Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 14. 08. 2007 (6688 přečtení)

číslo 6 / 2007     Ročník XII.
Textová verze Stodských listů, které v papírové podobě dostávají zdarma do schránek všechny domácnosti ve Stodě.

Krátké zprávy
Kinematograf bratří Čadíků
I letos zavítal do letního kina Kinematograf, aby promítal filmy z české produkce. Tentokrát byl u nás ve dnech 26. – 28. června a na programu byly filmy Kráska v nesnázích, Grandhotel a Jak se krotí krokodýli. I přes poměrně chladné a deštivé počasí nebyl vůbec problém s účastí, a to nás těší. Také letos bylo vybíráno vstupné dobrovolné, které bylo věnováno na charitativní projekt „Dar života“. Ten se věnuje otázce dobrovolného dárcovství krve a ze Stoda na jeho účet putuje 2 355,-Kč.
Cesty krajem
Pokud jste se v poslední době podívali na webovou stránku města Stod, jistě Vám neušlo, že je tam umístěn nový odkaz. Doporučujeme Vám tedy jít na www.mestostod.cz, poklepat na ikonu s logem “Cesty krajem“ a podívat se na nové video o našem městě, které je umístěno na serveru Cesty krajem. Věříme, že se Vám prezentace bude líbit, a že na uvedeném serveru najdete mnoho užitečných informací.
Knihovna
Část pro dospělé čtenáře dostala „nový kabát“. V průběhu července šikovní řemeslníci vymalovali, položili novou podlahu a natřeli topení. Právě z důvodu těchto prací bylo nutno všechny knihy zabalit do krabic a vystěhovat a po skončení prací je zase vrátit na původní místo. Děkujeme brigádníkům, kteří s přesunem knih pomohli. Čtenáři byli jistě rádi, že se dveře knihovny znovu otevřely o týden dřív, než se původně plánovalo.

Vážení občané,
již jsme vás informovali, že v dnešní době neustále stoupá počet písemností, na kterých musíte mít úředně ověřený podpis. V minulosti jsme ověřovali pouze na matrice, v budově radnice. Dnes máme pracovišť, kde se ověřuje více. Je to v budově MěÚ v Sokolské ulici 566, kde ověřuje slečna Dana Duchková ve II. patře budovy, a také pracovnice podatelny. Využívejte prosím pro vidimaci a legalizaci spíše tato pracoviště v Sokolské ulici. Vyhovíme vám rychleji zejména v neúřední dny, úterý, čtvrtek a pátek. Děkuji za pochopení,
Pavlína Anderlová, tajemnice MěÚ

Letní slavnost na Křížovém vrchu
Byl sváteční den 5. července a na Křížovém vrchu se opět konala letní slavnost, kterou uspořádalo Město Stod ve spolupráci s Mikroregionem Radbuza. Těmito slavnostmi se vracíme k tradici slavností, které se na "Křižáku" kdysi konaly a na které se jaksi pozapomnělo. A daří se. Vždyť počet účastníků rok od roku stoupá. I letos bylo proč přijít a na co se dívat. Ale pěkně popořádku.
Údržba našeho města opět odvedla pěkný kus práce, a tak se podařilo vytvořit pěkné zázemí pro pohodlí návštěvníků, kterých nakonec přišlo kolem pěti stovek. V úvodu návštěvníky přivítali místostarosta města Stod a koordinátor prací na Křířovém vrchu za Mikroregion Radbuza pan Lubomír Jungbauer a radní za město Dobřany a člen výkonné rady mik. Radbuza pan Marek Sýkora. Ten také přítomné seznámil s projektem Čistá Radbuza, který v mnohých městech nyní probíhá.
Pak už byl čas na doprovodný program. Letos jsme měli možnost přivítat chotěšovské Májovníky, kteří předvedli zdařilou Českou besedu a po nich diváky svým vystoupením uchvátily Dobřanské bábinky. Divákům k poslechu a také k tanci hrála Holýšovská trojka - výborně. Kromě toho byla možnost podívat se na okolí z rozhledny, ta byla celý den otevřená. Možnosti využilo kolem dvou stovek lidí.
Zájem vzbudila sbírka na rozvoj věže a okolí. Za finanční obnos si bylo možno odnést perníková srdíčka, která byla vyrobena právě pro tuto jedinečnou příležitost. Tímto děkujeme paní Gwosdzikové, která je vytvořila. Musíme však říci, že se po srdíčkách, k naší radosti, jen zaprášilo, a tak pro příště bude zřejmě potřeba jich vyrobit mnohem více. Celkem se vybralo 2 086,50 Kč.
Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří se postarali o bezchybný průběh. Všechny Vás zvu na další akce na Křížovém vrchu. Tedy 30. dubna na Sletu čarodějnic a 5. července na letní slavnosti nashledanou.
Pavel Cích, ved. MKS

Komunitní plánování sociálních služeb na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany
Město Stod je dalším městem v Plzeňském kraji, které se pokouší zmapovat, poznat a zprůhlednit systém sociálních služeb na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany a to formou cíleného plánování sociálních služeb.
V lednu 2007 byl zahájen šestnáctiměsíční projekt tzv. komunitního plánování sociálních služeb, jehož realizaci zajišťuje Městský úřad Stod ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy. Realizace projektu je z větší části hrazena z prostředků Evropské unie, menší částí se na financování projektu podílí město Stod.
Co je komunitní plánování sociálních služeb? Jedná se o plánování rozvoje sociálních služeb pro určitou oblast (obec, město, region) za účasti lidí, kterých se sociální služby týkají. Výsledkem je společná dohoda o budoucí podobě sociálních služeb. Při komunitním plánování si klademe především tyto otázky: jaké sociální služby budeme v budoucnu potřebovat a proč, jak zkvalitnit poskytování sociálních služeb, jak zlepšit spolupráci mezi veřejnou správou, poskytovateli sociálních služeb a širokou veřejností v oblasti poskytování sociálních služeb?
V rámci projektu budou odpovědi na tyto otázky společně hledat jak organizace nabízející sociální služby, tak zástupci a pracovníci obcí a měst ve správním obvodu obcí s pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany a zároveň lidé, kteří sociální služby v současnosti využívají či potenciálně budou využívat v budoucnu.
Naším společným cílem je do dubna 2008 naplánovat rozvoj sociálních služeb pro období 2009-2012, pro seniory a osoby se zdravotním postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Již proběhla anketa mezi širokou veřejností zjišťující spokojenost se sociálními službami v regionu, informovanost občanů a problémy v oblasti sociálních služeb. Dále jste se mohli zúčastnit dvou veřejných setkání, konaných v květnu v Dobřanech a ve Stodě, která seznamovala občany s obsahem a cílem projektu.
V současnosti se můžete aktivně zapojit do činnosti pracovních skupin, které jsou jádrem celého plánování. Veškeré návrhy na zkvalitňování služeb jsou na společných setkáních projednávány a na jejich základě jsou zhodnocovány možnosti jejich budoucí realizace. Vyjádřete se k tomu, co se Vám ve Vašem regionu líbí a co naopak nelíbí v oblasti sociálních služeb, co by Vám umožnilo zde lépe žít, jak je možné situaci zlepšit? Společně budeme hledat řešení. Cílem je vytvořit kvalitní a do praxe převeditelný komunitní plán sociálních služeb, který má vycházet vstříc potřebám uživatelů sociálních služeb s ohledem na místní možnosti a podmínky. Tento materiál bude široce diskutován s veřejností a na závěr bude předložen Radě a Zastupitelstvu města Stod a města Dobřany ke schválení. V jeho rámci vzniknou návrhy konkrétních projektů, které by měly být v období 2009 - 2012 realizovány.
Dalším užitečných výstupem projektu, který bude sloužit občanům regionu pro jejich lepší orientaci v sociální oblasti, bude první oficiální Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Půjde o brožuru s kontaktními informacemi potřebnými při řešení různých životních situací a při hledání sociální pomoci. Katalog bude veřejnosti k dispozici v září roku 2007.
Aktuální informace o projektu a připravovaných setkáních jsou k dispozici na adrese www.mestostod.cz v sekci Komunitní plánování a u kontaktní osoby pro KPSS ve Stodě (tel.: 724 338 139).

Slavnostní vyřazení žáků
Ve středu 27. června 2007 proběhlo ve velkém sále kulturního domu ve Stodě slavnostní vyřazení žáků, kteří letos opouštějí základní školu. Poprvé probíhalo současně s vyřazením žáčků mateřské školy, kteří se v září tohoto roku stanou prvňáčky. Celý program řídil výchovný poradce školy Mgr. Miroslav Jindřich. Každý, kdo opustil školu, obdržel z rukou ředitelky školy Mgr. Věry Fichtlové a starosty města Jiřího Vlka nádherný pamětní list a malý dárek na památku. Ti také v krátkých projevech popřáli všem mnoho zdaru a štěstí v dalším životě.
I my přejeme odcházejícím žákům mnoho štěstí a budoucím prvňáčkům úspěchy ve škole. Závěrem si dovolíme použít slova paní ředitelky a posíláme prosbu: „Buďte slušnými lidmi.“

Rozlučka se školním rokem
Ve čtvrtek 28. června se v areálu stadionu a letního kina uskutečnila „Rozlučka se školním rokem“, která byla určena především pro žáky stodské školy a jejich rodičům. Nejprve se v programu představila společnost Zayferus, která se již dlouhá léta věnuje ochraně dravých ptáků a sokolnické činnosti. Při ukázkách se diváci dozvěděli mnoho zajímavého a na vlastní oči viděli v akci sokola, káně, supa a mnoho dalších. Některé děti měly dokonce štěstí a zkusily si dravého ptáka přivolat na ruku.
V dalším programu rozlučky si, i přes nepřízeň počasí, děti mohly zasoutěžit a zatančit si. Písničky jim vybíral Honza Krpálek. Celý program končil večer při promítání filmu, „Jak se krotí krokodýli“, který zároveň zakončil i letošní působení Kinematografu bratří Čadíků v našem městě (o tom na jiném místě listů).
Dětem přejeme nádherné prožití zbytku prázdnin.
Pavel Cích, ved. MKS

Stodská pouť 2007
V sobotu 21. a v neděli 22. července byla stodská pouť. Kromě spousty atrakcí a stánků s nejrůznějšími předměty, se konal v sobotu i v neděli v areálu letního kina a stadionu doprovodný program. Konkrétně: v sobotu zahrála dechová kapela Horalka, výborná dixilandová skupina Brass Band Rakovník a vynikající The Beatles revival. Večer se konala zábava pod širým nebem - hrála skupina Bells a ve 23 hodin zakončil sobotní program nádherný ohňostroj.
Už od deseti hodin však v sobotu probíhal v dolní části stadionu lidový jarmark, který vítal příchozí na stadion. Tam v odpoledních hodinách proběhly dva fotbalové zápasy, a to zápas Staré gardy Stod proti Staré gardě Chotěšov a pak se diváci mohli podívat na utkání Stod "A" v. Baník Zbůch. Sobotní program doplnila dvěma vystoupeními stále se lepšící stodská skupina historického šermu Armigeri.
Neděle patřila skupině Extra Band Revial, na kterou se přijelo podívat více než čtyři stovky diváků. Muzika i zábava byly vynikající.
Závěrem bychom chtěli velice poděkovat všem, kteří se na letošní stodské pouti organizačně podíleli, protože bez jejich vynikající a bezchybné práce by se vše nemohlo podařit.
Pavel Cích, ved. MKS

Sedím a přemýšlím
Ohlas k článku vedoucího MKS z minulého čísla.
Tak sedím a přemýšlím, v které řadě jsem u příležitosti oslav Dne matek letos v kulturním domě seděla. Určitě ne do desáté řady, ale cituji :“zhruba od jedenácté“. A přesto si nepřijdu ani neukázněná, ani neurvalá, natož sprostá nebo barbarská(!), jak nás všechny, sedící od jedenácté řady, šmahem nazval vedoucí MKS v článku z minulého čísla. Rozhodně jsem si tam nepřišla popovídat. Pravda, někoho jsem pozdravila, s někým jsem prohodila pár slov, jak se sluší a patří.
Vystoupení bylo pěkné, je nade vší pochybnost, co to stálo úsilí a nervů všech zúčastněných. Když se na jevišti objevil první malý človíček a uklonil se, aby přednesl svou básničku, vyhrkly mi do očí slzy. Snažila jsem se ho hlasitým potleskem odměnit, a poté i všechny další. A že jich bylo požehnaně. A to si myslím je ten problém. Mám ještě v paměti besídky ke Dni matek v loňském a předloňském roce, konané v mateřské škole, se srdečnou a důvěrnou atmosférou. Ale ani ty se neobešly bez různého šumu a „vyrušování“, zvláště když byli přítomni mladší a někdy skutečně malincí sourozenci vystupujících. V tak monstrózním a možná zbytečně dlouhém programu, který byl letos poprvé secvičen pro MŠ, ZŠ, ZUŠ a TŠ Dance(?), je pochopitelně nemožné udržet absolutní pozornost dětí, ale i dospělých. Navíc když diváci zároveň jako doprovod musejí své děti po odchodu z jeviště vyzvednout a probojovat se s nimi zpět na své místo. To samo o sobě nějaký ten hluk vydá. A pak těch dojmů, co si musí sdělit jedna i druhá strana … A o to přece šlo. Já neobhajuji ty, co vědomě rušili. Sama jsem odešla domů před koncem, protože jsem nedokázala udržet svou ratolest v klidu. Ale jinak všem účinkujícím a jejich vedoucím děkuji za příjemný zážitek.
Věra Kazdová

Světci a pranostiky
Srpen
10. srpna svatý Vavřinec
Tento světec byl umučen zvlášť trýznivým způsobem, pozvolna upečen na rozžhaveném rožni, proto byl patronem všech povolání, která měla co činit s ohněm – kuchařů, platnéřů, uhlířů a spolu s Florianem a Agátou i hasičů. V mnoha vsích jižních Čech zdobili lidé kolem svátku tohoto světce okna, či celá průčelí domů jeřabinami. Tento zvyk pochází z legendy, že když svatého Vavřince stíhali vojáci, on se před nimi večer ukryl v jednom domě. Vojáci si ten dům označili větvičkou jeřabiny. Když ho ráno hledali, byly jeřabiny na všech domech, takže svatý Vavřinec unikl. Pokud padaly letní noční oblohou v
Chodské slavnosti a tradiční Vavřinecká pouť se slavila v Domažlicích 10. – 12. 8. 2007.
15. srpna Nanebevstoupení Panny Marie
Jedná se o jeden z hlavních a současně nejstarších svátků mariánského kultu. Je slaven již od 4. století. Toho dne se v kostele světily byliny, plody a semena (proto také svátek Panny Marie kořenné), jímž se v lidovém léčitelství připisovala zvláštní moc.
Naši předci, křesťané prožívali léto uctíváním církevních svátků, neznali televizi, ale chodili na poutě, zdobili si svá obydlí podle různých příležitostí.
Za spolek tradice I. Tomanová

Z dějin chrámu svaté Marie Magdalény ve Stodě
Místo Stod je poprvé uvedeno v listinách premonstrátské chotětovské nadace řeholnic v roce 1196. Zakladatelem této nadace byl blahoslovený Hroznata. Vesnice Stod se vyskytuje v zápisech z roku 1272 o inauguraci probošta Miroslava.
Na místě dnešního kostela stála pravděpodobně dřevěná kaple, zasvěcená svatému Janu Křtiteli. V létech 1406 – 1437 byly zde postavena kamenná kaple, zasvěcená svaté Maří Magdaléně. Proč došlo ke změně zasvěcení kaple není známo. V roce 1567 byla kaple přestavěna na kostel, který byl téhož roku, ve středu 20. srpna, pražským arcibiskupem Antonínem, slavně vysvěcen. Roku 1570 byla ke kostelu přistavěna dřevěná věž a do ní osazen zvon, těžký 650 kilogramů, s českým nápisem. V roce 1652 byl kolem kostela zřízen hřbitov ( do té doby se pohřbívalo do Chotěšova). První farní matriky pocházejí z roku 1661.
V roce 1690 došlo na povýšení kostela filiálního na farní a prvním farářem byl Adrián Klíma, rodák z Přehýšova. Současně byla zakoupena pro kostel fara, která zde stála až do roku 1894. V létech 1688 – 1691 se prováděla renovace kostela a dřevěná věž byla nahrazena kamennou stavbou s cibulovitou věží. Roku 1718 byla ke kostelu na jižní straně přistavěna kaple svatého Vojtěcha. Roku 1749 byl pořízen další zvon o váze 148 liber. Po zrušení kláštera v Chotěšově byl roku 1785 převezen z tamního klášterního kostela oltář svaté Benedikty do kostela ve Stodu a postaven v kapli svatého Vojtěcha. Dne 3. září 1837 byl při požáru sousedních budov postižen i kostel, který částečně vyhořel. Dne 18. května 1840 se rozhodli obyvatelé Stoda, že postaví nový kostel podle plánů, které vypracoval stavitel Turner z kláštera v Teplé.
Proto se 28. února 1841 konaly v kostele poslední bohoslužby před uzavřením kostela. Potom bylo zbylé chrámové zařízení přeneseno do Špitální kaple. Dne 16. května 1841 bylo započato s generální přestavbou kostela položením základního kamene. Za dva roky byl kostel vystavěn a dne 23. července 1843 slavně vysvěcen opatem tepelského kláštera Josefem Heinlem. V roce 1860 bylo na severní straně vysazeno pět kaštanů a na jižní straně šest akátů.
Roku 1864 byly do věže umístěny hodiny a v roce 1874 byla provedena renovace kostela. Dne 31. října 1880 byl před kostelem postaven litinový kříž o váze 1 705 kilogramů, vyrobený v Kladně. Roku 1909 byly v kostele postaveny nové varhany (stávající). V době I. světové války byly z kostela zabaveny dva zvony a v roce 1945 při výbuchu muničního vlaku v Holýšově byla zničena většina oken v kostele.
V roce 1959 firma Organa z Krnova provedla opravu varhan. Roku 1970 se svépomocí farníků prováděla oprava střechy. Roku 1972 byla v kostele zřízena zimní kaple a postaven oltář čelem k lidu tak, jak bylo zvykem v prvotní církvi. Obětní stůl, ambon, kříž a sedes podle návrhu faráře, P. Cyrila Stibora, vyrobil a postavil truhlář pan Kastner. Tohoto roku byly opět zprovozněny po patnácti letech odstávky věžní hodiny panem Bezděkem z Holýšova. V roce 1992 – 93 se prováděla rekonstrukce střechy a věže kostela včetně nové omítky na celém kostele nákladem cca 2 mil. Kč. V roce 2000 byl pořízen rozhlas do kostela a v roce 2004 provedla firma Remont p. Remingra ze Stoda novou elektroinstalaci v celém kostele. V dubnu téhož roku se zakoupily nové elektrofonické varhany zn. AHLBORN SL 250 od p. Kunta z Hradce Králové.
Vnitřní výzdoba:
Malíř Mauru Ch. Fuchs z Tirsdhenreuthu namaloval obraz na hlavním oltáři „ svatá Maří Magdaléna“ v roce 1842 a roku 1843 na levém oltáři „Panna Maria s rodiči“. Toho roku také namaloval obrazy „křížové cesty“, jedná se o malbu na plechu. Na pravém oltáři je obraz „Panna Maria na zeměkouli“ od malíře Antonína Celeryna z Jindřichova Hradce. V zadní části lodi kostela je zavěšen „svatý kříž“ z kostela na Křížovém vrchu, vrácený do stodského kostela po obsazení místa československou armádou.
Jan Kaše

Neházejte zářivky do popelnic
Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do kontejneru se směsným komunálním odpadem, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
Správným místem pro vyřazené světelné zdroje (trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky a výbojky) je sběrný dvůr v Průmyslové ulici, ve Stodě, který slouží jako místo bezplatného zpětného odběru elektrozařízení z domácností. Mimo vysloužilých televizí a ledniček tady můžete bezplatně odevzdat i zářivky nebo úsporky. Najednou lze přinést maximálně třicet kusů, ale po předchozí dohodě s provozovatelem sběrného dvora jich můžete vrátit i více. Tyto světelné zdroje však musí být celé a nepoškozené. Jinak nepodléhají bezplatnému zpětnému odběru a město je likviduje za poplatek jako odpad. Místa zpětného odběru mohou bezplatně využívat i právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, aniž by se musely v případě odevzdání zářivek a výbojek, prokazovat speciální kartou nebo jiným dokladem.
Dalším místem, kde je možné zdarma odevzdat použité zářivky jsou prodejny, ve kterých tyto výrobky nakupujete. V prodejně vám vezmou zpět tolik kusů použitých světelných zdrojů, kolik kupujete nových. Při nákupu musí být zákazník informován o způsobu a možnostech zpětného odběru použitého elektrozařízení. V případě, že zákazník v obchodě tuto informaci nedostane, je prodejce povinen od něj stará elektrozařízení odebrat v neomezeném množství, aniž by jejich odběr vázal na nákup nových výrobků. Poslední prodejci pak mohou tyto odebrané světelné zdroje odevzdat v nejbližším sběrném dvoře.
Systém bezplatného odběru použitých elektrozařízení, který zajišťují společnosti EKOLAMP, Asekol a Elektrowin snižuje počet černých skládek a šetří obcím peníze. Kolektivní systém EKOLAMP vybavuje sběrné dvory speciálně označenými kovovými nádobami a zajišťuje jejich výměnu za prázdné. Nepoškozené světelné zdroje jsou pak na náklady EKOLAMPu přepravovány k recyklaci.
Město Stod má zájem, aby se množství odevzdaných použitých lineárních a úsporných zářivek stále zvyšoval. Proto uzavřela smlouvu o zpětném odběru s kolektivním systémem EKOLAMP. Pomoci můžete i vy - žádnou zářivku ani úsporku neházejte do popelnice nebo do kontejneru. Tam se s největší pravděpodobností rozbijí. Pokud se však v nepoškozeném stavu dostanou k recyklaci, bude možné z nich více než devadesát procent materiálu (sklo, hliník) využít.

Děti dětem
Dne 21. června jsme zorganizovali veselé a hravé dopoledne pro děti z MŠ Stod. Branného cvičení se zúčastnily třídy berušek, ježečků a zajíčků. Cesta ke stanovištím, která měla děti dovést k pokladu, směřovala od budovy MŠ přes město až na zahradu 2. stupně ZŠ. Zde proběhlo vyhlašování vítězů, opékání špekáčků a seznámení s novými kamarády. Všem se tento den líbil a my doufáme, že se předškoláci budou těšit do školy a někdy připraví pro svoje nové kamarády podobnou akci.
Kateřina Schejbalová, Tereza Svobodová, Andrea Vlková, Bára Dlouhá

Ministr spravedlnosti ve Stodě
V úterý 26. června 2007 navštívili naše město ministr spravedlnosti Dr. Jiří Pospíšil a poslanec PS PČR Ing. Jiří Papež. Sešli se s naším starostou Jiřím Vlkem a se starostkou Chotěšova Jaroslavou Mathesovou na Křížovém vrchu. Probrali nejrůznější témata týkající se zdejšího regionu a přislíbili pomoc při získání finančních prostředků pro obnovu kostela na Křížovém vrchu.

Výtvarná soutěž na téma „Pomáháme druhým“ a její vyhodnocení
V rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany se uskutečnila výtvarná soutěž na téma: „Pomáháme druhým“. Prostřednictvím této výtvarné soutěže jsme chtěli děti, žáky a jejich rodiny informovat o aktuálním dění v sociálních službách.
Z tohoto důvodu jsme v průběhu měsíce dubna oslovili všechny ředitele základních uměleckých škol, domu dětí a mládeže, mateřských škol a základních škol v Dobřanech, Stodě, Chotěšově, Hradci a Dnešicích a požádali jsme je, aby ve školách s dětmi krátce pohovořili na toto téma. Dále jsme ředitele těchto školských příspěvkových organizací požádali, aby umožnili a zprostředkovali svým žákům účast v naší soutěži. Téma soutěže bylo „Pomáháme druhým“, technika byla libovolná. Vzhledem k tomu, že jsme oslovili široké věkové spektrum dětí, tak jsme vytvořili 3. dětské věkové kategorie (1. kategorie – do 6. let, 2. kategorie – od 7 do 11 let, 3. kategorie – od 12 do 15 let). A protože nám bylo líto účast v soutěži omezit věkem, tak jsme vytvořili ještě 4. kategorii – nad 15 let, do které se mohli zapojit i starší spoluobčané.
Do výtvarné soutěže jsme obdrželi velkou řadu příspěvků ze 7 škol (MŠ Dnešice, MŠ Dobřany Stromořadí, ZUŠ Dobřany, MŠ Hradec, MŠ Chotěšov, ZŠ a MŠ Stod, ZUŠ Stod) a 2 práce v kategorii nad 15 let.
Dne 15. 6. 2007 porota ve složení Lubomír Jungbauer (místostarosta města Stod), Ing. Pavlína Anderlová (tajemnice Městského úřadu ve Stodě) a Ing. Markéta Kočková (vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu ve Stodě) vybírala nejlepší práce. Rozhodování bylo velmi obtížné, protože všechny práce byly velmi zdařilé. Nicméně porota v tomto složení vybrala jako nejlepší:
1. katagorie (do 6 let):
· 1. místo – Valerie Leová
· 2. místo – Valerie Fišerová
· 3. místo – Viola Chvalová
2. kategorie (od 7 do 11 let):
· 1. místo – Kristýna Kvačová
· 2. místo – Julie Čejková
· 3. místo – Kateřina Mafková
3. kategorie (od 12 do 15 let):
· 1. místo – Kateřina Vlková
· 2. místo – Jan Dvořák
· 3. místo – Lenka Jelínková
4. kategorie (nad 15 let):
· 1. místo – Jan Štěpánek
Zvláštním uznáním byla oceněna práce kolektivu dětí z MŠ Chotěšov.
Vzhledem k tomu, že si všechny práce zaslouží ocenění (jsou opravdu nádherné), rozhodla se porota mimo hlavních cen (balíčky s výtvarnými potřebami) diplomem a malým dárkem ocenit všechny, kteří se výtvarné soutěže zúčastnili.
Všechny práce jste si mohli prohlédnout na výstavě, která probíhala od 25. 6. 2007 do 29. 6. 2007 ve Špitální kapli ve Stodě. Ku příležitosti otevření výstavy ve Stodě se 25. 6. 2007 uskutečnila vernisáž. V případě, že jste si výtvarné práce nestihli prohlédnout ve Stodě, tak si je můžete prohlédnout ještě v Dobřanech. Výstavu můžete navštívit od 20. 8. 2007 do 10. 9. 2007 v Dobřanské galerii, nám. TGM 5. Srdečně Vás zveme!

Poslední smeč
Proběhl již jedenáctý ročník turnaje Poslední smeč, pořádaný stodskými stolními tenisty. Na tento turnaj se sjíždí hráči nejen z naší republiky, ale i ze zahraničí.Turnaj je připravován několik měsíců předem, ale rozhodující byl pátek. To členové našeho oddílu nezaháleli a podíleli se na přípravách, jako je stavba stolů, sítěk, ohrádek, zatemnění haly, příprava cen pro nejlepší hráče a podobně.
Přihlašovat se na tento turnaj můžete několika způsoby, telefonicky či elektronicky. Uzávěrka přihlášek je v pátek večer. Do této doby se přihlásilo 119 hráčů a hráček. V sobotu od 8 hodin byla prezence. V 9 hodin bylo jasné, že se pokořil rekordní počet zúčastněných a to 114, někteří se bohužel odhlásili.
Turnaj mohl začít. Hrálo se s velkým úsilím. Nejprve skupiny po třech, nebo čtyřech, ze kterých první dva postupovali do hlavní soutěže a zbytek do kola útěchy, tak jak je již zvykem. Takto vznikli dva pavouci, ve kterých se hrálo na jednu porážku.
Letos se ujal vítězství Radek Drozda ze Sparty Praha. Byl to jeden z favoritů na vítězství, celou soutěží procházel bez větších problémů. Prohrál maximálně jeden set, nežli ovšem narazil na stodskou jedničku Tomáše Märze, který se nakonec umístil na 5. až 8. místě, společně s J.Kubátem, M.Krejčířem(oba Jiskra Domažlice) a Z.Marešovou(Union Plzeň).
Kolo útěchy vyhrál J.Vycudilík(Sokol Vejprnice) a čtyřhru F.Červenka spolu s B.Aschenbrennerem(oba SV Neukirchen).
Díky velkému počtu hráčů a hráček byl turnaj ukončen až po deváté hodině večerní. Poté proběhlo vyhlášení, při kterém byli oceněni nejlepší hráči i hráčky. Ceny, které jim byly předány, věnovali do soutěže sponzoři, kterým tímto velmi děkujeme. V průběhu celého dne se bylo možno občerstvit. Na výběr byly párky, sekaná a mnoho nealko, ale i alkoholických nápojů. V odpoledních hodinách bylo podáváno pečené sele. Závěrem bych chtěl poděkovat jménem celého oddílu stolního tenisu Stod nejen sportovcům, ale i divákům za hojnou účast a podporu a zároveň všem sponzorům, díky kterým celé utkání mohlo proběhnout.
Doufáme, že se všem zúčastněným líbilo a příští rok se těšíme opět nashledanou při dvanáctém ročníku turnaje Poslední smeč.
Za oddíl stolního tenisu Michal Štumpf

Školní rok 2006/2007 v ISŠ Stod
V Integrované střední škole ve Stodě skončil další školní rok a tak můžeme bilancovat.
Ve třech maturitních ročnících oboru mechanik elektronik a nástavbovém studiu oboru podnikání jsme měli 73 žáků, z toho 62 došlo až k maturitním zkouškám, kde šestnáct žáků prospělo s vyznamenáním a sedm žáků neprospělo. V učebních oborech kadeřník a kuchař – číšník vykonalo závěrečné zkoušky 47 žáků, ze kterých jich pět prospělo s vyznamenáním. Předávání maturitních vysvědčení a výučních listů proběhlo jako každoročně na slavnostním vyřazení ve velké zasedací síni MěÚ. Poděkování patří p. učiteli V. Greifovi, dipl. spec. z místní ZUŠ, který nám se svými žáky připravil hudební vystoupení.
Školní rok byl mimořádně bohatý na soutěže a akce pro veřejnost, kde se prezentovali naše kadeřnice, kuchaři číšníci i mechanici elektronici. Řadu těchto akcí jste měli možnost osobně navštívit. Poděkování patří především pracovníkům úseku praktického vyučování, kteří se žáky tyto akce zajišťovali a připravovali je na soutěže. Po celý školní rok byla v provozu školní restaurace na Komenského nám. 1, která si již získala své stálé hosty. Stálí i noví zákazníci plně zaměstnávali po celý rok ruce žákyň školního kadeřnictví. Obě provozovny budou o prázdninách uzavřeny, ale od září budou veřejnosti opět k dispozici.
Výrazně se zlepšila informovanost veřejnosti o naší škole prostřednictvím nových webových stránek školy. Za jejich vytvoření a vedení patří poděkování Bc. M. Sedláčkovi a P. Šmidingerovi, dipl.spec. Na adrese www.issstod.cz si můžete prohlédnout i obsáhlé fotografické galerie z akcí školy. Rodiče žáků mohli prostřednictvím těchto stránek v průběhu roku nahlížet přes kamerový systém on line do výuky či průběhu soutěží a zkoušek.
Jeden rok skončil a my jsme již v plné přípravě na následující. Koncem června se konala v kulturním domě schůzka s rodiči nastupujících žáků do 1. ročníků, spojená s nabídkou učebnic a učebních pomůcek.
Na prázdninové měsíce ze Stoda ubylo téměř 400 našich žáků, aby se k nám zase v září vrátili. Přáli bychom si, aby občané Stoda a okolí byli i nadále spokojeni s nabízenými službami žáků naší školy a věříme, že je potěší připravované soutěže a prezentační akce Integrované střední školy ve Stodě.
Mgr. P. Dušek, ředitel školy

Na kafíčku s....
Srpen je zpravidla měsícem slunce, koupání a opalování u vody. Pro nás stoďáky bude letos ještě ve znamení jedné důležité historické události. Kostel ve Stodě bude letos slavit 440 let od prvního vysvěcení sv. Máří Magdaleně. Není proto divu, že jsem si k rozhovoru pozval správce kostela, který se již dlouhá léta o tuto dominantu města pečlivě stará. Je jím pan Jan Kaše.
Úvodem bychom mohli pro čtenáře uvést Vaše krátké curriculum vitae?
Tak dobře, tedy v několika bodech: narodil jsem se ve Staňkově, kde táta od r. 1945 dělal na dráze, bydleli jsme na tzv. vechtru. Ve Staňkově jsem chodil do obecné školy. V roce 1952 jsem začal chodit na stavební průmyslovku do Domažlic, na které jsem v r. 1956 maturoval. Pak přišla tzv. umístěnka (ten pojem už dnešní maturanti neznají) do Zemědělských staveb do Horšovského Týna - na stavební správu. V roce 1957 přišla vojna - v době mé vojny byly Zemědělské stavby zrušeny a já jsem poté nastoupil do Stavebního podniku Stod. V roce 1962 jsem se oženil, v roce 1967 jsme se přestěhovali do Stoda, kde jsme si po roce začali stavět domek. Po revoluci jsem v roce 1991 nastoupil na Pražské arcibiskupství jako stavební technik a v roce 1993, po založení Plzeňského biskupství, jsem začal pracovat tam. Odtud jsem také v roce 2001 odcházel do důchodu. S manželkou máme dvě děti - syna a dceru.
Co vše má na starosti stavební technik diecéze?
Má na starosti především zajištění údržby církevních objektů. V plzeňské diecézi je např. na 550 kostelů a kaplí. Prostředků pochopitelně není mnoho. Po revoluci nám hodně pomohla německá církev, z jejichž prostředků se, zejména v pohraničí, opravilo mnoho objektů a far.
V jakém stavu jsou, podle Vás, kostely u nás?
Situace není růžová. Tzv. zanedbanost objektů je vyčíslena a činí přes 2 mild. Kč. Nedostatečně se mohou provádět také opravy movitých věcí.
A co stodský kostel?
Ten měl tak trochu štěstí. Např. nikdy nebyl vykraden a v letech 1992 - 93 byla provedena generální oprava hlavní budovy a oprava fasády. V téměř havarijním stavu je ale střecha kostela, takže mi nezbývá, než po každém větším větru vlézt do podkroví a tašky pokud možno měnit. Vlastníkem kostela je farnost a ta má prostředky jen na běžnou činnost. Biskupství má samozřejmě objektů mnoho, a tak nemůže poskytnout to, co bychom potřebovali. Vždyť jen oprava a zprovoznění kostelních varhan by přišla zhruba na milion. Co je úkolem správce kostela?
Moje práce spočívá především v zajištění věcí potřebných k bohoslužbě. Tzn. úklid, květinová výzdoba, voda, víno. Pokud mé síly stačí, opravuji i omítky a malby. Starám se také o roucha a zvony. Ty jsou ve stodské věži dva a jeden z nich je zřejmě nejstarší památkou ve Stodě - byl vyroben v r. 1570. Ten druhý je asi o třicet let mladší. Během církevního roku jsou období, např. Velikonoce a Vánoce, které si vyžadují ještě intenzivnější přípravu. Jsem rád, že jsme našli společnou řeč také s MKS a v kostele se daří pořádat i více koncertů.
Nyní tedy k akci, kterou společně připravujeme.
V letošním roce uplyne 440 let od vysvěcení prvního zděného kostela ve Stodě Máří Magdaleně. To bylo v roce 1567. Proto se v neděli 26. srpna uskuteční takový "Den otevřených dveří". Od 11.00 proběhne slavnostní mše svatá, kterou bude sloužit plzeňský biskup Mons. František Radkovský. V rámci této mše vystoupí i pěvecký sbor Hlas. Na odpoledne jsou připraveny prohlídky kostela a výstava o jeho historii. Budou také vystavena roucha a předměty potřebné k bohoslužbám. Kromě toho se od 14.00 uskuteční další koncert, tentokrát uvidíme a uslyšíme Klarinetový kvartet z Klatov.
A závěrem. Co Vás dokáže potěšit? Je něco, co Vás naštve?
Co naštve? Neúcta k práci druhých. Jednoznačně. Neumím si vysvětlit pomalované fasády, neumím si vysvětlit např. rozbité hroby a poražené pomníky. To je přece v civilizovaném světě nemyslitelné! A potěší mne, když ráno zjistím, že jsem živ a zdráv. Potěší mne každý pěkný den a pohled na pěkné věci, kterých se mnoho udělalo.
Děkuji Vám za rozhovor a za redakci Stodských listů Vám přeji pevné zdraví a to, abyste měl co nejméně příležitostí se dívat na věci, které Vás dokážou naštvat. Také přeji zdar akci 26. srpna.
Ptal se Pavel Cích

Kalendář kulturních akcí srpen - září 2007
Kontakt: MKS Stod
tel.: 379 209 481
e – mail: mks@mestostod.cz
Srpen
Výstava obrazů Věry Šalomové v infocentru na radnici do konce října 2007, pořádá MKS. 26. 8. Den otevřených dveří farního kostela sv. Máří Magdalény k 440. výročí jeho stavby a vysvěcení. Program: 11. 00 slavnostní bohoslužba za účasti Mons. Františka Radovského a souboru HLAS z Holýšova
14. 00 koncert Klarinetového kvarteta Junior 16. 00 , 17. 00, 18. 00 prohlídky kostela pro veřejnost V prodeji bude nová pohlednice s pamětním razítkem, dále můžete shlédnout malou výstavku o historii kostela. Pořádá: MKS a Římskokatolická církev.
Září
3. – 27. 9. Výstava fotografií Romana Muchky v zasedací síni radnice, vernisáž výstavy 3. 9. od 18. 00 hodin, pořádá MKS.
20. 9. D – PARÁDA Josefa Pospíšila v kulturním domě od 18. 00 hodin, hraje kapela BABOUCI – nejstarší jihočeská dechovka s programem oblíbených lidových písniček v tradičním pojetí. Předprodej vstupenek od 20. 8. v infocentru na radnici, pořádá MKS.
21. 9. Kurs tance a společenské výchovy – 1. lekce, od 18. 00 hodin v kulturním domě, pořádá MKS.
22. 9. Závody horských kol na Křížový vrch od 14. 00 hodin, pořádá MKS a Mikroregion Radbuza.
27. 9. Koncert ZUŠ Stod
28. 9. Kurs tance a společenské výchovy – 2. lekce, od 18. 00 hodin v kulturním domě, pořádá MKS.
Rozhledna Křížový vrch otevřena o sobotách, nedělích a svátcích 10. 00 – 17. 00 hodin.
V infocentru na radnici je v prodeji poslední číslo časopisu Vítaný host – Léto 2007 za 42,- Kč, kde najdete zajímavé tipy na výlety za krásami Plzeňského kraje.[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter