Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 11. 04. 2007 (7316 přečtení)

číslo 3 / 2007     Ročník XII.
Textová verze Stodských listů, které v papírové podobě dostávají zdarma do schránek všechny domácnosti ve Stodě.

Krátké zprávy
-Upozorňujeme majitele psů, že v neděli 25. února byla před domem č.p. 588 v Sokolské ulici nalezena uzenina naplněná granulemi určenými k hubení hlodavců. Tyto granule způsobují rozklad krve teplokrevným živočichům, tedy i kočkám a psům. Protože se tam návnada jistě neobjevila samovolně a případ by se mohl opakovat, žádáme majitele psů, aby na své miláčky dávali pozor a nenechali je volně pobíhat.
-V souvislosti s výstavbou kanalizace v Chotěšově a Mantově dojde v období od 19. března do 14. května k úplné uzavírce silnic II/230 a III/18045 v obci Mantov - Chotěšov. Z tohoto důvodu nebude na lince 450673 Stod - Chotěšov zajištěn spoj č. 5 (zrušen bez náhrady) a spoj č. 4 bude veden ze Stoda do Hoříkovis s vynecháním obsluhy zastávek Chotěšov, Losina; Chotěšov, Mantov, horní kolonie; Chotěšov, Mantov, u kovárny a Chotěšov, u školy - bez náhrady.
-Ve dnech 2.,3. a 4. května bude pro návštěvníky uzavřena Městská knihovna ve Stodě z důvodu přemisťování knižního skladu.
Kavárna Rychlá myš, kterou provozuje ÚSP Stod se nachází ve "staré DPS", otevřeno je od pondělí do pátku vždy od 12:00 do 18:00 a kromě výborné kávy můžete využít tři počítače s internetem.


Slovo starosty
V současné době se nejvíce dotazů týká výstavby kanalizace a marketu. Zeptali jsme se proto na tuto problematiku osoby nejpovolanější - starosty města pana Jiřího Vlka
V Plzeňském deníku vyšel článek o tom, že se ve Stodě bude stavět market, což okamžitě rozvířilo veřejné mínění. Jedni jsou pro, jiní proti, ale všichni se ptají kde a jaký market bude stát?
Myslím si, že Stod není tak malé město a nějaký market by si určitě zasloužilo, aby stodští občané nemuseli jezdit do okolních měst. Ideální místo pro výstavbu je za nově postavenou čerpací stanicí na Domažlické ulici. Jsou zde vybudované inženýrské sítě včetně nově upravené křižovatky. Proto jsem po získání souhlasu majitele pozemků začal jednat s možnými zájemci o výstavbu marketu. V současné době jsme pořád ve stádiu jednání. Firmy, které mají zájem o výstavbu marketu, si v současné době dělají průzkum o vhodnosti jeho výstavby ve Stodě. Proto dnes nemohu říci přesný termín výstavby ani jaký konkrétní market bude ve Stodě stát. Věřím ale, že se stodští občané konečně marketu dočkají.
Probíhá výstavba kanalizace tak, jak byla naplánovaná nebo se objevily nějaké nečekané problémy?
Výstavba kanalizace zasáhne polovinu Stoda, což znamená zhruba polovinu občanů našeho města, proto bych se hned na začátek chtěl omluvit lidem za problémy, které díky této výstavbě mají. V současné době přibude další problém a to s objízdnými trasami z důvodu výstavby v ulicích Revoluční a Družstevní. Musela se přesměrovat doprava do místních komunikací nebo přes jiná města. Autobusová doprava bude zachována. Dobrá zpráva je, že už se blíží lepší počasí a budou se moci provést opravy povrchů komunikací a konečně zmizí bahno z ulic. Samotná výstavba ve Stodě probíhá podle plánu, tj. termíny výstavby a finanční harmonogram jsou dodržovány. K měsíci březnu máme zhruba prostavěno 30 milionů korun. Jedna část kanalizace by měla být zkolaudována v dubnu a druhá v září.
Objevilo se za krátkou dobu Vašeho působení ve funkci starosty něco, co byste chtěl změnit?
Ve středu 21. 3. 2007 jsme měli 4. zasedání nově zvoleného zastupitelstva, kde jsme projednávali jeden z nejdůležitějších dokumentů zastupitelstva, rozpočet na rok 2007. Jsem rád, že jednání probíhalo konstruktivně a zastupitelé k dané problematice přistoupili velice zodpovědně. Trochu mě mrzí, že veřejného zasedání zastupitelstva se nezúčastnil ani jeden občan města Stod, přítomni byli pouze občané Lelova. Z tohoto důvodu jsem navrhl, že další jednání zastupitelstva se uskuteční v obci Lelov.
Děkujeme za odpovědi.
D. Myslíková


Rolnička
V neděli 25. března jsme ve stodském farním kostele přivítali dětský pěvecký sbor Rolnička Praha. Založil jej sbormistr Karel Virgler v roce 1978. V současné době v něm zpívá 150 dětí v koncertním sboru a dvou přípravných odděleních. Ve Studiu Rolnička dále pracuje smíšený sbor SmiRol. Rolnička pořádá každý rok kolem 50 koncertů v Praze, mimo Prahu i v zahraničí. S velkým úspěchem již navštívila téměř všechny evropské země, USA a Maroko. Vrcholem této sezóny bude koncert v rámci festivalu Pražské jaro, kde vystoupí 1.června. Rolnička je členem Unie českých pěveckých sborů. Činnost sboru podporuje Hlavní město Praha.Koncert ve Stodě se návštěvníkům velice líbil a můžeme říci, že jsme jím přivítali letošní jaro. Na fotografii je sbor při zkoušce před koncertem.


Ohlédnutí za letošním Masopustem
V neděli 25. února 2007 jste měli možnost zúčastnit se masopustního průvodu, který procházel téměř celým našim městem.
Začínalo se ve 14:00, kdy na balkoně radnice předal pan starosta Jiří Vlk vládu nad městem "purkmistrovi" a všem maskám. Poté, co byly jednotlivé masky představeny, vydal se masopustní průvod na cestu. Do pochodu a na jednotlivých zastávkách vyhrávala kapela ZUŠ ve Stodě. Průvod se zastavil u kulturního domu, na pěší zóně, u DPS, u kostela, před ústavem a svoji cestu ukončil v Novém mlýně na vepřových hodech. Tam, bohužel, na mnohé dobroty už nezůstaly. Bylo to ale tím, že nás a organizátory hodů zaskočila velice hojná účast stoďáků (což nebývá na všech akcích úplně pravidlem, ale bylo to super). Slibujeme však, že pro příští rok pilně pracujeme na nápravě.
Bylo nádherné vidět pohromadě tolik bavících se lidí a zejména tolik bavících se masek. Věříme, že organizátorům odpustíte případné chybičky, které se tu a tam mohly vyskytnout, a už teď se, spolu s námi, těšíte na Masopust 2008.
Chceme na tomto místě také poděkovat p. Ireně Tomanové, základní duši spolku Tradice za nevyčerpatelnou studnici nápadů, a všem organizátorům, kteří průvod masek připravili. Největší poděkování ale zaslouží všichni, kteří do masopustního průvodu přišli.
Závěrem ještě poznámka: Pro příští rok připravujeme malou výstavu o historii Masopustu ve Stodě. Obracíme se na Vás proto s prosbou o poskytnutí informací o Masopustu v historii (my vlastně ani nevíme, kdy byl ten poslední) a o případné zapůjčení fotografií.
Pavel Cích, ved. MKS Stod


Velikonoce
Hody,hody,doprovody....
Z hlediska křesťanské církve jsou nejvýznamnějším svátkem spojeným s památkou umučení a vzkříšení Krista.
Oslavy Velikonoc mají velice starou tradici sahající ještě do předkřesťanské doby. Latinské označení PASCHA = židovský svátek pesah, jenž byl památkou vysvobození Židů z egyptského zajetí. Pesah připadl na den prvního jarního úplňku. Velikonoce jsou pozůstatkem roku řízeného současně sluncem (slunovrat) a měsícem (úplněk). Velikonoce se tedy slaví po jarní rovnodennosti (stanovené na 21. březen), v neděli po prvním jarním úplňku. Jsou to svátky tudíž datumově pohyblivé.
Pokud už máme uklizeno, vynesenou Morenu a ve vázičce "kočičky", znamená to, že se Velikonoce rychle blíží.
Poslední týden před Velikonocemi se nazývá PAŠIJOVÝ (Pascha - pašije = utrpení Ježíše Krista, - pašijový týden).
Modré pondělí a Šedé úterý se lidé věnovali hned po ranním rozjímání, svátečnímu úklidu. Sazometná nebo také škaredá středa nazývaná tak proto, že se toho dne vymetaly komíny a věřilo se, že kdo se toho dne bude mračit , bude se škaredit celý rok. Zelený čtvrtek - z liturgického hlediska, začínají oslavy Velikonoc večerní mší právě na Zelený čtvrtek a končí nešporami o neděli Zmrtvýchvstání. Proč právě zelený? Např. v Německu je již doložen ve 12. stol. - dle zelené barvy mešního roucha. V lidovém prostředí se k němu váže zvyk jíst zelenou stravu (špenát, různé bylinky...), aby byl člověk po celý rok zdráv. V tento den můžeme naposledy slyšet kostelní zvony - dle lidové legendy odletěly do Říma. V tomto období se nedávaly ani zvonce domácím zvířatům a tuto absenci jejich hlasu nahrazovaly až do Bílé soboty různé řehtačky, trakaře a klepačky.
Velký pátek je v katolické liturgii dnem hlubokého smutku, je to den, kdy je třeba myslet na spásu. Je uctíván "Boží hrob" - např. v Praze poprvé v 80. létech 16. stol.. V barokní době se k poctě zemřelého Krista skládaly kantáty, jezuité zaváděli divadelní pašijové hry, vycházející ze středověké tradice ( hra o třech Mariích). Do okruhu předloh patří i středověká hra Mastičkář, jedna z nejstarších dochovaných českých divadelních her. Tato tradice pašijových her přetrvává do dnešních dní např. v Hořicích na Šumavě. Z lidového hlediska byla s Velkým pátkem spojena víra v magickou sílu země a zázraky, které se toho dne dějí. Země se otvírala, vydávala své poklady, dokonce se prý i na několik hodin otevíral sám Blaník. Lidé vstávali před východem slunce a odcházeli se omýt k potůčkům, aby byli uchráněni od nemocí.
Bílá sobota nebyla ve starém křesťanském světě dnem liturgickým, konala se jen noční bohoslužba - vigilie. V Českém prostředí se na bílou sobotu světil oheň před vchodem do kostela. Uhasila se domácí ohniště a hospodyně vložila na hraničku vlastní polínko a když kněz oheň posvětil, vzala žhavý oharek domů a zažehla nový oheň. Z ohořelých dřívek se zhotovovaly křížky, ty se pak nosily na pole, aby dobře rodila.
Boží hod velikonoční - v rámci svátku se provádělo okázalé svěcení velikonočních pokrmů - (beránek , mazanec, vejce, chléb i víno ) - což krom symbolického významu mělo i zcela praktický význam. Po období dlouhého půstu bylo třeba tělo připravit postupně na běžnou tučnou stravu, přes vybrané, posvěcené pokrmy. Dobrý hospodář daroval z posvěceného i kus svému zvířectvu.
Pondělí Velikonoční - z hlediska zvyků našeho lidu bylo nejvýznamnějším dnem, i když se k němu žádné významné liturgické úkony neváží. Toho dne se odbývala pomlázka, velikonoční hodování, mrskut (proto též mrskaný pondělek). Původně šlo zřejmě o magický obřad, který se časem posunul do polohy zábavy. Mládenci chodívali dům od domu s pomlázkami (dynovačkami, mrskačkami, šlehačkami, binovačkami, na Moravě též tatary ) z vrbového proutí, zdobené stuhami. Jimi šlehali dívky a ženy, aby byly čilé, krásné a zdravé, a ty jim za to dávaly malovaná vajíčka. Od pohanských dob bylo vejce symbolem života, snad právě proto se spojovalo s oslavou jara.
A aby oslav nebylo málo, podle křesťanů je ještě první neděle po velikonocích nazývána Bílá neděle, to proto, že se toho dne nosila naposledy bílá křestní roucha. Dnes je často dnem slavnostního prvního sv. přijímání.
....Uměli si naši předci oslav Velikonoc pořádně užít, co?
Pokusme se i my, v této hektické době užít si tyto krásné svátky jara v příjemném prostředí svých nazdobených příbytků v pohodě a ve zdraví.
Veselé Velikonoce všem za spolek Tradice přeje Irena Tomanová.

Velikonoční zajíček
Spojení zajíčka s oslavami Velikonoc nemá dlouhou tradici. Ujalo se koncem 19. stol. a rychle se k nám rozšířilo z německého prostředí, kde podle prastaré legendy nosil zajíc bohyni Ostaře semena a ona je vkládala do probouzející se země. Zajíček byl symbol chudoby, skromnosti, pokory a sebeobětování. U nás spojení zajíčka s Velikonocemi rozšířila povídka K. Schmidta "Kraslice", v níž vykládá, že kraslice pro hodné děti snáší na poli zajíček. Odtud se traduje i tzv. ukrývání vajíček - kdy děti hledají velikonoční nadílku v trávě na zahradě, kam ji právě ukryl velikonoční zajíček.

Z velikonočních pranostik:
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Prší-li na Bílou sobotu, bude v létě nouze o vodu.


Strom roku
K prvnímu jarnímu dni Nadace Partnerství vyhlašuje již šestý ročník ankety Strom roku. Soutěž o nejsympatičtější nás hravou formou přivádí k zájmu o životní prostředí a okolí ve kterém žijeme, zároveň je námětem pro činnost různých kolektivu. V anketě Strom roku neexistuji limity, nominovat strom může každý. Cenou pro vítězný Strom roku je odborné ošetření. Pomozte nám upozornit na krásy naší krajiny - nominujte do ankety Strom roku 2007. Veškeré informace naleznete zde: www.stromzivota.cz
Strom života
Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno
Tel.515 903 123
sekretariát 515 903 111, Fax. 515 903 110
e-mail: strom.zivota@ecn.cz
Veřejná sbírka "Strom života" č.ú.606794001/2400


Práce na kanalizaci
Velkým oříškem při projektování kanalizačních sběračů bylo účinné odkanalizování ulic na levé straně řeky Merklínky. Nejschůdnějším řešením se ukázalo přečerpávání splašků schybkou pod Merklínkou do kanalizace v Družstevní ulici. Náš snímek zachycuje pracovníky firmy BP stavby při ukládání plastové jímky přečerpávací stanice u mostu přes Merklínku.


Lelov
V únoru se vydala mužská část obyvatel Lelova na prohlídku Prazdroje. Doporučujeme všem pánům, kteří se dohadují jak se pivo vaří, aby se jeli také podívat.


Z usnesení z 8. jednání Rady města Stod, které se konalo 14. března 2007
Rada města ve Stodě:
152 - s c h v a l u j e pronájem nebytových prostor a uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě Komenského nám. č.p. 19, Stod, na dobu neurčitou, za cenu 487,90 Kč/m2/rok, plus inflační nárůst, se společností SVĚT OBUVI, se sídlem Červené Poříčí 97, zastoupené panem Ing. Petrem Růžkem
153 - s c h v a l u j e uspořádání sbírky pro Diakonii Broumov ve dnech 27. 3. a 28.3. 2007, v Kulturním domě ve Stodě
154 - s c h v a l u j e Dohodu o splátkovém kalendáři, uzavřenou mezi městem Stod a paní Soňou Fabiánovu, bytem Rolnická 791, Stod, dle předloženého návrhu
155 - s c h v a l u j e uzavření Dodatku ke smlouvě 610-2729-4, mezi městem Stod a společností Well s.r.o. Plzeňská 1015, Třemošná, dle předloženého návrhu
156 - s c h v a l u j e příspěvek na materiál ve výši 5 000,-- Kč, LMK SMČR, Klub volného letu, Stod
157 - s c h v a l u j e uzavření "Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji" na zajištění dopravní obslužnosti mezi městem Stod a Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň
158 - s c h v a l u j e na základě § 102 odst. 2, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 30, odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účetní uzávěrku příspěvkové organizace Města Stod Základní umělecká škola Stod, Dělnická 511, Stod, včetně rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2006 ve výši 27 289,49 Kč takto: částku 1 324,69 Kč do rezervního fondu organizace a částku 500,-- Kč do fondu odměn a částku 25 464,80 Kč odvést do rozpočtu zřizovatele města Stod
159 - s c h v a l u j e na základě § 102 odst. 2, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 30, odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účetní uzávěrku příspěvkové organizace Města Stod Základní škola a mateřská škola Stod, Komenského nám. 10, Stod, včetně rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2006 ve výši 215 927,00 Kč takto: částku 43 419,80 Kč do rezervního fondu organizace a částku 1.000,00 Kč do fondu odměn a částku 171 507,20 Kč odvést do rozpočtu zřizovatele města Stod
160 - s c h v a l u j e prodej vyřazené stavební buňky panu Lubomíru Jungbauerovi, bytem, Vrabinská 648, Stod, za cenu 1 000,-- Kč
161 - s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 200360 na provedení stavby "Odstranění havarijního stavu stropu, půdní vestavba ZŠ Stod", uzavřený mezi Městem Stod a společností VW Wachal a.s., Tylova 220/17, Kroměříž, dle předloženého návrhu
162 - s c h v a l u j e zprávu Hlavní inventarizační komise o provedené inventuře majetku města Stod v roce 2006, dle předloženého návrhu
163 - s c h v a l u j e Předávací protokol - stavbu ochranného ostrůvku pro přechod chodců, stavbu chodníku od společnosti Společnost INNA WEST CZ s.r.o. se sídlem Domažlická 236, Stod, IČ 26369095, zastoupená Jaroslavem Strejcem, jednatelem, která ji předává městu Stod, se sídlem nám. ČSA 294, Stod, IČ 257265, zastoupené Jiřím Vlkem, starostou, za účelem údržby a správy, dle předloženého návrhu
164 - s c h v a l u j e Změnový list č. 1/3A 3A Stod kanalizace, dle předloženého návrhu
165 - s c h v a l u j e Změnový list č. 3/3A 3A Stod kanalizace, dle předloženého návrhu
166 - s c h v a l u j e Změnový list č. 12/3A 3A Stod kanalizace, dle předloženého návrhu
167 - s c h v a l u j e Změnový list č. 1/3B 3B Stod ČOV, dle předloženého návrhu
168 - s c h v a l u j e přidělení bytu č. 17+18, č.p. 737, Dělnická ul., Stod, Dům pečovatelské služby Anně a Ferdinandovi Němečkovým, bytem Revoluční 336, Stod
169 - s c h v a l u j e přidělení bytu č. č. 46, č.p. 777, Komenského nám., Stod, Dům pečovatelské služby paní Barboře Vrbové, bytem Domažlická 444, Stod
170 - s c h v a l u j e přidělení bytu č. 3 na náměstí ČSA 23 o velikosti 1+1, slečně Marcele Myškové, bytem Rolnická 791, Stod, na dobu určitou dvou let
171 - s c h v a l u j e pokácení 5 ks topolů na p.č. 3915/13 v k.ú. Stod ve vlastnictví města Stod, o obvodu kmene 190 cm, 240 cm, 250 cm, 290 cm, 440 cm ( měřeno ve výšce 130cm nad zemí )
172 - s c h v a l u j e Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě uzavřené mezi městem Stod a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 130 34, Praha 3, dle předloženého návrhu
173 - s c h v a l u j e pozemku parc.č. 2532/1 o výměře 231,8 m2 (zahrádka č. 2 v Domažlické ulici) paní Martině Holé, nám. ČSA 32, Stod, na dobu neurčitou
174 - s c h v a l u j e smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0000491/2-d mezi městem Stod a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín a Dohodu o udělení souhlasu a o jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání nemovitost
175 - s c h v a l u j e Platový výměr ředitelky Základní a mateřské školy Stod Mgr. Věry Fichtlové, s účinností od 1.2.2007, dle předloženého návrhu
176 - s c h v a l u j e pokácení 1 ks stříbrného smrku na pozemku p. č. dle KN 540/4 v k.ú. Stod (Hradecká ulice, Stod), obvod kmene 140 cm
177 - s c h v a l u j e pokácení 1 ks ztepilého smrku (dvoják) na pozemku p.č. 558/2 v k.ú. Stod (ulice B.Němcové, Stod), obvod kmene 110 cm
178 - n e s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku Svazu diabetiků ČR, územní diabetická organizace Domažlice
179- j m e n u j e paní Ivu Hořanovou členkou komise školské, kulturní a sportovní, s účinností od 1.3.2007
180 - 1) z ř i z u j e Řídící skupinu pro komunitní plánování
    2) jmenuje členy Řídící skupiny p.Lubomíra Jungbauera, Bc. Filipa Hrubého, Mgr. Radomíra Bednáře, MUDr. Vladislava Žižku, Ing. Markétu Kočkovou, paní Annu Sýkorovou, paní Dagmar Terelmešovou a Ing. Pavlínu Anderlovou
181 - d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc.č. 1404/1, 347/5 a 1383/1 v k.ú. Stod
182 - d o p o r u č u j e zastupitelstvu města neschvalovat prodej pozemku parc.č. 3937/13 k.ú. Stod
183 - d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku st.p.č. 220 v k.ú. Stod, dle předloženého návrhu
184 - d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit výše měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města, dle předloženého návrhu
185 - d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit rozpočet města Stod na rok 2007
186 - d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Plán čerpání sociálního fondu v r. 2007
187 - b e r e n a v ě d o m í informace pana starosty
Jiří Vlk, starosta města
Lubomír Jungbauer, místostarosta městaPOLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE
Prevence v rámci kontroly rekreačních objektů
Chtěli bychom touto cestou informovat občany o novém preventivním prvku v rámci kontroly rekreačních objektů. Jedná se o letáky, které policisté již vylepují a budou vylepovat, zejména pak mimo rekreační sezónu, přímo na rekreační zařízení. Leták poskytuje majiteli informaci o tom, že při kontrole nenesl objekt viditelné známky narušení, datum, kdy ke kontrole došlo, podpis policisty, který kontrolu provedl a kontakt na příslušné obvodní oddělení Policie České republiky. Na druhé straně je pak uvedeno několik doporučení, která směřují v rámci prevence k tomu, jak ochránit vlastní majetek a předejít tak možnému vykradení objektu.

Informace k telefonickému dotazování
V pátek 2. března bylo zahájeno telefonické dotazování občanů, které se týká spokojenosti s prací Policie ČR. Tento výzkum probíhá přímo z iniciativy Policie České republiky s cílem poznat názor občanů. Dotazování bude probíhat až do června roku 2007, v pracovních dnech v době od 09:00 do 20:30 hod a o víkendech v časovém rozmezí 10.00 - 18: 00 hod. Děkujeme předem všem, kteří se dotazování zúčastní.

Poděkování
K 1. dubnu odchází do výsluhy pan por. Jiří Velíšek, který sloužil u Policie České republiky již od roku 1969. Na obvodním oddělení v obci Stod působil jako vedoucí od 1. 8. 1995 do 31. 12. 2006. Za jeho dlouholetou práci ve službách policie si určitě právem zaslouží naše poděkování.
nprap. Mgr. Pavla Soukupová


MAMMA HELP CENTRUM V PLZNI
Od 20. března 2007 poskytuje poradenské služby onkologicky nemocným ženám a jejich blízkým nová poradna v Plzni. Je již šestým specializovaným střediskem tohoto typu v České republice. Tato centra již úspěšně pracují v Praze, Brně, Hradci Králové, Přerově a Zlíně. Mamma help je největší pacientská organizace, která se v ČR stará o ženy s karcinomem prsu a také o zlepšení informovanosti široké veřejnosti o možnostech prevence a léčby tohoto nádorového onemocnění. VMH centrech pracují vyléčené pacientky, které kromě informací a praktických rad mohou nabídnout také svou vlastní zkušenost s nemocí a náročnou léčbou. Kromě individuálního poradenství MH centrum nabízí arteterapeutické dílny, rehabilitační cvičení, vzdělávací přednášky a besedy.
MH centrum Plzeň najdete na adrese:
Žlutická 1694/2, v objektu bývalé MŠ, sídliště Košutka
Tel. 377 917 395 , e-mail: plzen@mammahelp.cz, www.mammahelp.cz


Zámecký rendlík
Ve dnech 7.3 - 9.3.2007 proběhl II. ročník kuchařské soutěže s názvem Zámecký rendlík. Soutěž pořádalo Odborné učiliště při VÚ Hostouň. Integrovanou střední školu Stod reprezentovalo soutěžní družstvo složené z žákyně II. ročníku učebního oboru Kuchař (-ka) - číšník (servírka) pro pohostinství Šárky Malé a žáka III. ročníku stejného oboru Jiřího Majera. Žáci obsadili 2. místo v soutěži. Děkujeme učitelkám odborného výcviku Bc. Martě Zoubkové a Haně Hrdličkové za přípravu žáků na soutěž a blahopřejeme k umístění soutěžícím.
Ing. Martin Jurák, zástupce ředitele pro praktické vyučování a výchovu mimo vyučování


SLET ČARODĚJNIC - FILIPOJAKUBSKÁ NOC
Od středověku se věřilo, že existují dny, kdy mají nečisté síly větší moc než jindy. Takovým dnem byl i noční čas z 30. dubna na 1. května. Věřilo se, že ďábel může uplatňovat svou moc na zemi jen prostřednictvím lidí, v podobě čarodějnic. Zvláště staré ženy bývaly často obětí těchto předsudků a bývaly mnohdy upalovány na hranici za čarodějnictví. Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně - mladíci zapalovali košťata a vyhazovali je do výšky prý proto, aby viděli čarodějnice létající na košťatech v povětří. I my "Stoďáci" máme takové vyvýšené místo k rozdělání ohně proti čarodějnicím jak stvořené - ano "Křižák". Popusťme uzdu své fantazie (jako při letošním zdařilém Masopustu) a vyrazme na slet čarodějnic!
S příchodem měsíce května bylo spojeno stavění staročeských májů - o tom si zas něco více povíme příště.
Irena Tomanová , spolek Tradice, i.tomanova@seznam.cz


Na kafíčku s....
Možná se bude zdát, že o člověku, se kterým budu dělat dnešní rozhovor, píšeme až příliš často. Ale na druhou stranu. Kolik reprezentantů má město Stod? Zase tolik jich není. Ano vybral jsem si Honzu Klika, leteckého modeláře, reprezentanta ČR v kategorii F1D, což jsou mezinárodní volně létající modely. Honza se nejvíce věnuje pokojovým, gumou poháněným modelům. O nich hlavně také bylo naše povídání, pro které jsme si vybrali příjemnou kavárničku, která není ve Stodě dlouho. Rychlá myš se jmenuje.
Honzo, řekni něco málo o sobě, o tvém působení a o tom, jak jsi se k modelařině vůbec dostal?
Narodil jsem se ve Stodě, ale bydlím v Křimicích. V současné době studuji SPŠ elektrotechnickou, Technické lyceum. K modelařině mne přivedl táta, který také staví modely a má také velké úspěchy. Začínal jsem jako většina kluků s malými balsovými házedly. Postupem času jsem se ale začal specializovat na gumou poháněné větroně a hlavně na pokojové modely.
Když se tak na to letadýlko dívám, mám na něj strach sáhnout, co ještě s ním létat. Jak dlouho vůbec trvá stavba takého letadla.?
Ono je pro stavbu potřeba mnoho přípravků a také je potřeba si vyrobit nějaké polotovary. To je např. folie, která je na křídlech. Ta se vyrábí tak, že se na vodu vylije tenká vrstva nitrolaku, pak se v rámu sundá a nechá asi dva měsíce vyzrát. Když ale máme připravený materiál a přípravky, pak stavba není tak zdlouhavá, trvá zhruba týden.
Jak jsou těžké tyto modely? A jak jsou poháněné?
Celý model váží, včetně gumového pohonu, 1,2 gramu, samotné křídlo pak 0,3 gramu. Jak už jsem řekl létají na gumový pohon. Doba letu takového letadélka se pohybuje zhruba kolem půl hodiny. Letadla sice létají na gumový pohon, ale o mých letadlech se říká, že létají na broskvovou minerálku, kterou mám hodně rád, a kterou si na závody všude po světě vozím.
Honzo ty už jsi dosáhl mnohého. Máš nějaké ambice, nějaké tajné sny, které si chceš splnit?
Letos se létá Mistrovství Evropy. Koná se koncem srpna v Chorvatsku, ve sportovní hale v Bělehradě. Netajím se tím, že bych tam chtěl vyhrát a obhájit tak moje minulé vítězství. Předtím ale pořádá náš stodský klub otevřené Mistrovství republiky s mezinárodní účastí, kde se předpokládá účast minimálně ze všech okolních států Evropy. Tam se moc těším. Bude ve dnech 1. až 3. června v bývalé jízdárně v Tachově - Světcích a tam bych chtěl také uspět co nejlépe.
Co ti vůbec modelářství přináší?
Je to takový zvláštní pocit, kdy zvládnete "nicotnou" hmotu a přetvoříte jí v něco, co se dokáže desítky minut pohybovat ve vzduchu. Naše modely dokážou skutečně létat běžně okolo 35 minut.
Tak mne napadá. Co kdybychom veřejnosti někdy ukázali tvůj model v akci. Třeba o přestávce na příštím městském plesu?
No jasně. Pro tu příležitost vyrobím speciální "plesový" model. Příští rok ho určitě ukážeme při letu.
Přeji ti, aby se ti ještě dlouho dařilo a samozřejmě nejen tobě, ale i celému stodskému klubu volného letu. Děkuji za rozhovor.
Za redakci ještě přidávám jednu pozvánku na krajský přebor mládeže, jehož pořadatelem jsou také stodští. Ten se bude konat 28. dubna na "letišti" v Kožlanech v šesti kategoriích.
Ptal se Pavel Cích


Kalendář kulturních akcí duben - květen 2007
Kontakt: MKS Stod
tel.: 379 209 481
e - mail: mks@mestostod.cz

Duben
Rozhledna Křížový vrch otevřena od dubna do konce října, SO, NE a ve svátcích od 10. - 17. 00 hodin.
2. - 30. 4. Výstava fotografií otce a syna Jungbauerových v infocentru na radnici, pořádá MKS.
14. 4. Taneční soutěž ve standardních a latinskoamerických tancích v kulturním domě od 10. 00 hodin, pořádá MKS.
19. 4. Michal Suchánek a Richard Genzer od 19. 00 hodin v kulturním domě, předprodej vstupenek od 2. dubna v infocentru na radnici, pořádá MKS.
21. 4. Taneční zábava od 20. 00 hodin v kulturním domě, hraje skupina ARAKAIN, pořádá p. Teršl.
30. 4. 3. slet čarodějnic na Křížovém vrchu od 18. 00 hodin, na programu jsou hry a soutěže o ceny, vyhlášení nejlepší čarodějnice, hudba, vystoupení šermířů, táborák, prohlídka okolí z rozhledny, občerstvení zajištěno, pořádá MKS.

Květen
1.- 31. 5. Výstava fotografií otce a syna Jungbauerových v infocentru na radnici, pořádá MKS.
4. 5. Pietní akt v Háji umučených od 17. 00 hodin a položení květin ke hrobu 241 obětí transportu smrti z 2. světové války.
5. 5. Putování na Křížový vrch a bohoslužba u Kříže v 9. 30 hodin, pořádá Římskokatoliclá církev.
10. 5. Den matek od 17. 00 hodin v kulturním domě, pořádá MŠ, ZŠ, ZUŠ, ISŠ a MKS.
17. 5. Absolventský koncert žáků ZUŠ Stod ve Špitální kapli, pořádá ZUŠ.
19. 5. Taneční zábava od 20. 00 hodin v kulturním domě, hrají skupiny TURBO a KARAMEL, pořádá p. Teršl.
21. 5. Radim Uzel přednáška na téma: "Máj, lásky čas" od 19. 00 hodin v kulturním domě, předprodej vstupenek od 2. 5. v infocentru a na radnici, pořádá MKS.
25. - 26.5. GigantFest 2007 - Dvůr Gigant v Záluží u Stodu, pořádá p. Korec.
25. 5. 20. 5. Koncert na pěší zóně od 14. 00 hodin, pořádá ZUŠ. (termín opraven na základě komentáře, viz níže)
V infocentru na radnici je v prodeji nové číslo časopisu Vítaný host - Jaro 2007 za 42,- Kč, kde najdete zajímavé tipy na výlety za krásami Plzeňského kraje.


Z nových knih
Posedlá strachem - J. Frey
Skutečný příběh dívky, která touží po zábavě, zamilovanosti, má plány do budoucna stejně, jako její vrstevníci. Přesto je však něco jinak. Noře se do života vloudil strach a už ji neopouští. Stále častěji se opakují záchvaty paniky. Každý den musí Nora bojovat se svojí fóbií.
Hvězdná kniha 1-3 E. L´Homme
Třísvazková fantasy vypráví o dobrodružstvích čarodějnického učně. Kniha měla obrovský úspěch ve Francii.
Raději smrt - N.Davies
Historie operací speciálních jednotek. Během posledních 30 ti let se nárůst mezinárodního terorismu odrazil ve vývoji světových událostí. Pro boj s touto novou hrozbou byly vytvořeny jednotky, které s teroristy bojují jejich vlastními zbraněmi.
Šťastná hvězda - J.Heller
Autorka deseti bestsellerů napsala skvělou satiru na téma matky a dcery. Její román vyniká bystrými postřehy stejně jako vtipem.
Letadlo proti letadlu - N.Franks
Ilustrovaná historie vzdušných soubojů od roku 1914 do současnosti. Strategie a taktika vzdušných bojů první a druhé světové války, Koreje, Vietnamu a z Perského zálivu.
Pavoukovi a další bezobratlí
Přestože mnoha lidem nahánějí strach nebo u nich vzbuzují odpor nikde jinde v živočišné říši nelze najít tolik rozmanitostí ve vzhledu a způsobu života jako mezi bezobratlými. Zasvěcený text s množstvím detailů a nových poznatků zavede čtenáře do světa pavouků, štírů, slimáků a ploštěnek.


MÁJOVÝ POHÁR
(běh na Křížový vrch - 2.ročník)
Firma AGRI FAIR - POWER LIFT s.r.o. se sídlem ve Stodě si dovoluje pozvat všechny rekreační sportovce na veřejný běžecký závod na 3.333 m. Tato akce se koná u příležitosti 16-letého výročí založení firmy.
Datum: sobota 5. května 2007
Sraz účastníků: 10:00 hod.
Start běhu: 10:30 hod.
Místo startu: Pohostinství "Ve mlejně" Stod (za budovou ÚSP)
Nejlepší v jednotlivých kategoriích obdrží hodnotné ceny. Za překonání traťového rekordu bude udělena zvláštní cena.
Doplňující informace obdržíte na tel. č. 602 707 277


Jaké sochy stály na našich náměstích?
V minulosti jsem slyšel řadu polemik našich občanů o tom, jaká vlastně stála socha na současném náměstí ČSA. Někteří lidé dokonce tvrdili, že přes druhou světovou válku zde stála bronzová socha A.Hitlera, která prý je v prostoru dnešního parkoviště zakopána. To mi vnuklo myšlenku otisknout do dnešního vydání Stodských listů několik starých fotografií, které asi málokdo zná. Podařilo se mi najít nejstarší dochovanou fotografii náměstí, která pochází z druhé poloviny 19.století. Fotografie o rozměru 6 x 9 cm je velmi poničena, ale dnešní počítačové programy dokážou mnoho věcí opravit. V levé části snímku je vidět část kašny a roubený dům v místech, kde dnes stojí dům pana Bárka (porcelán). Největším překvapením je, že zde nestojí socha Josefa II., jak se uvádí v historických pramenech, ale prokazatelně dvousoší Panny Marie a Jana Nepomuckého, které po náročném restaurování krášlí dnes náměstí Komenského. Přestože hodně detailů fotografie zanikne tiskem je velmi dobře patrné, že přes náměstí vedla otevřená stoka, která odváděla vodu i z městského pivovaru do Radbuzy. Pro upřesnění musím říci, že první kanalizace se začala ve Stodě stavět až v roce 1896. Za povšimnutí stojí prostřední dům, který byl pravděpodobně již tenkrát hotelem s povoznictvím. Za první republiky zde byl hotel "Weber", jak dokládá jeden ze snímků, který byl po osvobození v r.1945 přejmenován na hotel "Partyzán". Další archivní snímek byl pořízen po roce 1928, kdy na náměstí již stál památník obětem první světové války. Na dalším snímku z roku 1942 je u tohoto památníku zachycena tryzna za padlého důstojníka německé armády. To jednoznačně prokazuje, že v té době tu socha A.Hitlera nestála. Nepodařilo se mi zjistit, kdy byl památník obětem první světové války odstraněn. V archivech jsem našel jen informaci, že socha umírajícího vojáka je uložena někde ve sklepení měšťanského pivovaru. Chceme sice sklepení prohlédnout, ale nevěřím v nějaký úspěch. Otvírá se tu otázka, jaká socha na náměstí stála od roku 1900. V archivu máme několik snímků jak z výstavby mostu, tak z výstavby radnice (1900-1903), kdy bylo dvousoší panny Marie a Jana Nepomuckého na místě, kde stojí dnes. Budu dále hledat v archivech, zda se mi podaří tuto nejasnost v historii města vyřešit.
Lubomír Jungbauer, místostarosta města


Čteme v smolných knihách
Vážení čtenáři, jak jistě většina z vás ví, naše město mělo uděleno nejen právo soudní, o čemž vypovídá náš znak, ale také právo exekuce. Popravy byly prováděny jak na Šibeničním vrchu, tak na dnešním náměstí Komenského. Vybral jsem vám dnes soudní zápis:
Konec lupičské bandy
V noci z 24. na 25. listopadu roku 1809 přepadla lupičská banda, která měla hlavní sídlo ve Stodě, staňkovskou faru, přičemž byl zavražděn farář Václav Steinbach. Na místě zločinu byla nalezena stará povoznická lucerna, která velkou měrou přispěla k dopadení zločinců, kteří byli předáni spravedlnosti do Plzně. Ukázalo se, že tito výtečníci toho měli na svědomí daleko více, ale vražda starého faráře byla vyvrcholením jejich činnosti. Byli to: Jakub Bayer, Ondřej Bayer, Josef Steiner Lorenz Pilfusek - všichni ze Stoda a Ondřej Leibl z Milovic. Na základě rozsudku okresního soudu v Plzni byli k trestu smrti odsouzeni Jakub Bayer, Ondřej Bayer a Ondřej Leibl. Ondřej Bayer byl jako příslušník armády popraven až v listopadu 1810. Zbylí dva byli popraveni již 17. března 1810 v Plzni za pražským předměstím na vyvýšenině proti řece na staré pražské silnici. Poprava byla veřejná a konala se provazem. Dostavilo se na ni mnoho lidí a bylo vybráno 363 feniků, které byly rozdány chudým. Lorenz zemřel ve vězení, Steiner z vězení utekl, ale byl zadržen ve Vídni, kde se mu opět podařilo utéci a nakonec se dostal až do Ameriky.
Lubomír Jungbauer, místostarosta města


Související články:
Stodské listy (16.03.2007)
Stodské listy (08.02.2007)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 1)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter