Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 04. 09. 2006 (6576 přečtení)

číslo 6 / 2006     Ročník XI.
Textová verze Stodských listů, které v papírové podobě dostávají zdarma do schránek všechny domácnosti ve Stodě.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
Starosta města Stod podle § 29 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů oznamuje

  1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční:

  dne 20.10.2006 od 14,00 hod. do 22,00 hodin a dne 21.10.2006  od 8,00 hod. do 14,00 hodin.

 

  2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č.1 – budova MěÚ Stod zasedací místnost– nám. ČSA 294
je volební místnost v 1. patře -  zasedací místnost
pro voliče bydlící :

Baarova Čapkova Jiráskova Komenského nám. Krandova Krátká
Mládežnická Nábřežní Nádražní Nám. ČSA Plzeňská Příční
Strojnická Šafaříkova U Elektrárny V Lukách K Háječku  
 
ve volebním okrsku č. 2 – kulturní dům Stod – Nádražní 722,
je volební místnost ve malém sále KD
pro voliče bydlící :
B. Němcové Dělnická Hradecká Kotovická Luční Sokolská
Stříbrská Tyršova U Cihelny Rolnická    
 
ve volebním okrsku
č.3 – Základní škola a mateřská škola Stod – Domažlická 237
je volební místnost v učebně v přízemí
pro voliče bydlící :
28. října Alšova Bezručova Domažlická Družstevní Jungmannova
Kostelní Kpt. Kudliče Musejní Na Jízdárně Na Vršíčku Nová
Ostrovní Palackého Polní Revoluční Riegrova Střelická
Šeříková U Radbuzy Úzká Vrabinská Zahradní Žižkova
Klostermannova          
 

 ve volebním okrsku č.4 – Lelov
je volební místnost v sále Mysliveckého sdružení Stod, Lelov, čp. 2
pro voliče bydlící :
v  Lelově  
  3. Voliči  bude  umožněno  hlasování  poté,  kdy  prokáže  svoji totožnost  a  státní  občanství  České   republiky  (občanským průkazem  nebo cestovním  pasem České  republiky) popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Neprokáže-li  uvedené  skutečnosti stanovenými  doklady, nebude  mu  hlasování umožněno. 
  4. Voliči  budou dodány  3 dny  přede dnem  konání voleb hlasovací  lístky. V den voleb  volič může obdržet  hlasovací lístky i  ve  volební  místnosti. 
  5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 
Ve Stodě dne 10.8. 2006  Lubomír Jungbauer, starosta města

Hasiči se dočkali

Hodně vody proteklo v Radbuze kolem hasičské zbrojnice, než se splnilo přání našich hasičů. V garáži stojí novotou vonící zásahové vozidlo MAN, které se rázem stalo jejich chloubou a miláčkem. Musíme však přiznat, že bylo těžké loučení se starou LIAZKOU, která jim mnoho let spolehlivě sloužila. Věřme, že pomůže i dobrovolným hasičům v obci Troubky, tolik postižené povodněmi v roce 2002. Po těchto ničivých povodních si stát uvědomil, že bez dobrovolných hasičů to prostě nepůjde, a začal uvolňovat finanční prostředky zaměřené hlavně na novou techniku. Městu se podařilo získat dotaci 2 miliony korun z ministerstva vnitra a jedním milionem na nákup vozidla přispěl Plzeňský kraj. Cena nového auta však vyšplhala na 5,7 milionu korun. Radnice tak musela sáhnout hlouběji do městské pokladny, než počítala v rozpočtu. Popřejme dobrovolným hasičům mnoho zdaru při jejich záslužné práci.

Nová podlaha ve sportovní hale

O havarijním stavu podlahy v hale na stadionu jsme vás již informovali. Městu se podařilo zajistit dotaci z ministerstva školství ve výši 900 000 korun, a proto se mohla rozběhnout oprava podlahy již v červenci na plné obrátky. Sportovní hala bude rovněž vybavena některými novými zařízeními – např. jiným typem košů na basketbal. Podle prohlášení odborníků by nová podlaha měla vydržet provoz haly mnohem déle než předcházející, která byla ne zrovna kvalitně položena. 

Povodeň se stále projevuje

Je všeobecně známo, že řeka Radbuza během věků několikrát měnila koryto. To že na bývalém řečišti stojí část mateřské školky a nové DPS ví však málokdo. Montovaná budova MŠ je postavena na solidně provedené základové desce. Vlivem rychlého vzestupu a poklesu spodních vod při povodni v roce 2002 ale dochází postupně k propadávání terénu na některých pozemcích kolem školky. Došlo tak k obnažení základů v severní části budovy. Pracovníci údržby města postupně opravují propadlé terasy. Problém se nevyhnul ani některým soukromým nemovitostem, kde dochází k praskání zdí. Stejný problém se spodní vodou se projevuje i na místním hřbitově, kde došlo k poškození řady náhrobků. 

Výstava loutek

O tom, že loutky mohou být stejně velké nebo dokonce větší než děti se přesvědčili malí návštěvníci výstavy loutek v zasedací síni radnice. Celá výstava se setkala s mimořádným ohlasem zejména u těch nejmenších návštěvníků. A co se jim líbilo nejvíc? No přece čerti!! 

Sprejeři řádili

Řada z nás si myslela, že srejerství v našem městě je již vyřešená záležitost .Že tomu tak není nás přesvědčili vandalové, kteří si na nových fasádách  vyjadřují svůj životní postoj – jak sami říkají. S tím ale žádný rozumný člověk nemůže souhlasit. Oprava fasády nemovitosti dnes přijde na několik desítek tisíc korun a jistě každého postiženého pořádně naštve. V minulých dnech tak byly postiženy některé soukromé nemovitosti na náměstí, autobusová zastávka a nově opravená zeď u Špitální kaple. Znovu vyzýváme občany, pokud jsou svědky tohoto vandalství, aby neprodleně informovali místní oddělení policie ČR, která řádění sprejerů vyšetřuje. 

Sekačky a hluk

V minulých dnech se na představitele města obrátil tisk s dotazem, zda ve Stodě existuje vyhláška města upravující používání sekaček, pil a křovinořezů. Je pravda, že v některých městech je tento problém tak velký, že se musí řešit vyhláškou. Ve Stodě je prozatím tento druh stížností z řad občanů minimální. Přesto upozorňujeme občany, že je naprosto nevhodné používat tyto stroje v době, kdy ostatní sousedé využívají klidu k odpočinku. Jsou to zvláště ranní hodiny v sobotu a neděli. Buďme k sobě ohleduplní! 

Výstavba kanalizace

Při sestavování harmonogramu výstavby kanalizace bylo v letošním roce počítáno i s ulicemi Kostelní, Revoluční a na ně navazující ulice. Kostelní i Revoluční ulice je v majetku Plzeňského kraje, který v letošním rozpočtu nenašel dostatek prostředků na kompletní rekonstrukci povrchů. Bylo proto nutné přesunout výstavbu kanalizace v těchto ulicích do roku 2007. Namísto toho proběhne stavba kanalizace v ulicích Šeříkova, Polní, Nová a Zahradní. V srpnu proběhlo předběžné předání staveniště pro Domažlickou ulici. Technici města budou postupně seznamovat občany ulic, kde se bude stavět, s postupem výstavby přípojek k jednotlivým nemovitostem. 

Dodávka vody

Naše město spolu s obcí Chotěšov vzneslo požadavek vůči dozorci stavby, který při stavbě kanalizace zastupuje Evropskou unii na možnost uložení rozvodů vody do jednoho výkopu spolu s kanalizací na tak zvanou „lavičku“. Po rezolutním zamítnutí tohoto řešení byl navržen systém souběžného výkopu. To je však pro nás nevýhodné, protože se tak ztrácí úspora finančních prostředků jednoho výkopu s následnou úpravou povrchu. Pokud se podaří získat dotaci z ministerstva zemědělství na rok 2007/2008 bude se voda postupně rozvádět s prioritou ulic, kde je stálý nedostatek pitné vody. 

Oprava ve školce

Některé problémy stavebního rázu v budově mateřské školky dělají radnici velké starosti. Každým rokem se do provozních oprav školky investuje mnoho set tisíc korun. Proběhla  například oprava kotelny s výměnou kotle, kompletně byla vyměněna všechna okna na západní straně budovy za plastová, bylo postaveno dětské hřiště podle norem EU. V letošním roce se počítalo se zahájením opravy rozvodů vody a topení. Díky špatné konstrukci topných kanálů bude však tato oprava tak časově náročná, že bylo rozhodnuto přesunout její provedení na období prázdnin roku 2007. Náklady na rekonstrukci přesáhnou 1,5 mil. korun a radnice věří, že se jí podaří získat dotaci. 

Poznávací zájezd do Chorvatska 
Ve dnech 11.6. -18. 6. se 48 žáků osmých tříd se svými pedagogy panem Radou, paní učitelkou Mlezivovou a Rážovou zúčastnili poznávacího zájezdu do oklolí Puly- městečka Štinjan. Doprovázela je paní MUDr. Rumanová, paní Šatrová a Fišerová.Celému pobytu přálo slunečné počasí, které účastníci využili nejen ke slunění a koupání v moři, ale také k výletům do starobylé Puly a nedalekého města Rovinj. Nechyběl ani výlet lodí, kde si odvážnější mohli vyzkoušet práci s kormidlem.Nezapomenutelným zážitkem byla návštěva jeskyně Postojske Jamy. Zajímavý prožitek si odnesli z nočního výletu do blízského přístavu, žijícího přímořským a obchodním životem.Na tento zájezd budeme všichni při prohlížení pohlednic a suvenýrů rádi vzpomínat. 
Mgr. Alena Mlezivová 

Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU

Stod - Z trestného činu krádeže je podezřelý jednadvacetiletý mladík z Dobřan. Policisté zjistili, že mladý muž natankoval na benzínové čerpací stanici ve Stodě  téměž osmnáct litrů benzínu do automobilu Honda Prelude a z místa ujel bez zaplacení. Způsobená škoda činí pět set korun.

Chotěšov - S osobním automobilem Opel jel po silnici z Dobřan na Chotěšov  osmadvacetiletý řidič z Německa. Do jízdní dráhy mu náhle z levého příkopu skočila srna. Řidič nedokázal srážce se zvěří zabránit. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění řidiče, ovšem srna byla následkem střetu usmrcena. Hmotná škoda činí jednatřicet tisíc korun. 

Chotěšov - Do rodinného domku v Havlíčkově ulici se vloupal zatím neznámý chmaták. Na verandě rozbil okno a následně vlezl do objektu. V obývacím pokoji prohledal skříň, v kuchyni dámskou kabelku, ale žádné věci neodcizil. Rozbitím skleněné výplně okna způsobil pětašedesátiletému majiteli škodu třista korun. Pátrání po pachateli pokračuje.

Jižní Plzeňsko  - Policisté okresního ředitelství Plzeň-jih zaznamenali poslední dobou nárůst případů vloupání do rodinných domů, bytů a sklepů.

 V souvislosti s nárůstem této trestné činnosti  policisté doporučují občanům, aby si svoje objekty řádně uzamykali celodenně. Do domu nepouštějte cizí osoby, sledujte pohyb neznámých lidí. V případě, že již dojde k vloupání do vašeho objektu, nevstupujte dovnitř, ať nedojde k poškození případných stop, které po sobě pachatel zanechal. Pokud svůj byt či rodinný dům opouštíte na delší dobu za účelem dovolené, nezatahujte žaluzie, neponechávejte pootevřená okna. Je vhodné domluvit se sousedy či příbuznými, aby Vám vybírali poštovní schránku.

 Při jakémkoliv podezření okamžitě kontaktujte policii na bezplatné lince 158.

Hradec -  Na koupališti v obci Hradec zmizela čtyřiačtyřicetiletému muži a jeho přítelkyni horská jízdní kola. Ti odstavili kola do stojanu proti prodejnímu stánku a vydali se na procházku kolem lomu. Jízdní kola  ovšem ponechali bez dozoru a neuzamčená. Po návratu z procházky  zjistili, že obě kola odcizil neznámý pachatel. Policisté apelují na občany, kteří se jdou vykoupat k rybníkům a na koupaliště, aby si svoje cennosti- peněženky, platební karty, doklady, mobilní telefony, šperky a další věci, raději ponechali doma. Zloději čekají na okamžik, kdy věci ponecháte bez dozoru, aby se jich zmocnili. 

Stod - Do rodinného domku v Hradecké ulici se vloupal neznámý pachatel. Bez použití násilí si otevřel okno na toaletu a vnikl dovnitř. Z místa si odnesl osm tisíc korun na hotovosti, zlaté šperky v hodnotě pět tisíc korun a pánské hodinky. Dvaašedesátiletý majitel odhadl hmotnou škodu na čtrnáct tisíc korun. Po zloději  policisté stále pátrají.

Stod - Kolem půl šesté večer zastavila policejní hlídka u benzínové čerpací stanice osobní motorové vozidlo VW Golf. Při kontrole policisté zjistili, že padesátiletý řidič z Domažlicka nevlastní řidičský průkaz. Muži bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění.  
 

„Stopovačka“ pro MŠ 

V úterý dne 13. června připravili pod vedením paní učitelky Nové a Zajíčkové žáci osmých tříd, kteří se nezúčastnili poznávacího zájezdu do Chorvatska, zábavné dopoledne pro děti stodské mateřské školy.
První úkoly začaly děti plnit už na zahradě MŠ a poté se vydaly na vyznačenou trasu, která vedla kolem řeky, za stadion a končila na zahradě ZŠ. Cestou  děti plnily další úkoly, za něž byly odměněny bonbónem, u požární zbrojnice dokonce prohlídkou hasičských aut (touto cestou bychom chtěli ještě jednou poděkovat panu Sejpkovi za ochotu a obětavost při realizaci této akce).
Na školním pozemku si děti u táborového ohně upekly párky, občerstvily se, zhlédly ukázky práce se psy, vítězové soutěže obdrželi medaile a nakonec se všichni rozběhli po školním pozemku najít ukrytý poklad. Z něj měly děti asi největší radost, vždyť v něm našly hračky věnované dětmi ZŠ, balónky, obrázky a další dárky.
A protože se vyvedlo i počasí, strávily děti MŠ a ZŠ společně příjemné dopoledne. 
Mgr. Jiřina Zajíčková 

Z HISTORIE STODA:  MLÝN-KOSTEL-CHUDOBINEC

V roce 1556 získal mlynář Jakub Suchý od obce stavební pozemek a také pole u Merklínky, aby zde vybudoval mlýn. Suchý svůj plán v krátké době uskutečnil a položil tak základní kámen k panskému mlýnu.

 Při přidělování stavebního pozemku si obec vyhradila právo na přednostní koupi mlýna. Pokud by tedy majitel chtěl mlýn prodat, musel by ho nejdříve nabídnout obci. V roce 1563 mlýn skutečně přechází do majetku obce, což vysvětluje, proč byl dříve označován jako Obecní mlýn.

 Velkou důležitost mělo také zřízení vlastního kostela. Své křesťanské povinnosti museli Stodští vykonávat v Chotěšově, neboť Stod spadal pod tamější faru. Spolu s nárůstem počtu obyvatel obce se však zvyšovala jejich touha moci se k Bohu obracet ve vlastním svatostánku. Klášter toto přání vyslyšel a tak byl v roce 1567 při 26. proboštu Haslerovi postaven kostel svaté Máří Magdalény.

 Na vyvýšenině vpravo od Radbuzy stávala odnepaměti kaplička zasvěcená Máří Magdaléně. Na tomto místě měl tedy vzniknout i kostel, tak aby odtud jako symbol katolické víry shlížel na údolí Radbuzy. Nový kostel byl 25 metrů dlouhý a 9,5 metru široký. Presbytář měl gotické klenutí, loď byla nízká a obložená pouze prkenným stropem. Hlavní oltář byl zasvěcen Sv. Máří Magdaléně. Postranní oltáře vznikly na počest utrpení Panny Marie a na počest svatého archanděla Michaela. Čtvrtý oltář v přistavěné kapli byl věnován Svatému Václavu. 20. srpna 1567 byl kostel vysvěcen pražským arcibiskupem Antonínem, i nadále však jako filiální kostel spadal pod farní kostel v Chotěšově, odkud byla každou třetí neděli a o významných svátcích sloužena mše. V roce 1570 probošt Hasler pokřtil za podpory obce zvon, který se dochoval dodnes.

 Krátce nato se mlynář Paul, tehdejší majitel panského mlýna, rozhodl stodskému svatostánku poskytnout dar. V roce 1573 tedy ve své závěti uvedl, že po své smrti věnuje půlku mlýna filiálnímu kostelu Máří Magdalény. Tento svůj dar svěřil pod ochranu probošta Haslera. Farář Köpl, místní historik, vyslovil na základě svých podrobných výzkumů oprávněnou domněnku, že tento dar byl převeden na peníze a výtěžek byl pak vložen do kostelní pokladny a tvořil tak základ stodského církevního jmění.

 Ve stejném roce 1573 postavil mlynář Václav Lhota nový mlýn, který byl často označován jako „Senecký“. Proč získal právě toto označení není možné přesně zjistit. Jisté je však to, že tehdy ve Stodě žil statkář tohoto jména.

 Jako příklad poplatků, jež majitelé pozemků museli odvádět vrchnosti, je možné uvést, že majitel nového mlýna každoročně klášteru odevzdával dědický úrok z jedné a půl kopy a obci odváděl kromě jedné a půl kopy míšeňských grošů také dvě libry vosku.

 Jen krátkou dobu byl nový mlýn majetkem rodu Lhotských. Již v roce 1611 zemřel poslední majitel Heinrich Lhota a nezanechal po sobě žádné dědice a také žádnou závěť. Mlýn poté přešel do majetku kláštera, v němž zůstal až do jeho zrušení v roce 1782.

 Jelikož klášter tímto způsobem rozšířil svůj majetek ve Stodě, chtěl aby z toho nějaký prospěch vytěžili i sami Stodští. Třicátý probošt Ruderisch byl mužem, jež ve svém dobrém srdci choval velkou přízeň ke svým chudým poddaným. Poháněn touto láskou, nechal v roce 1610 ve Stodě vybudovat chudobinec, který sestával z obytné budovy a kapličky. Věnováním 2000 tolarů se postaral o financování chudobince a také mu zajistil každoroční dodávkou dřeva. Správu ponechal sobě a svým nástupcům. Kromě toho si vyprosil pro toto zřízení ochranu Svaté stolice v Římě, v jejímž čele byl papež Pavel V. Založením chudobince, jež posloužil mnoha generacím, tímto ryzím katolickým, sociálním skutkem, jež byl důkazem křesťanské lásky k bližnímu, si chotěšovský klášter vydobyl v historii našeho města čestné místo.

 z německého originálu přeložila Milada Vlachová 
 

Zájezd pro milovníky dechovky
V sobotu 7. října se v Sazka Aréně v Praze koná velký koncert dechových kapel. Celkem vystoupí 16 v současné době nejžádanějších kapel Čech a Moravy, zástupců jednotlivých krajů. Vystoupení takového počtu nejznámějších kapel z celé ČR na jediném pódiu v jednom dni se ještě nikdy neuskutečnilo! Půjde o obrovský kulturně-hudební zážitek a příjemně strávený čas v největší a nejmodernější hale u nás. MKS ve Stodě bude na tuto akci rádo pořádat zájezd a zjišťuje touto cestou zájem. Prosíme proto zájemce, aby se hlásili v kanceláři MKS Stod na stodské radnici, kde získají bližší informace. Výše poplatku, která zahrnuje cenu vstupenky a dopravu do Prahy a zpět,  by se měla pohybovat v rozmezí od 500,- do 700,- Kč (není to zrovna málo, ale jen ceny vstupenek v předprodeji se pohybují v hodnotách od 350,- do 550,- Kč).

Pro úplnost doplňujeme seznam kapel, které vystoupí: ÚSTŘEDNÍ HUDBA AČR A POSÁDKOVÁ HUDBA PRAHA, BABOUCI, PLZEŇSKÁ 12 (Jaroslav Tachovský), STRAHOVANKA, VALDAUFINKA, VEJVODOVA KAPELA, ŽATEČANKA, BORŠIČANKA, MORAVANKA, MISTŘÍŇANKA, ŠOHAJKA, VALAŠKA, STŘÍBRŇANKA, TÚFARANKA a ŽADOVJÁCI A k tomu ještě 300 mažoretek!

Do Prahy Vás zve MKS Stod.

KAM PRO PASY A OBČANSKÉ PRŮKAZY?

Městský úřad Stod se jako jeden z pověřených úřadů připravuje na vydávání cestovních pasů  se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, tzv. E - pasy. Tyto pasy se občanům starším 5 let začnou vydávat od 1. září 2006. Z důvodu realizace tohoto projektu EU bylo na MěÚ Stod vybudováno speciální pracoviště, kde se tyto pasy budou vydávat a proto došlo k přestěhování pracoviště správních agend - cestovních dokladů, občanských průkazů a evidence obyvatel do ulice Sokolské 566 ve Stodě. O vydání cestovního pasu s biometrickými údaji bude možné nyní v ČR požádat jen u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana a u tohoto úřadu ho rovněž převzít.  Nový E - pas bude vydáván z důvodu zvýšení bezpečnosti. Je ještě lépe chráněn před pokusy o padělání a zneužití než dosavadní pas a svými strojově čitelnými údaji umožní snadnější kontrolu na hranicích. Prvním členem EU, který E - pasy skutečně zavedl, bylo Německo. Zahájení realizace vydávání těchto pasů u nás je stanoveno Nařízením Rady (ES) č. 2252/2004 na 28. srpen 2006.  

Jak se zrodilo přátelství

Byl začátek jara a třeťáci ZŠ Stod se začali chystat na plavecký výcvik. Také ve škole v Hradci se nezahálelo a žáci připravovaly své výbavičky na plavání. Plavání – to byl vlastně počátek toho, co stodské a hradecké děti napoprvé spojilo.Děti si navzájem padly do oka a vzniklo nejedno přátelství. My, třeťáci ze Stoda jsme byli velmi překvapeni, když nám od hradeckých kamarádů přišla prima pozvánka na společné sportovní dovádění. Zahřálo nás to u srdce a začali jsme vymýšlet, jakými výrobky bychom naše hostitele mohli potěšit. S krabicemi výrobků a chutí si pořádně zasportovat jsme pak rázným krokem vykročili do Hradce. Zde nás mile přivítala paní ředitelka a zahájila sportovní dopoledne. Následovala prohlídka místní školy s odborným výkladem výřečného žáčka a děti měly připraveno mnoho zajímavých soutěží. Stodští plnili nejrůznější úkoly a úsměvy jim zdobily jejich opálené tváře od ucha k uchu. Na závěr proběhl turnaj ve vybíjené. Není důležité, kdo vyhrál, ale že všichni statečně bojovali. Skvělé dopoledne všem uteklo jako voda a nám nezbývalo, než za milé pozvání srdečně poděkovat, předat malé dárečky a naposledy se rozloučit.

Tak se zrodilo přátelství mezi dvěma školami a stodským třeťákům nezbývá nic jiného, než se nenechat zahanbit a v příštím školním roce něco zajímavého připravit pro hradecké děti.

žáci a žákyně 3.A  a 3.B s p. učitelkami 

Na kafíčku s ..... 

Tentokrát jsem si pro popovídání vybral Ivana KORCE, který žije a pracuje v klášterním dvoře Gigant v Záluží. Sedíme tedy venku před nádherně opravenou budovou, od nás se nechají hladit dva labradoři a dvě kočky, popíjíme kávu a připravujeme společně scénář jedné velké akce, která nás čeká v září – EURODVŮR. Slovo dalo slovo a tady je náš rozhovor.

Ty nepocházíš tady odtud, že ne?

Ne já jsem Severočech, narodil jsem se a jako dítě jsem žil v Novém Boru. Na vojnu jsem pak narukoval do Jihlavy, tam jsem potom zůstal, založil rodinu a pracoval.

Jak se to tak stane, že osud takového severočecha „prskne“ do Záluží?

Tenhle dům patřil původně prarodičům manželky. V roce 1992 nám byl vrácen v restituci a od té doby tady pracujeme na jeho obnově. Než nám byl dvůr Gigant vrácen, patřil Státnímu statku Stod, a já si přesně pamatuji na první okamžik, když jsme sem přijeli a viděli ty ruiny. Hrůza. Přesto jsem si řekl, že přesně tady chci žít a pracovat.

Dvůr Gigant, tento název sis vymyslel Ty?

Ale vůbec ne. Ten jsem převzal od památkářů a vlastně nikdo neví, kdo jej poprvé použil.

Já jsem tě ale přerušil, pokračuj dál.

Když jsme sem tedy přijeli, začali jsme opravovat nejprve všechny střechy. Vrcholem je, že se nám podařilo dostat dvůr do programu záchrany architektonického dědictví. V roce 2001 jsme potom natrvalo opustili Jihlavu a přestěhovali se sem. Těch uplynulých čtrnáct let je hlavně investování a práce rodiny a samozřejmě jejích přátel.

Co vlastně teď děláš?

No, hlavní zdroj obživy je teď zemědělství, takže se věnujeme nejvíce tomu. To ale u nás řídí můj syn, který se musel překvalifikovat z ekonoma na zemědělce. Já tak mám čas věnovat se dalšímu podnikání, zejména v cestovním ruchu a kultuře.

Veřejnost Tě zná jako pořadatele velkého festivalu Gigantfest. Jaký je ale Tvůj největší sen?

Největším snem je dát dvůr dohromady. To, co máme za sebou je tak 50% toho, jaké by to tu mělo být. A chtěl bych to stihnout ještě v rozumném časovém horizontu, ne až mi bude 80.  Možná to bude vypadat jako fráze, ale tahle práce je opravdu moje láska. Před tím, v Jihlavě, jsem byl ředitelem sklářského závodu, to byla také krásná práce, ale tahle je mnohem svobodnější. Tady vymýšlím, sním, možná fantazíruji, ale jen tím fantazírováním možná vznikne dobrá věc. Mým přáním je, aby do dvora našli cestu občané, veřejnost. Proto kulturní akce, proto podnikání v cestovním ruchu.

Já Ti  přeji, abys dál snil, aby Tě neopustili síly a abys měl dál hodně nápadů. Děkuji za rozhovor.

Ptal se Pavel Cích 

Klášterní dvůr GIGANT ve spolupráci s Mikroregionem Radbuza a Městem Stod Vás zvou  na  EURODVŮR, který se koná 16. září 2006 v areálu klášterního dvora GIGANT v Záluží u Stoda 

Máte možnost navštívit prezentace jednotlivých měst a obcí Mikroregionu Radbuza 

V kulturním programu uvidíte:

12:00  Folklorní soubor z Mrákova

13:20  Moravská cimbálová muzika

14:40  Taneční orchestr New Style se světovými melodiemi

15:45  Chodská Vlna

16:45 Okénko talentů (prostor pro pěvecké talenty regionu)

18:00 Koncert kapely ČECHOMOR

19:15 Lidová zábava, doprovází tan. orchestr New Style 

Dále uvidíte auto a moto salon, přehlídku veteránů, využijete atrakce pro děti. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. 

Celodenní vstupenka 200,- Kč. Předprodej vstupenek od 20. 8. 2006 na MKS ve Stodě (stodská radnice). 
 
 


Kalendář kulturních akcí září - říjen 2006
Kontakt: MKS Stod
tel.: 379 209 481
e – mail: mks@mestostod.cz 

Září

1. – 30. 9. Výstava obrazů Věry Šalomové v městském kulturním středisku na radnici, pořádá MKS. 

3. 9.  Rozlučka s prázdninami hry, soutěže pro děti a tradiční mopediáda na stadionu, zakončené diskotékou, pořádá MKS a DDM.

8. 9.  Kurz tance a společenské výchovy pro začatečníky, zahájení v 18. 00 hodin v kulturním domě, pořádá MKS.

16. 9.  Eurodvůr – klášterní dvůr Gigant v Záluží u Stoda, setkání občanů Mikroregionu Radbuza s odpoledním koncertem skupiny Čechomor a večerní lidovou veselicí, pořádají: p. Korec, Město Stod a Mikroregion Radbuza.

29. 9.    První prodloužená tanečního kursu od 19. 00 – 24. 00 hodin v kulturním domě, pořádá MKS.

 

Říjen

2. – 30. 11. Výstava obrazů Jaroslava Hankeho v městském kulturním středisku na radnici, pořádá MKS.

2. –  6. 10.  Týden knihoven, zápisné na rok 2006 zdarma, amnestie na pozdě vrácené knihy, pořádá městská knihovna.

Vojta  Kiďák Tomáško a Ríša Melichar, písničkový pořad s kytarou v kulturním domě, pořádá MKS.(přesné datum konání zatím není známo)

6. – 8. 10.  Víkendové setkání s partnerskou obcí Česká Ves, pořádá MKS a ZŠ Stod.

7. 10.  Závody do vrchu horských kol na Křížový vrch, pořádají MKS a Mikroregion   Radbuza.

9. – 13. 10.  Vinný týden, besedy o víně s ochutnávkou a hudbou na malém sále kulturního domu, pořádá MKS. 

14. 10.  Taneční zábava v kulturním domě, pořádá p. Teršl.

30. 10.  Druhá prodloužená tanečního kursu od 20. 00 – 01. 00 hodin v kulturním domě,  pořádá MKS.


Dům dětí a mládeže Stod Vás zve na
Den otevřených dveří 7. 9. – 8. 9. 2006 od 14.00  do  17.00 hod.
podáváme informace o zájmových útvarech pro tento školní rok, vydáváme přihlášky, prohlídka DDM, přijďte si vyrobit maličkost pro radost, informace na tel: 377901263

Jako každý rok je i letos pro Vás připravena Nabídka zájmových útvarů, kterou najdete ve svých schránkách. Děti nabídku obdrží také v základní škole.

Dům dětí a mládeže pořádá i nepravidelné akce o víkendech. Pravidelně Vás o těchto akcích informujeme na našich internetových stránkách nebo na našich reklamních plochách. Nástěnky jsou ve všech základních školách ve Stodě, na náměstí či v prostorách DDM Stod.

Každý měsíc vydáváme aktuální nabídku všech připravovaných akcí.

OTVÍRACÍ DOBA V DDM 

 Pondělí – pátek  8.00 – 17.00 hod.

Kluby Oceán a Sluníčko, Déčko otevřeny pro děti od pondělí 4. 9. 06.

/V pondělí 4.9 otevřeno již od 10.00 hod./

Běžný provoz klubů 12.30 - 17.00 hodin 
 
 
 

Z PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ DDM:

11. 9. Keramika pro každého 14.00 – 15.00 hod. dílna otevřena zdarma

Konec září – Zářijový aerobik – sobotní čtyřhodinové cvičení v hale s několika lektory, různé formy cvičení – sledujte plakáty přihlášky předem

21. 10. Drakiáda 15.00 – 17.00hod., ráno výroba draků 9.00 – 11.30 hod.

4. 11. Plavání Plzeň Slovany

2. 12. Malování na hedvábí 

Mateřské centrum MáJa zahajuje svoji činnost
v pondělí 11. 9. 2006 od 9.00 hodin
Mateřské centrum je otevřeno pro všechny zájemce –  maminky na mateřské dovolené, babičky, chůvy, tatínky….. U nás jsou děti vítány. Přijďte si vypít kávu, zapojit se do  činnosti, nabídnout své zkušenosti jiným maminkám. Předběžně jsme pro Vás připravili tento program:
PONDĚLÍ:  otevřeno od 9.00 – 12.00 hod. – potlach v klubech

  POZOR v pondělí je Cvičení rodičů a dětí v hale od 17.00 hod.

  Všichni členové MC budou mít na toto cvičení slevu. 

STŘEDA: otevřeno od 9.00 – 12.00 hod. – od 10.00 hod. do 11.00 hod. 

  tancování a cvičení s pohádkou – dětičky od jednoho roku 

ČTVRTEK: otevřeno od 9.00 hod. – 12.00 hod. – od 10.00 do 11.00 hod.

  Čáry máry – výtvarná činnosti pro děti od dvou let 

Pokud se nechcete zúčastnit nabízených činností můžete s dětmi zůstávat v klubech. Vaše nápady a náměty na činnosti, provoz MC jsou vítány.

Neváhejte a navrhněte je. Mateřské centrum je především pro maminky.

Jaké si centrum vytvoříte, takové ho budete mít.

Maminky, které by se chtěly aktivně zapojit do této činnosti,

prosím ozvěte se kdykoli na

tel. do DDM 377901263 nebo na mob: 731615669. /Lenka/

 
 

Z DOMU DĚTÍ ….

Vážení příznivci, účastníci zájmových útvarů Domu dětí a mládeže

ve Stodě,vítám Vás v novém školním roce a děkuji za pozornost, kterou věnujete našemu zařízení.

Denně se snažíme nabídnout všem zájemcům široké spektrum využití a trávení volného času. Chceme, aby Dům dětí a mládeže byl místem příjemných zážitků, místem formování opravdových přátelství a pedagogové a vedoucí byli těmi, na které budou děti rády vzpomínat a nebudou odvracet zrak, když je potkají na ulici. Naše zařízení je otevřeno nejen dětem a mládeži. Své zájmy u nás mohou rozvíjet dospělí i celé rodiny. V letošním školním roce otvíráme jako novinku Mateřské centrum MáJa, které nabídne alternativu trávení volného času maminkám na mateřské dovolené a jejich malým dětem. Jsme hrdí na to, že jsme se v posledních letech stali jedním z center dění v našem městě.

Děkuji za velkou podporu, které se nám dostává ze strany města Stod. Cením si a chci také poděkovat vedení základní a mateřské školy za výbornou spolupráci s naším zařízením.

Přeji vám úspěšný školní rok 2006/2007, vstřícné učitele, vedoucí. 

  Roman Kuběna[Akt. známka: 2,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 1)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter