Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 27. 11. 2006 (6016 přečtení)

číslo 8 / 2006     Ročník XI.
Textová verze Stodských listů, které v papírové podobě dostávají zdarma do schránek všechny domácnosti ve Stodě.

Volební výsledky

Počet
volených
členů
zastupi-
telstva
Počet
voleb-
ních
obvodů
Okrsky Zapsaní
voliči
Vydané
obálky
Vol.
účast
v %
Odevzd.
obálky
Platné
hlasy
Počet Zpr. v %
15 1 4 4 100.00 2 839
1 332 46.92 1 332 17 986

Kandidátní
listina
Poř.
číslo
Kandidát Věk Navrh.
strana
Polit.
přísl.
Hlasy Pořadí
Příjmení, jméno Tituly abs. v %
1 Nezávislí za Stod
1 Jungbauer Lubomír   56 NK BEZPP 689 9.74 1
1 Nezávislí za Stod
2 Fichtlová Věra Mgr.  50 NK BEZPP 662 9.36 2
1 Nezávislí za Stod
3 Šíp Pavel MUDr.  53 NK BEZPP 626 8.85 3
1 Nezávislí za Stod
5 Šmidingr František   58 NK BEZPP 611 8.64 4
1 Nezávislí za Stod
4 Bradová Věnceslava   60 NK BEZPP 549 7.76 5
1 Nezávislí za Stod
6 Kasl František   40 NK BEZPP 532 7.52 6
2 Občanská demokratická strana
6 Rumanová Dagmar MUDr.  48 ODS BEZPP 550 8.72 1
2 Občanská demokratická strana
4 Berka Luboš   43 ODS ODS 543 8.61 2
2 Občanská demokratická strana
3 Hecl František   55 ODS ODS 497 7.88 3
2 Občanská demokratická strana
10 Salem Mohsin Saleh Ing.  54 ODS BEZPP 494 7.83 4
2 Občanská demokratická strana
1 Vlk Jiří   37 ODS ODS 485 7.69 5
2 Občanská demokratická strana
2 Kuběna Roman   34 ODS ODS 479 7.60 6
3 Česká str.sociálně demokrat.
1 Čada Vladimír Ing.  44 ČSSD ČSSD 378 12.95 1
3 Česká str.sociálně demokrat.
2 Hořanová Iva   42 ČSSD ČSSD 302 10.35 2
4 Komunistická str.Čech a Moravy
2 Polívka Václav   55 KSČM KSČM 226 13.29 1

Rada města
Na ustavující schůzi městského zastupitelstva dne 30.10 2006 byl zvolen nový starosta, místostarosta a rada města. Nejprve zastupitelé odsouhlasili, že místostarosta bude uvolněný a rada města bude nadále pětičlenná. Jako první se volil starosta. Jediným navrženým kandidátem byl Jiří Vlk, který získal 12 hlasů a na čtyřleté volební období se tak stal starostou města Stodu. Na místo místostarosty byl navržen a podporu 13 hlasů získal Lubomír Jungbauer. Do rady města byli dále zvoleni: František Šmidingr, Luboš Berka a Roman Kuběna. Na ustavující schůzi se přišlo podívat 36 občanů.

Vinný týden
Od 10. do 13. října se podařilo zrealizovat myšlenku na uspořádání "Vinného týdne". V prostorách malého sálu vznikl v průběhu dvou dnů vinný sklípek a nechyběla ani výstava o historii vinařství a víně vůbec. Tu připravila (úžasně) paní Irena Tomanová. Celkovou výzdobu sálu a jeho naaranžování připravila p. Hana Milotová, která s námi v poslední době spolupracuje čím dál tím častěji.
Majitelé Vinotéky pod hradem z Domažlic Dana a Jiří Petrákovi každý den představili jedno moravské vinařství. Ve čtvrtek 12. října pak proběhla řízená degustace firmy Znovín Znojmo a setkala se s velkým zájmem. Věříme, že se návštěvníkům líbilo, a že alespoň na chvíli v našem "sklípku" zapomněli na všední starosti.
Pavel Cích, MKS

Sociální vůz pro ÚSP Stod - děkujeme sponzorům
Dne 11.10. se konala v Ústavu sociální péče ve Stodě slavnostní událost. Jedním z prvních důvodů k radosti po nedávné tragédii, která ústav postihla, bylo předání nového automobilu do užívání - pro dopravu postižených. Vůz bude sloužit jak pro nezbytné záležitosti - tak i k tomu, aby se klientům ústavu umožnilo se více seznámit s okolním světem a tím se tak jejich život více zpestřil a usnadnil.
Projekt Sociální vůz – Ford Transit je průběžným mnohaletým programem Reklamní agentury s.r.o. Kompakt Poděbrady, která akci zajišťovala a organizovala. Automobil pro ÚSP Stod je již 110 tým z vozů, které byly takto podobným ústavům a dětským domovům v celé ČR agenturou předány.
Tolik se již podařilo díky pochopení mnoha sponzorů – především firem, ale i např. městským úřadům.
Jak nám prozradil ředitel oblasti Záp.Čechy s.r.o. Kompakt Ing. Pavel Černý, na koupi Stodského Fordu se podílelo celkem 58 sponzorů. Tyto firmy snadno poznáte, neboť jejich loga a názvy budou po celou dobu užívání soc.vozu na něm formou foliové reklamy vylepeny. Všem sponzorům chceme touto cestou poděkovat.
Slavnosti, kterou zahájil Ing. Černý, se zúčastnili kromě sponzorů i hosté mající k ústavu přímý vztah : Starosta města Lubomír Jungbauer, Člen Rady Úřadu Plzeňského kraje Ing. Pavel Karpíšek, řeď. Diecézní charity Ing.Jiří Lodr a řeď. nemocnice ve Stodě Ing. Miroslava Šlajsová.
Klíče od nového vozu předal řediteli ÚSP Stod Mgr. Radomíru Bednářovi jednatel společnosti Kompakt pan Pavel Bažant.
I naše redakce přeje ústavu hodně příjemných jízd s novým autem bez nehody.

Ověřování písemností
Vážení občané, v dnešní době neustále stoupá počet písemností, na kterých musíte mít úředně ověřený podpis.Tím jak tato potřeba stoupá, dostáváme se do problémů i my, pracovníci Městského úřadu, zejména na matrice. V této souvislosti bych vás chtěla požádat, pokud budete potřebovat pouze ověřit pravost podpisu (legalizace), či ověřit shodu listiny (vidimace), abyste se obraceli na podatelnu v Sokolské ulici, a to zejména v neúřední dny, úterý, čtvrtek a pátek.
Děkuji za pochopení, Pavlína Anderlová, tajemnice MěÚ

Upozornění pro občany
Od pondělí 6. listopadu začaly práce na výstavbě další etapy kanalizace, a to v ulicích Polní a Zahradní. Pokud budou mít majitelé nemovitostí připraveny domovní části přípojek, dojde zároveň k jejich přepojení. Jinak budou přípojky vybudovány na hranici pozemku.
Žádáme občany o pochopení při omezení provozu v této části Stoda.
Uvedená část kanalizace (vč. ulice "Nová", kde budou zahájeny práce později) by měla být dokončena do konce letošního roku.

Zimní údržba vozovek a chodníků
Zimní údržbu na silnici I. třídy č.26 tj. od obce Zbůch na hranice okresu Domažlice provádí firma Stavby silnic a železnic Plzeň. Údržbu silnic druhé a třetí třídy v obvodu města Stod provádí SÚS Starý Plzenec, středisko Stod. Město Stod provádí zimní údržbu na místních komunikacích a chodnících prostřednictvím střediska technické údržby města. Jako posypový materiál se používá písek, jemná drť a sůl. Na skladě je 8 t písku, 2 t jemné drtě a 2,5 t soli. Zimní údržbou se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti silnic a schůdnosti chodníků. Vlastníci nemovitostí jsou povinni provádět zimní údržbu chodníků, tj. úklid sněhu, odstraňování náledí, odstraňování rampouchů.
V. Šmidingr

Porušování dopravních předpisů
Upozorňujeme řidiče, kteří nerespektují dopravní značení ve městě, že se vystavují nebezpečí, že s nimi bude zahájeno správní řízení a přijdou v bodovém systému o body. Jaké jsou nejčastější prohřešky? Parkovat na chodníku lze pouze tehdy, je-li to povoleno dopravní značkou. Řidiči zejména ve Stříbrské ulici u pošty parkují na chodníku, kde je svislou dopravní značkou zakázáno zastavení. Dále v křižovatce Krandova ul. a Nádražní ul. – mezi přechody pro chodce je žlutá podélná souvislá čára – zákaz zastavení. Také u obchodu Minar v Tyršově ulici, kde se parkuje u základní školy, i když je to svislou dopravní značkou zakázáno.

KRÁTCE ZE STODA
Nahlašování poruch
Upozorňujeme občany, že při nahlašování poruch na veřejném osvětlení je nutné nahlásit číslo veřejného osvětlení, které je na sloupu a jméno ulice.
Záchranná služba v novém
7. listopadu v 10:00 proběhlo slavnostní předání pracoviště Záchranné služby ve Stodě. To prodělalo velkou rekonstrukci, která probíhala za plného provozu. Pracovní prostředí se tak zlepšilo sestrám, lékařům i řidičům. Ale hlavně, služby pacientům budou kvalitnější.
Rekonstrukce haly dokončena
V pondělí 6. listopadu byly namontovány ve stodské sportovní hale koše na basketbal. Tím byla zakončena její rekonstrukce, která probíhala od léta, a hala je tak k dispozici všem sportům.
Provozní doba sběrného dvora
(Průmyslová zóna)
úterý, čtvrtek, sobota 9.00 - 13.00 14.00 - 18.00
ostatní dny zavřeno
kontaktní telefon: 377 152 174
Provozní doba recyklačního centra stavebního odpadu
fa. AZS 98, s.r.o. (bývalá kasárna)
každý všední den 7.00 - 16.00
kontaktní telefony: 737 225 649, 736 772 826

ISŠU se prezentovala
Dne 17.10.2006 proběhla ve společenském areálu Mže v Tachově výstava " Kam na školu, kam do učení, kam za vzděláním ". Sešly se zde střední školy a odborná učiliště z Plzeňského kraje. Integrovaná střední škola ve Stodě nabízela žákům 9. tříd studijní obor Mechanik elektronik a učební obory Mechanik elektronických zařízení, Kadeřník - Kadeřnice, Kuchař (-ka) - číšník (servírka) pro pohostinství - obr. 1. Ukázku svého umění předvedly kadeřnice II. ročníku ISŠ Stod - obr. 2.
Ing. Martin Jurák, zástupce ředitele PV a VMV

Nové webové stránky
Možná jste někteří už zjistili, že Městské kulturní středisko Stod má novou internetovou stránku. Jak víte, součástí MKS Stod je i městské informační centrum, jehož úkolem (kromě jiného) je i prezentace města Stod a informování o dění v něm prostřednictvím internetu. Na stránce najdete zmínku o historii města, Křížového vrchu a znaku města, dozvíte se o tipech na výlet, máte možnost získat důležitá telefonní čísla. Také se můžete podívat na připravované akce z oblasti kultury a sportu, můžete shlédnout fotogalerii. Nechybí ani odkaz na kterém máte možnost sdělit nám Vaše připomínky. A spoustu dalších věcí tam najdete. Nejlépe to zjistíte, když stránku navštívíte, a to na adrese: www.stod.eu. Samozřejmě je také v provozu webová stránka Města Stod, na které naleznete důležité informace o zastupitelstvu a radě města a také informace jednotlivých odborů města. Nechybí ani úřední deska a telefonní seznam MěÚ Stod. Adresa této stránky je: www.mestostod.cz. Je však důležité připomenout, že se intenzivně pracuje na nové grafické podobě městského webu, který bude jediný a budou na něm umístěny všechny informace. Ten by měl být v provozu na přelomu roku. Řekněme: do nového roku v novém
Pavel Cích, vedoucí MKS Stod

Mateřské centrum
Od otevření mateřského centra Mája v DDM Stod uplynul měsíc. Z počátku maminky a děti přicházely omrknout nové prostředí a pomalu se seznamovaly mezi sebou.
Dnes se tu schází okolo 10 maminek a dětí, kteří si společně hrají v klubu Sluníčko.
Každou středu si přijdou společně děti protáhnout svá tělíčka na cvičeníčko, kde si postavíme velkou prolézací trať, zařádíme si s padákem nebo si zaskáčeme na gymbalech…
Na čtvrtečním kreslení Čáry máry máme nejraději vodovky. Na minulé hodině jsme si udělali podzimní obrázek. Nakreslili jsme strom a do něho obtiskovali listy namalované vodovkami. Všem se obrázek moc povedl.
Doufám, že se maminkám a dětem u nás líbí a i nadále se budeme společně setkávat.
Nová otevírací doba:
Pondělí – 9.30 – 12.00 hodin – klub Sluníčko
Středa – 9.30 – 12.00 hodin – klub Sluníčko
10.00 – 11.00 hodin – cvičeníčko
Čtvrtek – 9.30 – 12.00 hodin – klub Sluníčko
10.00 – 11.00 hodin – Čáry máry
Blanka Bažantová

Kalendář kulturních akcí listopad - prosinec 2006
Kontakt: MKS Stod
tel.: 379 209 481
e – mail: mks@mestostod.cz

Listopad
29. 11. Miroslav Donutil v pořadu „Cestou necestou“ od 19. 00 hodin v kulturním domě, předprodej vstupenek v městském kulturním středisku na radnici, pořádá MKS.

Prosinec
1. – 31.12 Výstava obrazů Věry Šalomové v městském kulturním středisku ( na radnici).
1. – 31. 12. Vánoční výstava betlémů s ukázkami vánočních zvyků a dekorací v zasedací síni radnice, pořádá MKS.
1. – 22. 12. Prodejní výstava nových knih v městské knihovně, pořádá MěK.
1. 12. Závěrečná tanečního kursu v kulturním domě od 20. 00 hodin, pořádá MKS.
3. 12. Rozsvícení vánočního stromku na pěší zóně v 16.00 hodin, pořádá MKS a ZUŠ. Prosíme účastníky, aby si přinesli vlastní ozdoby
5. 12. Mikulášská nadílka aneb „Městem jede Mikuláš“ se zastávkami dle časového plánu a kulturním vystoupením, pořádá MKS a DDM.
časový plán:
16.00 u kostela
16.30 Komenského nám. u pečovatelského domu
17.00 pěší zóna – u cukrárny
17.30 kulturní dům
10.12. Touch of gospel – koncert souboru od 17.00 v kulturním domě
12. 12. Žákovský koncert ZUŠ Stod od 17. 30 hodin v zasedací síni radnice, pořádá ZUŠ.
16. 12. Koncert souboru CARMINA od 14. 00 hodin ve farním kostele, pořádá MKS.
16. 12. Taneční zábava v kulturním domě od 20. 00 hodin, hraje skupina ŠKWOR, pořádá p. Teršl.
17. 12. Taneční soutěž absolventů tanečních kursů od 12. 00 hodin v kulturním domě, pořádá MKS a TŠ DANCE.
19. 12. Vánoční nadělování a jarmark s ukázkami tradičních zvyků a dekorací od 17. 00 hodin v kulturním domě, pořádá ZŠ, DDM a MKS.
22. 12. Vánoční koncert učitelů ZUŠ Stod od 17. 30 hodin ve Špitální kapli, pořádá ZUŠ a MKS.

POZVÁNKA Z OKOLÍ
3.12. Classic Brass Quintet – koncert od 14.00 v kapitulní síni chotěšovského kláštera
10.12. Koncert ZUŠ Stod ve farním kostele Chotěšov v 15.00
17.12. Vánoční zpívání na statku Gigant v Záluží od 17.00

Výsledky pohádkového testu
V minulých Stodských listech jsme uveřejnili otázky pohádkového testu pro chytré děti. V knihovně se sešlo nebývalé množství odpovědí. Je vidět, že téma pohádek bylo dětem blízké. Připomínáme, že všechny děti, které se pohádkového testu zúčastnily mohou v roce 2007 navštěvovat knihovnu zdarma. Ze správných odpovědí jsme vylosovali jednoho výherce, který má u nás v knihovně připravený dáreček. Na koho se usmálo štěstíčko? Na devítiletou Nikolku Kardovou.
D. Myslíková, MěK Stod

Počítejte se mnou
Jdu takhle jednou v sobotu ráno do práce a co nevidím. Povalená dopravní značka. Někdo si zřejmě potřeboval opět dokázat svoji sílu a vybral si zrovna ji, chudinku. No, to se stává, říkám si. Ale pak mi to začalo vrtat hlavou a začal jsem počítat:
materiál na opravu - nová patka, beton atd. - řekněme 400,- Kč,
práce údržby města - mzda dvou lidí i s odvody za 3 hodiny - přibližně 600,- Kč
nová značka - v tomto případě naštěstí nemusela být, ale co kdyby - 500,-Kč
Celkem podtrženo, sečteno: 1500,- Kč, které bylo třeba zaplatit za blbost někoho z nás. Vynakládali byste tyto prostředky, kdyby šly z Vašeho? V tomto případě to jde ale z "obecního", tady nám to jaksi vadí méně. Nebo ne?
Pavel Cích, MKS

Z nových knih
Velká kniha citátů
Co kdo moudrého řekl o životě, lásce, přátelství, manželství, rodině, mládí a stáří, štěstí, ženách a mužích si můžete přečíst v této nové, šestisetstránkové knize.
Soukromý život Rudolfa Hrušínského – M.Besserová
Tato kniha čerpá z ukázek televizního medailonu o Rudolfovi Hrušínském z cyklu „Soukromé životy“, který navazuje na „Předčasná úmrtí“. R. Hrušínský byl silná osobnost, velký herec, ale také velký člověk. A o tom tato kniha je.
Zajat ve Stalingradu- F.Sapp
„Ve Stalingradské kotlině bylo vše zničeno, i Rusové měli hlad a nouzi a těch devadesát tisíc Němců, zbylých ze 6. armády, pro ně znamenalo těžké břemeno. Byli to nežádoucí jedlíci, kteří museli bát zaopatřeni a hlídáni. Jen několik tisíc z nich přežilo tuto dobu a vrátilo se domů.“
Dřív než to zapomenu – H.Zagorová
V ohlédnutí jedné z našich nejznámějších zpěvaček můžete nahlédnout do jejího dětství, rozhodování mezi kariérou herečka a zpěvačky, do doby vítězství ve Zlatém slavíku, ale také do doby po sňatku, kdy se stáhla do ústraní.
Sršní hnízdo – J.Carter
Bývalý prezident USA napsal román z doby americké revoluce, ve kterém částečně čerpá z historických dokumentů svých předků. I v dobách neúprosných bojů mezi sousedy, války a násilí se odehrávaly laskavé a romantické příběhy.
Jak přežít rozvodové peklo – B.Průchová, T.Novák
Rozvod se vždy citelně dotkne všech zúčastněných. O to, aby byla cesta aspoň trochu schůdná se snaží vtipná a poučná kniha s podnázvem: „ Malý sumář velkých rozvodových hrůz a jak je učinit snesitelnějšími očima psychologa a právníka.“
Toulky minulostí světa 8.díl
V osmém díle najdete: Osídlení Nového světa, vznik Spojených států a jejich velmocenská cesta, dějiny Latinské Ameriky a Austrálie.

Předvánoční prodej knih
Protože ve Stodě již druhý rok není prodejna knih a my si myslíme, že knihy pod stromeček patří, zveme vás ve spolupráci s distribucí knih Klatovy do Městské knihovny ve Stodě na předvánoční prodej nových knih od 1.12. do 22.12. 2006 v běžné provozní době knihovny.

Integrovaná střední škola
Integrovaná střední škola, Stod, Plzeňská 322, tel. 377901657, 377901116, fax : 377901657, e-mail : issustod@issustod.cz, www.issustod.cz
oznamuje všem uchazečům o studium, že DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se koná ve čtvrtek 11.ledna 2007 od 10.00 do 16.30 hodin
ve čtyřletých studijních oborech 26-43-L/001 Mechanik elektronik
ve tříletých učebních oborech 26-53-H//001
Mechanik elektronických zařízení
Kadeřník, kadeřnice 69-51-H/001
Kuchař-číšník pro pohostinství 65-51-H/002
v nástavbových oborech 64-41-L/524 Podnikání (denní a dálková forma studia)

Setkání s přáteli
Ve dnech 4. – 5. října navštívili Stod zástupci partnerské obce Česká Ves spolu se 41 dětmi a jejich učiteli tamní základní školy. Partnerství trvá již od roku 2000, kdy stodští pomohli finančními prostředky při ničivých povodních obci Česká Ves v Jeseníkách a ti na oplátku zase Stodu při povodních v roce 2002. V posledních letech se uskutečňují každoročně návštěvy představitelů obou obcí spolu se školními dětmi na jednom nebo druhém místě. Letos bylo na řadě v úloze hostitele naše město, a tak byl připraven ve spolupráci se základní školou a domem dětí pestrý program. V úterý odpoledne navštívily stodské děti se svými kamarády z České Vsi státní zámek v Horšovském Týně a večer vyrazily společně na diskotéku plnou zajímavých soutěží do kulturního domu. Pro zástupce obce Česká Ves byla připravena prohlídka Pivovarského muzea v Plzni, kláštera v Chotěšově, vyhlídkové věže na Křížovém vrchu a provozu České cihelny ve Stodě. Ve středu byly na programu sportovní soutěže o pohár Mikroregionu Radbuza. Na sportovním stadionu a v hale se utkaly týmy Stodu, České Vsi a Dobřan ve volejbalu, florbalu, malé kopané, přehazované a na Šibeničním vrchu se konaly závody na kolech.
První místo po zásluze patří stodským, ale musíme pochválit také děti z České Vsi, které doma florbal nehrají a pravidla přehazované se děvčata teprve učila. Poděkování za účast a dobrou reprezentaci svého města patří dobřanským, kteří z časových důvodů nestačili postavit
družstva v přehazované a volejbalu, a tak ztratili tolik potřebné body.
Výsledek sportovního klání není až tak důležitý jako radost z pohybu a hra fair play .Nejvíce jsou cenná setkání s kamarády a nově navázaná přátelství.
Tak zase za rok nashledanou v České Vsi!
MKS Krausová

Závody do vrchu
V sobotu 7. října uspořádalo Městské kulturní středisko ve Stodě ve spolupráci s Cykloservexem v Chotěšově historicky první závod do vrchu na "Křižáku". Start byl u altánu a trasa vedla po cestě až téměř k rozhledně. Zde jsou vítězové kategorií:
Mladší žákyně - Andrea Košťálová (čas 5:49)
Mladší žáci - Slávek Janík (10:20)
Starší žáci - Petr Cích (3:13)
Ženy - Hana Holzäpfelová (3:57)
Muži - Jan Edelmann (2:07 - zároveň první rekord závodu)
Pouze v kategorii starších žákyň nikdo nestartoval. Že by se dívky bály? Nebo jsou pohodlné. Holky, styďte se, doufáme, že příští rok už chybět nebudete. My totiž chceme tento závod pořádat i v dalších letech.

Volejbal
Krajský přebor žákyň
1. kolo - 5.11.2006
Stod - 15.ZŠ Plzeň 0:2 (-16,-13)
Stod - Slavia VŠ 0:2 (-22,-23)
Stod - Tachov 0:2 (-19,-21)
Příští kolo se hraje 10. 12. 2006

RECYCLING STOD pod VALÍKEM
TTímto snímkem bych se chtěl vrátit ještě, k nejznámější silniční stavbě v našem regionu, ale i v České republice. Jedná se o 3,5 km dlouhý, nový dálniční obchvat Plzně,který umožní konečně celkové propojení dálniční sítě se západní Evropou. Součástí tohoto úseku je i první dálniční tunel v Česku,vedoucí skrz vrch Valík.
A právě ten jsme si mohli společně se členy RECYCLINGU STOD, při příležitosti " Dnu otevřených dveří" tohoto díla, poprvé a naposledy několikráte projet na kolech.(poznámka:nyní bych to již nedoporučoval!!) Součástí tunelu jsou dva tubusy, každý tubus měří 380 m a oba jsou prošpikovány nejmodernější technikou.
Pořadatel této akce nás odměnil za naši návštěvu certifikátem o průjezdu dálničního tunelu Valík,který od 6.10.2006 byl otevřen pro širokou motoristickou veřejnost.
Tato akce byla jedna z posledních v sezoně 2006,kterou jsme zahajovali putováním po chebském kraji a v okolí Františkových Lázní,v letních měsících jsme projížděli kraj rybníků- Třeboňsko s návštěvou CHKO Česká Kanada. Vyvrcholením letošní sezony však bylo poznávání krás podél horních toků dvou významných alpských řek-Adiže a Innu s návštěvou švýcarského lyžařského města Sv. Mořice,rakouského střediska zimních sportů-Nauders a italského lázeňského městečka Merano. . Na přelomu měsíců října a listopadu
nás čeká ještě "Poslední kilometr roku 2006" v okolí Stoda a pak na pár měsíců pověsíme
kola na "hřebík" a hurá na lyže. Na příští sezonu koncem měsíce června však již připravujeme pro naše členy i pro ostatní milovníky cyklo- putování pohodový cyklo výlet od pramene řeky Rhony,projedeme pod úpatím majestátního Matterhornu a z kopce vedoucí trasu ukončíme u břehů Ženevského jezera.
Pavel Sklenář -RCS

Rozhovor
Dnes jsme k rozhovoru pozvali nového starostu Stoda pana Jiřího Vlka. Protože v uplynulém volebním období působil jako místostarosta, usoudili jsme, že nepotřebuje žádných sto dnů hájení a ptali jsme se rovnou naostro.
V předvolebním období se objevily hlasy, které se dožadovaly toho, aby starosta eventuelně členové zastupitelstva odpovídali na dotazy občanů na stránkách Stodských listů. Byl byste do budoucna ochoten v každých Stodských listech zodpovědět jeden dotaz?
Rád samozřejmě odpovím a nemusí to být jen jeden dotaz. Moje představa o Stodských listech je trošku odlišná než tomu bylo zvykem v minulosti. Nechci si sám psát články do listů a myslím si, že by je neměli psát ani ostatní členové zastupitelstva. Chtěl bych, aby noviny byly zcela psány redakční radou, která by se nás zastupitelů dotazovala a o získaných informacích z města potom informovala občany nezávisle, z jejího pohledu. To znamená, že by poskytovala informace o událostech ve městě, o tom, co se podařilo a samozřejmě také o tom, co by se mělo zlepšit. V současné době pracujeme na zlepšení našich webových stránek. Stránky by měly pravidelněji informovat občany o dění ve městě. Dále by byly na stránkách zavedeny ankety, kde bychom se občanů dotazovali na to, co je v našem městě nejvíc trápí. Na webových stránkách budeme také zveřejňovat usnesení z rady města, dosud zde byla zveřejňována jen usnesení ze zastupitelstva města. Stránky se v současné době už zlepšují a Stodské listy budou mít novou tvář od začátku příštího roku.
S problematikou řízení města jste dobře obeznámen, takže se Vás rovnou můžeme zeptat na to, co byste chtěl ve Stodě změnit?
Věcí, které je třeba uskutečnit je spousta. V současnosti probíhají dva velké projekty. Kanalizace v rámci akce „Čistá Radbuza“ a rekonstrukce základní školy. Projekty finančně velmi náročné a pro město důležité. Dále je mnoho akcí, které chci realizovat. Město Stod má však jen omezený rozpočet a navíc musí splácet úvěry. Na mně a mých spolupracovnících je, abychom dokázali účinně získat peníze z různých dotací a fondů. To znamená dosáhnout na co největší množství peněz mimo rozpočet města. Když se podaří získat finanční prostředky, bude možno všechny projekty uskutečnit.
Po městě kolují různé fámy ohledně prodeje kasáren. Můžete nám říct, jak je to s kasárnami ve skutečnosti?
Město Stod v minulosti hledalo využití pro objekt bývalých kasáren, ale mimo malých pronájmů nebylo úspěšné. Na jaře letošního roku začalo jednat o možném prodeji s firmou SHK CZ s.r.o. a po dlouhých jednáních byl objekt kasáren této firmě za 16 mil. prodán. Městu zůstala v majetku vodárna včetně akumulace a samozřejmě věcná břemena pro přístup k těmto objektům. V kasárnách by měl být realizován projekt na využití alternativní energie, část objektů bude mít pronajaté Celní správa, školící a servisní středisko SHK CZ s.r.o. Požádal jsem firmu SHK CZ s.r.o., aby v příštím čísle Stodských listů seznámila podrobněji občany s plány, které chtějí uskutečnit v objektu bývalých kasáren.
Jaké jsou vaše cíle na čtyřleté volební období?
V současnosti připravuji takové programové prohlášení na toto čtyřleté volební období. Mělo by obsahovat investiční akce, které bychom v tomto období chtěli realizovat. Chtěl bych toto prohlášení připravit s celou radou a diskutovat o něm s celým zastupitelstvem. Samozřejmě, jak jsem již uvedl, musí to být věci, které budou pro město důležité a dokážeme je finančně zabezpečit. Budeme samozřejmě pokračovat s rekonstrukcí školních zařízení, po kanalizaci musí přijít oprava komunikací a chodníků, výstavba domů za radnicí a jiné.
Děkujeme za rozhovor. Starostu bereme za slovo a věříme, že se ho budete mít na co ptát. Své dotazy ( samozřejmě podepsané ) můžete odevzdávat osobně v městské knihovně nebo posílat poštou na adresu: Městská knihovna – redakce, nám. ČSA 294, 333 01 Stod, je také možno využít e-mailovou adresu: myslikova@mestostod.cz
Dagmar Myslíková

Na kafíčku s....
Jednou mi můj kamarád řekl, že je fajn dočítat se ve Stodských listech o zajímavých lidech, kteří žijí nebo pracují ve Stodě. Že je překvapen, kolik jich tu je. To se dobře poslouchá, protože to bylo cílem této pravidelné rubriky. Slibuji Vám, že tato rubrika bude vycházet i nadále - rozhodně vím ještě o mnoha lidech, se kterými bych rád rozhovor udělal.
Tentokrát jsem přijal pozvání na kafíčko od ředitelky Základní umělecké školy ve Stodě. Pokládám tedy otázky a paní Dagmar Mastná ochotně odpovídá.
Z Vašeho přízvuku řeči je jasné, že nejste z tohoto kraje. Jak jste se tady ocitla?
To byla hodně dlouhá cesta. Já pocházím z Jihlavy. Když jsem studovala v Praze, seznámila jsem se se s manželem - ten je z Neratovic a u Merkína měl chalupu. Tam jsme často jezdili a po čase jsme se rozhodli se sem odstěhovat. Pak jsem začala učit v merklínské pobočce ZUŠ Stod. Pěkně to letí, už to bude 14 let.
Otázka, která musí přijít. Jak jste se dostala k muzice?
Můj dědeček byl hospodský. Ne, že bych jako dítě chodila do hospody, ale tam se pořád hrálo a zpívalo. Můj tatínek byl ze šesti dětí a všichni na něco hráli. Tatínek na akordeon a kytaru. Já jsem tedy doma vyrůstala na písničkách Semaforu a podobných skladbách. V první třídě mne vybrali do LŠU (dnešní ZUŠ), kde jsem se věnovala příčné flétně. V deváté třídě jsem dělala přijímačky na pažskou konzervatoř pro zrakově postižené, kde jsem vystudovala příčnou flétnu u paní profesorky Bílkové a klavír. Jsem moc vděčná, že jsem mohla studovat právě tuto školu. Tam byly nádherné vztahy jednak mezi studenty i mezi námi a profesory. Učili nás tam skutečné kapacity - p. Tichý, Kubička, Nálevka a další. Skvělí odborníci a skvělí lidé. Moc ráda se tam vracím.
Co potěší ředitelku ZUŠ?
Když jdu po městě a děti mne pozdraví, popřípadě zakřičí: "Já dneska přijdu a těším se." Nebo, když mne potká paní, kterou neznám, a řekne, že se jí ten a ten koncert líbil. To je úžasné.
A co naštve ředitelku ZUŠ?
To, když někdo nadává, že se nic nedělá, a když se to udělá, tak ten někdo mlčí. Švou mě lidi co remcají tak ze sportu. Je spoustu pěkných akcí, které se udělaly a zorganizovaly, ale remcat je totiž mnohem pohodlnější, než tyto akce navštívit.
Jaký je tajný sen ředitelky ZUŠ? I když chápu, že pak už to nebude tajný sen.
Abychom my a naši žáci nikdy nemuseli hrát před prázdným sálem. Aby na nás diváci pořád chodili a aby na nás chodili rádi.
Jak si představujete, že bude vypadat ZUŠ, řekněme, za padesát let?
To nevím, tak daleko si netroufám vidět, ale je jasné, že tzv. rámcové vzdělávací programy pro umělecké školy, které se připravují, umožňují každé škole profilovat se tak, jak jí to vyhovuje. Už není nutno držet se přesně stanovených osnov. Když škole vyhovuje více se věnovat komorní hře, ať se jí věnuje. Když má větší možnosti vychovávat orchestry - prosím, ať to dělá. Cíl musí být stejný, cesty mohou být různé. Dětem bychom měli ukázat to, že hudba je velký zámek, ve kterém je mnoho komnat. Jakou komnatu si vyberou je jen na nich. Obrovský význam hraje také osobnost ušitele. Ve Stodě takoví učitelé jsou.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám, aby skutečně na Vaše koncerty diváci chodili. Ostatně příležitostí mají ve Stodě dost, např. 12. 12. na žákovském koncertu, nebo 22. 12. na Vánočním koncertu učitelů ZUŠ Stod.
Ptal se Pavel Cích[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter