Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Příliš optimismu vydáno 28. 04. 2011 (3010 přečtení)

V prosinci jsem psal Stavba "kruháku" se přiblížila. Dnes už vím, že jsem byl příliš optimistický. Ke každému rozhodnutí úřadu se lze odvolat, někteří účastníci řízení tak učinili. Stodský stavební úřad odvolání zamítl. Odvolání se opakovalo, tentokrát ke krajskému úřadu. Krajský úřad odvolání odmítl - jedno je doručené pozdě, další jako neoprávněná. Ale....
Ale: "stavební úřad nesprávně vymezil okruh dotčených orgánů", "napadené rozhodnutí bylo vydáno i bez závazného stanoviska Krajského úřadu Plzeňského kraje", "k záměru nebylo vydáno závazné stanovisko příslušného vodoprávního úřadu", "závazné stanovisko HZS Plzeňského kraje, krajské ředitelství ze dne 12.11.2008 je vydáno k jiné dokumentaci, než která byla předložena k žádosti o vydání územního rozhodnutí", "stanovisko vlastníka sítě Telefónica O2 Czech Republic a.s. k projektové dokumentaci pro přeložku sítě bylo vydáno více než 15 měsíců před tím", "studie není opatřena podpisem ani otiskem autorizačního razítka, jak je požadováno", "stavební úřad nesprávně vymezil okruh účastníků řízení" a ještě to chvíli pokračuje. A výsledek? "Rozhodnutí Městského úřadu Stod, odboru výstavby vydané pod č.j: 2848/10/OV ze dne 22.12.2010 podle ust. § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu ruší a věc vrací správnímu orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, k novému projednání." A jsme opět na začátku.
Pokud si chcete počíst - Krajský úřad PK.[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Autor: jf | Přidat komentář (zatím 1)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter