Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Večer pro klášter Chotěšov III vydáno 19. 07. 2005 (2348 přečtení)

Oživit a zpřístupnit veřejnosti i jinak běžně utajená místa chotěšovského kláštera si vzala za cíl naše skupina dobrovolníků z Plzně a proto pořádáme v sobotu 6. srpna 2005 akci s tímto názvem...

Prvotní podnět
Myšlenka uspořádat takovou akci vznikla v roce 2003, kdy naše skupina mládeže řešila problém, jak získat finance na nákup nářadí, potřebného pro naše každoroční brigády v tomto klášteře. Proto jsme uspořádali na Salesiánském středisku mládeže v Plzni první "Večer pro klášter Chotěšov". Klíčovou osobností této myšlenky byl Ing. arch. Jan Soukup, který zcela nezištně tuto naši aktivitu podpořil. Také druhého "Večera pro klášter Chotěšov", který se konal minulý rok již přímo v chotěšovském klášteře, jsme se účastnili jako spolupořadatelé. Pro značný zájem veřejnosti jsme se rozhodli letos tuto akci nejen zopakovat, ale ještě ji rozšířit a zpestřit, jak co do obsahu, tak co do délky konání. Tudíž tradiční název byl ponechán, změnil se pouze začátek celé akce.

Procházka historií kláštera
Program začíná ve 13.00 hod. doprovodnou akcí občanského sdružení Klášter Chotěšov-vernisáží výstavy obrazů švýcarské malířky Doris Windlin. Vlastní zahájení začne ve 14.00. přivítáním hostů a seznámením s programem večera. Od 14.30 do 16.00 bude připravena procházka historií chotěšovského kláštera od středověku až po století minulé. Skupina historického scénického šermu Equites Coronae Carolinae ze Starého Plzence nás zavede do roku 1421, kdy byl klášter obléhán a dobit vojsky husitů. Dobou baroka nás provede Ing. arch. Jan Soukup a závěrečná část programu bude vzpomínkou na osobnost Karla Kryla, který zde vykonával základní vojenskou službu.

Soutěže pro děti a prohlídky dalších prostor
Po této části programu přijde jistě vhod občerstvení, které bude zajištěno během celého večera. Také zde bude možnost zakoupit si pohlednice a turistické známky. Pro děti pak bude připraveno od 16.15 hod. několik soutěží v klášterních zahradách a pro zvídavé a náročné návštěvníky možnost prohlídek dalších částí kláštera. Nejstarší zachovalou částí je patrové gotické sklepení pod prelaturou a stejně jako minulý rok si budete moci prohlédnout tajuplné sklepení konventu i rozlehlé zahrady, působící naopak zklidňujícím dojmem. V prostorách prelatury mohou děti i rodiče obdivovat výstavu výtvarných prací dětí a mládeže "Amatérský Chotěšov". Letošní již sedmý ročník je na téma: Moje zájmy a záliby. Tyto nevyužité prostory prelatury již několik let zkrášluje Osvětová beseda Chotěšov. Muzeum historie obce a kláštera umístěné v konventu provádí zájemce bohatými dějinami kláštera od jeho založení blahoslaveným Hroznatou až po současnost. Nově je zde instalována národopisná expozice.

Benefiční koncert
V rámci benefičního koncertu vystoupí tři plzeňské hudební skupiny: Touch of Gospel, Quo vadis a Žerzej. V případě pěkného počasí se uskuteční v nově zpřístupněných prostorách rajské zahrady konventu, čímž bude završeno naše tříleté úsilí nás dobrovolníků o kultivaci tohoto duchovního prostoru, odkud je možno shlédnout pouze k nebeským výšinám. Za nepříznivého počasí se uskuteční v areálu kláštera, v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. Od 17.00 budeme moci vyslechnout gospel sbor Touch of Gospel, v 19.00 začne vystoupení skupiny Quo vadis a na závěr celého večera ve 20.30 skupinu, která patří již neodmyslitelně k našim chotěšovským aktivitám, jelikož je složena výhradně z našich brigádníků, a to hudební skupinu Žerzej.

Záštita
Podpořit dobrovolné aktivity, převážně plzeňské mládeže, se rozhodl senátor Parlamentu České republiky Ing. Jiří Šneberger tím, že nad tímto Večerem převzal záštitu a přislíbil osobní účast, čehož si velmi vážíme. Věříme také, že i další osobnosti, které si dovolujeme pozvat na tuto akci, mezi jinými: Mgr. Martina Baxu /radního pro kulturu a památkovou péči Plzeňského kraje/, Mgr. Tomáše Wizovského /ředitele Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště Plzeň/, Mgr. Čeňka Smetanu /starostu obce Chotěšov/, přispějí svojí účastí k další propagaci tohoto projektu, nazvaného "Mladí oživují klášter Chotěšov".

Klášter Chotěšov mezi stovkou nejohroženějších památek světa
Právě náš projekt s tímto názvem "Mladí oživují klášter Chotěšov" dostal na letošní rok grant z programu Evropské unie "Mládež". Také proto jsme se stali hlavními organizátory tohto večera, který jak věříme, přispěje k propagaci a k záchraně této vzácné architektonické památky. Zařazení kláštera v roce 2003 nadací World Monument Fund, zabývající se ochranou světového kulturního dědictví, mezi 100 nejohroženějších památek světa, upozornilo na jeho vážný stav a na škody, které zde vznikali po několik desetiletí vinou nezájmu a lhostejnosti. Proto bychom chtěli tímto večerem oslovit především širokou veřejnost, nejen z Chotěšova a jeho okolí, ale také z Plzně a dalších vzdálenějších měst, aby svojí účastí přispěli k záchraně tohoto vzácného díla, jenž svým významem dalece přesahuje hranice regionu. Výtěžek celé akce bude věnován na údržbu klášterních zahrad, kterou již od roku 2000 provádíme při našich akcích. Vstupné činí pro dospělé 60 Kč, pro studenty po předložení studentského průkazu 30Kč a pro děti do patnácti let 15Kč. Výstavu Amatérský Chotěšov můžete shlédnout za 10Kč. Přilákat na tuto akci bychom chtěli nejen zájemce o památky a historii, ale hlavně mládež a celé rodiny a tomu je také přizpůsoben program i cena Večera. Naší snahou je vytvořit takový program, aby byl v kontextu nejen s dějinami kláštera, ale také s atmosférou a prostředím tohoto barokního skvostu Chotěšova.

Tento projekt byl uskutečněn s podporou z programu Evropské unie "Mládež".Obsah tohoto projektu nemusí vyjadřovat stanovisko Evropské unie či Národní agentury ani nezákládá odpovědnost z jejich strany.[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter