Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 09. 06. 2006 (7872 přečtení)

číslo 5 / 2006     Ročník XI.
Textová verze Stodských listů, které v papírové podobě dostávají zdarma do schránek všechny domácnosti ve Stodě.

Koncert na pěší zóně
V neděli 21. května zpříjemnili žáci a učitelé Základní umělecké školy ve Stodě odpoledne všem, kteří se přišli podívat na pěší zónu. Zaznělo spoustu krásných skladeb, vystoupilo spoustu účinkujících. Výborně, jen více takových akcí!

Dotace na okna
Město znovu požádalo ministerstvo financí o poskytnutí dotace na výměnu oken v budově základní školy v Hradecké ulici a školní jídelny. Celá připravená akce bude stát městský rozpočet dva miliony korun, proto vedení města usiluje o získání dotace, která by uhradila až 80% nákladů na rekonstrukci. Pokud se podaří tuto velmi nutnou opravu realizovat, dojde v zimním období ke značné úspoře ve vytápění budov.

Vodovod přes Merklínku
Na 25. veřejném zasedání zastupitelstva našeho města byl jednomyslně schválen návrh rady města na financování 1. etapy vodovodu přes řeku Merklínu. Návrh a jeho zdůvodnění předložil zastupitelům vedoucí ekonomického úseku a rozvoje města Ing. Pazour. Schválením tohoto projektu a jeho financováním bude zajištěna v letošním roce výstavba přivaděče pitné vody z ulice Muzejní do ulice kpt. Kudliče. Intenzivně se připravuje projekt druhé etapy, který by v příštím roce měl zajistit dotažení rozvodu pitné vody do ulic Bezručovy, Šeříkovy a Polní a na ně navazující ulice, ve kterých je vážný nedostatek pitné vody.

Den matek
Společně se svými dětmi a vnoučaty mohly oslavit Den matek všechny ženy, které se 10. května přišly podívat do kulturního domu na vystoupení dětí. V bohatém programu si každý přišel na své. Nás zaujali svým nápaditým vystoupením malí "Skotové."

Povinné očkování psů
V minulých dnech proběhla v našem městě každoroční akce - povinné očkování psů proti vzteklině. Je určitě výborné, že si každý chovatel psa může určit, kde a čím si nechá svého miláčka naočkovat. To je jistě v naprostém pořádku, ALE…!!!
Při sčítání domácího zvířectva, které by sloužilo k evidenci v případě výskytu ptačí chřipky byly rovněž sčítáni kočky a psi. Podle získaných podkladů je v našem městě chováno přibližně 527 psů. Musíme říci přibližně, protože někteří občané vyplněné dotazníky dosud nevrátili. Podle vyjádření veterináře pana Ladislava Svobody, bylo letos naočkována necelá stovka pejsků. Bylo by jistě naivní si myslet, že všech dalších 427 chovatelů pojede k jinému veterináři nechat si psa oočkovat. Jistěže mnozí mají svého veterináře ke kterému jezdí, ale že by to bylo všech 427 majitelů psů, o tom si dovolujeme pochybovat. Ti, kteří tak nečiní ale jednoznačně porušují zákon č. 215/92 Sb. o veterinární péči a zákon 475/91 Sb. o působnosti orgánů veterinární péče. S největší pravděpodobností máme tedy ve městě dost velký počet neočkovaných psů. Je to naprosto nezodpovědný přístup chovatelů, kteří si neuvědomují důsledky pokud by neočkovaný pes někoho pokousal. Vzpomeňte si v této souvislosti na článek mysliveckého sdružení, ve kterém bylo upozorněno na velký výskyt lišek i v okrajových částech města a lišky, jak je známo jsou častým přenašečem vztekliny. Důrazně znovu apelujeme na chovatele psů v našem městě:
NECHTE SI SVÉ PEJSKY NAOČKOVAT!!
Chráníte tak sebe, sousedy a hlavně naše děti.

Co s penězi z hracích automatů
Každý provozovatel hracích automatů je ze zákona povinen odvádět určitá procenta zisku do pokladny obce, ve které jsou automaty provozovány. Není to však nijak závratná suma, rozhodující silou podporující napnuté obecní rozpočty. V letošním roce naše město z hracích automatů obdrželo 84 244,- Kč. Rada města svým rozhodnutím rozdělí finanční prostředky mezi organizace: Svaz tělesně postižených občanů Stodska, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Klub českých turistů - oblast Plzeňského kraje, TJ Slavoj Stod, Diakonie CČE - středisko Radost v Merklíně.
Zbývající část prostředků bude použita na opravy a oplocení dětských hřišť v našem městě.

Projekt na koupaliště
Město jako zadavatel již obdrželo projektovou dokumentaci k územnímu řízení na výstavbu přírodního koupaliště v prostorách pod stadionem. Část projektu je vyvěšena ve vývěsce na náměstí, aby občané získali přehled, kde koupaliště bude postaveno. Koupaliště je projektováno jako tak zvaný biotop pro koupání, kde je zajištěna čistota vody ne chemickou cestou, ale přírodní, většinou rostlinnou filtrací. Je použito podobného principy, který se využívá u kořenových čistíren. Tento typ koupališť, který zapadá do krajiny, je značně rozšířen v sousedním Rakousku a plně se osvědčil. Po výstavbě v roce 2007 budeme patřit mezi jedny z prvních v republice, kteří tento typ koupališť budou provozovat. Přírodní koupací biotop bude mít plochu 1514 metrů čtverečných se zajištěním dětského brouzdaliště a nutného technického zázemí. Kapacita je plánována až pro 150 koupajících. Je jasné , že by si každé město přálo aquapark, zimní stadion a podobná zařízení. Jsou to však investice jednoznačně přesahující možnosti menších měst. Investovat několik milionů na výstavbu a provozovat taková zařízení ze značnou ztrátou je pro města naší velikosti v současné ekonomické situaci naprosto nereálné a sebezničující.

Rozhledna na Křížovém vrchu
V loňském roce jsme slíbili návštěvníkům této dominanty našeho regionu, že bude z rozhledny lépe vidět do kraje. Po zimě proběhla na "Křižáku" první etapa prořezávky zaclánějících stromů a zároveň náhradní výsadba jedenácti nových lip. Výhled se do většiny stran jednoznačně zlepšil, ale na podzim bude nutné ještě upravit přerostlé stromy vadící výhledu na chotětovský klášter a město Dobřany. Tradičně se o jarní úklid kolem rozhledny postarali pracovníci městského úřadu a údržby města. Zaslouží si za to poděkování. V letošním roce budou stavební práce pokračovat vybudováním železobetonového věnce lodi kostela a jedná se o zakoupení chemických toalet, které ve vybavení tohoto hojně navštěvovaného místa chybí.

Pietní akt
V pátek 5. května uspořádalo město Stod Pietní akt, který se konal u příležitosti 61. výročí ukončení 2. světové války. Stodští občané se sešli v Háji umučených, tedy na místě, kde je pochováno 241 vězňů z transportu smrti, který projížděl v dubnu 1945 naším městem.
Ani letos nechyběli paní Miroslava Řepková a pan Ferdinand Nejedlý, jedni z mála, kteří jsou pamětníky této velice smutné události.
Je potěšitelné, že mezi shromážděnými bylo vidět děti, které si tak mohou připomenout nesmyslnost a zrůdnost válek.

Vandalem byl motýl
Každým rokem se stává, že se někdo snaží olámat větve krásných růžovo-červeně kvetoucích kaštanů na pěší zóně. S velkou nelibostí však řada lidí zaregistrovala zlomený kaštan uprostřed zeleně v letošním roce. Rostlinolékař však konstatoval, že největším vandalem je v tomto případě motýl Lišaj drvoplen, kterého larvy poškodili kmen tak, že se při nárazu větru kmen zlomil. Strom podle odborného vyjádření nelze zachránit a bude nutné ho nahradit novým stromem stejného druhu. Jeho pořízení přijde město na několik tisíc korun.

Na návštěvě u pana Chaloupky
V neděli 14. května navštívili členové Přírodovědného kroužku při ZŠ Stod autora oblíbených dětských večerníčků, pana Václava Chaloupku, na hájovně, kde pobývá se svými svěřenci.Dostalo se nám vlídného přijetí, vlci Flíček a Žolík byli zpočátku ostražití, ale později si na naši přítomnost zvykli.Svoji náklonnost nám zcela projevil "vydrýsek " Matýsek.Pan Chaloupek nám vyprávěl o svých zkušenostech se zvířaty a o svých cestách po Africe. Ochotně souhlasil i s podepsáním knih a pohlednic a nechybělo ani společné fotografování.Jen neradi jsme odcházeli a už se těšíme na besedu s tímto spisovatelem, režisérem a cestovatelem, která se bude konat v červnu v našem městě.
za přírodovědecký kroužek: Mgr Alena Mlezivová

Integrovaná střední škola, Stod, Plzeňská 322 přijme pro školní rok 2006/2007 učitele pro předměty :
1. Matematika a fyzika
2. Německý jazyk
3. Odborné ekonomické předměty (ekonomika, účetnictví, chod firmy)
Požadované vzdělání: VŠ kvalifikace pro výuku na středních školách, případně i pro školu základní, s předpokladem doplnění vzdělání
Plný úvazek výuky ve 3letých, 4letých a nástavbových oborech, příprava žáků k maturitní zkoušce, denní i dálková forma studia.
Žádosti o místo s profesním životopisem můžete zaslat na adresu : ISŠ, Plzeňská 322, 333 11 Stod nebo e-mailem : sedlackova@issustod.cz Informovat se můžete také telefonicky na tel. č. 607 848 315, 377 901 306.

Slet čarodějnic
30. dubna se každoročně slétají čarodějnice na Křížovém vrchu. Zřejmě se to mezi nimi rozkřiklo, protože jejich počet rok od roku stoupá. Jak by ne, letos byl pro ně i příchozí diváky přichystán úžasný program plný soutěží, nechybělo vystoupení skupiny historického šermu Armigeri, písničky Franty Tomana ze "Škrchleb" a samozřejmě oheň. Na letošní slet se nejlépe připravovala čarodějnice Belzeba , která nakonec s převahou zvítězila v soutěži o nejlepší čarodějnici a odnesla si hlavní cenu - nový model létajícího koštěte.
Příští rok se slet čarodějnic chystá opět. Jestliže jich minulý rok přilétlo 5, letos 16, co potom příště! Ale co, přistávací "ranvej" je velká dost.

Rybářský den
Místní organizace Českého rybářského svazu Stod srdečně zve širokou veřejnost na Letní rybářský den, který se koná 24. června 2006 ve "Mlejně" od 14. 00 hodin. K poslechu bude hrát skupina ÚSP Stod FEŠÁCI a od 17. 00 do 01. 00 hodin k tanci a poslechu skupina UNION. Připravena je bohatá tombola, občerstvení (rybí řízky, uzené klobásy, vinárna), pro děti možnost lovu ryb na udici.

Rozhledna Křížový vrch
Otevřena do konce října vždy v sobotu, v neděli a o svátcích od 10. 00 - 17. 00 hodin. 16. 7. 2006 od 14. 00 hodin se zde koná Letní slavnost. Na programu jsou atrakce, soutěže a hudba, občerstvení zajištěno.

Klášter Chotěšov
otevřen v roce 2006 každou neděli do konce září, prohlídky ve 13. 00, 14, 30 a 16. 00 hodin
Doprovodné akce: - výstava Stanislava Poláčka do 27. 6. 06
- výstava Josefa Lady do 30. 6. 2006
- výstava Amatérský Chotěšov do 1.10. 06
- prázdninový rozjezd 24. 6. od 14. 00 hodin (vystoupení dětí, hry a soutěže)
- výstava obrazů pražských amatérských výtvarníků 2. 7. - 29. 8. 06
- setkání vojáků, kteří sloužili v klášteře v Chotěšově 22. 7. 06 (jen pro předem pozvané)
- Večer pro klášter Chotěšov IV. 5. 8. 06 od 13. 00 hodin
- výstava Ex libris klášter Chotěšov 3. 9. - 29. 10. 06 (vhodné pro sběratele)
- Haydnovy hudební slavnosti 22. 9. 06

ISŠU v Chotěšově
Účast žáků Integrované střední školy Stod na zahájení výstavy " Amatérský Chotěšov " dne 13. května 2006 v klášteře v Chotěšově patří již k tradici této kulturní akce. Žáci výtvarného kroužku z domova mládeže ISŠ Stod pod vedením paní vychovatelky Hany Velíškové prezentují na výstavě vlastní tvorbu pomocí ubrouskové techniky viz. foto č.1 a foto č.2. Žáci učebního oboru kuchař (kuchařka) - číšník (servírka) pro pohostinství se podíleli na sobotním odpoledni svými schopnostmi v oblasti gastronomie viz. foto č.3 a foto č. 4. Žákyně učebního oboru kadeřník - kadeřnice předváděly své umění v oblasti účesové tvorby viz. foto č. 5 a foto č. 6. Přes nepřízeň počasí se pedagogové i žáci ISŠ Stod úspěšně prezentovali na této kulturní akci. Děkujeme za vzornou reprezentaci ISŠ Stod.
Ing. Martin Jurák, zástupce ředitele PV a VMV

Nové knihy
Chceš hrát? - P.J.Tracy
Lidé touží po nové počítačové hře. Někdo ale hru používá jako návod k vraždám. Již zemřeli dva lidé a na dalších osmnáct vražd je připravený scénář. Je možno jim zabránit?
Vždy s láskou, Petra - P.Němcová
O tom, co dokáže nezměrná síla tsunami píše na základě svého zážitku modelka českého původu Petra Němcová. "Jediný okamžik dokáže přeměnit lidské životy, ale zároveň vás naučí vážit si života a lásky."
Poslední království - B.Cornwell
Anglický chlapec Uhtred v deseti letech osiří a upadne do zajetí, kde se ho ujme dánský válečník a naučí ho vikingským způsobům. Když pak dospěje, musí se rozhodnout na které straně bude bojovat v bitvě mezi Angličany a Dány. Tento příběh z ranného středověku je plný hrdinství, závazků a slibů, ale také lásky a věrnosti.
Plzeňský pitaval- J.Schiebl, A.Česal
Kriminálním dějinám Plzeňska se intenzivně věnoval historik J.Schliebl a díky tomu se můžeme nyní seznámit s příběhy z plzeňského podsvětí, soudních síní, mučíren a popravišť. Některé historky vyvolávají úsměv a pobavení, ale některé naopak mrazení. Další příběhy jsou pak zpracované v navazujícím díle "Plzeňské panoptikum."
Blíží se doba dovolených, prázdnin i krátkodobých výletů. Pokud ještě nevíte kam vyrazit nebo chcete vědět o nějakém zajímavém místě, určitě vás zaujmou některé z následujících nových knih:
Kam značky nevedou - I.Mudrová
888 hradů, zámků a tvrzí ČR - P.David
777 kostelů, klášterů, kaplí ČR - P.David
666 přírodních krás ČR - P.David
Naše rozhledny - P.Miškovský

Báječný rok - M.Viewegh
Nejnovější kniha z pera oblíbeného českého autora, tentokráte psaná formou deníku.
Čas čarodějů - L.Vaňková
V tomto historicko-fantastickém románu se poslové vyspělé civilizace snaží zabydlet mezi pozemšťany 16. století. Jak se autorce mnoha historických románů povedl částečný přechod k literatuře sci-fi necháváme na vašem posouzení.
Oněgin byl Rusák - I.Dousková
Tato kniha je volným pokračováním úspěšného, zdramatizovaného i televizí uváděného románu Hrdý Budžes. Jistě si vybavíte vynikající Barboru Hrzánovou v hlavní roli. H. Součková se přes kádrové překážky dostává na gymnázium, kde se dále snaží vyznat ve svém nitru a okolním pokryteckém světě.
Maják - P.D. Jamesová
Inspektor Dalglies řeší případ vraždy slavného spisovatele na soukromém ostrově, kde tráví dovolenou vysoce postavené osoby.

Kachny na pěší zóně
Myslím, že většina obyvatel Stoda si všimla pochodujících kachen na pěší zóně i v jiných částech města. Kachny si totiž zvykly na naši přítomnost, zvláště poletošní dlouhé zimě, kdy je mnozí z nás chodili na řeku přikrmovat. To je ale pro ně velice nebezpečné. Tedy pro ně ani tak ne, jako pro jejich nevylíhlé potomstvo. Hnízda jsou velmi blízko obydlí a cest, někdy je to doslova pár kroků. Prosím, zamezte volnému pobíhání psů, potlačte svoji zvědavost, kolik je v hnízdě vajec a nerušte kachny. Vím o několika případech, kdy děti počítaly a dokonce rozbíjely vejce a mlátily kachnu, která srdnatě bránila své hnízdo, klackem. Byl to žák páté třídy - ten by snad už rozum měl mít, ale asi…. Odměnou za naši ochranu nám budou malé kachničky, houpající se na vlnách Radbuzy. Jen připomínám, že pokud naleznete v přírodě jakékoliv mládě, nedotýkejte se ho. Ve většině případů je máma mláděte nedaleko. Pokud máte pochybnosti, raději to oznamte nějakému myslivci.
Děkuji Jaroslav Gabriel, tel.775 289 591

Večer pro klášter Chotěšov IV.
Tato benefiční akce, která se koná v sobotu 5. srpna 2006 od 13 hodin, ukazuje, že je o chotěšovský klášter u veřejnosti stoupající zájem. Proto i v letošním roce organizuje naše skupina dobrovolníků, která založila 31. ledna 2006 občanské sdružení "Chotěšovská vlna", tuto kulturní událost.
Stejně jako v loňském roce, i letos převzal záštitu nad tímto Večerem senátor Parlamentu České republiky Ing. Jiří Šneberber, který tuto akci také podpoří osobní účastí.
Po úvodním přivítání hostů a sponzorů nás čeká rekonstrukce historické bitvy z roku 1421 v podání skupin historického šermu Equites Coronae Carolinae, Sirotci ze Strakonic a Plzeňští střelci. Dějinami chotěšovského kláštera nás provede Ing. arch. Jan Soukup.
V benefičním hudebním vystoupení se nám představí plzeňská kapela Poitín, která hraje lidové písně z Irska, Skotska, Bretaně a vlastní skladby v podobném duchu.
Pestrý program nám nabídne část večera nazvaná "Oživené prohlídky kláštera". Tyto budou probíhat v různých částech konventu i celého kláštera. Lenka Tlustá nás seznámí se vzpomínkami chovanek z klášterního pensionátu (1878-1938) v pořadu nazvaném "Mládí za klášterní zdí". Dramatický kroužek nízkoprahového klubu Vzducholoď při Salesiánském středisku mládeže v Plzni nám oživí prohlídky konventní budovy, Turistický oddíl mládeže Chotěšov a skupiny historického šermu zpestří odpoledne dětem a mládeži soutěžemi a zajímavými hrami v klášterních zahradách.
Prohlídky barokního sklepení konventu dají možnost návštěvníkům přesvědčit se o ubohém stavu kláštera kvůli nedostatku údržby, což bylo jedním z důvodů, proč byl chotěšovský klášter zařazen mezi stovku nejohroženějších památek světa. Během prohlídek barokního sklepení se tak návštěvníci budou moci přesvědčit o nutnosti oprav i těchto chátrajících prostor. Připravená trasa nás zavede do míst kláštera běžně nepřístupných a proto i značně přístupově náročných. Naproti tomu nejstarší část kláštera, gotické sklepení pod budovou prelatury, je relativně v lepším stavu, a proto je i lépe přístupné pro návštěvníky.
Další z benefičních koncertů je exklusivní hudba z Plzně v podání folkrockové kapely Neboysa. Její repertoár tvoří zhudebněné, převážně lidové texty.
Pro ty z návštěvníků, kteří si účast na této akci naplánují až na pozdní odpoledne, jsme připravili opakování rekonstrukce bitvy mezi obránci kláštera a vojsky husitů (r.1421). K dotvoření autentické a dobové atmosféry přispěje i prodej rukodělných výrobků z vosku, keramiky, skla, dřeva, kůže a dalších přírodních materiálů. Zajištěn bude i prodej pohlednic a turistických známek.Během celého programu bude k dispozici občerstvení.
V pozdních odpoledních hodinách vystoupí na pódiu plzeňská kapela Žerzej a na večer budou připraveny oživené noční prohlídky, doprovázené sugestivní hudbou a tajemnou atmosférou ztemnělého kláštera. Součástí tohoto programu bude vystoupení Lucie Nosové a její skupiny Light Soul Peace. Závěr celého večera bude ve 23 hodin a v případě nepříznivého počasí se bude celý program odehrávat ve vnitřních prostorách a místnostech konventu kláštera, kterých čítá tato impozantní a ojedinělá stavba na dvě stě.
Vstupné na všechny části programu je pro dospělé 80,- Kč, pro důchodce a studenty (po předložení studentského průkazu) 40,- Kč a pro děti do 15-ti let 20,- Kč.
Všichni účinkující vystoupí bez nároku na honorář a výtěžek ze vstupného bude použit ve prospěch kláštera, proto se těšíme na každého návštěvníka, který svou účastí přispěje dobré věci.
Večer pro klášter Chotěšov IV. finančně podpořil Plzeňský kraj.
Za občanské sdružení CHOTĚŠOVSKÁ VLNA Stanislav Tomanec.

10. ročník turnaje Poslední smeč
Již tradicí se stal turnaj, pořádaný stodskými stolními tenisty, zvaný Poslední smeč. Avšak tento ročník byl něčím zvláštní - byl desátý.
Na tento turnaj se sjíždí hráči nejen z naší republiky, ale i ze zahraničí. Letošní termín byl naplánován na 13. května. Příprava probíhala několik měsíců předem, ale rozhodující byl pátek. To členové našeho oddílu nezaháleli a podíleli se na přípravách. Zápasy se odehrávaly v tělocvičně na stadionu.
V sobotu od 8.00 hod byla prezence a v 9.00 hod byl celý turnaj zahájen předáním výročních dresů s nápisy "Veterán oldies" pravidelným účastníkům.
Hrálo se s velkým úsilím. Nejprve skupiny po čtyřech, ze kterých první dva postupovali do hlavní soutěže a zbytek do kola útěchy. Takto vznikli dva pavouci, ve kterých se hrálo na jednu porážku.
Turnaj vyhrál a tedy obhájil své loňské prvenství Ulli Hosse z Tegernheimu, který ve finále zdolal Radka Drozdu z Unionu Plzeň.
Nejlépe z domácích se umístil na 5-8 místě Tomáš März.
V kole útěchy se utkali dva stodští hráči a to Hynek Zábranský a Jaroslav Houfek, který nakonec vyhrál 3:0.
Čtyřhru vyhráli finalisté jednotlivců, když porazili V. Jakubce a P. Maška 3:0.
Na závěr proběhlo vyhlášení, při kterém byli oceněni nejlepší hráči. Ceny, které jim byly předány, věnovali do soutěže sponzoři.
V průběhu celého dne se bylo možno občerstvit. Na výběr byly párky, sekaná a mnoho nealko, ale i alkoholických nápojů. K večeru bylo podáváno pečené sele.
Závěrem bych chtěl poděkovat jménem celého oddílu stolního tenisu Stod nejen sportovcům, ale i divákům za hojnou účast a podporu a zároveň všem sponzorům, díky kterým celé utkání mohlo proběhnout.
Doufáme, že se všem zúčastněným líbilo a příští rok se těšíme opět nashledanou při již jedenáctém ročníku Poslední smeče.
Za oddíl TJ Slavoj Stod Michal Štumpf

Rybářské závody
V sobotu 6. května 2006 se uskutečnily v obci Lelov "Rybářské závody". Závodů se zúčastnilo rekordních 140 soutěžících a mnoho diváků. Vítěz nachytal v součtu 6580 mm ryb. Za tento výkon si odvezl horské kolo. Každý soutěžící obdržel věcnou cenu, dokonce i ti, kteří nechytili nic. Již tradičně mělo dobrou úroveň pestré občerstvení, které zajišťovali členové spolku rybářů Lelov. Za pěkného počasí byla po skončení závodů volná zábava s hudebním doprovodem.
Členové spolku děkují všem účastníkům, sponzorům i divákům a těší se na příští ročník závodů.

Z České Vsi ...
Jesenicko se vyznačuje dlouhodobě vysokou mírou nezaměstnanosti, neuspokojivou dopravní dostupností a i z toho plynoucími nedostatečnými možnostmi kulturně společenského vyžití obyvatel. Proto Česká Ves uvítala, když na místě zkrachovalé restaurace Poseidon v areálu krytého bazénu vzniklo multifunkční centrum Poseidon. Firma Part Production Pavla Linharta se snaží naplňovat od 1. ledna záměr zřízení multifunkčního domu, který by byl otevřen aktivitám a potřebám zdejších lidí i turistů. Cílem je vytvoření žánrově pestré nabídky kulturních programů, která uspokojí co nejširší skupinu obyvatel všech věkových kategorií.
Prostor bývalé restaurace umožňuje rychlou variabilní přeměnu na sál pro filmovou projekci, na představení pro divadlo malých forem, vystoupení hudebních skupin a písničkářů, autorské čtení a podobně. V létě se bude využívat i přilehlá zahrada plaveckého areálu. Připravují se diskotéky, pohádkové neděle pro děti, přehlídka animovaných filmů pro děti, hudební koncerty, zřízení veřejné videopůjčovny, akce ve spolupráci s krytým bazénem a podobně. Nesporným přínosem již nyní je vytvoření několika nových pracovních míst, jichž se okamžitě chopili dlouhodobě nezaměstnaní mladí lidé. Pro financování projektu v plném rozsahu chce firma využít nejen místních zdrojů, ale především dotační programy EU.

Na kafíčku s …
Pro následující rozhovor jsem si vybral člověka, který sice není ze Stoda, ale zase je velmi málo příležitostí s ním poklábosit. Sedíme tedy v šatně stodského kulturního domu těsně po jeho představení u nás a Zdeněk Izer ochotně odpovídá na mé otázky.
Jak se to tak stane, že se vyučený automechanik ocitne v českém "šoubyznysu"?
Tak jako vždycky, náhoda. Když jsem byl na vojně, bylo většinou málo práce (což není nic nového) a tak jsme vymýšleli různé ptákoviny, se kterými jsme vystupovali. Tam si mne všiml Petr Hannig, který měl skupinu Maximum a s ní jsem po vojně - tedy zhruba od dubna r. 1989 - začal vystupovat. Nejprve kratší vstupy, pak delší atd. a když přišla revoluce, chtěl Hannig, abychom účinkovali i v době stávky, tak jsme se rozešli.
Postupem času jsme vytvořili celovečerní pořad a začaly chodit nabídky z televize. To byly pořady Šance, Napalmě a teď série pořadů televize Prima. To už znáte.
Co dál? Když jsem se na dnešní rozhovor připravoval, všichni říkali, že nemám vyslovovat jméno Zmožek, že prý nebudete rád. Tedy, co Jiří Zmožek?
Jó, Jiří Zmožek a Carmen - královna českých dluhů!! Ne, už mne to nerozčiluje, to už je za mnou. Začátkem devadesátých let jsem vydával desky u vydavatelství Carmen a majitel, tedy Jiří Zmožek, byl povinen platit autorské honoráře. A on neplatil. Tak jsem ho dal k soudu, ten jsem vyhrál a Zmožek mi teď dluží asi 3 miliony Kč. Ovšem vtip je v tom, že jsem až ve druhé vlně dlužníků (tak nějak se tomu říká), takže zřejmě ty peníze nikdy neuvidím. Ale líp se s tím vědomím usíná (ironický úsměv). A protože Zmožek je splachovací, tak určitě taky problémy se spánkem nemá.
Každý máme místo, kde dostáváme nejlepší nápady, kde se inspirujete Vy? Mě přijde, že jste živel, naprosto nevyčerpatelná studnice gagů.
To je možný, ale přiznám se, že nejlepší inspirací pro mne je naprostý nedostatek času. Když vím, že mám být s nějakou prací hotov za měsíc, tak to není nic pro mne, to je pořád času dost. Týden před termínem začnu být lehce nervózní a dva dny před pak vymýšlím a vymyslím, napíšu a odevzdám práci. Tak to zaplať pámbů funguje.
A na závěr otázka, kterou jste jistě nečekal. Jak se Vám u nás hrálo?
Ale jo. Atmosféra dobrá, lidi výborný - doufám, že se pobavili, zvuk výborný, to je prostě balzám na duši. To se hraje samo.
Co Vás v brzké době čeká?
Samozřejmě spousta vystoupení "Holohlavých", protože to je teď úplně nový program a pořád se "vychytává". Také jsem dost vytížen v televizi - zítra pozítří od osmi ráno natáčíme.
Přeji Vám, za nás za všechny, ať na Vás lidi chodí. Děkuji za rozhovor.
Za čtenáře se ptal Pavel Cích

Kalendář kulturních akcí červen - červenec 2006
Kontakt: MKS Stod
tel.: 379 209 481
e - mail: mks@mestostod.cz
Červen
11. 6. Fotbalové utkání klubu Amfora Praha a Staré gardy Stod v 10. 30 hodin
12.-23. 6. Výstava loutek divadla Alfa v zasedací síni radnice
13. 6. Koncert pěveckých souborů BastaFidli ZUŠ Stod a Carmina z Přeštic od 18. 00 hodin v zasedací síni radnice
17.-18. 6. Krajské kolo hasičské soutěže od 8. 00 hodin na stadionu.
21. 6. Beseda s manželi Kikinčukovými z plzeňského divadla Pluto od 17. 00 hod. v kulturním domě
24. 6. Letní rybářský den od 13. 00 hodin ve "Mlejně", k tanci a poslechu hrají FEŠÁCI z ÚSP Stod a od 17. 00 hodin UNION, občerstvení zajištěno
26. 6. Zájezd na muzikál "Do naha", pražské divadlo Na Vinohradech, předprodej vstupenek v městské knihovně
28. a 29. 6. Kinematograf bratří Čadíků, promítání českých filmů v letním kině (program na plakátech)
30. 6. Koncert skupiny MASH v letním kině od 21. 00 hodin
červenec
1.-31. 7. KNIHOVNA INVENTURA
1. a 2. 7. Kinematograf bratří Čadíků, promítání českých filmů v letním kině (program na plakátech)
5. 7. Koncert skupiny TUBLATANKA od 20. 00 hodin v letním kině
15. 7. Koncert skupin KARAMEL a TURBO od 20. 00 hodin v letním kině
16. 7. Letní slavnost na Křížovém vrchu od 14. 00 hodin, na programu jsou atrakce, soutěže a hudba, občerstvení zajištěno
17.-28. 7. Výstava fotografií - "Stod v minulosti a současnosti, co nám město hyzdí a co nám zde vadí" v zasedací síni radnice
22. a 23. 7. Stodská pouť v areálu stadionu a letního kina, v sobotu 22. 7. od 16. 00 hodin se koná fotbalové utkání staré gardy Škodovky proti starým pánům Stoda. V neděli 23. 7. koncert skupiny EXTRA BAND s hostem R. Zíkou od 17. 00 hodin v letním kině.

Jak se volilo ve Stodě
Ve dnech 2. a 3. června proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ve Stodě, stejně jako v celé republice, byla tentokrát vysoká volební účast.
Z 2926 zaregistrovaných voličů jich k volbám přišlo 1693 lidí, což představuje 57,86%.
Nejvíce hlasů získala Česká strana sociálně demokratická - 607 tj. 36,04 %.
Dále od stodských voličů získaly hlasy tyto strany: (řazeno podle počtu hlasů)

Občanská demokratická strana		560 hlasů
Komunistická str. Čech a Moravy		232
Strana zelených 			111
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.		 62
NEZÁVISLÍ				 35
SNK Evropští demokraté			 33
Strana zdravého rozumu			 13
NEZ.DEMOKRATÉ (předs.V.Železný)     8
Koruna Česká				  7
Právo a Spravedlnost			  5
STRANA ROVNOST ŠANCÍ		  	3
Pravý Blok				  2
Koalice pro Českou republiku		  2
Národní strana				  2
Unie svobody - Demokratická unie	  1
4 VIZE					  1

Stod OPEN 2006
Už po osmé se ve Stodě hrál volejbalový turnaj. Celkem se ho zúčastnilo dvanáct družstev, které byly rozlosovány do tří základních skupin. Počasí kupodivu přálo a pršet začalo až po skončení turnaje, což byl v tom deštivém víkendu skoro zázrak. A jak to nakonec dopadlo?

1.	GUmáci				7. Agri Fair
2.	Kluci HOLKY			8. Zbůch
3.	ZŠ Stod				9. MěÚ Stod
4.	Osvračín				10. Chotěšov
5.	Nemocnice			11. Palouk
6.	Holýšov				12. Chotěšov "B"

Atletická mistryně z OLYMPIONIKU
Na Mistrovství západočeské oblasti (sdružení dvou krajů - Plzeňského a Karlovarského) vybojovala zlatou medaili v hodu diskem Jandra Ertlová.. Tento druhý nejdůležitější závod české atletické sezóny ( první je samozřejmě Mistrovství České republiky) se uskutečnil v Plzni ve Štruncových sadech. Z našeho oddílu se závodů zúčastnila nepočetná výprava závodnic, které splnily náročné limity. Ačkoliv celou noc pršelo a stav povrchu tomu odpovídal, byla Jandra Ertlová ve výborné formě. Již prvním pokusem "ulétla" soupeřkám o dobré čtyři metry. V průběhu závodu se tento náskok zmenšil na metry dva, ale Jandra si vítězství vzít nedala a první místo a titul Mistryně západočeské oblasti byl její. Za limitem na Mistrovství ČR sice zůstala o 1,5 metru, ale v tréninku se již tomuto limitu přiblížila. Věříme, že do Mistrovství ČR, které se letos koná 9. září se jí tento limit podaří splnit v některém oficiálním závodě. Byla by to další reprezentace a propagace našeho malého městečka v celostátním měřítku po účasti celého družstva v semifinále MČR v roce 1997 a po skvělých výkonech Ivety Gütterové v jednotlivcích.
Ale náš oddíl má další závodnice, které dosud nedosahují medailových umístění. Právě o nich bychom chtěli informovat stodskou veřejnost po skončení podzimní části, kdy budeme bilancovat výsledky celé letošní sezóny. To se snad již náš oddíl rozroste o nový atletický potěr, který vzejde z meziškolního atletického klání mezi Stodem, Chotěšovem a Holýšovem.
Mgr.Jiří Pikhart

Cyklovíkend na Šumavě
Vážení a milí sportovní nadšenci, nabízíme Vám několik volných míst na zájezd pořádaný společně s CK Louda Tour:
Cyklovíkend na Šumavě v Lipně nad Vltavou
Termín: 8. 9. a 10. září 2006, 8.9. odjezd v ranních hodinách ze Stoda
Program:
1. den cyklotrasa kolem Lipenské nádrže
2. den cyklotrasa v Rakousku údolím řeky Grosser Mühl
3. den cyklotrasa kolem plavebního kanálu
Délky denních cyklotras jsou cca 50 km v nenáročném terénu
Možno zařídit v případě zájmu návštěvu aquaparku přímo v místě ubytování nebo návštěvu letní bobové dráhy asi 1,5 km od hotelu
Ubytování: V hotelu ve 2-3 lůžkových pokojích situovaných do studií. Každé studio má vlastní WC a sprchu. Dále je zde restaurace s TV, kulečníkem a elektronickými šipkami.
Stravování: 2x polopenze v restauraci hotelu, kde budeme ubytováni
Cena: 1.950,- Kč děti do 14 let 1550,- Kč. Ceny jsou na kalkulovány na tři dny. Zahrnuje dopravu osob a kol ze Stoda do Lipna n. Vltavou, doprovodný autobus v rámci tří cyklotras ( autobus vždy čeká na předem určeném místě na trase, je možno se v něm převléct, najíst a ti co nemohou dál se s ním mohou svézt na další stanoviště nebo až do cíle). Pojištění léčebných výloh v zahraničí na 1 den, podrobné informace a mapky cyklotras, průvodce
Cena nezahrnuje: Vstupy, převozy přes Lipno, obědy a další služby, které nejsou v ceně uvedené
Zájemci se hlásí u Dagmar Myslíkové v Městské knihovně Stod - tel. 379 209 480. Záloha 700,- Kč na osobu. Protože je jeden den v Rakousku, je nutno nahlásit také číslo pasu - kvůli pojištění.

Knihovna uzavřena
Ještě jednou upozorňujeme čtenáře, že z důvodu inventury bude městská knihovna celý Č E R V E N E C UZAVŘENA. Knihám půjčeným v červnu se automaticky prodlužuje termín vrácení na srpen![Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter