Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 06. 03. 2006 (8085 přečtení)

číslo 2 / 2006     Ročník XI.
Textová verze Stodských listů, které v papírové podobě dostávají zdarma do schránek všechny domácnosti ve Stodě.

Rozpočet města
Město Stod schválilo na svém 23.zasedání dne 23.února rozpočet na letošní rok. Město vstupuje do rozpočtového roku 2006 s nulovými daňovými nedoplatky, příznivým ukazatelem dluhové služby a velkými ambicemi na získání dotací, tím i zahájením,nebo pokračováním náročných investičních akcí. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.
Dotacemi získané prostředky se promítnou do změn rozpočtu v průběhu roku a budou znamenat jeho celkové navýšení jak v příjmové tak výdajové části.
Schválený rozpočet v této podobě ze svých plánovaných příjmů zajišťuje chod úřadu, všech příspěvkových organizací zřízených městem a organizačních složek města. Značné objemy prostředků budou vkládány do kulturního zařízení města, sportovních zařízení a od Plzeňského kraje převzaté pečovatelské služby. Město zajistí základní údržbu svého majetku a chce pokrýt vlastními finančními podíly připravované větší opravy a investice.
Prioritami budou zahajované projekty "Čistá Radbuza", kde má letos být v městě Stod prostavěno téměř 36 mil.Kč,z toho je podíl vlastního příspěvku 8 mil.Kč a pokračování rekonstrukce Základní školy druhou etapou stavby.
Město chce dále zajistit nákup nového požárního auta, projekčně s případným následným zahájením realizace se připravují opravy komunikací a chodníků, nové koupaliště, vodovody a další, jak uvádí plán investic a oprav.
Ing.Antonín Pazour

10. reprezentační ples
17. února se v sále kulturního domu ve Stodě konal tradiční - již desátý - ples Města Stod. Do příjemně vyzdobeného a osvětleného sálu přišlo asi 150 návštěvníků (což sice není úplně mnoho, ale na letošní stodské poměry je to vynikající), kteří hned od začátku vytvořili báječnou plesovou atmosféru. Všichni měli možnost si zatančit na dvou místech. Ve velkém sále hrála Klatovská kapela a na malém balkoně zněla reprodukovaná hudba. Ples zahájily čtyři dívky - skupina roztleskávaček New Stars. V dalším programu se představily čtyři taneční páry Taneční školy DANCE se standardními a latinsko-americkými tanci. Své umění předvedl vynikající barman Martin Černý z Prahy, který také na malém sále míchal drinky. Nechyběla ani bohatá tombola a losování o hlavní ceny. Na tomto místě bych rád poděkoval všem sponzorským firmám, které městský ples podpořily.
Co bylo letos nové? Proběhla aukce pěti keramických koček, výrobků klienta ÚSP Stod Václava Janáka. I když zprvu mnozí nevěděli, co od této akce čekat, záhy byla v sále taková atmosféra, jako v největších aukčních síních světa. Nakonec se kočky vydražily za celkovou částku 2330,- Kč. Tato částka byla předána řediteli ÚSP Stod Mgr. Radomíru Bednářovi a poputuje na podporu chráněných dílem ÚSP.
O půlnoci všechny překvapil ohňostroj a hned po něm už si dámy vybíraly partnera v dámské volence, pochopitelně za kytičku.
Závěrem bych chtěl říci, že se celý ples moc povedl. Z čeho tak soudím? Když návštěvníci kolem třetí hodiny odcházeli říkali, že příští rok přijdou zase. Je snad lepší pochvala?
Pavel Cích, vedoucí MKS Stod

Kitfest
Stejně jako v uplynulých letech tak i letos přilákal již 17. ročník výstavy a burzy plastikových modelů s názvem KITFEST do stodského kulturního domu velké množství lidí. Na své si přišli nejen vystavující, ale i návštěvníci. Plastikové modely mají prostě ve Stodě úspěch i tradici.

Dostane ÚSP auto?
Ředitel ústavu sociální péče Mgr.Radomír Bednář požádal naše město o pomoc při získání nového automobilu Ford Transit z projektu "Sociální automobil". ÚSP může obdržet takto automobil "zdarma", podmínkou však je získání dostatečného počtu inzerentů, kteří si na automobilu zakoupí reklamní plochu na dobu šesti let. Cena automobilu je tak hrazena z výnosů reklamy. Rada města na svém 73. zasedání rozhodla o zakoupení reklamní plochy pro město za 20.000 Kč. Bude zde umístěn znak a logo města. Věříme, že k městu se přidají další organizace a pomohou realizovat tento projekt.

Nedostatek vody
Přestože na horách a v mnohých místech republiky leží nevídaná sněhová peřina, našemu městu se sníh vyhýbá. Ne, že bychom toužili po problémech, které leckde sníh způsobuje, ale na druhé straně jeho nedostatek je také špatný.Celý podzim minulého roku byl rovněž skoupý na dešťové srážky. To má za následek kritický nedostatek vody ve studních v některých částech města. Nejhůře jsou tradičně na tom ulice kolem bývalého hospodářského družstva, zvláště ulice Bezručova a Šeříková. Zastupitelé města na svém posledním veřejném zasedání pověřili radu města řešením tohoto letitého problému. Podle předběžného odhadu bude stát přivedení pitné vody do této části města kolem čtyř milionů korun. Ta samá částka však také chybí pro realizaci druhé etapy opravy základní školy. Představitele města tak čeká nelehký úkol zajistit prostředky na tyto akce. Čtyři roky již žádá město ministerstvo zemědělství o dotaci, každým rokem však dostává zamítavou odpověď z důvodu nedostatku finančních prostředků. Věřme, že ministerstvo bude v letošním roce na dotace štědřejší.

Audit města
Každým rokem prochází hospodaření města několika kontrolami. Hlavním kontrolním orgánem obce, stanoveným zákonem, je kontrolní výbor zastupitelstva města. Ten průběžně kontroluje dodržování rozpočtové kázně a hospodaření s prostředky města včetně příspěvkových organizací ( DDM, základní škola, ZUŠ ). Nejrozsáhlejší kontrolu pak provádějí pracovníci krajského úřadu. Kontrola hospodaření města za rok 2005 - audit, který proběhl v únoru, nezjistil žádné chyby a nedostatky, což je výsledek jistě potěšující.

Doprava způsobuje těžkosti
Řada občanů se ptá, proč se nepokračuje v demolicích a následné výstavbě nových obchodů a bytů v prostoru za radnicí. Tomuto tématu jsme se již několikrát věnovali. Výstavba je velký problém, který radnici trápí stále více. To, že se nepokračuje v budování nového městského centra má na svědomí velký nárůst dopravy, zvláště kamionové, přes naše město. Podle podkladů, které jsme získali, projíždí náměstím denně neuvěřitelných 12 000 automobilů. To se samozřejmě nelíbí hygienikům, a proto z důvodu nadměrné hlučnosti nepovolili výstavbu bytů v této lokalitě. V současné době probíhá další kolo jednání s odborníky na hluk a architektem o změně původního stavebního záměru.

Zasedala bezpečnostní rada
Na devátém jednání se sešla bezpečnostní rada pověřeného úřadu třetího stupně. Ta se skládá jak ze zástupců našeho města, tak představitelů policie, armády a hasičského sboru. Na programu jednání bylo mimo jiné i opatření zamezující rozšíření ptačí chřipky. Ta se k hranicím České republiky nezadržitelně blíží a je jen otázkou času, kdy se první případy objeví. Jako jeden z největších problémů bezpečnostní rada vidí zajištění veterinárních opatření, která mohou být pro některé chovatele velkým problémem. Zde bezpečnostní rada apeluje na svědomí všech chovatelů drobného hospodářského zvířectva, protože se může stát, že i jejich chov může být napaden ptačí chřipkou.

Žádosti o dotace
Největším zdrojem příjmů pro zajištění investiční výstavby pro naše město jsou stále prostředky získané z dotací státu a EU.Jejich získání je však čím dál složitější. Věřme však, že v co největším počtu případů uspějeme.
V letošním roce jsme zažádali o tyto dotace:
· Rekonstrukce sportovního povrchu v tělocvičně městského stadionu
celkové náklady 2.017.000,-Kč
žádost o dotaci na MŠMT 998.000,-Kč
· Cisternová automobilová stříkačka CAS 8
celkové náklady 4.600.000,-Kč
žádost o dotaci na MV 2.000.000,-Kč
žádost o dotaci na KÚ PK 2.000.000,-Kč
· Koupaliště - projekt
celkové náklady 150.000,-Kč
žádost o dotaci KÚ PK 90.000,-Kč
· Vodovod Družstevní ulice
celkové náklady 1.900.000,-Kč
žádost o dotaci na KÚ PK 1.250.000,-Kč
· Čistá Radbuza
celkové náklady 36.000.000,-Kč
dotace mikroregion 28.000.000,-Kč
· Kulturní akce
celkové náklady 80.000,- Kč
žádost o dotaci na KÚ PK 40.000,-Kč
· opravy ZŠ (havarijní stav stropu)
celkové náklady 12.800.000,-Kč
dotace z min.financí 12.000.000,-Kč
· Výměna oken v ZŠ a školní jídelně
celkové náklady 1.900.000,- Kč
žádost o dotaci z min. financí 1.800.000,- Kč

Krádeže ve školní jídelně
Během několika dní došlo ke dvou nevítaným návštěvám školní jídelny. Zmizely nejen potraviny, ale i počítač, tiskárna a další administrativní potřeby. Drzost zlodějů je čím dál větší a je ke cti policie, že pachatel vloupání je již dopaden.

Přírodní zajímavost
Kdo projížděl silnicí z Chotěšova do Dobřan a kochal se přírodou, mohl si povšimnout v lukách pod lesem Dubovcem jedné zajímavosti. Je zde roztroušeno několik kruhovitých jezírek, které vznikly při bombardování Dobřan spojeneckým letectvem za 2. světové války. Bombová jezírka jako němí svědci války se zaplnila vodou a obrostla olšemi. Zajímavostí je, že v letošní zimě, kdy dlouhodobé mrazy dosahovaly i 20 °C, všechna jezírka zamrzla až na jediné. Důkazem je i fotografie pořízená v době, kdy se rtuť teploměru blížila k -18 °C, ale z jezírka bez ledu stoupala pára jako z lázní. Jezírko je vidět přímo ze silnice nad Vodním Újezdem, ale nedoporučujeme nikomu chodit na tato blata. Bahno je tu opravdu asi bezedné.

Kormoráni na Radbuze
Jak šikovní rybáři jsou kormoráni jsme mohli řadu dní pozorovat na Radbuze. Malá skupinka těchto, v našich oblastech málo vídaných ptáků, předváděla mistrovské kousky v potápění a lovení ryb zvláště u elektrárenského jezu. Zajímavé bylo to, že ulovenou rybu, kterou kormorán vyhodil na led, nechal bez povšimnutí zmrznout. Tito ptáci však dělají velké starosti rybářům. Díky své žravosti dovedou způsobit velké škody na zarybněných vodních plochách.

Upozornění
Upozorňujeme majitele nemovitostí, u kterých se projektuje napojení na novou kanalizaci, že je nutné urychleně zaplatit poplatek, který vyplývá ze smlouvy mezi majitelem a městem Stod. Většina občanů již poplatek 2000 Kč na pokladně města v Sokolské ulici složila. Jsou však stále nemovitosti, které riskují, že z důvodu nezaplacení nebudou v letošním a příštím roce na novou síť připojeny.

Nové hasičské auto
Město vypsalo obchodní soutěž na dodávku nového hasičského auta pro naši jednotku dobrovolných hasičů. Nový automobil s výkonnou hasební technikou nahradí stařičkou "liazku", která již dosluhuje. Město předpokládá cenu automobilu kolem 4,5 miliónů korun. Na tuto potřebnou investici dostane město dva miliony od státu a dva miliony nenávratnou dotaci od Plzeňského kraje. S úhradou zbývající části počítá letošní rozpočet města.

Dny maďarské kuchyně
Ve dnech 14. - 16.února pořádala Integrovaná střední škola Stod Gastronomické dny otevřených dveří v budově praktického vyučování na Komenského náměstí. Prostory se přeměnily na útulnou maďarskou restauraci jak svým vzhledem, tak podávanýma specialitami. Žáci 2. ročníku učebního oboru kuchař ( kuchařka ) - číšník ( servírka ) pro pohostinství prezentovali své teoretické znalosti a praktické dovednosti dosavadního studia. Akce byla u veřejnosti hodnocena velmi pozitivně a žáci i pedagogičtí pracovníci zaslouží poděkování za prezentaci ISŠ Stod, za dobrá jídla a výbornou obsluhu. Zároveň zveme veřejnost na další připravované akce, které budou včas oznámeny.
Ing.Martin Jurák, zástupce ředitele PV a VMV

Největší sběrač kaštanů
Na podzim roku 2005 vyhlásil myslivecký kroužek Domu dětí a mládeže ve Stodě pod vedením pana Gabriela další ročník soutěže ve sběru kaštanů a žaludů. Soutěžící celý podzim nosili do Domu dětí nasbírané plody. Nejúspěšnější z nich byli odměněni na maškarním plese diplomem a pizzou. Děti celkem nasbírali 457 kg. Dominika Holá na 1. místě nasbírala 161 kg, Pavel Havlíček se umístil na 2. místě a nasbíral 123 kg. Šárka Gabrielová nasbírala 111 kg a umístila se tak na 3. místě. Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili.

AUSTRÁLIE
Městská knihovna ve Stodě zve všechny zájemce o poznávání cizích krajů na přednášku spisovatelů a cestovatelů Lenky a Václava Špillarových na téma: AUSTRÁLIE ve středu 29. března 2006 od 17.00 hodin v zasedací síni radnice součástí přednášky je i promítání, autogramiáda a prodej dosud vydaných cestopisů. Vstupné dobrovolné.

Poslední volná místa na letním táboře DDM Stod
Dům dětí a mládeže Stod nabídl v letošním roce pestrou nabídku letních táborů, které proběhnou na turistické základně Buben nedaleko přehrady Hracholusky.
Poslední volná místa jsou na 1. běhu tábora, který se koná od 1. do 10. 7.. Jedná se o sportovní volejbalové soustředění. Tábor je určen nejen dívkám současného volejbalového družstva, ale i novým dívkám ze 4.-5. tříd, které mají zájem o závodní hru. Zájemci se mohou hlásit i na 4. běh tábora, který se koná v termínu od 28. 7. do 6. 8. .Je určen hochům a dívkám od 5. do 9. třídy, nabízí sportovní, výtvarné a hudební aktivity.
Bližší informace na tel. 377 901 263, osobně v DDM

Z policejního zápisníku
Stod - Z trestného činu krádeže je podezřelý jednadvacetiletý mladík z Dobřan. Policisté zjistili, že mladý muž natankoval na benzínové čerpací stanici ve Stodě téměž osmnáct litrů benzínu do automobilu Honda Prelude a z místa ujel bez zaplacení. Způsobená škoda činí pět set korun.
Chotěšov - S osobním automobilem Opel jel po silnici z Dobřan na Chotěšov osmadvacetiletý řidič z Německa. Do jízdní dráhy mu náhle z levého příkopu skočila srna. Řidič nedokázal srážce se zvěří zabránit. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění řidiče, ovšem srna byla následkem střetu usmrcena. Hmotná škoda činí jednatřicet tisíc korun.
Chotěšov - Do rodinného domku v Havlíčkově ulici se vloupal zatím neznámý chmaták. Na verandě rozbil okno a následně vlezl do objektu. V obývacím pokoji prohledal skříň, v kuchyni dámskou kabelku, ale žádné věci neodcizil. Rozbitím skleněné výplně okna způsobil pětašedesátiletému majiteli škodu třista korun. Pátrání po pachateli pokračuje.
Merklín - Devětatřicetiletý muž oznámil policistům, že se mu neznámý pachatel vloupal do rodinného domku. Chmaták nejprve vytrhl dveře u garáže, kudy vešel do suterénu, následně celý objekt prohledal. V dětském pokoji sebral finanční hotovost dva tisíce čtyřista korun, z nočního stolku ložnice odcizil tisíc Euro. Po zloději policisté pátrají.
Stod - Zatím neznámý pachatel vnikl do bytu v Bezručově ulici. Z místa si odnesl hifi věž, barevný televizor a dvě přenosná rádia. Majitelce bytu způsobil škodu devět tisíc korun. Policie po pachateli nadále pátrá.
Chotěšov - Z trestného činu zanedbání povinné výživy je podezřelý padesátiletý otec. Okresní soud v Mladé Boleslavi mu určil přispívat měsíčně na výživu svých dětí částkou tři tisíce korun. Otec si však tuto povinnost neplní a k rukám matky dluží částku jednadvacet tisíc korun.
Stod - Na svoji chybu doplatila osmatřicetiletá řidička, která zaparkovala s automobilem před objektem Mateřské školky v Čapkově ulici. Odvedla dítě do školky a ve voze ponechala na předním sedadle mobilní telefon a peněženku. Nemilé překvapení na ženu čekalo, když se vrátila zpět k vozidlu. Zjistila, že v pravých předních dveří je otvor. Dosud neznámý pachatel se do automobilu vloupal a věci z předního sedadla odcizil. Způsobená škoda se vyšplhala na sedm tisíc korun. Vyšetřování stále pokračuje.
Stod - Policie zajistila šestadvacetiletého muže z Kutné Hory, který se počátkem února vloupal do objektu školní jídelny v Krandově ulici. Ten po kovovém žebříku vylezl na střechu objektu, zde vytlačil větrací okno, kterým vnikl do prostoru kuchyně. Z kanceláře si odnesl počítač, laserové multifunkční zařízení. Odcizené věci prodal dosud neustanovené osobě a peníze užil pro svoji potřebu. Způsobená škoda se vyšplhala na čtyřicet tisíc korun. Zloděj nyní čelí podezření z trestného činu krádeže.
Jižní Plzeňsko - Poslední dobou zaznamenali policisté nárůst krádeží věcí z vozidel. Od počátku letošního roku šetříme již devět případů, kdy se zloději do automobilu vloupali a zevnitř sebrali věci, nebo vozidlo ukradli celé. Nejvíce krádeží evidujeme v obci Dobřany. Zde dosud neznámý pachatel odjel osmatřicetileté majitelce s automobilem Opel Kadett v hodnotě skoro čtyřiceti tisíc korun. Na Třídě 1. máje se vloupal zatím neznámý chmaták do automobilu Mitsubishi Colt a z vozidla ukradl autorádio s přehrávačem. V Sokolovské ulici vnikl neznámý zloděj do automobilu Škoda Fabia a zevnitř si odnesl černou koženou tašku s dokumenty. Z nákladního automobilu v Hornické ulici ukradl zatím neznámý pachatel nářadí v hodnotě téměř padesáti tisíc korun. Další pachatel se pokusil vloupat do Mercedesu ve Sportovní ulici, do automobilu se mu vniknout nepodařilo, ovšem majiteli poškodil zámky u obou předních dveří.
Automobil WV Passat s německou registrační značkou zmizel z Plzeňské ulice ve Spáleném Poříčí. Do vozidla Ford Siera, s kterým majitelka zaparkovala před bytovou jednotkou ve Stodě vnikl zloděj, který z vnitřního prostoru odcizil autorádio a videokazety. Neznámý lapka zavítal i do Nepomuku. V Husově ulici vnikl do vozidla Santana, ze kterého si odnesl bourací kladivo, nářadí s brašnou, pákové nůžky, halogenové světlo a autorádio.
Policisté na všech případech intenzivně pracují a po pachatelích krádeží stále pátrají.
Vzhledem k nárůstu této trestné činnosti doporučujeme všem řidičům motorových vozidel, aby při opuštění zaparkovaného automobilu nenechávali uvnitř žádné cenné věci, doklady, kabelky, či tašky s nákupem, neboť tyto se stávají velkým lákadlem a snadnou kořistí pro zloděje. Parkujte se svým vozidlem pokud možno poblíž domu a na osvětleném místě, tak abyste na vozidlo případně viděli. Když automobil opouštíte, vždy jej řádně uzamkněte, zajistěte a zkontrolujte uzavření oken a zavazadlového prostoru. Nikdy neponechávejte vozidlo odemčené s klíčky v zapalování a to ani na velmi krátkou chvilku.
kpt. Mgr. Václavová Jana

Knihovna v číslech
V loňském roce Městskou knihovnu ve Stodě navštívilo 2933 návštěvníků.Celkem si vypůjčili 18 457 knihovních dokumentů. Nejvíce se půjčovala beletrie pro dospělé (13371 kusů), nejméně dětská naučná literatura (357 kusů). Jestliže Stod má společně s Lelovem celkem 3648 obyvatel, pak na každého obyvatele, včetně kojenců a předškolních dětí připadá pět vypůjčených knih, což odpovídá celostátnímu průměru.
Dagmar Myslíková, Městská knihovna Stod

Klauni zaujali malé i velké
V neděli 5. 2. se konal ve spolupráci DDM Stod a Rady rodičů a přátel školy dětský maškarní ples. Pro návštěvníky byl připravený zajímavý program, soutěže pro děti, bohatá tombola. Nechyběla promenáda masek a jejich vyhodnocení.
Na 1. místě se umístila s maskou dráčka Terezka Kučerová, na 2.-3. místě maska sluníčka Matýsek Habla, maska mušketýra-Pepča Grünthal.
Překvapením, které zaujalo malé i velké, bylo vystoupení žen z kroužku stepaerobiku, které si pod vedením Lenky Jelínkové připravily klaunské vystoupení. Barevné balónky vypuštěné po vyhlášení masek udělaly radost všem přítomným.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a zajištění maškarního plesu.

Úspěchy umělecké školy
V letošním školním roce, tak jako každý rok, byla vyhlášena MŠMT národní soutěž pro základní umělecké školy. V těchto soutěžích se setkávají nejen žáci, ale i učitelé z jiných základních uměleckých škol a mohou si předávat zkušenosti a porovnávat výkony.
ZUŠ Stod ze školního kola vyslala do okresních kol v sólovém zpěvu, komorním zpěvu a ve hře na dřevěné dechové nástroje 15 žáků. V okresním kole, které proběhlo v ZUŠ Přeštice 10. února, reprezentovali naší školu v sólovém zpěvu: Michaela Volánková (2.kat. 2. místo), Jana Záhořová(3. kat. 3. místo), Hana Zvolánková(4. kat. 2. místo). Petra Zvolánková a Jana Šleisová reprezentovali výbornými uměleckými výkony a obsadily 1. místa 6. kategorie. Eliška Zvolánková v 7. kategorii obsadila rovněž 1. místo. V komorním zpěvu to byl duet Eliška a Petra Zvolánkovy (1. místo) a kvartet sester Zvolánkových získal 1. místo s postupem do krajského kola.
Soutěž dřevěných dechových nástrojů se konala 16. února v Dobřanech. Ve hře na zobcovou flétnu soutěžili: Klára Pytelková (1.kat. 2. místo), Ivana Stulíková(2. kat. 2. místo), Michaela Konopíková (2. Kat. 3. místo) a Eva Svobodová (4. Kat. 3. místo). V příčných flétnách to byly Kateřina Toupalavá(3. kat. 3. Místo) a Lucie Neubauerová(3. Kat. 1. místo s postupem do krajského kola). Ve hře na klarinet nás reprezentoval Jakub Konrády, který rovněž postoupil do krajského kola. Věřte, že konkurence byla veliká a posuzování porot nebylo jednoduché.
Všem, kteří naší školu reprezentovali a i těm, kteří ji budou zastupovat v krajských kolech popřeji nejen úspěch, ale i to, aby si nadšení z hudby nesli stále ve svých srdíčkách.
Dagmar Mastná, ředitelka ZUŠ

Je konec plesů ve Stodě?
Sedím doma za pracovním stolem, hodiny ukazují 23.35, přede mnou obrazovka počítače a já přemýšlím o tom, že napíši něco o právě probíhající plesové sezoně ve Stodě. Napsat na toto téma jsem se rozhodl před malou chvílí, protože jsem byl u rodičů manželky a oni vyprávěli o tom, jaké to bylo když oni chodili na plesy, když tady byly tři plesy v jeden den ........ (vidíte, někoho návštěva u tchyně přivádí k šílenství, mne inspiruje). A tak se zamýšlím. Byla vůbec nějaká plesová sezona letos ve Stodě?
Abych to nejprve zrekapituloval: jeden závěrečný ples tanečního kurzu, jeden maturitní ples, myslivecký ples, sportovní ples a reprezentační ples města. To je zatím vše. Když z toho však vyčlením závěrečný ples a maturitní ples, protože to jsou akce v podstatě pro předem určenou společnost, vycházejí mi tři plesy. Není to na Stod přece jen málo? Je, a ( promiňte mi ten výraz ) sakra málo! Čím to?!
Pokusím se popsat svůj názor.
1. Ples musí někdo pořádat. Avšak těchto pořadatelů ubývá. S přípravou takové akce je totiž vždycky spojena obrovská práce a starost. Takže se stane, že se raději nic nedělá. V této sezoně se ze zájmových spolků našli jen myslivci a sportovci (všechna čest jim). Ptám se tedy. Kde jsou rybáři, zahrádkáři, hasiči a já nevím kdo všechno plesy ještě pořádal dříve? Že by nebyl čas na přípravu?
2. Rostou náklady na všechno. Ano, nájem sálu, kapela, výzdoba, tombola. Ale to není jen ve Stodě, to je prostě realita, s tím se musí počítat tak, jako se s tím počítá v Holýšově, Chotěšově, Dobřanech, Horšovském Týně, kde jsou plesy téměř každý víkend. Za sebe Vám mohu sdělit, že nájem stodského sálu je jeden z nejnižších v okolí.
3. Když už se přece jen do práce s přípravou pustím, musím ji "dotáhnout" do konce. Proč se nepovedl sportovní ples (mám na mysli účast), když sportovců není jen těch čtyřicet, kterých tam nakonec přišlo? Nebylo by dobré pozvat vlastní členy? Myslivci měli nádhernou tombolu, vynikající kapelu, ale - nezlobte se na mne - já viděl ve městě jen jediný plakát. Navíc tu byla trochu smůla, protože o jednom víkendu se v okruhu deseti kilometrů konaly hned tři myslivecké plesy.
4. Nakonec to ….. diváci, návštěvníci. Všichni s kým jsem mluvil říkají: "Lidi ve Stodě nikam nechodí, nikam se jim nechce." atd. Ano souhlasím. Myslím, že by to chtělo skutečně občas zapomenout na práci, překonat chvilkovou nechuť se připravit a do společnosti přece jen vyrazit. Ale stodský občan neměl v poslední době zas tolik příležitostí, aby někam vyrazil. Říkám to proto, že si nemyslím, že "ausgerechnet" hned ve Stodě jsou úplně jiní lidé než třeba v již výše zmíněných Dobřanech, Holýšově, Chotěšově či Horšovském Týně.
Závěrem svého článku se omlouvám všem, kterých se některé věty mohli dotknout. To ale nebyl smysl těchto napsaných slov. Ten je v tom pokusit se společně najít řešení a zlepšit situaci. Abych jen nemluvil, rozhodl jsem se pozvat všechny spolky a zájmové organizace v průběhu března ke společnému jednání o kulturních akcích. Věřím, že mé pozvání přijmou. Jestliže se slovy v tomto článku nesouhlasíte, napište. Budu rád.
Možná jsem přílišný optimista, ale situace se změní, uvidíte. Stod si to zaslouží, stodská veřejnost si to zaslouží.
Pavel Cích, vedoucí MKS Stod

Ptačí chřipka a mimořádná opatření
Státní veterinární správa České republiky jako orgán příslušný podle § 48, odst. 1, písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů, nařizuje podle § 54 odst. 2, písm. c) a odst. 3 veterinárního zákona z důvodů nebezpečí zavlečení a rozšíření vysoce patogenní aviární influenzy způsobené virem typu A, subtypu H5N1 na území České republiky tato mimořádná veterinární opatření Chovatelům, kteří chovají jako podnikatelé drůbež a nemají povinnost zaregistrovat svá hospodářství a údaje o počtu chované drůbeže podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nařizuje neprodleně nahlásit nejpozději do 28.2.2006 na adresu Mezinárodní testování drůbeže, s.p. Ústrašice, p. Planá nad Lužnicí, PSČ 391 11, údaje o hospodářství prostřednictvím "Registračního lístku chovatele, obchodníka, provozovatele jatek, asanačního podniku, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení, provozovatele líhně" zveřejněného na webové stránce Státní veterinární správy (www.svscr.cz) a uvedeného v příloze č. 6 k vyhlášce MZe č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, a údaje o chované drůbeži - druhu, kategorii a kapacitě hospodářství.

  1. Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., U topíren 2/860, 170 41 Praha 7, jako pověřené osobě k vedení ústřední evidence podle plemenářského zákona, se nařizuje zajistit evidenci chovatelů uvedených v bodě 1, jejich hospodářství a údajů o chované drůbeži.
  2. Chovatelům, kteří jako podnikatelé chovají drůbež, se zakazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však od 28.2.2006, chovat drůbež ve volném výběhu. Místně příslušná krajská veterinární správa může chov drůbeže ve volném výběhu povolit za předpokladu, že krmivo a voda se drůbeži dává uvnitř haly nebo pod přístřeškem, který dostatečně odradí volně žijící ptáky a zabrání styku volně žijících ptáků s krmivem nebo vodou určenou pro drůbež.
  3. Chovatelé uvedení v bodě 3 musí v souladu s § 2 a § 3 vyhlášky MZe č. 296/2003 o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, v platném znění, zajistit ochranu svých chovů před zavlečením vysoce patogenní aviární influenzy, zejména zamezení vniknutí volně žijícího ptactva do hal zasíťováním oken a větracích otvorů a zároveň vést řádnou evidenci o chovu drůbeže, úhynech, přesunech a veterinárních zákrocích.
  4. Chovatelé uvedení v bodě 3 jsou povinni hlásit příslušné krajské veterinární správě:
    • pokles v příjmu potravy a vody o více než 20%,
    • pokles v produkci vajec o více než 5% po dobu delší než 2 dny,
    • úmrtnost vyšší než 3 % týdně.
  5. Zakazuje se pořádání svodů drůbeže a ostatních ptáků, tj. soustředění drůbeže a ostatních ptáků různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, zejména trhy s drůbeží a ostatními ptáky, výstavy, přehlídky, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže. Místně příslušná krajská veterinární správa může na základě vyhodnocení rizika povolit konání svodu drůbeže a ptactva, které je chováno způsobem vylučujícím jakýkoliv kontakt s volně žijícími ptáky.
  6. Pozastavuje se platnost vydaných veterinárních podmínek pro konání svodů drůbeže a ostatních ptáků, vydaných Státní veterinární správou pro svody s mezinárodní účastí a zakazuje se účast drůbeže a ostatních ptáků chovatelů z České republiky na svodech v zahraničí.
  7. Pozastavuje se platnost veterinárních podmínek pro konání svodů drůbeže a ostatních ptáků vydaných příslušnými krajskými veterinárními správami a Městskou veterinární správou v Praze pro svody s účastí drůbeže a ostatních ptáků chovaných v České republice.
  8. Zakazuje se pořádání soutěží poštovních holubů s mezinárodní účastí na území České republiky a účast poštovních holubů chovatelů z České republiky na soutěžích v zahraničí.
  9. Nařizuje se Ministerstvu vnitra zajistit provádění kontrol dokladů o provedené dezinfekci všech vozidel určených k přepravě zvířat na silničních hraničních přechodech při vstupu na území České republiky a v případě zjištění nedostatků, tj. nepředložení potvrzení o dezinfekci vozidla, neprodleně oznámit tuto skutečnost místně příslušné krajské veterinární správě. Tato informace musí obsahovat název nebo obchodní firmu dopravce, registrační číslo vozidla, druh přepravovaných zvířat a adresu místa určení.

Odůvodnění:
Uvedená opatření se ukládají k ochraně státního území České republiky před zavlečením vysoce patogenní aviární influenzy v souvislosti se zhoršením nákazové situace v Evropě a se začátkem jarních tahů migrujícího ptactva z území s nepříznivou, případně neznámou nákazovou situací. Tato mimořádná veterinární opatření nabývají účinnosti dne 16.2.2006 od 0,00 hod. s výjimkou opatření uvedených v bodech 6 - 9, která nabývají účinnosti dne 21.2.2006 od 0,00 hod.
V Praze dne 14.2.2006
MVDr. Milan Malena, ústřední ředitel SVS ČR

Výskyt ptačí chřipky
Žádáme občany, aby podezření na výskyt ptačí chřipky hlásili zejména v těchto případech:

  1. Drůbež v hospodářstvích při
    - poklesu příjmu potravy a vody o více než 20%
    - poklesu produkce vajec o více než 5% po dobu déle než 2 dny
    - úmrtnosti vyšší než 3% týdně
  2. Volně žijící ptáci
    -při náhlých úhynech většího počtu volně žijících ptáků (tímto počtem se rozumí nad 5 ks ptáků v jedné lokalitě) .
  3. Volně žijící vodní ptáci
    -při náhlých úhynech volně žijících vodních ptáků (jedná se o druhy - kachna divoká, husa divoká, polní a běločelá, labuť velká, volavka popelavá a kormorán obecný) je třeba odebrat vzorky těchto ptáků k vyšetření i z jednotlivě uhynulých kusů. Důvodem ke stanovení tohoto rozsahu vyšetření u vodních ptáků je v současné době zjištěná citlivost k nákaze u těchto ptáků, kdy byl zjištěn virus H5N1 (Itálie, Slovinsko) u jednotlivě nalezených uhynulých ptáků.

Odběry vzorků, jejich zabalení a transport do NRL zajistí úřední veterinární lékaři KVS, kteří k tomu mají potřebné vybavení a směrnice, jak postupovat.
Podezření ohlaste pracovníkům veterinární správy:
MVDr. Poláček Václav 606 640 107
MVDr.Svoboda Marek 724 526 884
MVDr. Brož Pavel 606 639 051
MVDr.Kůttová Magda 724 037 375
MVDr.Šůsová Marta 606 785 227
MVDr. Magdalena Kůttová, veterinární inspektor

Zajímavé akce DDM Stod
* V sobotu 1. 4. pořádáme pro ženy Aprílový aerobik. Bližší informace pí. Jelínková.
* V sobotu 8. 4. si přijďte, dospělí, uplést velikonoční košík z pediku. Těší se na vás Blanka.
* O velikonočních prázdninách které připadnou na čtvrtek a pátek 13.-14. 4. připravujeme pro děti 3. ročník turnaje v přehazované a vybíjené, další zajímavý program.
* V sobotu 22. 4. jedou ženy ze sportovních kroužků DDM na cvičení s Vaškem Krejčíkem, které se koná v Plzni v hale Lokomotiva. Bližší informace pí. Jelínková.
* Do června jsme pro všechny zájemce z řad dospělých připravili sobotní tancování se zaměřením na latinsko-americké tance. Akce proběhne v termínech 8. 4., 13. 5., a 10. 6. v DDM od 9:30 do 11:30 hodin. Na všechny tanečníky se těší Jana.
Bližší informace o plánovaných akcích a dalších akcích DDM se dozvíte osobně v DDM, na tel. 377 901 263, na plakátech, z nabídky na daný měsíc.

Kalendář kulturních akcí březen - květen 2006
kontakt: MKS Stod, tel.: 379 209 481, e-mail: mks @ mestostod.cz

březen
16. 3. Koncert pěveckého oddělení ZUŠ v zasedací síni Městského úřadu od 17.30 hodin.
18. 3. Taneční zábava v kulturním domě od 20.00 hodin. Hraje skupina MOTOR - BAND, předkapela HELLIRON
20. 3. Divadelní představení Antonína Procházky "S tvojí dcerou ne" v kulturním domě od 19.00 hodin, v hlavní roli Petr Nárožný, pořádá MKS.
25. 3. Taneční zábava, hraje skupina MASH v kulturním domě od 20.00 hodin.
29.3. Beseda s manželi Špillarovými, autory úspěšných cestopisů, o jejich cestách po Austrálii. Pořádá městská knihovna od 17.00 hodin..
31. 3. Noc s Andersenem, pořádá městská knihovna.
duben
Rozhledna Křížový vrch otevřena od 1. 4. 06 do konce října o sobotách, nedělích a ve svátcích od 10.00 do 17.00 hodin.
1. 4. Taneční zábava v kulturním domě, hraje skupina ŠKWOR.
8. 4. Zábavné odpoledne pro klienty ÚSP Stod.
9. 4. Taneční soutěž v kulturním domě.
11. 4. Velikonoční koncert ZUŠ v zasedací síni Městského úřadu a zahájení velikonoční výstavy od 11. - 14. 4. 06.
15. 4. Taneční zábava v kulturním domě, hraje skupina ARAKAIN.
22. 4. Taneční zábava v kulturním domě.
27. 4. Staropražští Heligonkáři Štěpána Kozáka v kulturním domě od 17.00 hodin,pořad pro střední a starší generaci.
29. 4. Taneční zábava v kulturním domě.
30. 4. Pálení čarodějnic na Křížovém vrchu.
květen
18. 5. Absolventský koncert ZUŠ.
20. 5. Taneční zábava v kulturním domě, hraje skupina KEČUP.
21. 5. Fotbalové utkání klubu Amfora a Stoda.
27. 5. Taneční zábava v kulturním domě.
29. 5. Zdeněk Izer a Petr Freund v pořadu "Dnes vás baví holohlaví" od 17.00 hodin v kulturním domě.
Připravujeme: Výstava loutek divadla Alfa
Výstava fotografií - Stod v minulosti a současnosti, co nám město hyzdí a co nám zde vadí.

Zdravé saunování
O tom, že je saunování zdraví prospěšné asi nikdo nepochybuje. Horší to bývá s otázkou, kde se saunovat? Nabízíme vám jednu z možností - tělovýchovná jednota Holýšov provozuje již třetím rokem nově rekonstruovanou saunu. Sauna je součástí ubytovny sportovní haly v Táborové ulici a poskytuje své služby prakticky po celý týden. Úterky jsou vyhrazeny pro muže, středy pro ženy, čtvrtky a pátky jsou dosud nevyužívány. Provozní doba je stanovena od 17.00-22.00 hod.
Pro skupiny se čtyřmi a více účastníky je možno dohodnout také obsazení čtvrtečních a pátečních termínů. Cena sauny je 80,-Kč, informace a vstupenky obdržíte v kanceláři ubytovny, případně na telefonu 379 491 304.
Současně se saunou je možno v úterý a středu využívat služeb masérky a terapeutky pí.Kupkové, která provádí kromě rekondičních, relaxačních a sportovních masáží celou řadu dalších technik a terapií.
Srdečně zveme k návštěvě sauny, je to ideální způsob pro udržení tělesné kondice a využití dlouhých zimních večerů.

Volejbalistky vedou tabulku soutěže
Mladší žačky DDM Stod se od září 2005 účastní pod vedením trenérů Jiřího Vlka a Miroslava Jindřicha krajského přeboru ve volejbalu. Po třech kolech, která se konala 30. 10. v Tachově, 11. 12. v Plzni a 5. 2. v Klatovech vedou dívky tabulku soutěže.
Věříme, že si svůj bodový náskok nad družstvem Klatov udrží i v nadcházejících dvou kolech. Čtvrté kolo krajského přeboru mladších žákyň ve volejbalu se koná 5. 3. v Tachově. Přijďte dívky podpořit 26. 3. do sportovní haly ve Stodě, kde se koná poslední kolo soutěže. Začínáme v 9:00 hodin.

p.	družstvo	zápasů	V	P	K	Sety	míče	body
 
1.	Stod "A"	21	0	0	0	0:0	0:0	52
2.	Klatovy		21	0	0	0	0:0	0:0	48
3.	VK Tachov B	21	0	0	0	0:0	0:0	46
4.	VSK Tachov	21	0	0	0	0:0	0:0	42
5.	Lokomotiva A	21	0	0	0	0:0	0:0	38
6.	Lokomotiva B	21	0	0	0	0:0	0:0	36
7.	Stod "B"	21	0	0	0	0:0	0:0	34
8.	VK Tachov A	14	0	0	0	0:0	0:0	30
9.	Lokomotiva C	7	0	0	0	0:0	0:0	10

Na kafíčku s …...
Právě se Vám otevírá nová pravidelná rubrika, ve které Vám budeme přinášet rozhovory se zajímavými lidmi našeho města a nejen odtud. Prostě se necháme pozvat na kávu a budeme se ptát za Vás. Pokud máte otázky pro osobnosti z Vašeho okolí nebo víte o někom zajímavém napište, rádi se za Vás zeptáme.
Jako prvního jsme si vybrali ředitele ÚSP Stod Mgr. Radomíra Bednáře. Sedíme tedy v malé útulné ředitelské kanceláři, plné skříněk na kterých je nepřeberné množství výrobků od klientů ÚSP.
Pane řediteli, jak dlouho jste ve funkci a proč jste si vybral právě ÚSP Stod?
"Ve Stodě působím od 1. září 2005 a s mým ředitelováním to bylo asi takto: Dlouhá léta pracuji ve Sdružení pro pomoc mentálně postiženým (v současné době je Mgr. Bednář předsedou krajského výboru - poznámka redakce), a jak to bývá, neustále jsem kritizoval práci ústavů sociální péče. No a když se měnil ředitel ÚSP Stod, byla to pro mne výzva ukázat, jak bych to chtěl dělat."
Můžete nám říci, kde jste pracoval před tím?
"Samozřejmě. Hned po revoluci jsem pracoval jako zástupce ředitele Úřadu práce Plzeň-sever, to bylo sedm let a poté jsem vyučoval na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni. Tam jsem byl u zrodu Katedry sociální práce."
Jaké máte plány a v čem chcete být jiný než Váš předchůdce?
"Já nemám ambice být jiný než můj předchůdce, chci jen, aby se ústav ve Stodě stal moderním poskytovatelem sociálních služeb."
Říkáte to poměrně skromně, co si pod tímto pojmem máme představit?
Ono to v podstatě znamená jednak respektovat individualitu klientů a přiblížit je životu většinové společnosti, ale také to znamená otevřít ústav navenek, aby se stal součástí místní komunity. Aby to pro okolí prostě nebyly jen čtyři domy kdesi za plotem.
K naplnění našich cílů využíváme pracovní terapie - máme zde chráněné dílny, jako jsou keramická dílna, svíčkařská dílna, tkaní koberců atd. Někteří klienti pracují i ve zdejších podnicích.
To není lehký úkol, máte nějaké vysněné plány do budoucna?
"To, co nás čeká již brzo, je akreditovat toto zařízení pro poskytování moderních sociálních služeb, což není malý úkol. Ale naším snem je vybudování chráněného bydlení pro některé klienty mimo brány ústavu.
Při takovém pracovním vytížení máte ještě čas na koníčky a záliby?
Ano, jsem ještě předsedou sdružení Fénix, které provozuje chráněnou dílnu-cukrárnu v Chotěšově. Také si rád zahraji stolní tenis a velice rád zajdu na ryby a na houby.
Děkujeme Vám za rozhovor a do Vaší práce přejeme mnoho sil a úspěchů.

Upozornění finančního úřadu
Finanční úřad Plzeň-jih upozorňuje občany, že poštovní poukázky na zaplacení daně z nemovitosti na rok 2006 budou rozesílány koncem měsíce května.

Stod na internetu
Hledáte informace o Stodě na internetu? Pokusím se vám ono hledání trochu usnadnit.
Zajímají-li vás "úřední" informace, najdete je na www.mestostod.cz. Městské kulturní středisko má své stránky na adrese mks.mestostod.cz a drby ze Stoda i okolí si můžete přečíst na www.zestoda.net.
Stodské školy mají také své vlastní stránky: www.zsstod.cz, www.zusstod.info a www.issustod.cz. Která škola je která jistě snadno poznáte. A co po škole? Nabídku pro volný čas si projděte na ddm.zestoda.net.
A sportovci? Ti toho moc nepředvedli. Stránky mají jedině stolní tenisté na pingpong.stod.info.
Jan Fišer

AGRI FAIR - Májový pohár
Firma AGRI FAIR - POWER LIFT s.r.o. se sídlem ve Stodě u Plzně si Vás dovoluje pozvat na 1. ročník společensko - sportovní akce "AGRI FAIR - MÁJOVÝ POHÁR", která se koná u příležitosti 15-letého výročí firmy.
Jedná se o neformální setkání a běžecký závod na 3 km (výběh na Křížový vrch), který proběhne pod záštitou naší firmy. Přátelé a rodinní příslušníci, kteří se nezúčastní běžeckého závodu, mohou trasu projít pěšky a navštívit rozhlednu na Křížovém vrchu, kde bude cíl závodu. Všichni sportovně založení spoluobčané města Stoda jsou srdečně zvaní. Nejlepší závodníci v jednotlivých kategoriích budou odměněni hodnotnými cenami.
Datum: sobota 20. května 2006
Místo startu: Pohostinství "Ve mlejně", Stod (za budovou ÚSP)

Vybíráme z nových knih v městské knihovně
Anglická čítanka
Je určena všem, kteří se učí anglicky. Jsou zde povídky, písničky, anekdoty. Předností knížky je paraelní český překlad, který umožňuje okamžitou kontrolu. Méně frekventovaná slovíčka jsou ve slovníčku u textu. Podobnou čítanku máme také v němčině.
Vzestup a pád české sociální demokracie - Miloš Zeman
Druhá kniha bývalého českého premiéra. Zeman zde rozebírá příčiny selhání některých politiků. Zároveň se pokouší nabídnout řešení, jak ze současné situace ven.
Odkaz - Barbara Masin
Dcera Josefa Mašína líčí ve své knize nejen příběh odbojové skupiny bratří Mašínů, ale také osudy rodiny Mašínů, počínaje první světovou válkou přes okupaci až po padesátá léta. Popisuje také dosud nezveřejněná fakta o službě trojice přátel a americké armádě.
Francouzské hedvábí - Sandra Brown
Milostný příběh s detektivní zápletkou patří určitě k tomu nejlepšímu, co autorka napsala. O tom, že její romány jsou úspěšné, svědčí opakovaná vydání jejích knih.
Ve stínu zlaté hory - Colleen McCulloughová
Strhující příběh z druhé poloviny 19. století se všemi převratnými změnami odehrávající se v Austrálii. Nejen domorodé obyvatelstvo, ale i velké množství přistěhovalců vytváří dějiny této země.

Rozpočet na rok 2006

I. Rozpočtové příjmy						/tis.Kč/
				
1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č.				5 327
1112	Daň z příjmů fyz.osob z sam.výd.činnosti			1 500
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů			273
1121	Daň z příjmů právnických osob				5 387
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce			2 500
1211	Daň z přidané hodnoty					9 000
1331	Poplatky- vyp.odpad.vod					0
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			0
1334	Odvody za odnětí půdy z poz.fondu				10
1341	Poplatek ze psů						100
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství			70
1347	Poplatek za prov.výher.hr.přístrojů			220
1351	Odvod výtěž.z provoz.loterií				50
1361	Správní poplatky					3 500
1511	Daň z nemovitostí						2 100
2420	Splátky půjček od ostatních organizací			0
2460	Splátky půjček př.od obyvatelstva			60
4112	Neinv.přij.dotace ze SR- /úřad+sociálka/		25 815
4116	Ost.neinv.dotace ze SR- přísp.ÚP			50
4121	Příspěvky obcí za žáka					450
4122	Neinv.přijaté dotace od krajů				0
4134	Převody z rozpočt.účtů /techn.úč./			100 000
4211	Investiční dotace ze SR					0
4222	Invest.dotace přijaté od krajů				0
4314	Pečovatelská služba- DPS				60
1039	Ost.záležitosti lesního hospodářství			630
2321	Odvád.a čišť.odp.vod, naklád.s kaly			500
3113	Základní školy						50
3314	Činnosti knihovnické					30
3319	Ost.záležitosti kultury					638
3412	Ostatní tělovýchovná činnost				400
3612	Bytové hospodářství					7 500
3632	Pohřebnictví						30
3639	Kom.sl.a úz.rozv./vč.prod.a pron.poz.a nem.		1 600
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					1 300
3743	Úhrady z vydobytého prostoru				35
6171	Činnost místní správy					830
6310	Obec.příjmy z finančních operací /úroky,divid/		145
6402	Fin.vypořádání minulých let /školy/			0
8123	Financování - úvěry					0
	                  - použití hosp.výsl.minulých let		0
8115	Příděl do sociálního fondu					400
				
	Příjmy celkem						170 560
	         -celkem po konsolidaci				70 560
				
				
				
				
				
				
II. Rozpočtové výdaje			
				
1031	Neinv.dotace práv.osobám /lesy/				17
1036	Správa v lesním hospodářství				89
1039	Ost.záležit.lesního hospodářství			550
2212	Silnice							1 000
2221	Provoz veř.siln.dopravy /obslužnost/			110
2223	Bezpečnost siln.provozu /BESIP/				15
2310	Pitná voda						100
2321	Odvád.a čištění odp.vod, nakládání s kaly			100
2339	Záležit.vod.toků, vodohosp.děl				400
3113	Základní školy						3 000
3231	ZUŠ							230
3314	Činnosti knihovnické					92
3319	Ostatní záležitosti kultury				2 509
3341	Rozhlas a televize					3
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostředků				40
3399	Ost.zál,kultury a sbor pro občanské zál.		30
3412	Ostatní tělovýchovná činnost				2 634
3421	Využití volného času mládeže  DDM			760
3612	Bytové hospodářství					4 045
3631	Veřejné osvětlení						1 000
3632	Pohřebnictví						20
3639	Komun.služby a úz.rozvoj	- provoz		4 013
	                    		- investice a opr.	3 418
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					1 400
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů					375
41..	Sociální příspěvky- dávky					9 750
4314	Pečovatelská služba - DPS				1 450
4319	Soc.péče a pomoc starým, zdr.postiženým			12
5212	Ochrana obyvatelstva					20
5512	PO - dobrovolná část					300
6112	Zastupitelstva obcí					1 610
6171	Činnost místní správy					22 967
6310	Obecní výdaje z fin.operací /úroky,služ.bank/		1 850
6330	Přev.vl.fondům-financování /spl.úvěrů-pol.8124		3 426
	                           / soc.fond-pol.8125		400
 	          -převody vl.rozp.účt.pol.5345			100 000
	          -přísp.nezisk.org,charit.5229			75
6399	Ostatní finanční operace /daně pl.obcí/			2 500
	Ostatní finanční příspěvky a půjč.,sl.pen.úst.		250
				
				
	Výdaje celkem						170560
	         - celkem po konsolidaci			70 560
				

Komentář k výdajové položce 3639 - plán investic a oprav.


				Vlastní zdroje /tis.Kč/		Dotace	Poznámka
				projekty	realizace

Mateřská škola-rek.topení			500
Škola Kom.n.-2.etapa rekonstr.	790				12 000	MF-ISPR.
KF-Čistá Radbuza				7 032		27 831	EU-schv.
						818
Požární auto					600		2 000	MV-progr.
								2 000	KÚ Plz.kr.
Komun.Revol.,Bezr.ul.-chodníky	560				Město+KÚ
Koupaliště			150

Oprava vodovod.potrubí				800		 1 000	žádost KÚ
Přechod pro chod.Domažlická			1 500
Stavidla-dokonč.komunikací			500
Stadion-podlaha tělocvična			1 100		 1 000	žádost MŠT
			----------------------------------------------------
				1 500		1 918 		( 45 831)
						( 12 850 )  
                         --------------------------------
						3 418[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 4)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter