velitel SDH Stod

Poplatky za psy
Upozorňujeme majitele psů, že do 31. března 2006 je třeba zaplatit poplatek za psy. Poplatky se vybírají v pokladně městského úřadu v Sokolské ulici a jsou stanoveny takto:
důchodci platí za psa 100,- Kč
ostatní: za psa chovaného na zahradě 200,- Kč
za psa chovaného v bytě 500,- Kč

Kalendář kulturních akcí únor - květen 2006
kontakt: MKS Stod, tel.: 379 209 481, e-mail: mks@mestostod.cz
ÚNOR
4. 2. Výstava modelářů KITFEST 2006 v kulturním domě od 8.00 - 16.00 hodin.
5. 2. Dětský maškarní ples do 14.00 hodin v kulturním domě. Bohatý program, tombola.
17. 2. 10. Reprezentační ples města od 20.00 hodin v kulturním domě, hraje Klatovská kapela, pestrý doprovodný program, bohatá tombola, půlnoční překvapení a slosování o hlavní výhry. Vstupné 100,- Kč.
27. 2. Masopustní průvod a zábava v kulturním domě. Sraz v 16.00 hodin před ZUŠ. Pořádá ZUŠ a MKS.
28. 2. Vystoupení Banjo Bandu Ivana Mládka, spoluúčinkují Milan Pitkin,Lenka Plačková a spol. v kulturním domě od 17.00 hodin.
BŘEZEN
4. 3. Schůze důchodců a invalidů v kulturním domě 14.00 - 18.00 hodin.
11. 3. Discoples v kulturním domě od 20.00 hodin, pořádá p. Paleček.
   Koncert pěveckého oddělení ZUŠ v zasedací síni Městského úřadu.
18. 3. Schůze DDM atletika v kulturním domě.
   Taneční zábava v kulturním domě od 20.00 hodin, pořádá p.Teršl.
20. 3. Divadelní představení Antonína Procházky "S tvojí dcerou ne" v kulturním domě, v hlavní roli Petr Nárožný, pořádá MKS.
25. 3. Taneční zábava, hraje skupina MASH v kulturním domě od 20.00 hodin,pořádá oddíl kopané.
31. 3. Noc s Andersenem, pořádá městská knihovna.
DUBEN
Rozhledna Křížový vrch otevřena od 1. 4. 06 do konce října o sobotách, nedělích a ve svátcích od 10.00 do 17.00 hodin.
1. 4. Taneční zábava v kulturním domě, hraje skupina ŠKWOR, pořádá p. Teršl.
8. 4. Zábavné odpoledne pro klienty USP Stod.
9. 4. Taneční soutěž v kulturním domě, pořádá MKS.
11. 4. Velikonoční koncert ZUŠ v zasedací síni Městského úřadu a zahájení velikonoční výstavy od 11. - 14. 4. 06.
15. 4. Taneční zábava v kulturním domě, hraje skupina ARAKAIN, pořádá p. Teršl.
22. 4. Taneční zábava v kulturním domě, pořádá p. Heidenreich.
27. 4. Staropražští Heligonkáři Štěpána Kozáka v kulturním domě, pořad pro střední a starší generaci.
29. 4. Taneční zábava v kulturním domě, pořádá oddíl kopaná.
30. 4. Pálení čarodějnic na Křížovém vrchu, pořádá MKS.
KVĚTEN
Výchovný koncert pro Základní školu Stod. Pořádá ZUŠ.
18. 5. Absolventský koncert ZUŠ.
20. 5. Taneční zábava v kulturním domě, hraje skupina KEČUP, pořádá p. Teršl.
21. 5. Fotbalové utkání klubu Amfora a Stoda.
27. 5. Taneční zábava v kulturním domě, pořádá p.Heidenreich.
29. 5. Zdeněk Izer a Petr Freund v pořadu "Dnes vás baví holohlaví" od 17.00 hodin v kulturním domě, pořádá MKS.
Připravujeme: Výstava loutek divadla Alfa
   Výstava fotografií - Stod v minulosti a současnosti, co nám město hyzdí a co nám zde vadí.

Dotace se nepovedla
V minulých stodských listech jsme vás informovali o žádosti města na ministerstvu financí na výměnu oken v základní škole. Ministerští úředníci však změnili podmínky získání prostředků z takzvaných vratek, a tak město bohužel nic nezískalo. Bylo však rozhodnuto o úhradě oken z rozpočtových rezerv města, a proto práce na výměně 112 oken probíhaly i mezi svátky. Celá akce přijde městskou pokladnu na 1 300 000 korun.

Našel se pes
Z železnou pravidelností se tento telefonát opakuje na přelomu roku. Jedná se většinou o zaběhnuté pejsky, kteří odnesli silvestrovské ohňostroje pořádným šokem. Někdy jsou to bohužel také nehodící se vánoční dárky, které prostě někdo vyhodí z auta. V současné době jsou dva psi umístěni v bývalých kasárnách na Krůtí hoře. Jedná se o mladého vlčáka a křížence jezevčíka.

Upozornění
Upozorňujeme občany, že se v našem městě opět objevily případy krádeží kovových roštů uličních vpustí. Jedná se o velmi nebezpečnou zlodějnu, která může pro pár korun způsobit těžký úraz chodců nebo dopravní nehodu. Policie sice po pachatelích pátrá, ale většinou bezvýsledně. Všímejme si proto velice dobře svého okolí a třeba i podezření na tuto nekalou činnost zavolejte na policii nebo radnici.

Koupaliště je města
Po dvouletém vyjednávání s ministerstvem obrany se objekty bývalého koupaliště konečně vrátily do majetku města. Jak jsme již informovali, začala již projekční příprava výstavby přírodního koupaliště. Armáda ČR však za celá léta, kdy měla koupaliště v majetku, nedořešila pozemky, na kterých jsou objekty postaveny. Pro město tak vyvstává problém vyřešení majetko - právních vztahů a vykoupení potřebných pozemků. Po zkušenostech radnice z minulých let to bude jeden z nejtěžších úkolů. Hraje se zde i o čas, protože od příštího roku město nemusí již dostat souhlas se stavbou od povodí Berounky. Pro letošní rok je tedy nejdůležitější dořešit všechny tyto problémy a získat stavební povolení tak, aby mohla být výstavba v rozsahu přibližně 5 milionů korun zahájena na jaře roku 2007.
-st-

Kamerový systém
Město chce koupit přenosný kamerový systém. Stále se množící případy nedodržování pravidel veřejného pořádku vedlo zastupitele města k rozhodnutí o nákupu mobilního kamerového systému, který zajistí nepřetržité snímání lokalit, kde často dochází k poškozování a ničení majetku občanů a města. Takovýto záznam je jednoznačným podkladem pro šetření policie a orgánů města. Radnice čeká na výsledky městské policie v Přešticích, kam dojíždějí v některých dnech, strážníci městské policie Plzeň. Pokud se tato služba osvědčí, bude město uvažovat také o této variantě k zlepšení bezpečnosti ve městě.
-st-

Vánoční turnaj ve stolním tenise
V pondělí 19. 12. 2005 se konal ve staré sokolovně tradiční turnaj ve stolním tenise, který pro kluky a holky připravil vedoucí kroužku stolního tenisu pan Houfek.
Turnaje se zúčastnilo 14 hráčů. Malým stolním tenistům přišli fandit i rodiče, turnaj se odehrával v přátelské sportovní atmosféře. Po dvou hodinkách hry bylo jasné umístění.
V kategorii mladších žáků se umístil na 1. místě Pavel Šlehofer, na 2. místě Pavel Mlnářík, bronzovou medaili si odnášel domů Vladislav Karman. V kategorii starších hochů byl boj vyrovnanější: 1. místo obsadil Jakub Šlehofer, 2. místo Roman Cihlář, bronzový byl Martin Langmajer. Z dívek si zlato domů nesla Tereza Dolejšová, stříbro Karla Palečková, třetí se umístila Römanová Tereza.
Jan Habla si domů odnesl diplom a cenu pro nejmladšího hráče.
Když se děti rozcházely domů, bylo slyšet, jak plánují, že v červnu při dalším turnaji určitě dopadnou lépe či se jim podaří zvítězit nad kamarády.

Kdo ničí hřbitov?
Neznámému vandalovi vadily na místním hřbitově krásně vzrostlé jalovce, tak se rozhodl, že je ze soboty na neděli u několika hrobů podřeže. Celý případ byl předán místní policii, ale rozum zůstává stát nad tím, co člověka vede k takové špatnosti.

Oprava Revoluční ulice
Zástupci města jednali s radním Plzeňského kraje pro dopravu Ing.Jarošem o technickém a finančním zabezpečení rekonstrukce vozovky Revoluční a části Kostelní ulice. Bylo dohodnuto, že projektové práce a realizace opravy vozovky půjdou za Plzeňským krajem. Město bude hradit ze svého rozpočtu projekty a realizaci rekonstrukce chodníků. Tyto akce souvisí s výstavbou nové kanalizace v těchto ulicích. Ta začne s největší pravděpodobností v druhé polovině letošního roku.
-st-

Ministerstvo financí rozhodlo
Finanční úřad Plzeň-jih provedl v loňském roce rozsáhlou kontrolu dotací, které byly městu přiděleny ze státního rozpočtu. Dotace podle zjištění finančního úřadu byly čerpány plně v souladu s dotačními podmínkami, které stanovil stát. Výjimku však tvořila výstavba domu s pečovatelskou službou, kdy město po skončení výstavby opožděně zapsalo stavbu na katastrálním úřadu ve prospěch státu. Tato zdánlivá maličkost však způsobila, že městu bylo vyměřeno vrácení celé dotace včetně penále ve výši 62 miliónů korun. Marné bylo vysvětlování zástupců města, že opoždění bylo způsobeno vytopením větší části DPS z prasklého potrubí těsně před kolaudací. Do toho všeho zasáhly i srpnové povodně roku 2002. Město proto požádalo ministerstvo o uznání odůvodnění opožděného zápisu do katastru nemovitostí a prominutí celé částky. 23. ledna město obdrželo rozhodnutí ministerstva financí, kde naší žádosti bylo v plné míře vyhověno. Představitelům města tak ubyla jedna velká starost.
-st-

Pomoc pejskům
Již podruhé jsme před Vánocemi v městské knihovně shromažďovali pomoc pro psy, kteří zůstali sami. Granule a piškoty, které dobří lidé věnovali jsme odvezli do útulku pro psy na Valše. Útulek má kapacitu sedmdesát míst a slouží psům zaběhnutým, opuštěným, odebraným pro týrání a těm, kterým umřeli majitelé. Podle slov vedoucího útulku za 13 let provozu zachránili přes osm tisíc psů. Útulek je financován Městem Plzeň, Krajským úřadem a v neposlední řadě také z dobrovolných darů občanů a podnikatelů.Útulek si naší pomoci velice váží a prostřednictvím Stodských listů děkuje všem, kteří do sbírky přispěli.
-my-

Novoroční výšlap
Každým rokem se schází obyvatelé obcí 1. ledna na Křížovém vrchu. Pro někoho je tento pochod vzpruhou po probdělé silvestrovské noci, pro jiné opětovné setkání s přáteli novoročních pochodů. Letos tomu nebylo jinak. Počasí sice nebylo nijak valné, ale výstupu k rozhledně se zúčastnilo přes 250 odvážlivců. Díky obětavosti pracovnic městské knihovny si mohli účastníci opéct buřty a posilnit se horkým čajem. Jedno je však k zamyšlení: "Proč se novoročního pochodu zúčastňuje málo stodských občanů?" Chotěšov a Dnešice nás v této aktivitě na hlavu porážejí.

Změna půjčovní doby v městské knihovně
od 1.2. 2006 se mění půjčovní doba takto: Pondělí 9,00 - 12,00 13,00 - 17,00
Úterý 9,00 - 11,30 12,00 - 15,30
Středa 9,00 - 12,00 13,00 - 17,00
Čtvrtek zavřeno
Pátek 9,00 - 12,00 zavřeno

Reprezentovali školu
Integrovaná střední škola Stod se zúčastnila dne 12.ledna 2006 " Regionální soutěže v Plzni " v DK Inwest, kde ve velmi silné konkurenci škol z Plzeňského a Karlovarského kraje dosáhla výrazného úspěchu.
V soutěži oboru kuchař ( kuchařka ) - číšník ( servírka ) pro pohostinství obsadili žáci viz. foto 1 z ISŠ Stod 3. místo a v divácké soutěži obsadili 1. místo. V soutěži oboru kadeřník - kadeřnice získala žákyně Dita Pichlerová viz. foto 2 z ISŠ Stod 1. místo a žákyně Ivana Starková viz. foto 3 z ISŠ Stod obsadila 3. místo. Na úspěchu žáků v soutěži se velkou měrou podíleli pedagogičtí pracovníci Integrované střední školy Stod. Blahopřejeme vítězům a děkujeme za vzornou reprezentaci ISŠ a města Stod.
Ing.Martin Jurák, zástupce ředitele PV a VMV

Nabídka
Městské kulturní středisko ve Stodě nabízí občanům možnost zasílání textové formy jednotlivých čísel Stodských listů elektronickou poštou. Vy, kteří máte zájem o tuto službu, zašlete svůj mailový kontakt na adresu: mks@mestostod.cz První číslo, které budeme takto rozesílat, bude už to příští, tedy březnové vydání.
MKS Stod

Pod taktovkou ZUŠ
Je již tradicí, že v krásném předvánočním období pořádá ZUŠ své koncerty. Děti se rády pochlubí svou zručností a tím co se již naučily, posluchači se potěší krásnou hudbou a všichni dohromady slavnostně prožívají adventní čas plný očekávání… Tak tomu bylo i v závěru roku 2005. Prvním vystoupením ZUŠ bylo zpívání koled u zdobení vánočního stromku na pěší zóně. Zde si zazpívaly děti z pěveckého sboru "Kivi" a teprve podruhé se představil zatím bezejmenný sbor dospělých. Počasí tentokrát hudbě pod širým nebem přálo, zima velká nebyla, a tak mráz nezalézal za noty. Další adventní koncert se konal na radnici. Tento koncert byl žákovský, hrály se koledy, lidové písničky i spirituály, hráli se klasikové světoví i Leoš Janáček, menuet, tango, samba i svižný Myší rokenrol. Děti se snažily, zaplněný sál tleskal a vánoční pohoda dala zapomenout na předvánoční spěch. Dne 22. prosince pozvali sami učitelé ZUŠ všechny příznivce hudby do Špitální kaple na svůj Učitelský koncert. Horký čaj, který připravily pracovnice městské knihovny, vítal posluchače i účinkující, oheň v kamínkách zadýchával promrzlé zdi a prostor kaple se brzy úplně zaplnil diváky. Bohatý program se sólovým zpěvem, klavírními skladbami, harmonikou, saxofonem či houslemi ukázal, že učitelé mají co rozdávat. Výčet prosincových koncertů by ovšem nebyl úplný, kdybychom nepřipomněli také žáky a učitele z poboček stodské ZUŠ. Také v Merklíně a Chotěšově proběhly adventní koncerty za velkého zájmu diváků, v Chotěšově společně se základní školou. Děkujeme svým žákům za práci, divákům a posluchačům za přízeň a všem přejeme krásný rok 2006.
za ZUŠ Stod Jana Štěpánková

Stodská pouť
Pokud si chcete objednat koláče, pozvat příbuzné a známé nebo jen prostě navštívit pouť, pak si do kalendáře zaznamenejte termín letošní stodské poutě na víkend 22. a 23. července.

Městské kulturní středisko Stod
Jak mnozí zjistili pracuje od 1. ledna 2006 ve Stodě Městské kulturní středisko. Mám tu čest být vedoucím této organizační složky a proto si dovolím na tomto místě odpovědět na dvě nejčastější otázky, které dostávám:
- Proč vzniklo Městské kulturní středisko, potřebujeme jej vůbec?
- Co máte v plánu, jaké akce připravujete?
Proč MKS? Odpověď je prostá. Dosavadní model nabídky kultury občanům Stoda a okolí prostě nefungoval. Donedávna byla kultura popelkou, jakýsi přívažek k činnosti Městské knihovny. Proto vzniká instituce, která má organizování kulturních akcí na území Města Stoda jako hlavní náplň. Do oblasti její činnosti bude patřit vlastní Městské kulturní středisko, které se v průběhu tohoto roku rozroste o Informační centrum. To by se mělo stát místem, kde každý návštěvník najde vše, co se potřebuje dozvědět o kulturních akcích, o sportu a z turistiky. Bude mít možnost koupit mapy, získat propagační letáky, připojit se bezplatně na internet apod.
Městské kulturní středisko bude také organizovat činnost na obou sálech kulturního domu a také jednotlivé sály pronajímat. Chceme, aby se kulturní dům stal opět místem, kde se minimálně jednou měsíčně budou objevovat programy, který pro nejrůznější věkové skupiny. K tomu jistě přispěje náš záměr přebudovat malý sál společně s malým balkonem na místo, kde bude možnost pořádat akce menšího rozsahu (do 150 osob) a které k tomu bude potřebně vybaveno. Toho bezesporu využijí menší spolky a organizace, pro které bylo zatím nevýhodné pronajímat velký sál. Malý balkon po úpravách bude jistě místem vhodným pro oslavy, svatby a nejrůznější setkání.
Staráme se také o provoz areálu bývalého letního kina. Tam jsou naplánovány akce, které by měly přilákat a o kterých vás budeme průběžně informovat. Jeden plán ale prozradíme už teď. O pouťovém víkendu se bude konat dvoudenní pestrý program, složený z nejrůznějších žánrů. Věříme, že vás tím potěšíme.
Nelze zapomenout na akce ve špitální kapli, která je jedinečná svou vynikající akustikou a kde se dále počítá s nejrůznějšími koncerty.
Od poloviny března tohoto roku bude v provozu opět rozhledna na Křížovém vrchu, pohled odtud opravdu stojí zato. Mimoto se na "Křižáku" 30. dubna opět setkají čarodějnice. U toho nesmíte chybět.
Věřím, že jsem tímto článkem částečně odpověděl na otázky z úvodu. Seznam dalších akcí, o kterých jsem se nezmínil přinášíme na jiném místě těchto Stodských listů.
Závěrem bych chtěl požádat ty, kteří nám drží palce, aby je drželi dál, skeptiky pak o to, aby nám dali šanci přesvědčit je, že se kultura ve Stodě dělat dá.
Pavel Cích, vedoucí MKS Stod

Nové knihy - doporučujeme
Nabídky nových knih v městské knihovně jsme pro vás tentokrát vybrali následující tituly:
Jan Pešta - Encyklopedie českých vesnic - Západní Čechy
Velmi zajímavá kniha se stručnou historií památkově hodnotných vesnických sídel a množstvím kvalitních, černobílých fotografii. Najdete zde mnoho vesnic i z našeho nejbližšího okolí.
Zdeněk Šmíd - Cejch
Sága německého rodu na české straně Krušných hor není jen příběhem o lásce. Je to také příběh horské vsi v drsné přírodě od jejího založení v 15. století až po její zánik ve století minulém. Je o údělu prostých lidí, kteří nejsou ničím víc než figurkami na šachovnici dějin.
Eichler Ivo - Problémové chování psů
Má váš miláček své zlozvyky, které vám vadí? Pronásleduje auta, bere potravu od cizích lidí nebo ve vaší nepřítomnosti devastuje byt? Tato kniha vám poradí, jak je odstranit a jak psa vycvičit.
Polák Jiří - Za císaře, za vlast
Knih s válečnou tématikou přibývá, ale většinou se jedná o druhou světovou válku. Tato kniha je výjimečná nejen fakty o c. a k. armádě a její tragické úloze v I. světové válce, ale také množstvím historických pohlednic. Je určena zájemcům o historii, stejně jako milovníkům pohlednic.
Lanczová Lenka - Šeptej do ticha, Most do země lásky
Dvě nové knihy z pera nejoblíbenější autorky dívčích románů určitě potěší nejen mladé slečny, ale i dospělé. Jako vždy přivádí autorka své hrdinky - studentky do svízelných situací, které je nutno nějakým způsobem - více či méně úspěšně - vyřešit.

Školní florbalová liga má za sebou základní část
Dům dětí a mládeže ve Stodě si připravil na tento rok pro kluky a holky, kteří rádi hrají florbal, Stodskou školní florbalovou ligu.
Od 12. 10. do 19. 12. 2005 sehrálo šest družstev základní část soutěže. Družstvo Mamlasů získalo v této části soutěže 10 bodů, Starý Béčka 8 bodů, Skullbone 6 bodů, družstvo Vyvolených a Kentaurů získalo po 3 bodech, Bagři 0 bodů.
Pro zajímavost uvádíme tabulku kanadského bodování základní části soutěže u deseti nejlepších hráčů. Do kanadského bodování zasáhlo celkem 29 hráčů.
Ve středu 18. 1. 206 začala družstva hrát play off. Vítěz soutěže bude znám na začátku dubna. Všichni nadšenci florbalu se více o soutěži dozví na http://ddm.zestoda.net.

Na letní tábor s DDM Stod
Dům dětí a mládeže Stod pořádá na turistické základně Buben u přehrady Hracholusky v letošním roce pro děti tyto letní tábory:
1. běh
Termín: 1.-10.7. 2006 Cena: 2800,-Kč, Věk: pro dívky od 4. do 9. třídy ZŠ, Zaměření: sportovní volejbalové soustředění
POZOR !!! nejen pro dívky současného volejbalového družstva. Nabíráme NOVÉ DÍVKY ze 4.-5. tříd se zájmem o závodní hru. Od září budou mít nové dívky samostatné tréninky.
Kontaktní osoba: Lenka Jelínková, Roman Kuběna
2. běh
Termín: 10.-19. 7. 2006 Cena: 2800,-Kč, Věk: pro hochy a dívky 1.-4. třídy ZŠ, Zaměření: sportovně výtvarné aktivity, celotáborová hra
Kontaktní osoba: Blanka Multrusová
3. běh
Termín: 19.-28.7. 2006 Cena: 2800,-Kč, Věk: pro dívky 1.-9. třídy ZŠ, Zaměření: taneční soustředění, celotáborová hra
POZOR !!! nejen pro dívky tanečních kroužků DDM. Taneční choreografie, latinsko-americké tance, základy LIVE DANCE, HIP HOP, seznámení s řeckými a irskými tanci, taneční zajímavosti
Kontaktní osoba: Jana Brichcínová, Petra Hadačová
4. běh
Termín: 28. 7.-6. 8. 2006 Cena: 2800,-Kč, Věk: pro hochy a dívky 5.-9. třídy ZŠ, Zaměření: sportovní, výtvarné a hudební aktivity, celotáborová hra
Kontaktní osoba: Pavlína Schejbalová, Jakub Zoubek

Přihlášení dítěte na letní tábor probíhá po složení zálohy 500,-Kč /v hotovosti/ zákonným zástupcem dítěte v DDM. Při přihlášení obdržíte veškeré potřebné informace.
Kapacita běhů je omezená. Neváhejte s přihlášením.
Bližší informace Vám rádi podáme osobně v DDM Stod od pondělí do pátku od 12:30 do 16:30 hodin či na telefonním čísle 377 901 263.
Na tomto telefonním čísle vám kontaktní osoby rády zodpoví konkrétní dotazy k jednotlivým běhům tábora.

Rozhledna Křížový vrch
bude letos opět otevřena o sobotách, nedělích a svátcích od 10.00 do 17.00 hodin od dubna do října. Začínáme 1. a 2. dubna

Proč se slaví Valentýn?
14. února je svátek všech zamilovaných, Valentýn. Posíláme si přáníčka a drobné dárky, ale proč? Je to podle historicky doložené postavy biskupa Valentýna, který žil ve 3. století. Tvrdí se, že tajně oddával zamilované páry, čímž muže ochránil před odvodem na vojnu. Tehdejšímu císaři se to nelíbilo, proto nechal Valentýna uvěznit, mučit a nakonec i popravit (14. února 269). Podle legendy se do Valentýna zamilovala žalářníkova dcera a on jí před popravou napsal lístek s podpisem: "S láskou Tvůj Valentýn." No a první "valentýnka" byla na světě. Dnes je zvykem posílat valentýnky těm, které máme rádi. Můžeme je také obdarovat malým dárkem, který by měl být nejraději vtipný, aby obdarovaného rozesmál.
-my-[Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter