Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 10. 05. 2006 (6096 přečtení)

číslo 4 / 2006     Ročník XI.
Textová verze Stodských listů, které v papírové podobě dostávají zdarma do schránek všechny domácnosti ve Stodě.

Stod pomohl při povodních
Na 24. zasedání zastupitelstva města bylo rozhodnuto o finanční pomoci jihočeským obcím Hamr a Val, které byly postiženy při letošních jarních povodních. Finanční dar ve výši 100 000 Kč předala osobně delegace města starostovi těchto obcí panu Janu Průchovi. Do postižených obcí byly rovněž zapůjčeny čtyři vysoušeče z rezerv našeho města.
-st-

Noc s Andersenem
Letos poprvé měly stodské děti možnost strávit Noc s Andersenem v městské knihovně. Tato akce se v naší republice konala již po šesté. O co jde? Děti tráví v knihovně podvečer nebo celou noc, podle možností knihovny, a čtou si zde pohádky, hrají různé hry, je pro ně připraven zajímavý program. Každá knihovna si připravuje program vlastní, ale vždy existuje nějaké téma, které by do svých aktivit měla zahrnout. Letos to byl třeba Václav Čtvrtek, autor mnoha pohádkových postaviček a předloh k večerníčkům. Kdo by neznal Křemílka a Vochomůrku, Rumcajse, Manku, hajného Robátka, vodníky Česílka, Volšovečka, vílu Amálku a mnohé další. Co se dělo ve Stodě? Po přivítání si děti vylosovaly jednu ze tří skupin: Rumcajsové a Manky, Křemílkové a Vochomůrkové, Jeníčkové a Mařenky a hned je čekal první úkol – složit rozstříhanou zprávu. Podle ní měly v určitých knihách nalézt části mapy. Na mapě byla vyznačena cesta, po které děti došly až ke Mlejnu, kde na ně čekaly vstupenky v podobě mušlí do podvodní říše. Ve Špitální kapli, která se pro tuto noc změnila v podvodní říši vládce moří a vodní víly si děti vyslechly část andersenovy pohádky Malá mořská víla. Poté hádaly pohádkovou bytost, skládaly slib vládci vodní říše, že se budou starat o to, aby pohádková říše nikdy nezanikla. Do knihovny se děti vrátily plné dojmů, takže přišla vhod večeře. Když se posilnily, čekalo je luštění Pohádkového milionáře, turnaj v pexesu, malování i chatování s ostatními účastníky Noci s Andersenem. Těch bylo celkem 14669 dětí a 2590 dospělých na 487 spacích místech Čech, Moravy, Německa, Polska, Slovenska a Slovinska. Ve Stodě při pohádkách usínalo 21 dětí a staralo se o ně 5 dospělých.
Co jiného mohlo být ráno k snídani než pohádkové buchty, které nenapekla maminka, ale učňové oboru kuchař- číšník zdejší integrované školy? Byly výborné. No a pak nás čekalo vyhodnocení soutěží, malování chaloupek a závěrečná píseň – Není nutno, aby bylo přímo veselo, a to již na chodbě na své děti čekali nedočkaví rodiče. Tak zas za rok ….
za knihovnu Dagmar Myslíková

Oprava sportovní haly
O havarijním stavu podlahy ve sportovní hale jsme vás již informovali. V minulých dnech dostalo vedení města příznivou zprávu o předběžném schválení dotace z ministerstva školství a tělovýchovy ve výši 900 000 Kč. Předpokládaná oprava však bude stát 2 miliony korun. Zbývající část prostředků bude tedy hrazena z prostředků města.
-st-

Soutěž na dodávku hasičského auta
Obchodní soutěže na dodávku hasičské cisterny pro naše dobrovolné hasiče se zúčastnili jen dvě firmy. Soutěžní komise vybrala firmu, která dodá toto tolik potřebné hasičské vozidlo za cenu 5,6 milionu korun. Je to sice cena vyšší, než se předpokládalo, ale hasičské vozidlo bude dodáno již s dýchací technikou splňující normy EU. Před vedením města stojí však úkol zajištění finančních prostředků na nákup vozidla. Důvodem je jistě i pokrácení dotace Plzeňského kraje o jeden milion korun.
-st-

Nákup protipovodňových hrází
Jarní tání přečkalo naše město na rozdíl od jiných částí republiky bez úhony. Meteorologové však varují , že lokální povodeň může přijít kdykoliv a kdekoliv. Toho si je vědomo vedení města po zkušenostech z minulých let. Proto bylo rozhodnuto o zakoupení mobilních hrázek. Jedná se o zařízení, které se plní vodou a jeden deseti metrový blok nahradí až 180 pytlů s pískem. Instalace je velmi rychlá, jednoduchá a zvládnou ji čtyři osoby. Mobilní hrázky v délce 60 metrů budou uskladněny a připraveny k nasazení v naší hasičské zbrojnici.
-st-

Májový pohár - 1.ročník
Firma AGRI FAIR – POWER LIFT s.r.o. se sídlem ve Stodě u Plzně si dovoluje pozvat všechny rekreační sportovce i ostatní občany Stoda na veřejný běžecký závod na 3.333 m.
Jedná se o výběh na Křížový vrch, který proběhne pod záštitou naší firmy. Vaši přátelé a rodinní příslušníci, kteří se nezúčastní běžeckého závodu, mohou trasu projít pěšky, povzbuzovat závodníky na trase a navštívit rozhlednu na Křížovém vrchu, kde bude cíl závodu.
Tato akce se koná u příležitosti 15-letého výročí firmy.
Datum: sobota 20. května 2006
Sraz účastníků: 10,00 hod.
Start běhu: 10,30 hod.
Místo startu: Pohostinství „Ve mlejně“, Stod (za budovou ÚSP)
Vítězové jednotlivých kategoriích obdrží hodnotné ceny. Občerstvení pro závodníky zdarma. Doplňující informace obdržíte na tel. č. 602 707 277

Co se dělo v ISŠaU
Po úspěšné akci konané v měsíci únoru se ve dnech 22.3. a 23.3.2006 uskutečnil další gastronomický den v budově praktického vyučování Integrované střední školy Stod na Komenského náměstí na téma " Dny české kuchyně ". Návštěvníci se mohli těšit na hotová i minutková jídla, moučníky, nápoje za příznivé ceny v pěkném prostředí a s obsluhou žáků III. ročníku. O tom, že se akce setkala s velkým ohlasem u hostů svědčí i fotografie zaplněné restaurace. Srdečně Vás zveme na další gastronomickou akci, která na sebe nenechá příliš dlouho čekat.
Dne 14.3.2006 se uskutečnila v ISŠ Na Jízdárně v Ostravě celorepubliková soutěž škol sdružených v projektu NAM ŠKOLÁM ( projekt zahrnuje bezplatnou dodávku a instalaci plnohodnotného radiotelefonního PCO NAM Global, a to včetně proškolení učitelského sboru na správu monitorovacího software NET-G a komponentů PCO NAM Global, vytvoření výukových skript a pořádání soutěže pro pedagogy i studenty ), kterou pořádala společnost NAM systém, a.s., s názvem " ZELENÁ MYŠ 2006 " . Soutěž byla určena jak studentům, tak členům pedagogického sboru a ve hře byly hodnotné věcné ceny. V kategorii střední školy se umístila ISŠ Stod na celkovém 2. místě. V kategorii student získal žák 3. ročníku oboru mechanik elektronik Jiří Velich 3. místo a v kategorii pedagog získal učitel odborného výcviku Václav Honal 2. místo . Naše fotografie je z předávání cen.
Dne 19.4.2006 se uskutečnila soutěž při příležitosti veletrhu " Pragoalarm - bezpečný domov 2006 ", ve které obsadil 3. místo žák III. ročníku studijního oboru mechanik - elektronik Ondřej Černý. Přípravu žáka na soutěž vedl učitel odborného výcviku pan Václav Honal. Všem děkujeme za příkladnou reprezentaci ISŠ Stod.
Ing.Martin Jurák, zástupce ředitele PV a VMV

Na kafíčku s....
Nápad na následující rozhovor jsem dostal po přečtení říjnového čísla loňských Stodských listů. Tam se psalo o tom, že Stod má mistra Evropy v leteckém modelářství – Honzu Klika, také jeho fotka tam byla. Ten článek napsal, mně tehdy neznámý, Pavel Bejček, který je náčelníkem modelářského klubu ve Stodě. A to mne zajímalo. Vydal jsem se proto do jeho dílny a tam jsme povídali (a to kafíčko bylo taky).
O modelářích se říká, že jsou to takoví blázni, kteří si doma staví letadélka a pak se za nimi honí po poli. Jste blázen?
Ne, to se o rybářích říká také. Každý má nějaké hobby. My jen děláme svého koníčka, který nás baví a to není marnotratnost. Dokonce mám takovou definici pro koníčky: je to strašně těžká práce, kterou by za peníze člověk nikdy nedělal. Navíc se mi líbí v partě modelářů, ti se sice dovedou velice „hecovat“, ale je zajímavé, že kdykoliv někdo něco potřebuje, tak stačí zavolat a všichni se snaží pomoci. A to už se všude nevidí.
Jak jste se k leteckému modelářství vůbec dostal?
Tak jako skoro každý kluk. Když mi bylo deset snažil jsem se, coby samouk, stavět něco, co by letělo. Měl jsem také velké štěstí, že se vedle nás přistěhoval soused, který byl bývalý mistr republiky a měl zkušenosti se stavbou modelů. Ten mi poradil s tím, co jsem potřeboval vědět. Ono je totiž velice důležité mít někoho, komu zavoláte a on vám poradí, když si nevíte rady. Potom jsem dlouhá léta jsem vedl modelářský kroužek v Plzni. Když jsem se oženil a přistěhoval se do Stoda, tak tolik času zase nebylo – práce, rodina apod. Modelařina, to je ale celoživotní láska. Kdo ji jednou okusil, vždycky se k ní vrátí. Tak i já. Jednou mi můj tehdy pětiletý syn řekl, abych udělal letadýlko – a už byl můj návrat k modelařině jasný.
Vím, že se zabýváte modelařinou i profesionálně.
Ano. Modelařinou se u nás (tedy myšleno v Česku) živí mnoho lidí. Zajímavostí je, že zhruba 70% světové produkce stavebnic volně létajících modelů pochází právě z České republiky. S bratrem máme firmu, která vyrábí stavebnici větroně a ta už také putuje po celém světě.
A co modelářstký klub? Je těžké postavit takové letadlo?
Náš klub se specializuje na volně létající modely, z nich zhruba 80% létá venku a 20% v hale. Dosahujeme také mnohých úspěchů – o některých jsem psal už ve Stodských listech. Postavit letadlo není tak velký problém. Trochu šikovný deváťák, který bude vědět, co s rukama by to měl bez problémů zvládnout. Ale „naučit“ to letadlo létat, to bývá větší kumšt. My takové členy, kteří to umí, v klubu máme.
Jste náčelníkem stodského klubu, jste trenérem ČR pro volně létající modely, vy sám jste dosáhl mnoha úspěchů. Jste spokojený, nebo máte nějaký nesplněný sen?
Motivace je samozřejmě vždycky, např. jsem nikdy nebyl mistr republiky. Ale o tom tento koníček není. To nejkrásnější je, když se z neživé hmoty, vlivem správné konstrukce, precizní práce, znalostí a zkušeností zrodí něco, co se vznese do vzduchu, letí to, reaguje na povětrnostní podmínky a zdárně přistane. To je ten nejkrásnější pocit. To, že to někdy přinese titul mistra republiky nebo Evropy, to není tak důležité.
Všichni Vám jistě budou přát, abyste takových krásných pocitů zažíval co nejvíce.
Za čtenáře se ptal Pavel Cích
Poznámka redakce: Pokud chcete vidět klub leteckých modelářů v akci, přijďte 28. května na oslavu Dne dětí na stadion. Jan Klik postaví pro tuto příležitost nové letadlo. Prý bude super!

Zastupitelé ocenili modeláře
Ve slavnostní části 24. veřejného zasedání zastupitelstva města předal starosta Lubomír Jungbauer ocenění za vzornou reprezentaci Stoda mistru Evropy Janu Klikovi. Tento člen stodského modelářského klubu volného letu získal mistrovský titul na mistrovství Evropy ve Francii v kategorii halových modelů F1D. Klub modelářů získal od města rovněž dotaci na činnost za velmi dobré výsledky v republikových soutěžích. Zastupitelé popřáli členům klubu mnoho úspěchů na letošním mistrovství světa, které proběhne v Rumunsku.

Městys Stod až farnost Stod 1315-1690
Za pozvednutí na městys, ke kterému došlo v roce 1315, vděčí Stod snahám osmého probošta Pernolda, jež se o toto pozvednutí u krále Jana Lucemburského zasazoval v takové míře, že král toto pozvednutí nejenže potvrdil, ale navíc udělil Stodu tržní právo, takže od té doby se ve Stodě mohl každý pátek konat veřejný trh se všemi obvyklými právy a užitky. Stejnému proboštovi se v roce 1324 podařilo získat do majetku klášter Maškrov, který dnes známe jako zámeček se statkem. Jeho původními majiteli byli bratři Ulrich a Busco von Radina.
Traduje se, že se naši předci vyznačovali obdivuhodnou věrností ke klášteru. To bylo příčinou, proč se naopak klášter v roce 1363 pod vedením 10. probošta Johanna rozhodl obdarovat Stod novými právy a svobodami. Konkrétně se jednalo o právo dědické, právo soudní, právo vedení městské úřední knihy a právo užívání městské pečetě.
Na základě dědického práva mohli poddaní dědit majetek až do čtvrtého kolene. Zato si klášter z pozice vrchnosti vymínil každoroční dědický úrok a sice z každého polního statku podíl ječmene, který musel být klášternímu pivovaru odveden vždy v den svatého Martina a z každé chalupy čtyřdenní výnos v době sklizně.
Právo soudní opravňovalo Stod vyřizovat pomocí magistrátu soudní spory, vynášet rozsudky a vykonávat právo, s výjimkou důležitých případů, které směly být rozhodovány jen za souhlasu s vrchnosti.
Na obecní pečeti byli vyobrazeni dva andělé nesoucí misku s hlavou svatého Jan Křtitele, pod níž se nacházelo jelení trojparoží, hroznatův erb. Na soudní pečeti se taktéž nacházel erb Hroznaty a nad ním bohyně spravedlnosti.
Do městské úřední knihy se zaznamenávaly veškeré převody pozemků, dohody a předpisy. To samé bylo uloženo v truhlici opatřené třemi klíči, jež směla být otevřena pouze v přítomnosti sedmi členů rady, jež složili přísahu.
Potud naše historie do období husitských válek.
Ačkoliv nemáme k dispozici žádné přesné záznamy o osudu naší obce v době husitských válek, je přesto jasné, že ani Stod neminula vojenská tažení a že zde došlo k ubytování a stravování vojsk. Stod totiž v roce 1421, kdy husitský vojevůdce Žižka dobyl a vydrancoval klášter, ležel bojišti nejblíže.
Historik Palacký nám z tohoto období předkládá zprávu rady města Norimberku radě města Ulm, v níž mimo jiné stojí:
„Husité prý táhli s několika tisíci muži lesem a dobyli významné kláštery Chotěšov, Kladruby a zpustošili také zámek Švamberk.“
Trvalou vzpomínku na husitské války v sobě nese Mariánský sloup stojící nedaleko Chotěšova u silnice směrem na Stod. Na tomto místě byl zaživa upálen správce zámku, jež bránil klášter a odmítal vyzradit úkryt chrámových pokladů a zříci se své víry. Později pak byl na tomto místě postaven kříž, jež v roce 1687 nahradila současná socha.
Teprve mnohaletou prací se klášteru podařilo znovu nabýt svůj ztracený blahobyt. Pravděpodobně díky této skutečnosti se v roce 1453 cítil 17. probošt Václav nucen, dát Stod za 1500 kop maďarských grošů do zástavy Johannu Rauschengrünovi, ovšem za podmínky možnosti opětovného vykoupení.
Tento stav netrval dlouho, jelikož již následný probošt Plottner, jež vedl klášter v letech 1453-1481, tohoto práva vykoupení využil.
V dalším období došlo v historii našeho města k několika událostem, jež velkým dílem přispěly k jeho rozkvětu. Především je třeba zmínit právo várečné, jež městu v roce 1544 udělil 23. probošt Matyáš. Tímto byla udělena pravomoc, zřídit sladovnu a pivovar a vařit pšeničné a ječné pivo. Z každé várky však muselo být odvedeno určité množství klášteru. Právo vařit pivo připadalo pouze majitelům statků a půdy.
V listině o právu várečném se uvádí:
„Já Matyáš, z boží vůle probošt, Elizabeth, převorka, Dorothea, podpřevorka, Magdalena, třetí představená a celý konvent Chotěšovského kláštera řádu premonstrátek přiznáváme tímto dokumentem a povolujeme mocí této listiny, že obyvatelé městyse Stod mohou na podle svého vlastního uvážení nejpříhodnějším místě zbudovat sladovnu a pivovar a vařit a prodávat pivo. Nám a našim následovníkům však musí být z každé várky, ať už ječného či pšeničného piva, odvedeno deset grošů….“
Na základě tohoto práva byl ve Stodě založen občanský pivovar, jež spravoval obcí zjednaný sládek.
Na základě dochovaných vzpomínek se tento občanský pivovar nacházel nedaleko bývalého mlýna.
z německého originálu přeložila slečna Milada Vlachová

Batika
Na batikovací odpoledne 20.4.2006 se nás v DDM sešlo 9. Po krátkém úvodním vysvětlení ohledně pracovního postupu, se každý pustil do vázání a omotávání přineseného trička. Možnosti byly různé. Od kroužků, kruhů, proužků a pásů k mačkaným hadím vzorům. S napětím jsme ponořili svá dílka do různých barev a trpělivě čekali na výsledek . Ten však stál za to. Co triko, to originál. Všichni odcházeli velice spokojení a s otázkou „ Kdy bude batika příště ?“. Tak sledujte naše nabídky a možná se u nějaké barevné práce sejdeme.

Košíky
Předvelikonoční sobota 8. 4. 2006 byla v DDM ve znamení proutí. Pro obtížnost jsme vynechali klasickou vrbu, ale pletli jsme z liány zvané „pedik“. Tento materiál je poddajnější než vrba, takže pletení nečinilo potíže ani dětem. 20 dětí a dospělých celé odpoledne usilovně zaplétalo a protahovalo . Děti upletly krásné misky s pevným dnem, maminky a babičky zvládly klasický košík na vajíčka.
Všichni účastníci odcházeli domů zaslouženě pyšní na své proutěné výrobky.
Blanka Multrusová a Petra Hadačová

Beseda o Austrálii
Městská knihovna upořádala besedu s cestovateli a spisovateli Lenkou a Václavem Špilarovými besedu o Austrálii. Proč jsme si vybrali zrovna Austrálii? Zdála se nám velmi zajímavá. Nejen proto, že se tam asi málokdo z nás dostane, ale také proto, že je to úžasná země plná kontrastů. Jsou v ní husté lesy, pralesy, ale také pouště a močály. Krom toho izolace od zbytku světa způsobila, že se zde zachovaly unikátní rostlinné i živočišné druhy. Potěšilo nás, že zasedací síň byla zaplněna do posledního místěčka. Kdo přišel, určitě neprohloupil a během tří hodin se dozvěděl spoustu zajímavých informací. Již nyní vás můžeme potěšit tím, že nám manželé Špillarovi přislíbili další besedu s promítáním na podzim. Komu by se to zdálo dlouho, může si zatím z knihovny vypůjčit některý z jejich cestopisů, kde jsou i nádherné fotografie.
Dagmar Myslíková – městská knihovna

Vítěz Stodské školní florbalové ligy
Poslední finálové utkání Stodské školní florbalové ligy mezi Mamlasy a Starými Béčky probíhalo velmi dramaticky.
V prvním poločase Stará Béčka vedla už 4:1. Avšak Mamlasové se výhry nechtěli vzdát a povedlo se jim otočit na 4:5 ve svůj prospěch. Starým Béčkům se však také povedl v samém závěru obrat a vítězstvím 6:5 vyhráli vítěznou trofej.
Závěr byl velmi napínavý a plný emocí, přesto v šesté minutě a jedenácté vteřině bylo rozhodnuto. Vítězem Stodské školní florbalové ligy pro rok 2005 – 2006 se stalo družstvo STARÁ BÉČKA!
V kanadském bodování play off uspěl na prvním místě a to s přehledem FILIP HÖFLER s celkovým počtem 44 získaných bodů /vstřelenými 32 brankami/. Na druhém místě se umístil Petr Trapp s 25 body (vstřelenými 18 brankami) a na třetím místě Mirek Lederer s 25 body ( vstřelenými 17 brankami).
Všechna družstva čeká slavnostní vyhlášení s rautem a předáním zajímavých a lákavých cen.
Nejlepší tři družstva čeká sportovní víkend na turistické základně na Bubnu.
Pro příští školní rok uvažujeme nejen o 2. ročníku pro žáky 6.-9. tříd, ale také nově i o školní florbalové lize pro žáky 1.-5. třídy ZŠ.

Úspěch florbalového družstva mužů
Po loňském postupu do vyšší soutěže hrálo od září letošního roku florbalové družstvo mužů DDM Stod soutěž 3. florbalové ligy. V soutěži se náš tým neztratil ani mezi družstvy z velkých měst-Praha, Kadaň, Litoměřice, Králův Dvůr… Našim hráčům se podařil závěr sezóny a družstvo DDM Stod obsadilo v 3. florbalové lize 3.místo /rozhodla vzájemná utkání/. Toto umístění je historickým úspěchem našeho družstva-nováčka v této soutěži. Hráčům gratulujeme a přejeme jim další úspěchy.

Velikonoční turnaje
Deštivé prázdninové počasí nenechalo chladným žádného příznivce halových sportů.
A tak účast na přehazované a sálové kopané, které si pro děti připravil na velikonoční prázdniny Dům dětí a mládeže Stod, byla veliká. Čtvrteční přehazovaná skončila v kategorii starších výhrou týmu FC Nehodíme.V kategorii mladších po urputném boji zvítězil tým H5N1 nad Pumami.
V sálové kopané –starší kategorie- obsadil první místo tým SSTISST složený z ostřílených hráčů, přesto jim ostatní týmy nenechaly vítězství zadarmo a svedly s favority opravdu napínavé boje. Mladší se tentokrát sešli jen ve dvou týmech - Jezeďáci a Bagři. Po dvou remízách nakonec rozhodovaly penalty, ze kterých vyšli jako vítězové Jezeďáci. Na závěr turnaje proběhla soutěž v žonglování s míčem, kterou suverénně vyhrál Josef Mlynářík.
Odměnou všem účastníkům obou turnajů byl kromě cen, také pocit příjemně stráveného dopoledne.

Upozornění
Městská knihovna ve Stodě upozorňuje čtenáře, že z důvodu inventury knihovního fondu bude ve dnech 1 – 31. července UZAVŘENA. Knihy s můžete nabrat v červnu a termín vrácení vám bude automaticky posunut na srpen.

Akce DDM Stod
Květen
4. 5. slavnostní ukončení Stodské školní florbalové ligy, slavnostní ukončení volejbalové sezóny žákyň – v DDM
12.-14. 5. pobyt členů ZÚ myslivecký na turistické základně Buben
13. 5. účast volejbalistek DDM Stod na Poháru Plzeňského kraje mladších žákyň-Plzeň
13. 5. sobotní tancování – na programu: jive, rokenrol, pro dívky a ženy, DDM od 9:30 hodin, 50,-Kč
17. 5. 1. Meziměstské atletické utkání – ZŠ Stod, Holýšov, Chotěšov, Hradec – pro žáky a žákyně 5. tříd – dopoledne, stadion města
20. 5. účast členů ZÚ myslivecký na soutěži o Zlatou srnčí trofej – Plasy
21. 5. Crazy auto show II.-jízda autíček na dálkové ovládání, pro holky a kluky, bližší informace v DDM p. Zoubek – 377 901 263
26. 5. Diskotéka DDM-pro žáky ZŠ, připraven zajímavý program, v sále KD, bližší informace DDM
27. 5. Workschop – hra na DIDJERIDU – v DDM, bližší informace v DDM-p. Zoubek 377 901 263
28. 5. Den dětí – sportovní odpoledne na stadionu města, bohatý program
26.-28. 5. Víkend na Bubnu pro rodiče s malými dětmi, bližší informace na tel. 377972396 pí. Hadačová DDM Vstiš
29.5. turnaj ve stolním tenisu – od 17:00 hodin v sokolovně, pro dívky a hochy ZŠ
Červen
2.-4. 6. pobyt vítězů Stodské školní florbalové ligy na turistické základně Buben
3. 6. účast volejbalistek DDM Stod na Poháru plzeňského kraje žákyň-ČUSBY CUP 2006
9.-11.6. Sportovní soustředění na Bubnu – určeno ženám ze sportovních kroužků DDM, bližší informace na tel. 377 901 263 pí. Jelínková
16. 6. STYLE-všem zájemcům-tanec, módní trendy a experimenty, soutěže - bližší informace sl. Brichcínová
17. 6. Sobotní tancování – mambo. Určeno ženám a dívkám, v DDM od 9:30 hodin, poplatek 50,-Kč.

Kromě těchto akcí jsme pro vás připravili další nabídku činností, o které vás informujeme v měsíční nabídce, na plakátech. Bližší informace na tel. 377 901 263, na http://ddm.zestoda.net.

Volejbalový turnaj
Volejbalový turnaj pro pracovní kolektivy Stoda a blízkého okolí se koná 27. května 2006 v areálu Slavoje Stod.
Hrát mohou smíšená družstva 6-ti hráčů, kde budou nejméně dvě ženy. Každé družstvo musí mít vlastní volejbalový míč.
Zápisné za družstvo je 300,- Kč (na zakoupení cen)
Další upřesnění pravidel až na místě.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 24.5. na adresu: Stodská nemocnice a.s. – oddělení RHC, p. Kvíderová, Hradecká 600, STOD.
Na všechny se těší letošní pořadatelé!

Dobíjecí místo
Na Křížovém vrchu za rozhlednou je označeno místo kde je, podle senzibilů, zaznamenán obrovský tok energie. Na tento bod jsme položili kámen a pracovně jsme jej nazvali "Dobíjecí místo". Skutečně, člověk, který je citlivější, postaví se na kámen , chvíli na něm zůstane a soustředí se, načerpá chybějící energii. Přijďte to vyzkoušet.

Bang, bang – střílím, střílím!
V pátek 21. 4. se sedm statečných herního klubu DDM Stod zúčastnilo turnaje v karetní hře Bang, který se konal v Plzni-knihovna Skrvňany. Čekalo nás příjemné prostředí divokého západu. Nechyběl Da-ta bar, ve kterém jsme se mohli občerstvit.V Da-ta bance jsme si zakoupili dolary, bez kterých nešlo přistoupit ke stolu a začít hrát.
U pěti stolů vždy sedělo šest hráčů-každý hráč se jednou vystřídal v roli šerifa, další role byly známé jen jemu-odpadlík, bandita, pomocník šerifa. Každý hráč před začátkem hry musel vložit po dolaru do banku. Na jeho šikovnosti, taktice a štěstí záviselo, zda bude vítězem a získá část dolarů z banku či bude poražen.
Nemusím připomínat, že šerif s pomocníkem bangovali proti banditům, odpadlík si brousil zuby na smrt všech přítomných. Po šesti lítých zápasech byl nejúspěšnější nejbohatší kovboj. Nejmovitější kovboje čekalo finále. Pro ostatní hráče byl připraven zajímavý doprovodný program-nabíjení revolveru, jízda na koních okořeněná přestřelkou.
V pozdních večerních hodinách jsme se vraceli z turnaje s dobrým pocitem a spoustou zážitků. Zahráli jsme si s cizími kovboji, mezi kterými byli děti i dospělí. Turnaj se odehrával v přátelské a příjemné atmosféře. Navázali jsme nové kontakty s dalšími nadšenci o tuto hru. Děkujeme partě nadšených kovbojů za uspořádání akce.
Přijď si s námi-ať jsi dospělý či malý zahrát společenské karetní či deskové hry do našeho herního klubu DDM Stod. Nebudeš se nudit. Je to skvělý relax a zábava. Těšíme se na Tebe.Bližší informace v DDM Stod.

Kalendář kulturních akcí květen – červenec 2006
Kontakt: MKS Stod
tel.: 379 209 481
e – mail: mks@mestostod.cz

květen
10. 5. Den matek v kulturním domě od 17. 00 hodin. V programu se představí děti z MŠ, ZŠ, ZUŠ, učni z ISŠU a děti z taneční školy DANCE, pořádá MKS.
16. 5. Beseda s Policií ČR od 17. 00 hodin v zasedací síni radnice, pořádá MKS.
18. 5. Absolventský koncert ZUŠ od 17. 30 hodin v zasedací síni radnice.
20. 5. Rybářské závody na Novomlýnském rybníce ve Stodě, v 6. 00 registrace, v 7. 00 zahájení a ve 12. 00 hodin zakončení závodů, občerstvení zajištěno, pořádá Rybářská organizace Stod.
20. 5. Májový pohár, běh na Křížový vrch, sraz účastníků v 10. 00 hodin ve „Mlejně“, pořádá AGRI FAIR Stod.
20. 5. Taneční zábava v kulturním domě, hraje skupina KEČUP, pořádá p. Teršl.
21. 5. Koncert na pěší zóně od 15. 00 hodin, pořádá ZUŠ.
26.–27. 5. GIGANTFEST – Klášterní dvůr Gigant v Záluží u Stoda, zahájení v pátek od 17. 00 hodin, účinkují: Nezmaři, Žalman a spol., Wabi Daněk, Jen tak tak, Slepá kolej, Modrotisk, Viki a Bobeš a další… v sobotu od 9. 00 hodin stará řemesla, tradice, historie, jarmark, chovatelé, lodní modeláři , semináře, soutěže…Bohatý program pro děti i dospělé po celý den v parku a u Dvorského rybníka, hudební soutěž pro děti do 15 let, výstava Lidová plastika od 17. 00 hodin účinkují: Věra Martinová, Strašlivá podívaná, Lokálka, Blue Gate, Máci, Samson a jeho parta, Za, Malá pohoda, Lenka Filipová a další… Konferenciér festivalu Láďa Souček, zvuk Mirek Hron. Bohaté občerstvení, speciality na grilu, koláče, nealko + alko nápoje, možnost stanování.
27. 5. Volejbalový turnaj pro pracovní kolektivy Stoda a blízkého okolí od 9. 00 hodin na stadionu ve Stodě, pořádá Stodská nemocnice a. s.
28. 5. Den dětí - sportovní odpoledne od 14. hodin se soutěžemi na stadionu města, pořádá DDM a MKS.
29. 5. Zdeněk Izer a Petr Freund v pořadu "Dnes vás baví holohlaví" od 17.00 hodin v kulturním domě, předprodej vstupenek od 2. 5. v městské knihovně, pořádá MKS.

červen
3. a 4. 6. Okresní kolo hasičské soutěže Plamen, pořádají hasiči Stod.
11. 6. Fotbalové utkání klubu Amfora a výběru Stoda v 10. 30 hodin, pořádá MKS.
12.–23. 6. Výstava loutek divadla Alfa v zasedací místnosti MěÚ Stod, pořádá MKS.
16. 6. Koncert skupin MOTOR BAND, HARLEJ v letním kině od 20. 00 hodin, pořádá p. Teršl.
17. a 18. 6. Krajské kolo hasičské soutěže, pořádají hasiči Stod.
28.–30. 6. Kinematograf bratří Čadíků, promítání českých filmů v letním kině, pořádá MKS.

červenec
1. a 2. 7. Kinematograf bratří Čadíků, promítání českých filmů v letním kině, pořádá MKS.
5. 7. Koncert skupiny TUBLATANKA od 20. 00 hodin v letním kině, pořádá p. Teršl.
15. 7. Koncert skupin KARAMEL a TURBO od 20. 00 hodin v letním kině, pořádá p. Teršl.
16. 7. Letní slavnost na Křížovém vrchu od 14. 00 hodin, pořádá MKS.
17.–28. 7. Výstava fotografií – „Stod v minulosti a současnosti, co nám město hyzdí a co nám zde vadí“ v zasedací síni MěÚ Stod, pořádá MKS.
22. a 23. 7. Stodská pouť v areálu stadionu a letního kina, v sobotu 22. 7. od 16. 00 hodin se koná fotbalové utkání staré gardy Škodovky proti starým pánům Stoda.

Připravujeme: 16. 9. Eurodvůr – klášterní statek Gigant v Záluží u Stoda, setkání občanů mikroregionu Radbuza s odpoledním koncertem skupiny Čechomor a večerní lidovou veselicí.[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter